فهرست کامل اسم پسر که با سا تمام می شود

در این مطلب لیست اسم پسر که با سا تمام می شود را می‌خوانید. فهرست کامل نام و اسم پسرانه که با «سا» تمام می‌شوند به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.

اسم پسر که با سا تمام می شود

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره | سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال اسم پسر که با سا تمام می شود می‌گردید تا نام فرزند پسرتان با نام خودتان یا فرزند دیگرتان هماهنگ باشد ما در این مطلب مجموعه ای از  اسم پسر که به سا ختم شود را جمع آوری کرده ایم. شما می‌توانید فهرست کامل اسم دختر که با سا تمام می شود را نیز در ستاره بخوانید. 

 

اسم پسر که با سا تمام می شود

 

بنر-هومکا-ستاره

اسم پسر که با سا تمام می شود

پُرسا
معنی: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر.
ریشه: فارسی

پارسا
معنی: آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند.
ریشه: فارسی

رسا
معنی: ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتی قابل درک است، بلیغ؛ (به مجاز) رشید و خوش قد و قامت
ریشه: فارسی

کسا
معنی: عبای ضخیم
ریشه: عربی

هیرسا
معنی: پارسا
ریشه: فارسی

 

 همراهان گرامی؛ برای مشاهده فهرست کامل اسامی پسرانه به لینک «فهرست کامل اسم پسر» مراجعه کنید.


ستاره
Logo