اسم پسر با ف؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف ف شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر که با حرف ف شروع می‌شود (اسم پسر با ف) را به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، عبری، اوستایی-پهلوی و ...) می‌خوانید.

اسم پسر با ف

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم دلبند در راهتان است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف ف آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.

 

اسم پسر با ف
 

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با ف:

فربد | فرداد | فردین | فرزاد | فرزین | فرزان | فرزام | فرسام | فرشاد | فرشید | فرهاد | فرهمند | فرهود | فؤاد | فرحان | فرید | فروهر | فرهام

 

اسم پسر با ف فارسی

فراهیم /faraahim/
معنی: اسم جد زرتشت

فربد /farbod/
معنی: دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا

فربین /farbin/
معنی: بیننده شکوه و جلال، مرکب از ف به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده

فرجام /farjaam/
معنی: پایان، عاقبت، سود، سعادت

فرحزاد /farahzaad/
معنی: زاده شادی

فرخ بد /farahbod/
معنی: فرخنده و خجسته

فرخ به /farahbeh/
معنی: مرکب از فرخ (به معنی مبارک) + به (به معنای بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین

فرخ تاش /farokhtaash/
معنی: فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاش (پسوند همراهی)

فرخ داد /farokhdaad/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + داد (عدالت)

فرخ روز /farokhrooz/
معنی: آن‌که دارای روزگار خجسته و مبارک است، (به مجاز) خوشبخت و سعادتمند، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نام لحنی از باربد می‌باشد

فرخ زند /farokhzand/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند

فرخ شاد /farokhshaad/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان

فرخ مهر /farokhmehr/
معنی: آنکه مانند خورشید زیباست

فرخ یار /farokhyaar/
معنی: دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک

فرخ یسار /farokhyasaar/
معنی: فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک

فردات /fardaat/
معنی: باشکوه و با فر، بخشنده شکوه و جلال

فرداد /fardaad/
معنی: فر + داد، داده شکوه، زیبایی و جلال

فرداد منش /fardaadmanesh/
معنی: نام یکی از سرداران هخامنشی

فردید /fardid/
معنی: یگانگی، وحدت

فرزاد /farzaad/
معنی: زاده شکوه و جلال

فرزام /farzaam/
معنی: لایق، درخور، شایسته

فرزن /farzan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی هرات

فرزیان /farziaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی بروجرد

فرزین /farzin/
معنی: وزیر در بازی شطرنج

فرسا /farsaa/
معنی: کهنه کننده، محو کننده، فرسوده

فرسام /farsaam/
معنی: دارای شکوه و عظمتی چون سام

فرسمن /farasman/
معنی: نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی

فرشاد /farshaad/
معنی: شا دمان، مسرور، خوشحال، هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ

فرشید /farshid/
معنی: دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه

فرشیم /farshim/
معنی: قسم، جزو

فرغار /farghaar/
معنی: شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

فرمد /farmad/
معنی: نام روستایی در نزدیکی طوس

فرمند /farmand/
معنی: فر + مند = دارای شکوه و وقار

فرمین /farmin/
معنی: فرمان

فرناس /farnaas/
معنی: نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی

فرناک /farnaak/
معنی: نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد

فرنام /farnaam/
معنی: دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور

فرند /ferend/
معنی: معرب پرند، حریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا

فرنود /farnood/
معنی: برهان، دلیل

فرنور /farnoor/
معنی: مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است

فرواک /farvaak/
معنی: پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی

فروتن /forutan/
معنی: متواضع، افتاده

فروخروز /farokhruz/
معنی: دارنده روزگار مبارک، لحنی از سی لحن باربد

فرودین /farvadin/
معنی: مخفف فروردین

فروزانفر /foroozaanfar/
معنی: دارای فر و شکوه نور و روشنایی

فروغ الدین /forooghoddin/
معنی: روشنی دین و آیین

فرهاد /farhaad/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، عاشق افسانه‌ای شیرین

فرهان /farhaan/
معنی: نام مکانی در نزدیکی همدان

فرهنگ /farhang/
معنی: ادب، تربیت، دانش، معرفت، کتاب لغت

فرهود /farhood/
معنی: پرهود، صداقت و راستی در دین

فرهوش /farhoosh/
معنی: دارای هوش و ذکاوت

فرهوشداد /farhushdaad/
معنی: دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

فری توس /faritus/
معنی: از نامهای باستانی

فریتون /faritun/
معنی: فریدون، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

فریجاب /farijaab/
معنی: شبنم، قطره باران

فریشاد /farishaad/
معنی: مرکب از فری (با شکوه) + شاد (خوشحال)

فریمان /farimaan/
معنی: نام بخشی از استان خراسان

فریمن /fariman/
معنی: زیبا اندیش، خوش فکر

فریمند /farimand/
معنی: صاحب زیبایی و شکوه

فرینام /farinaam/
معنی: دارای نام با شکوه و زیبا

فریور /farivar/
معنی: راست و درست

فریین /fareen/
معنی: بیننده شکوه و جلال

فغانیش /faghaanish/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی

فولادوند /foolaadvand/
معنی: دارای تنی چون فولاد، فولادین

فهمیده /fahmide/
معنی: دانا، عالم، آگاه

فهیم /fahim/
معنی: دانا، باشعور

 

اسم پسر با ف اوستایی

فاتک /faatak/
معنی: معرب از پهلوی

فرازمان /faraazamaan/
معنی: دارای اندیشه بلند، دارای افکار متعالی، حکم و فرمان

فرازمند /faraazmand/
معنی: دارای مقام و مرتبه بلند

فرامین /faraamin/
معنی: از پادشاهان ساسانی

فراوک /faraavak/
معنی: نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا

فرح زات /farahzaat/
معنی: صورت دیگری از فرحزاد – نام پدر آذر فرنبغ مولف دینکرت

فرخ زات /farokhzaat/
معنی: صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت

فرشاسب /farshaasb/
معنی: دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه

فرشوشتر /farshooshtar/
معنی: یکی از وزیران کی گشتاسب

فرمنش /farmanesh/
معنی: از پادشاهان ایرانی در گرجستان

فرورتیش /farvartish/
معنی: نام یکی از پادشاهان ماد

فروشی /farrushi/
معنی: فروهر، نیروی اهورایی

فره وشی /farahvashi/
معنی: سمبل ملی ایرانیان همان فروهر

فرهام /farhaam/
معنی: نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت

فرهودمند /farhudmand/
معنی: باشکوه و بزرگ

فوکا /fookaa/
معنی: نوعی درخت بید

فوگان /fugaan/
معنی: نوشیدنی از دانه جو

 

اسم پسر با ف در شاهنامه

فراهین /faraahin/
معنی: موجب شکوه آیین، فرآیین

فرایین /faraaeen/
معنی: آیین با شکوه

فرطوس /fartoos/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

فرغان /forghaan/
معنی: فرغانه ،‌نام شهری در ترکستان قدیم

فروهل /foruhel/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه

 

اسم پسر با ف عربی

فاتح /faateh/
معنی: پیروز

فاخر /faakher/
معنی: فخر کننده، نیکو، عالی، گرانبها

فارد /faared/
معنی: یگانه، تنها، تک، یکه

فاطر /faater/
معنی: آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

فاطن /faaten/
معنی: زیرک، دانا، آگاه

فائق /faaaegh/
معنی: برگزیده، بهترین هر چیز، چیره، پیروز

فتان /fataan/
معنی: بسیار فتنه انگیز، بسیار زیبا و آشوبگر

فتح الدین /fathoddin/
معنی: پیروزی در دین

فتوت /fotovat/
معنی: اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت

فخر /fakhr/
معنی: مباهات، نازیدن، افتخار، خودستایی

فخرالملک /fakhrolmolk/
معنی: مایه سربلندی و افتخار سرزمین

فداک /fadaak/
معنی: نام روستایی در حجاز

فرجعلی /farajali/
معنی: گشایش علی

فرحان /farhaan/
معنی: شادان، خندان

فردان /fardaan/
معنی: یکتا، یگانه

فرزدق /farazdagh/
معنی: ریزه نان، گرده نان، نام شاعر عرب در قرن دوم هجری

فرصاد /farsaad/
معنی: درخت توت، میوه توت، رنگی سرخ

فرض /farz/
معنی: آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان

فرقد /farghad/
معنی: هر یک از دو ستاره فرقدین

فریدالزمان /faridozamaan/
معنی: آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است

فصیح الملک /fasiholmolk/
معنی: آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است

فضلعلی /fazlali/
معنی: فضل و بخشش علی

فکرعلی /fekrali/
معنی: آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است

فکور /fakur/
معنی: بسیار متفکر

فلاح /falaah/
معنی: کشاورز، برزگر

فلک الدین /falakoddin/
معنی: نام طایفه ای از کردان

فوزی /foozi/
معنی: پیروزی، منسوب به فوز (رهایی)

فیصل /feysal/
معنی: حاکم، قاضی

فیض علی /feyzali/
معنی: کرم و بخشش علی

 

اسم پسر با ف قرآنی

فتی /fataa/
معنی: جوان، جوانمرد

فخار /fakhaar/
معنی: بسیار فخر کننده، نازنده، سفال پخته

فواد /foaad/
معنی: دل، قلب

 

اسم پسر با ف در سایر ریشه ها

فاران /faaraan/
معنی: معرب ازعبری، موضع مغازه‌ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
ریشه: عبری

فراآتس /faraats/
معنی: صورت یونانی نام فرهاد
ریشه: بین المللی – یونانی

فرام /faraam/
معنی: معرب ازعبری، تندرو
ریشه: عبری

فرانسوا /faraansvaa/
معنی: مشتق از کلمه فرانسه
ریشه: بین المللی – فرانسوی

فرانسیس /feraansis/
معنی: آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی
ریشه: بین المللی – انگلیسی

فراییم /faraaeem/
معنی: معرب ازعبری نام پسر یوسف (ع)
ریشه: عبری

فردریک /feredrik/
معنی: حکمران آسوده
ریشه: بین المللی – آلمانی

فلیکس /feliks/
معنی: خوشحالی، شادمانی
ریشه: بین المللی – لاتین

فور /for/
معنی: پور، پسر
ریشه: بین المللی – هندی

 

ممکن است در کنار جستجوی خود برای یافتن بهترین اسم پسر با ف ، به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی، اسم پسر سه حرفی یا هر ترکیب دیگری هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo