اسم پسر با م؛ فهرست کامل اسم پسر با م به همراه ریشه و معنی

در این مطلب فهرست کاملی از نام‌ و اسم پسر با م به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، عبری، اوستایی-پهلوی و ...) برای شما گرداوری شده است.

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – برای یافتن زیباترین اسم پسر با م مطابق با سلیقه شما، ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف م آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم فرزند شما است.

اسم پسر م

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با م:

مازیار | مانا – مانی | ماهان | مهراب | مهراد | مهران | مهرداد | مهرزاد | مهرشاد | مهیاد | ماکان | مبین | متین | مجید | محراب | محسن | محمد | مهدی | میثاق | میثم | میعاد | میلاد | ماهور | مهراج | مهدیار

 

اسم پسر با م فارسی

ماد /maad/
معنی: ناحیه قدیمی از ایران شامل آذربایجان و عراق عجم، مدیا

ماراب /maaraab/
معنی: بخت و دولت تازه

ماراسپند /maarespand/
معنی: مهراسپند، کلام مقدس، روز بیست و نهم هر ماه شمسی

مانوک /maanok/
معنی: نوعی مرغابی که سرخاب هم نامیده می شود

مانی /maani/
معنی: اندیشمند

ماه آفرید /maahaafarid/
معنی: آفریده ماه، آفریده شده مثل ماه

ماهان /maahaan/
معنی: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان

ماهبد /maahbod/
معنی: نگبان ماه

ماهداد /maahdaad/
معنی: داده و بخشیده ماه

ماهشاد /maahshaad/
معنی: زیباروی شاد

ماهفر /maahfar/
معنی: دارای فر و شکوه ماه

ماهوی /maahoy/
معنی: ماهو، لقب عمومی شاهان مرو

مخمل /makhmal/
معنی: نوعی پارچه نخی یا ابریشمی لطیف

مرآویز /meraaviz/
معنی: مردآویج، دلاور، جنگنده با مردان

مرداس /merdaas/
معنی: سنگ کوب، آسیای دستی، نام پدر ضحاک

مردان /mardaan/
معنی: منسوب به مرد، مردانه، مردها

مردآویج /mardaavij/
معنی: دلاور، جنگجو

مشکان /moshkaan/
معنی: منسوب به مشک

مشکین /moshkin/
معنی: منسوب به مشک، خوشبو

منوشنگ /manooshang/
معنی: نام پدر هما در داستان همای و همایون

مه کام /mahkaam/
معنی: در آرزوی ماه

مهتر /mehtar/
معنی: بزرگتر ، سرور، پیغمبر

مهداد /mehdaad/
معنی: بزرگزاده

مهر /mehr/
معنی: محبت، دوستی، پیمان، خورشید، رب النوع آفتاب

مهراب /mehraab/
معنی: دارنده‌ جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد

مهراد /mehraad/
معنی: (مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگتر

مهراسپند /mehrespand/
معنی: کلام مقدس، از ایزدان زردشتی

مهرافزا /mehrafzaa/
معنی: آنکه بر مهر و محبت خود بیافزاید

مهران /mehraan/
معنی: به معنی دارنده مهر

مهراورنگ /mehrorang/
معنی: دارنده مهر و شکوه خورشید

مهرآیین /mehraain/
معنی: دارای مهر و محبت و دوستی، دارای مهربانی، دارای آیین و روش دوستی و مهربانی

مهربانک /mehrbaanak/
معنی: گیاه عشقه، نوعی پیچک

مهربد /mehrbod/
معنی: محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت، (به مجاز) شخصِ مهربان

مهرپو /mehrpoo/
معنی: پوینده راه مهر و محبت

مهرپویا /mehrpooyaa/
معنی: در جستجوی مهر ومحبت، مهر + پویا

مهرتاج /mehrtaaj/
معنی: آنکه تاجش از خورشید است

مهرتاش /mehrtaash/
معنی: با محبت و مهربان

مهرداد /mehrdaad/
معنی: داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر، نام چهار تن از شاهان اشکانی

مهردید /mehrdid/
معنی: کسیکه مورد مهر و محبت قرار گرفته

مهرزاد /mehrzaad/
معنی: زاده‌ مهر

مهرسام /mehrsaam/
معنی: پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است

مهرسب /mehrasb/
معنی: دارنده اسب خورشید

مهرشاد /mehrshaad/
معنی: خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده

مهرعلی /mehrali/
معنی: دوستدار علی

مهرلقا /mehrlagha/
معنی: دارنده چهره زیبا مانند خورشید

مهرنام /mehrnaam/
معنی: آنکه نام مهر و محبت را دارد

مهرورز /mehrvarz/
معنی: محبت کننده، دوستدار

مهزاد /mehzaad/
معنی: بزرگ زاده، شاهزاده

مهزیار /mahziaar/
معنی: مازیار

مهنام /mahnaam/
معنی: نشان، صورت، نشان و اثرِ ماه، دارای صورت و ظاهر ماه

مهیاد /mahyaad/
معنی: (مِه = مِهتر، بزرگتر + یاد)، تداعیگر مِهتری و بزرگی، (به مجاز) مِهتر و بزرگتر

مهیار /mahyaar/
معنی: ماهیار، کنایه از عاشق شب زنده دار

میرک /mirak/
معنی: امیر کوچک

میشا /mishaa/
معنی: همیشه جوان، همیشه بهار

مینوچهر /minoochehr/
معنی: منوچهر، آنکه چهره ای بهشتی دارد

میهن یار /mihanyaar/
معنی: دوست و یاور میهن

میهندوست /mihandoost/
معنی: میهن پرست

 

اسم پسر با م در شاهنامه

ماخ /maakh/
معنی: زر قلب و ناسره را گویند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه

مزدک /mazdak/
معنی: (= مژدک) (در اعلام) پسر بامداد است که گویند از استخر فارس بود و آیین’ دریست دین’، را که قبلاً توسط زردشت بونده (بوندس) پسر خرگان پی افکنده شده بود رواج داد، از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی

منوشان /manooshaan/
معنی: نام حاکم فارس در زمان کی خسرو کیانی که از سرداران سپاه او نیز بود

مهبد /mahbod/
معنی: نگهبان ماه، مجازا به مفهوم نورانی و درخشان است، ماهبد

مهربنداد /mehrbandaad/
معنی: دارای بنیاد و شالوده ای از محبت

میرین /mirin/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم

 

اسم پسر اوستایی با م

مارتیا /maartiyaa/
معنی: آدمی، انسان

مازار /maazaar/
معنی: یکی از سرداران مادی کوروش

مازنه /maazane/
معنی: مازندران در اوستا

ماکان /maakaan/
معنی: آنچه بوده است

ماونداد /maavandaad/
معنی: نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

ماهانداد /maahaandaad/
معنی: دادماه، بخشیده ماه

ماهوار /maahvaar/
معنی: از گوشه های موسیقی

مشی /mashi/
معنی: نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم در اسطوه های سامی

مشیا /mashiyaa/
معنی: نام نخستین مرد در اوستا

مکابیز /mekaabiz/
معنی: مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

منوشفر /manooshfar/
معنی: نام پدر منوچهر شاه پیشدادی

مه زاد /mahzaad/
معنی: بزرگ زاده، شاهزاده، زاده ماه، زیبا

مهراشک /mehrashk/
معنی: نام اصیل ایرانی

مهرپوی /mehrpooy/
معنی: آن که در راه مهر و محبت قدم برمی دارد

مهرپیکر /mehrpeikar/
معنی: کسی که وجودش بر پایه مهر است

مهرساد /mehrsaad/
معنی: خورشید بی آلایش، مهر به معنای خورشید و ساد به معنای ساده و بی آلایش،پاک، می باشد

مهرمس /mehrmas/
معنی: مهر بزرگ یا بزرگ مهر، نام نیای ششم اردشیر بابکان

میشه /mishe/
معنی: مشی

 

اسم پسر با م عربی

مالک /maalek/
معنی: آن که صاحب مِلک یا املاکی است، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از نامها و صفات خداوند

ماهد /maahed/
معنی: گسترنده، از نامهای خداوند

مایل /maayel/
معنی: راغب، خمیده

مبارزالدین /mobaarezaddin/
معنی: جنگنده در راه دین

مبارک /mobaarak/
معنی: دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده

مبدع /mobde/
معنی: مبتکر، ابداع کننده

مبین /mobin/
معنی: آشکارکننده، آشکار، روشن، هویدا، واضح، روشنگر، بیانگر، بیان کننده، نشان دهنده، نشانگر

متین /matin/
معنی: باوقار، جاافتاده، سنگین، موقر، استوار، محکم، پابرجا، رزین، فرهیخته

مجتبی /mojtabaa/
معنی: برگزیده شده، پسندیده

مجد /majd/
معنی: بزرگی، عزت، بلندی

مجدود /majdood/
معنی: بختیار، کامروا، سعادتمند

مجذوب /majzoob/
معنی: شیفته، جذب شده

مجذوبعلی /majzoobali/
معنی: شیفته علی

مجمر /mejmar/
معنی: آتشدان

مجیرالدین /mojiraddin/
معنی: پناهنده و دستگیر دین

محب الله /moheballaah/
معنی: دوستدار و دوست دارنده‌ خدا

محبت /mohebat/
معنی: دوست داشتنِ کسی یا چیزی، مهربان بودن نسبت به کسی یا چیزی، مِهر، دوستی

محراب /mehraab/
معنی: عبادتگاه، محل عبادت

محرمعلی /mahramali/
معنی: محرم + علی

محزون /mahzoon/
معنی: اندوهگین، غمناک

محسن /mohsen/
معنی: شاهنده، صالح، نیکوکار

محلا /mahlaa/
معنی: از ریشه حلوه به معنی شیرینی و آسایش گرفته شده است

محلی /mohallaa/
معنی: آراسته، زیور داده شده، چهره

محمود /mahmood/
معنی: ستوده، نیک سیرت

محمودرضا /mahmoodrezaa/
معنی: محمود + رضا، خشنود، راضی

محی الدین /mohioddin/
معنی: زنده کننده و احیا کننده دین

مختار /mokhtar/
معنی: صاحب اختیار، برگزیده، گزیننده

مدبر /modaber/
معنی: صاحب اندیشه، با تدبیر، پیشکار

مدد /madad/
معنی: یاری، کمک

مدرس /moddares/
معنی: درس دهنده، تدریس کننده

مراد /moraad/
معنی: خواسته، آرزو، قصه، مرشد

مرادعلی /moraadali/
معنی: کسی که علی مراد و مرشد اوست

مرآت /mer’aat/
معنی: آیینه

مرتضی /mortezaa/
معنی: خشنود و راضی، برگزیده

مرزوق /marzoogh/
معنی: بهره مند، روزی داده شد

مروت /morovat/
معنی: جوانمردی، بخشندگی

مستور /mastoor/
معنی: پوشیده، پنهان، پاکدامن

مسرور /masroor/
معنی: خوشحال، شادمان

مسعود /masood/
معنی: سعادتمند، سعید، فرخنده

مسلم /moslem/
معنی: مرد مسلمان

مسیب /mosayyeb/
معنی: رها کننده ستور، ستور بر سر گذاشته

مسیحا /masihaa/
معنی: مسیح + الف، بزرگداشت و تعظیم

مشتاق /moshtaagh/
معنی: آرزومند، خواهان

مشرف /moshref/
معنی: افراشته قامت، بلند، رفیع، نمایان

مشفق /moshfegh/
معنی: مهربان، دلسوز

مشکور /mashkoor/
معنی: سپاسگزاری شده، مورد سپاس قرار گرفته

مشکوه /meshkaat/
معنی: مشکات، چراغدان

مشیر /moshir/
معنی: اشاره کننده، مشورت کننده، رایزن

مصطفی /mostafaa/
معنی: برگزیده، خالص

مصعب /mosab/
معنی: کار دشوار، نر، اسبی که سواری نداده باشد

مصلح الدین /moslehaddin/
معنی: اصلاح کننده در دین

مطیع /moti/
معنی: فرمانبردار، اطاعت کننده

مظاهر /mazaaher/
معنی: تماشاگاه ها، منظره ها، تجلی گاهها

مظفر /mozaffar/
معنی: پیروز، منصور، کامروا

مظفرالدین /mozaffaraddin/
معنی: پیروز در دین

مظفرعلی /mozaffarali/
معنی: علی پیروزمند، مظفر + علی

مظهر /mazhar/
معنی: تماشاگاه، جلوه گاه

معتمد /motamed/
معنی: اعتماد کننده، تکیه دهنده

معز /moez/
معنی: عزت دهنده، عزیز و گرامی

معزالدین /moezoddin/
معنی: عزیز و گرامی در دین

معصوم /masoom/
معنی: بی گناه، دور نگه داشته شده از گناه

معصومعلی /masoomali/
معنی: معصوم + علی

معظم /moazzam/
معنی: تعظیم شده، بزرگ شمرده شده

معین الدین /moeinoddin/
معنی: یاور دین

مفتح /mofatteh/
معنی: باز کننده، گشاینده

مفتون /maftoon/
معنی: عاشق، شیفته

مفلح /mofleh/
معنی: رستگار، پیروز

مفید /mofid/
معنی: سود بخش، فایده رسان

مقبل /moghbel/
معنی: روی آورنده، صاحب اقبال، خوشبخت

مقداد /meghdaad/
معنی: نام یکی از اصحاب پیامبر، از اولین شیعیان علی

مقدم /moghadam/
معنی: پیشوا، رئیس، پیش فرستاده

مکرم /mokaram/
معنی: گرامی و عزیز کرده، عزیز و محترم

ملیح الزمان /malihozamaan/
معنی: با نمک روزگار

منال /manaal/
معنی: مال، دارایی، مِلک، ثروت

منتجب /montajab/
معنی: برگزیده، منتخب

منتجب الدین /montajabaddin/
معنی: برگزیده دین و آیین

منتظر /montazer/
معنی: آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه

منهاج /menhaaj/
معنی: راه روشن

منهاج الدین /menhaajoddin/
معنی: راه روشن دین

منیرالدین /moniroddin/
معنی: سبب روشنایی دین

موتمن /motaman/
معنی: امین، مورد اطمینان، وکیل

مودب /moadab/
معنی: با ادب، تربیت شده

مودود /moodood/
معنی: محبوب، مورد مهر و محبت

موسی الرضا /moosalrezaa/
معنی: موسی + رضا، لقب امام هشتم

موفق /movafagh/
معنی: کامروا، کامیاب، یاری شده

موفق الدین /movafaghoddin/
معنی: موفق در دین

مویدالدین /moayedoddin/
معنی: تایید کننده دین

مهتدی /mohtadi/
معنی: راه راست یافته، هدایت شده

مهدی /mehdi/
معنی: هدایت کرده، هدایت شده، نام قائم منتظَر (ع) در نزد شیعه

مهند /mohannad/
معنی: ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی

میثاق /misaagh/
معنی: پیمان و عهد

میعاد /miaad/
معنی: محل قرار ملاقات، وعده‌گاه، زمان قرار ملاقات، زمان وعده

میلاد /milaad/
معنی: تولد، زایش، ولادت، روز تولد، هنگام ولادت، سالروز ولادت

 

اسم پسر با م در قران

مجنون /majnoon/
معنی: دیوانه

محدث /mohaddes/
معنی: سخنگو، روایت کننده حدیث، تازه

محمد /mohammad/
معنی: ستوده، ستایش شده

مرصاد /mersaad/
معنی: کمینگاه

مسیح /masih/
معنی: روغن مالیده، سیم گداخته، لقب عیسی (ع)

مشکات /meshkaat/
معنی: منفذ و جایی که در آن چراغ بگذارند

مصباح /mesbaah/
معنی: چراغ، ستاره

مصدق /mosaddegh/
معنی: تصدیق کننده، گواهی دهنده

مصلح /mosleh/
معنی: اصلاح کننده، آشتی دهنده، نیکوکار

مطهر /motahhar/
معنی: پاک شده، پاکیزه، مقدس

معین /moein/
معنی: مددکار، یاری دهنده، آب روان

میقات /mighat/
معنی: وعده گاه، وقت

 

اسم پسر با م در سایر ریشه ها

ماتیکان /maatikaan/
معنی: نام پسر بزرگ جغتای از فرماندهان مغول
ریشه: بین المللی – مغولی

ماردین /maardin/
معنی: نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه جنوبی قراجه داغ واقع است
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

مارتیک /maartik/
معنی: اسم خواننده ایرانی
ریشه: بین المللی – ارمنی

مارکار /maarkaar/
معنی: پیامبر
ریشه: بین المللی – ارمنی

ماسیس /maasis/
معنی: نام کوه آرارات
ریشه: بین المللی – ارمنی

ماگدولین /maagdoolin/
معنی: ماخوذ از مجدلیه، عهد جدید، انجیل
ریشه: بین المللی – انگلیسی

مارس /maars/
معنی: مریخ، رب النوع جنگ در نزد رومی های قدیم
ریشه: بین المللی – فرانسوی

موریس /mooris/
معنی: مصر، مبرم، اصرار کننده
ریشه: بین المللی – لاتین

میکسا /miksaa/
معنی: کودکی که نشان از بزرگان دارد، در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسیمیوس به معنای بزرگترین است
ریشه: بین المللی – لاتین

مهراج /mehraaj/
معنی: مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه‌ای ممتاز در هند، شاه، امیر
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

مارلین /maarlin/
معنی: برج، پناهگاه، مارلن
ریشه: عبری

مدیان /mediaan/
معنی: دشمنی، نام یکی از فرزندان ابراهیم
ریشه: عبری

مردخای /mardkhaai/
معنی: شخص کوچک یا پرستنده مریخ
ریشه: عبری

میکائیل /mikaaeel/
معنی: مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها
ریشه: عبری

مهدی یار /mahdiyaar/
معنی: یاور مهدی، (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد(ع)
ریشه: فارسی – عربی

مهدیار /mahdyaar/
معنی: (مَهد = (به مجاز) سرزمین، کشور، میهن + یار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و نگهبانِ سرزمین و میهن
ریشه: فارسی – عربی

 

اسم پسر با ماه

ماهان، ماهداد، ماهشاد، ماهفر، ماهور، ماهوی، ماهیار، ماهد، ماهر

 

اسم پسر با مهر

مهراج، مهرافزا، مهراونگ، مهرپو، مهرتاج، مهرتاش، مهرساد، مهرسام، مهرنام، مهرورز

 

جمع بندی

ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی، اسم پسر سه حرفی یا هر ترکیب دیگری هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo