اسم پسر با د؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف د شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر با د (دال) شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، کردی، ترکی، عبری و ...).

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به هر دلیلی به دنبال اسم پسر با د (دال) می‌گردید ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف د آغاز می‌شوند را جمع‌آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم پسر است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، 

اسم پسر با د

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با د:

داتیس | دادفر | دادمهر | دارا | داریا | داریوش | دانا | دامون | دانیال | داوود | داوید | دایان

 

اسم پسر با د فارسی

داتیس /daatis/
معنی: سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی

دادالله /daadallaah/
معنی: عطیه و بخشش خداوند

دادایزد /daad’eezad/
معنی: عدل خداوند، خداداد

دادبخش /daadbakhsh/
معنی: دادگستر، عادل، بخشنده داد

دادبک /daadbak/
معنی: رئیس قضات، متصدی عدلیه

دادفروز /daadforooz/
معنی: فروزنده عدل و داد، عادل

دادفرین /daadaafarin/
معنی: نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی

دادگر /daadgar/
معنی: دادگستر، عادل، حاکم

دادمهر /daadmehr/
معنی: عدالت دوست، نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تاریخ

دادوند /daadvand/
معنی: معتدل، منسوب به داد

دارا /daaraa/
معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند، (به مجاز) خداوند

داراب /daaraab/
معنی: دارنده، در شاهنامه نام شاه ایران از سلسله‌ی کیانی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس

دارات /daaraat/
معنی: شان، شکوه و عظمت

داراشکوه /daarashokooh/
معنی: دارنده شکوه و عظمت، از شاهزادگان هندی

داران /daaraan/
معنی: دنیا و آخرت

دارنوش /daarnoosh/
معنی: نام یکی از وزیران بخت نصر

داریاو /daariyaav/
معنی: نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکی ها

داریان /daryan/
معنی: نام شهری در شوشتر که احداث آن را به دارا (داریوش) نسبت می‌دهند

دارینوش /daarinoosh/
معنی: نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است

داریوش /daarioosh/
معنی: دارا، دارنده‌ی نیکی (بهی)، نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ی هخامنشی

داشاب /daashaab/
معنی: هدیه، داد و دهش و چیزی به مردم دادن

دامور /daamur/
معنی: آواز نرم و لطیف

دانا /daanaa/
معنی: دارنده‌ دانش و آگاهی، آگاه

دانشگر /daaneshgar/
معنی: دانا، عالم، دانشمند

دانشیار /daaneshyaar/
معنی: کسی که دانش یار اوست، آنکه دانش یاری اش نماید

دانیار /danyaar/
معنی: دارنده‌ دانش و آگاهی، آگاه

داو /daav/
معنی: هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می‌کنند، قاضی، خداوند

داوران /daavaraan/
معنی: منسوب به داور

دبیر /dabir/
معنی: نویسنده، منشی، کاتب

درخش /dorakhsh/
معنی: روشنی، فروغ

درخشش /derakhshesh/
معنی: درخشیدن، پرتو افکندن

درویش /darvish/
معنی: فقیر، تهیدست، گوشه نشین، صوفی

دلیر /dalir/
معنی: شجاع، دارای جرأت و جسارت، گستاخ، بی پروا

دوست محمد /doostmohammad/
معنی: دوستدار محمد

دوستعلی /dostali/
معنی: دوستدار علی

دولت /dolat/
معنی: اقبال، نیکبختی

دولتشاه /dolatshaah/
معنی: دارای اقبال شاهانه

دهخدا /dehkhodaa/
معنی: صاحب و مالک ده

دهقان /dehghaan/
معنی: (معرب از فارسی دهگان) کشاورز، مالکِ ده، (به مجاز) ایرانی، زرتشتی، هر یک از دانایان و راویان تاریخ و اساطیر ایران، بزرگ و حاکم ولایت

دهگان /dehgaan/
معنی: فرمانده ده تن سرباز

 

اسم پسر با د لری

دامون /daamoon/
معنی: دشت و صحرا، از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان

داوار /davaar/
معنی: موطن مادری

درستبا /dorostbaa/
معنی: سالم باش

دسبار /desbaar/
معنی: از مناطق بختیاری

دلِسپ /delesp/
معنی: ید مهربان، دلپاک

دلیار /delyaar/
معنی: دیار آشکار، تصور و خیال

 

اسم پسر با د اوستایی

داتام /daataam/
معنی: آفریننده و مخلوق

داته /daate/
معنی: دادگری، قانون

دادبان /daadbaan/
معنی: نگهبان قانون

دادپویه /daadpuye/
معنی: از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو /daadjoo/
معنی: جوینده عدل و داد

دادخواه /daadkhaah/
معنی: خواستار عدل و داد

دادرس /daadras/
معنی: دادرسنده

دادگون /daadgoon/
معنی: قانونی، با عدل و داد

دادنام /daadnaam/
معنی: دارای عدالت

دارشاد /daarshaad/
معنی: نام پدر خورزاد پارسی

داریو /daaryu/
معنی: داریوش، درلاتین به معنی دارا، ثروتمند، توانگر

داژو /daazhu/
معنی: سوخته، داغ، گرم

داماسپ /daamaasp/
معنی: گونه دیگر جاماسپ

دامان /daamaan/
معنی: دامن کوه و بیابان، بادبان کشتی

دامیار /daamyaar/
معنی: شکاربان، ماهیگیر

دانین /daanin/
معنی: از خاندان های ایرانی

دریز /dariz/
معنی: نام داماد داریوش بزرگ

دسم /dasam/
معنی: فرمانده ده تن سرباز

دماوند /demaavand/
معنی: دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران

دیاکو /diaako/
معنی: سرزمین و نام

دیان /diaan/
معنی: هم معنی با دیانا، (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگل ها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی، حاکم

 

اسم پسر شاهنامه ای با د

دارمان /daarmaan/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

دشمه /dashme/
معنی: مرد بی خیر، یا عام است (منتهی الارب)، آنکه خیری در او نباشد. (از اقرب الموارد)، حقیر و بی قدر و بی خیر (ناظم الاطباء)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

دمور /damur/
معنی: آواز نرم و آهسته

 

اسم پسر با د عربی

داعی /daaee/
معنی: دعوت کننده، دعاکننده، سبب

داهی /daahi/
معنی: زیرک، باهوش، تیزفهم

دها /dahaa/
معنی: زیرکی، هوشیاری

 

اسم پسر قرانی با د

داب /daab/
معنی: شیوه، عادت

دار /daar/
معنی: خانه

داوود /daavood/
معنی: محبوب، از پیامبران بنی اسرائیل

دری /dorrei/
معنی: درخشان

دواب /davaab/
معنی: جنبندگان، جانوران

دینار /dinaar/
معنی: دینار

 

اسم پسر با د در سایر ریشه ها

دردی /dordi/
معنی: رنج، درد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکمنی

داشلی /daashli/
معنی: سنگدار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکمنی

دایان /daaiaan/
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دومان /dumaan/
معنی: مه، غبار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

داوین /daavin/
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

داتان /daataan/
معنی: مربوط به چشم، نام یکی از روسای یهود
ریشه: عبری

دانیال /daaniaal/
معنی: دانیال از پیامبران بنی اسرائیل و همزمان کورش کبیر و داریوش بزرگ هخامنشی بوده است
ریشه: عبری

داوید /daavid/
معنی: دامنه کوه
ریشه: عبری

دادعلی /daadali/
معنی: داد (فارسی) + علی (عربی)، داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد
ریشه: فارسی – عربی

دین محمد /dinmohammad/
معنی: دین (فارسی) + محمد (عربی)، دارای دین محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک
ریشه: فارسی – عربی


ستاره
Logo