اسم پسر با پ؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف پ شروع می‌شود

در این مطلب مجموعه اسم پسر با پ را می‌خوانید. فهرست کامل نام‌ و اسم پسر اصیل که با حرف پ شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، کردی، ترکی، اوستایی- پهلوی و ...).

اسم پسر با پ

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف پ آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.

اسم پسر با پ

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با پ:

پادرا | پارسا | پارسان | پدرام | پرهام | پندار | پویان

 

اسم پسر با پ فارسی

پاپریک /paayrik/
معنی: نام گیاهی خوشبو

پادار /paadaar/
معنی: ثابت

پاداش /paadaash/
معنی: اجر کار خوب، جزا

پادرا /paadra/
معنی: “پاد” به معنی سرزمین و ‘”را ” (در اوستایی) به معنی شکوه و درخشش و روشنایی است، در مجموع سرزمین باشکوه، نگهبان آتش، مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی

پادشا /paadshaa/
معنی: حاکم

پارسا /paarsaa/
معنی: اسم پسر اصیل ایرانی و به معنی آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس، عارف، دانشمند

پارسان /paarsaan/
معنی: (پارس + ان (پسوند نسبت) )، منسوب به پارس، پارسی، اهل پارس، از مردم پارس – نام روستایی در نزدیکی سیرجان.

پارسیا /paarsiaa/
معنی: منسوب به پارسی، (منسوب به قوم پارس) اهل پارس، از مردم پارس

پاکدیس /paakdis/
معنی: پاک گونه، مانندپاکان

پاکرو /paakroo/
معنی: پارسا، عفیف

پاکنژاد /paaknezhaad/
معنی: اصیل، دارای اصل ونسب خوب

پاینده /paayande/
معنی: همبستگی ، جاوید، پایدار، استوار

پدرام /pedraam/
معنی: آراسته، نیکو، خوشدل، شاد، سرسبز وخرم، مبارک، فرخ، خجسته، شادی، خوشحالی

پرژک /parzhak/
معنی: گریه، گریستن

پرژین /parzhin/
معنی: پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات

پرسا /porsaa/
معنی: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر

پرستش /parastesh/
معنی: نیایش، عبادت (اسم مصدر از پرستیدن)، پرستیدن، خدمتکاری

پرواس /parvaas/
معنی: دست سودن برچیزی، خلاصی، نجات، فراغ

پروان /parvaan/
معنی: چرخ ابریشم تابی، نام شهری در غزنه، نام رودی درقزوین

پروند /parvand/
معنی: ابریشم، نوعی گلابی جنگلی

پرهام /parhaam/
معنی: فرشته خوبی، پیر همه (پدر همه)،. معادل عبری آن آبراهام می‌باشد، نامی پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است، صورت فارسی ابراهیم

پرهان /parhaan/
معنی: لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان

پرهون /parhoon/
معنی: خرمن ماه، هاله ماه، دایره، هرچیزمیان تهی

پژند /pazhand/
معنی: گیاهی خوشبو و خود رو مانند اسفناج

پژوهش /pazhoohesh/
معنی: جستجو، بازخواست، تحقیق

پژهان /pozhhaan/
معنی: آرزو، خواهش دل، غبطه

پشن /pashan/
معنی: مردجنگی، نام برادرزاده فریدون

پناه /panaah/
معنی: پشتیبان، حامی، نگهبان

پورانه /pooraane/
معنی: پسرانه، منسوب به پسر

پوریا /pooriaa/
معنی: هم خانواده پریا به معنی نیک صورت، نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی

پویا /pooiaa/
معنی: پوینده، رونده و برخی دونده را گویند

پهلوان /pahlevaan/
معنی: جنگجوی شجاع و زورمند، آنکه در امری سرآمد است، قوی هیکل و قوی جثه

پیام /payaam/
معنی: الهام، وحی، مطلبی که به شکل کلام، نوشته یا نشانه‌ای از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر فرستاده شود

پیرام /piraam/
معنی: نام عاشقی است بابلی که با معشوقه اش ; تیسبه خودکشی کرد

پیرایه /piraaye/
معنی: آرایش وزیور، زینت

پیرداد /pirdaad/
معنی: داده پیر یا بچه‌ای که در پیری داده شده

پیرزاد /pirzaad/
معنی: زاده پیر

پیرعلی /pirali/
معنی: کسی که علی مرشد اوست

پیرمحمد /pirmohammad/
معنی: کسی که محمد مرشد اوست

پیرنیا /pirniaa/
معنی: کسی که جد او پیر و مرشد است

پیروزبخت /piroozbakht/
معنی: سعادتمند، نیکبخت

پیکان /peykaan/
معنی: نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه

پیوس /piyoos/
معنی: انتظار، امید، طمع، توقع

 

اسم پسر اوستایی با پ

پاباس /paabaas/
معنی: پسر فرناک، پادشاه اساطیری ارامنه

پاپک /paapak/
معنی: استوار، پدر کوچک

پاده /paade/
معنی: نام پدر زدن مزدک

پاردیک /paardik/
معنی: نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت

پارساک /paarsaak/
معنی: نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاژن /paazhan/
معنی: تیزرو کوهی

پاساک /paasaak/
معنی: نام برادرزاده داریوش بزرگ

پاک نهاد /paaknahaad/
معنی: پاک سرشت

پاکدین /paakdin/
معنی: دین درست، دین پاک

پاکر /paaker/
معنی: پسر ارد پادشاه اشکانی

پاکروان /paakravaan/
معنی: پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد /paakzaad/
معنی: پاک نژاد، نجیب

پاکمهر /paakmehr/
معنی: از نام های برگزیده

پالیز /paaliz/
معنی: باغ، کشتزار

پایدار /paaydaar/
معنی: دارای ثبات، ثابت، همیشگی، مقاوم، مقاومت کننده، پا برجا

پایکار /paaykaar/
معنی: فرماندار گرجستان

پایمرد /paaymard/
معنی: دستگیرنده، استوار

پایوالیک /paayvaalik/
معنی: پسر جمشید

پته مانی /patahmaani/
معنی: دادگستر

پرچم /parcham/
معنی: درفش

پرداد /pardaad/
معنی: نخستین آفریننده

پرشان /parshaan/
معنی: رزمجو

پریبرز /pariborz/
معنی: بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پژدو /pezhdu/
معنی: نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پژمان /pezhmaan/
معنی: مخمور، غضبناک، افسرده، پژمان یختیاری شاعر معاصر

پژواک /pezhvaak/
معنی: صدایی که حاصل تکرارِ صدا پس از برخورد به مانع و بازتاب آن است

پشوتن /pashutan/
معنی: به معنی محکوم تن، در شاهنامه نام پسر گشتاسب و از یاران سوشیانت، فداکار، در روز رستاخیز، بر اساس روایت‌های زرتشتی زرتشت از اهورامزدا برایش عمر جاودانی خواست

پنام /panaam/
معنی: پزشکی در دربار آل بویه

پودات /pudat/
معنی: آشکار

پوربه /poorbeh/
معنی: پسر خوب و نیک

پورشسب /poorshasb/
معنی: نام پدر زردشت

پوروشپ /poroshap/
معنی: دارنده اسپان بسیار، پدر اشوزرتشت

پوروشسب /poroshasb/
معنی: دارنده اسبان زیاد، پدر اشورزتشت

پوینده /pooyande/
معنی: پویا، پویان

پیروزگر /piroozgar/
معنی: پیروز، کامیاب، خوشبخت، کامروا

پیشداد /pishdaad/
معنی: نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیشرو /pishro/
معنی: آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام، رهبر، پیشوا، مقتدا، آن که جلوتر از دیگران یا پیشاپیش آنان حرکت می‌کند، طلایه دار، پیش رونده، جلودار

پیلتن /piltan/
معنی: پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

 

اسم پسر با پ در سایر ریشه ها

پارلا /paarlaa/
معنی: به معنی درخشنده و نورانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

پالاز /paalaaz/
معنی: نوعی زیرانداز نازک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکمنی

پایار /paayaar/
معنی: پایدار، مستحکم
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پایاز /paayaaz/
معنی: پایدار
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پرمایه /pormaaye/
معنی: باسواد، بامعلومات، خردمند، دانشمند، عالم، ثروتمند، دارا، غنی، متمول، غلیظ
ریشه: شاهنامه

پرمند /permand/
معنی: پرتو
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پرموده /parmoode/
معنی: فرموده
ریشه: شاهنامه

پرناک /pornaak/
معنی: جوان بالغ و برومند، نوزاد پرنده، آماده پرواز، دور افتاده و مهجور
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پریش /perish/
معنی: آشفته حال، معادل پریشان فارسی
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پریوان /privaa/
معنی: دستیار شبان، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پسیان /pesyaan/
معنی: خمیده، سست شده
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

پلاشان /palaashaan/
معنی: بلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

پیا /piyaa/
معنی: مرد، نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود
ریشه: اقوام ایرانی – لری

پیروز خسرو /piroozkhosro/
معنی: پادشاه پیروز
ریشه: شاهنامه

پیروز شاپور /piroozshaapoor/
معنی: شاهزاده پیروز
ریشه: شاهنامه

پیلسم /pilsam/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران فرزند ویسه در زمان افراسیاب، سم سطبر و درشت و سخت، اسبی دارای سمی ضخم و گران، مجازاً، اسب قوی زورآور، کنایه از شب سیاه و تاریک
ریشه: شاهنامه

 

اسم پسر با پ در زبان های خارجی

پاتریس /paatris/
معنی: اصیل، نجیب، میهن پرست
ریشه: بین المللی – فرانسوی

پاتریک /paatrik/
معنی: اصیل، نجیب، میهن پرست
ریشه: بین المللی – فرانسوی

پاتیرا /paatiraa/
معنی: فراوانی
ریشه: زبان باستانی – آشوری

پارسیس /paarsis/
معنی: شکل یونانی پارسی،‌ ایرانی
ریشه: بین المللی – یونانی

پانی /paani/
معنی: آب
ریشه: بین المللی – هندی

پترو /petro/
معنی: دراصل پطروس، در زبان سریانی کیفاس (سنگ)
ریشه: بین المللی – اسپانیایی

پدرو /pedro/
معنی: قابل اعتماد، معتبر
ریشه: بین المللی – اسپانیایی

پرشیا /pershiaa/
معنی: ایران
ریشه: بین المللی – انگلیسی

پریام /pariyaam/
معنی: در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد
ریشه: بین المللی – یونانی

پطرس /petros/
معنی: یکی ازدوازده حواری مسیح، دراصل سریانی، کیفاس به معنی سنگ
ریشه: عبری

پولت /polet/
معنی: هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا
ریشه: بین المللی – فرانسوی

پولوس /polos/
معنی: درلغت یعنی کوچک، نام حکیمی ایرانی و عیسوی معاصرانوشیروان
ریشه: بین المللی – یونانی

پی یر /piyer/
معنی: قابل اعتماد، صخره
ریشه: بین المللی – فرانسوی

پیتر /piter/
معنی: قابل اعتماد، صخره
ریشه: بین المللی – فرانسوی


ستاره
Logo