اسم پسر با ه؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف ه شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر که با حرف ه شروع می‌شود (اسم پسر با ه) به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، کردی، عربی، عبری، یونانی و ...).

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

 ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال اسم پسر با ه برای نامگذاری فرزندتان هستنید ما در این مطلب برای شما گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف ه آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم عزیز در راه شما است.

اسم پسر با ه - اسم پسر که با حرف ه شروع می‌شود

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با ه:

هامون | همایون | هوراد | هومن | هونام | هیراد | هیرسا | هاتف | هادی | هایکا | هیوا

 

اسم پسر با ه فارسی

هارپاگ /haarpaag/
معنی: مروارید که در یکرشته کشیده شده باشد

هامن /haamon/
معنی: هامون

هامون /haamoon/
معنی: زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه‌ای در سیستان

هامویه /haamooye/
معنی: نامکارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی

هامی /haami/
معنی: سرگشته و حیران

هباسپ /habaasp/
معنی: دارنده اسب اصیل

هرمزان /hormozaan/
معنی: منسوب به هرمز

هرمزیار /hormozyaar/
معنی: کسی که خدا یار اوست

هرواک /hervaak/
معنی: نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی

هزاره /hezaare/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی

هزبر /hezabr/
معنی: هژبر، شیر

هفتواد /haftvaad/
معنی: صاحب هفت پسر، نام حاکم کرمان در زمان ساسانیان

همافر /homaafar/
معنی: دارای فر همایی

هماوند /homaavand/
معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان

همگر /hamgar/
معنی: پیوند دهنده، رفوگر

همنواد /hamnavaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان

هوتک /hutak/
معنی: نام روستایی در نزدیکی کرمان

هوراد /hooraad/
معنی: جوانمرد و با خدا، مرد نیک

هورفر /hoorfar/
معنی: دارای فر و شکوه خورشید

هورمز /hoormaz/
معنی: هرمز

هورمزد /hoormazd/
معنی: هرمز

هورمند /hoormand/
معنی: مانند خورشید

هوریار /hooryaar/
معنی: یار و دوست خورشید

هوشبام /hooshbaam/
معنی: بامداد، فلق

هوشیار /hushyaar/
معنی: دارای هوش، باهوش، خردمند، عاقل

هوفر /hufar/
معنی: مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب

هومن /hooman/
معنی: نیک اندیش

هونام /hoonaam/
معنی: خوشنام، نیک نام

هونیاک /huniyaak/
معنی: پهلوی با اصل و نسب

هیراب /hiraab/
معنی: نام فرشته باد

هیرسا /hirsaa/
معنی: پارسا

هیرود /hirud/
معنی: نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

هیشنگ /hishang/
معنی: هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران

 

اسم پسر با ه کردی

هاوار /haavaar/
معنی: فریاد

هایکا /haaykaa/
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

هستیار /hastyaar/
معنی: احساس کننده، ادیب

هفال /hafaal/
معنی: رفیق

هلکو /halaku/
معنی: کوه کوچک، تپه

هلکوت /halkot/
معنی: فرصت، وقت

هلمت /halmat/
معنی: حمله، هجوم

هلموت /halamut/
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است

هوار /havaar/
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال /hovaal/
معنی: خبر، رفیق

هوتخش /hutokhsh/
معنی: صنعت گر، سازنده خو، پیشه ور

هوراز /hooraaz/
معنی: دوست صمیمی

هورامان /hooraamaan/
معنی: منطقه‌ایی در کردستان

هوگر /hugar/
معنی: انس گرفتن، عادت کردن

هولان /hulaan/
معنی: چوگان بازی

هیدی /hidi/
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیرا /hiraa/
معنی: فراخ، وسیع

هیرش /hiresh/
معنی: فشار، هجوم

هیرو /hiro/
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا /hizhaa/
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن /himan/
معنی: آرام، موقر، شکیبا

 

اسم پسر با ه اوستایی

هارپارک /haarpaark/
معنی: (در اعلام ) هارپاک، نام خویشاوند و وزیر آستیاک که از طرف آستیاک مأمور کشتن کوروش شد، نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد

هامرز /haamerz/
معنی: نام سردار ساسانی

هامین /haamin/
معنی: تابستان در اوستا

هاوش /haavash/
معنی: امت، پیروان یک پیامبر

هاون /haavan/
معنی: گاه بامدادی

هاونی /haavani/
معنی: ایزد نگهبان بامداد

هردار /hardaar/
معنی: نام هشتمین نیای اشوزرتشت

هزوارش /hozvaaresh/
معنی: شرح و تفسیر

همگون /hamgoon/
معنی: همرنگ، همانند

هنگام /hengaam/
معنی: زمان، گاه

هوبر /huber/
معنی: دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشی

هوداد /hoodaad/
معنی: نیک آفریده، داده خوب، داده نیک

هودین /hoodin/
معنی: نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هورا /hooraa/
معنی: می صاف و مقدس

هورمک /hoormak/
معنی: شبان

هوشیدر /hoshidar/
معنی: پرورانندهﻯ راستی یا قانون مقدس

هوکرپ /hukarp/
معنی: خوش اندام

هومت /humat/
معنی: اندیشه نیک

هیمه /hime/
معنی: نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

 

اسم پسر با ه عربی

هادی /haadi/
معنی: پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد، معلم، رسانا

هاشمعلی /haashemali/
معنی: هاشم + علی

هامر /haamer/
معنی: ابر باران زا

هانی /haani/
معنی: خدمتکار، کسی که طعام نیکو آورد، در پهلوی، بنشین

هبةالله /hebatollaah/
معنی: بخشیده شده از جانب خداوند

هشام /hoshaam/
معنی: جوانمرد، کریم

هلال /helaal/
معنی: ماه نو، روز اول هرماه قمری

همام /homaam/
معنی: دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان

هیبت /heibat/
معنی: رعب، جلال، شکوه

هیبت الله /heibatallaah/
معنی: شکوه و جلال خداوند

هیثم /heisam/
معنی: جوجه عقاب

 

اسم پسر با ه در سایر ریشه ها

هیرمان /hirmaan/
معنی: به یاد ماندنی
ریشه: اقوام ایرانی – لری

هارمیک /haarmik/
معنی: پسر کوچک هایک، نام نخستین نیای ارامنه
ریشه: بین المللی – ارمنی

هایک /hayk/
معنی: پدر، سرپرست
ریشه: بین المللی – ارمنی

هراچ /heraach/
معنی: دارای چشمانی آتشین
ریشه: بین المللی – ارمنی

هراچیک /heraachik/
معنی: دارای چشمانی آتشین
ریشه: بین المللی – ارمنی

هرایژ /heraayzh/
معنی: مرد آتشین و دلیر
ریشه: بین المللی – ارمنی

هوسب /hooseb/
معنی: یوسف
ریشه: بین المللی – ارمنی

هلاکو /holaaku/
معنی: نام پسر تولوی و نوه چنگیز خان مغول
ریشه: بین المللی – مغولی

هرمان /hermaan/
معنی: نام یکی از پادشاهان یونانی
ریشه: بین المللی – یونانی

هرمس /hermes/
معنی: از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
ریشه: بین المللی – یونانی

هابیل /haabil/
معنی: معرب از عبری، نفس یا بخار، نام پسر آدم (ع)
ریشه: عبری

هادان /haadan/
معنی: معرب ازعبری، نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)
ریشه: عبری

هاروت /haaroot/
معنی: نام یکی از دو فرشته ای که دچار عذاب الهی شد
ریشه: عبری

هلیوس /helios/
معنی: هلیون، خورشید
ریشه: عبری

 

جمع بندی

از اینکه با مجموعه اسم پسر با ه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی،  اسم پسر اصیل ایرانی،  اسم پسر کردی یا سایر چیدمان‌‌های اسامی پسرانه مانند اسم پسر سه حرفی یا اسم پسر چهار حرفی و… هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo