اسم پسر با ک؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف ک شروع می‌شود

مجموعه اسم پسر با ک را در این مطلب می‌خوانید. فهرست کامل نام‌ و اسم پسر که با حرف ک (کاف) شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، اوستایی-پهلوی، یونانی و ...).

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم هستند. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف ک آغاز می‌شوند (اسم پسر با ک) را جمع آوری کرده‌ایم.

اسم پسر با ک

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با ک:

کارن | کامران | کامیاب | کامیار | کسرا | کوشا | کیا | کیاراد | کیان | کیانمهر | کیوان | کمال | کمیل | کاوه

 

اسم پسر با ک فارسی

کابوک /kaabok/
معنی: آشیانه پرندگان، کابک

کابی /kaabi/
معنی: معرب منسوب به کاوه آهنگر

کاتوز /kaatooz/
معنی: زاهد، عابد، موبد زردشتی

کارنگ /kaarang/
معنی: چرب زبان، زبان آور

کارون /kaaroon/
معنی: نام رودی در خوزستان که از زردکوه سرچشمه می گیرد

کاروند /kaarvand/
معنی: از اسامی پسرانه ایرانی

کارینا /kaarinaa/
معنی: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند، احتمالا به منطقه نهاوند اطلاق می شده است

کاکو /kaako/
معنی: نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیت های شاهنامه نیز هست

کاکی /kaaki/
معنی: نام پدر ماکان دیلمی

کالو /kaalo/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

کامداد /kaamdaad/
معنی: نام وزیر و مشاور آبتیننام پارسی

کامروا /kaamravaa/
معنی: آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق

کامشاد /kaamshaad/
معنی: مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد، اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است

کامک /kaamak/
معنی: کام، آرزو، خواهش

کامگار /kaamgaar/
معنی: کامکار

کامور /kaamvar/
معنی: موفق، پیروز، کامیاب

کامی /kaami/
معنی: منسوب به کام

کاوان /kaavaan/
معنی: کاویان، منسوب به کاوه

کاوک /kaavak/
معنی: کاوه

کاوه /kaave/
معنی: بنا به روایتی کی یا پادشاه، در اوستا به معنای گاو آمده است، والا و بزرگزاده، گرانمایه و فرمند

کایوس /kaayus/
معنی: کیوس

کبوجیه /kamboojie/
معنی: کمبوجیه، کامبیز، نام فرزند کورش

کبوده /kaboode/
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی

کدمان /kadmaan/
معنی: نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی

کدیور /kadivar/
معنی: صاحب خانه، رئیس، مهتر، زارع

کراخان /keraakhaan/
معنی: نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی

کروخان /korukhaan/
معنی: از شخصیت های شاهنامه فردوسی،نامدلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی

کسری – کسرا /kasraa/
معنی: عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی خسرو، منسوب به کسری، یعنی خسروی

کلان /kalaan/
معنی: بزرگ، رئیس، مهتر

کلاهور /kalaahoor/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

کلباد /kalbaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

کمانگیر /kamaangir/
معنی: کماندار

کندرو /kondru/
معنی: نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی

کواذ /kovaaz/
معنی: قباد

کوپال /koopaal/
معنی: گرز آهنین، عمود

کوچک /koochak/
معنی: دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی

کورش /koorosh/
معنی: کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد

کوشاد /kooshaad/
معنی: ریشه گیاهی خوشرنگ

کوشش /kooshesh/
معنی: سعی، جهد، جنگ، توجه

کولیار /kuliyaar/
معنی: نام روستایی

کوهرنگ /koohrang/
معنی: نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری

کوهسار /koohsaar/
معنی: جایی که دارای کوه های متعدد است

کوهشاد /koohshaad/
معنی: نام روستایی در استان هرمزگان

کوهین /koohin/
معنی: منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است

کهار /kahaar/
معنی: گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

کهبد /kohbad/
معنی: کوه نشین، خداوند کوه

کهزاد /kohzaad/
معنی: زاده کوه

کهیار /kohyaar/
معنی: کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان

کهیلا /kahilaa/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

کی آذر /keyaazar/
معنی: مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)، پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

کی راد /keyraad/
معنی: پادشاه بخشنده

کی زاد /keyzaad/
معنی: زاده پادشاه

کی منش /keymanesh/
معنی: بزرگمنش، دارای خلق و خوی شاهانه

کی منوش /keymanoosh/
معنی: از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان

کیاجور /kiaajur/
معنی: عاقل، فاضل و دانا

کیاچهر /kiaachehr/
معنی: آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است

کیاراد /kiaaraad/
معنی: پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد

کیارخ /kiaarokh/
معنی: کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است

کیارزم /kiaarazm/
معنی: مرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)، به معنی پادشاه نبرد و مبارزه

کیارس /kiaaras/
معنی: کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی

کیارنگ /kiaarang/
معنی: رنگ پاکیزه و لطیف

کیاشا /kiaashaa/
معنی: شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)

کیاکسار /kiaaksar/
معنی: نام دایی کورش هخامنشی

کیامرث /kiaamars/
معنی: زنده فانی، در آیین زردشت نخستین بشر

کیاوش /kiaavash/
معنی: مانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاه

کیسان /keysaan/
معنی: مانند پادشاه، دارای منش شاهانه

کیوس /kayus/
معنی: نام پسرقباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی

 

اسم پسر با ک اوستایی

کاچار /kaachaar/
معنی: سر و سامان

کاردار /kaardaar/
معنی: وزیر پادشاه، والی، حاکم

کارن /kaaren/
معنی: اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد

کاری /kaari/
معنی: تلاشگر

کارین /kaarin/
معنی: از خاندان های اصیل ایرانی همان کارن

کامبوزیا /kaamboziaa/
معنی: گویش امروزی کبوجیه

کامبیز /kaambiz/
معنی: گویش امروزی کبوجیه

کامجو /kaamjoo/
معنی: جوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است

کامدین /kaamdin/
معنی: خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت

کامران /kaamraan/
معنی: آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط، موفق و خوش شانس

کامکار /kaamkaar/
معنی: کامروا، موفق

کامیاب /kaamyaab/
معنی: آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز، کامروا، خوشبخت

کامیار /kaamyaar/
معنی: کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز

کرتیر /kartir/
معنی: نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم

کردان /kordaan/
معنی: پسر مرزبان

کرکوی /karkooy/
معنی: از نوادگان سلم، پسر فریدون

کوسان /koosaan/
معنی: نام رامشگری است

کوشا /kooshaa/
معنی: ساعی، تلاشگر، کوشیدن

کوشان /kooshaan/
معنی: کوشا، ساعی، تلاشگر، کوشا بودن

کوشیار /kooshyaar/
معنی: (= گوشیار )، [از گوش (نام فرشته) + یار (پسوند مبدل ‘ داد ‘ به معنی داده) ]، روی هم به معنی داده فرشته، (در اعلام) نام ابوالحسن کیا گوشیار بن لبان باشهری گیلانی منجم بزرگ، نام داوری ایرانی در سپاه کیخسرو و در هنگام نبرد با افراسیاب، گونه ی دیگر این واژه (گوشیار) در برخی منابع فارسی ‘ نگهبان چهار پایان ‘ معنی شده است، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

کی آرمین /keyaarmin/
معنی: پسر کیقباد

کیا /kiaa/
معنی: پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا، بزرگ، صاحب

کیازند /kiaazand/
معنی: پادشاه بزرگ

کیافر /kiaafar/
معنی: بزرگ، با شکوه

کیامرد /kiaamard/
معنی: (کیا= پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا، والی + مرد)مرد سلطان و پادشاه

کیامنش /kiaamanesh/
معنی: کسی که رفتاری مثل پادشاهان دارد (کیا= سلطان)

کیان /kiaan/
معنی: پادشاهان، سلاطین، ستاره، جمع کی، اسم ایرلند باستان cian

کیان پور /kiaanpoor/
معنی: کیا = سروران و بزرگان و کیان پور یعنی پسر بزرگان

کیانزاد /kiaanzaad/
معنی: کیا = سروران و بزرگان و کیانزاد یعنی کسی که از بزرگان زاده شده

کیانفر /kiaanfar/
معنی: کیان یعنی پادشاهان و فر یعنی شکوه = شکوه پادشاهان

کیانمهر /kiaanmehr/
معنی: مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است، کیامنش، کیافر، کیانزاد

کیانوش /kiaanoosh/
معنی: مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است

کیوان /keyvaan/
معنی: ستاره زحل، خوشتیپ و خوش چهره

کیومهر /kiumehr/
معنی: (کیو = جان و زندگی + مهر = محبت، دوستی، مهربانی)مهر، محبت و دوستی زندگی، (به مجاز) ویژگی کسی که موجب محبت، دوستی و مهربانی در روح و جان و زندگی است

کیهان /keyhaan/
معنی: جهان، دنیا، گیتی

 

اسم پسر با ک در شاهنامه

کاکله /kaakole/
معنی: نام نوعی گیاه

کاموس /kaamoos/
معنی: (در اعلام) نام مبارزی کشانی که پادشاه سنجاب بود وی از بهادران توران و از امرای زیردست افراسیاب بود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی

کاووس /kaavoos/
معنی: پادشاه ایده آل، پاک، لطیف، نجیب

کاویان /kaaviaan/
معنی: منسوب به کاوه

کتماره /katmaare/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه

کشواد /kashvaad – keshvad/
معنی: فصیح، زبان آور

کنارنگ /kaanarang – konaarang/
معنی: فرماندار، حاکم

کندر /kondor/
معنی: صمغی خوشبو که از درخت کندر هندی به دست می آید

کوت /kot/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی

کورنگ /koorang/
معنی: روستایی از توابع بخش لاشار شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان، نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی

کوهیار /koohyaar/
معنی: کوه نشین، استوار و پابرجا

کهرم /kohram – kahram/
معنی: پهلوان سرور و دانا

کیارش /kiaarash/
معنی: فرمانروای تابناک

کیخسرو /keykhosro/
معنی: پادشاه بزرگ و والامقام، شاه شاهان

کیقباد /keyghobad/
معنی: پادشاه محبوب و سرور گرامی

کیکاووس /keykavoos/
معنی: پادشاه لطیف و ایده آل، پادشاه عادل و اصیل

کیومرث /kiumars/
معنی: زنده فانی

 

اسم پسر با ک عربی

کاظم /kaazem/
معنی: فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان

کافی /kaafi/
معنی: بس کننده، بی نیاز کننده، کار گزار، با کفایت

کافی الدین /kaafioddin/
معنی: لایق و کارآمد در دین

کامل /kaamel/
معنی: بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده

کبیرالدین /kabiraddin/
معنی: بزرگ در دین و آیین

کرام الدین /keraamoddin/
معنی: بزرگوار دین

کرامت الله /keraamatollaah/
معنی: بخشش خداوند

کرم /karam/
معنی: بزرگواری، بخشندگی جوانمردی، لطف، احسان

کرم الله /karamallaah/
معنی: بخشش و لطف خداوند

کرمعلی /karamali/
معنی: بخشش علی

کریم /karim/
معنی: بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند

کسا /kasaa/
معنی: عبای ضخیم

کلیم /kalim/
معنی: هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)

کلیم الله /kalimallaah/
معنی: آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)

کمال /kamaal/
معنی: بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی

کمال الدین /kamaaloddin/
معنی: کامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد

کمال الملک /kamaalolmolk/
معنی: آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری

کمیل /komeil/
معنی: نام پسرزیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد

کیاست /kiaasat/
معنی: زیرکی ، هوشیاری، دانایی

کبیر /kabir/
معنی: بزرگ، تنومند، بلند مرتبه
ریشه: عربی – قرآن

 

اسم پسر با ک در سایر ریشه ها

کاد /kaad/
معنی: نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

کارانوس /kaaraanoos/
معنی: از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
ریشه: بین المللی – یونانی

کارل /kaarl/
معنی: زورمند، موثر، فرانسوی: شارل، انگلیسی: چارلز
ریشه: بین المللی – آلمانی

کارمل /kaarmel/
معنی: باغستان، رزستان، جای حاصلخیز
ریشه: عبری

کارو /kaaroo/
معنی: نوید دهنده
ریشه: بین المللی – ارمنی

کالیجار /kaalijaar/
معنی: کارزار
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

کریشنا /kerishnaa/
معنی: جاذب، رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

کنعان /kan’aan/
معنی: حلیم، بردبار، پسر چهارم حام پسر نوح
ریشه: عبری

کورس – کوروس /kooros/
معنی: یونانی شده کورش، موی پیچیده، مجعد، آفتاب
ریشه: بین المللی – یونانی

 

ممکن است در کنار جستجوی خود برای یافتن بهترین اسم پسر با ک ، به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی یا سایر اسامی پسرانه هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo