اسم پسر با آ؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف آ شروع می‌شود

لیست کامل اسم پسر با آ . نام یا اسم پسر اصیل که با حرف آ شروع شود از ریشه های فارسی، ترکی، کردی، عربی، اوستایی-پهلوی، عبری، سنسکریت، گیلکی، ارمنی و لاتین با معنی

اسم پسر با آ

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف آ آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.

اسم پسر با آ - اسم ایرانی - نام ایرانی با الف

 

پیشنهاد ستاره برای انتخاب اسم پسر با آ:

آبان | آبتین | آذرپاد | آراد | آران | آرتا | آرشام | آروین | آریان | آریو | آریَن | آراز | آیدین | آیین

 

اسم پسر با آ فارسی

آباد /aabaad/
معنی: تندرست و مرفه، آراسته

آبادیس /aabaadis/
معنی: نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی

آبان /Aabaan/
معنی: آبها، (در گاه شماری) ماه هشتم از سال شمسی

آبان زاد /aabaanzaad/
معنی: زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است

آبان سار /aabaan saar/
معنی: مانند آبان

آبان یاد /aabaan yaad/
معنی: به یاد آبان یا کسی یاد آور آبان ماه است

آبتین /aabtin/
معنی: صاحب گفتار و کردار نیک، نام پدر فریدون پادشاه

آبدست /aabdast/
معنی: چابک، تردست، تر و فرز 

آبرو /aaberoo/
معنی: حیثیت، شرف، قدر

آبکار /aabkaar/
معنی: سقا، می فروش، حکاک، نگین ساز، نام یکی از بزرگان ارمنی خاندان اشکانی

آتردین /aatardin/
معنی: آذر دین، زردشتی

آتروان /aatarvaan/
معنی: صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی

آترینا /aatrinaa/
معنی:  زیبا و محبوب همگان، آترین، آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند

آترینه /aatrine/
معنی: صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند

آتش افروز /aatash afrooz/
معنی: ققنوس، پرنده ای افسانه ای که هزار سال عمر می کند

آتش برزین /aatash barzin/
معنی: آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آتش + برزین (با شکوه)

آتش زاد /aatash zaad/
معنی: زاده آتش

آتشبان /aatashbaan/
معنی: محافظ آتش، نگهبان آتشکده های زردشتی

آتش‌پا /aatashpaa/
معنی: تندرو دوان

آتشکار /aatashkaar/
معنی: کسی که با آتش سر و کار داشته باشد، خشمگین و شتابزده

آتیلا /aatilaa/
معنی: (ترکی) (آت به معنی اسب + یلا (صفت))، به معنی چابک، شجاع، نامی

آجیر /aajir/
معنی: آژیر، در گویش خراسان به معنی محتاط، کوشا

آخش /aakhesh/
معنی: نام موبدی در ایران قدیم، قیمت بها ارزش

آدیش /aadish/
معنی: آذر، آتش، (در عامیانه) آتیش، اخگر، شراره آتش

آذرافروز /aazar afrooz/
معنی: آتش افروز، نام ققنوس پرنده افسانه ای

آذربابا /aazarbaba/
معنی: پدر آتش، نام پدر فرهاد کوهکن که هنر سنگ تراشی را به فرزندش آموخت

آذربه /aazarbeh/
معنی: بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان

آذرپاد /aazarpaad/
معنی: صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست

آذرپی /aazarpey/
معنی: دارای قدمی چون آتش

آذرجوش /aazarjoosh/
معنی: پهلوانی در داستان سمک عیار

آذرداد /aazardad/
معنی: داده آتش، نام پدر آذرباد از خاندان کیانیان

آذرشب /aazarshab/
معنی: تصحیف آذرشُست است و آن به معنی شسته در آتش باشد و نام سمندر و پنبه کوهی باشد، (در اعلام) فرشته ی موکل آتش که پیوسته در آتش است، نام آتشکده ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد، برق، فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است، نام آتشکده ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد و گنجهای خویش را در آن پنهان نمود

آذرشسب /aazarshasb/
معنی:  مخفف آذرگشب، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است، آتشکده

آذرشن /aazarshan/
معنی: آفتاب پرست سمندر، نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب نامه

آذرطوس /aazartoos/
معنی: صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر عذرا ازدواج کرد

آذرکیش /aazarkish/
معنی: آتش پرست، دارای دین زرتشتی

آذرکیوان /aazarkeivaan/
معنی: از روحانیون زرتشتی

آذرنرسی /aazarnersi/
معنی: نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی

آذرنگ /aazarang/
معنی: روشن، نورانی، درد و رنج

آذروان /aazarvaan/
معنی: آذربان، آتش بان، نگهبان آتشکده

آراد /aaraad/
معنی: نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور

آراداشس /aaraadaashes/
معنی: اردشیر، شیر خشمگین، شهریار مقدس

آران /aaraan/
معنی: جایگاه مقدس، مکان گرمسیر، دارای طبیعت گرم

آرپان /aarpaan/
معنی: آرین، منسوب به قوم آریایی، برای توضیحات بیشتر ایران را ببینید

آرتابان /aartaabaan/
معنی: اردوان (اردوان: نگهبان درستکاران)

آرتیمان /aartimaan/
معنی: مرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معنی تفکر و اندیشه، اندیشه مقدس، تفکر پاک، همچنین نام روستایی از توابع تویسرکان که زادگاه میر رضی الدین آرتیمانی از شاعران عهد صفوی است

آرتین /aartin/
معنی: منسوب به آرت، پاکی و تقدس، (به مجاز) پاک و مقدس، عاقل و زیرک

آرسان /aarsaan/
معنی: اسم پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

آرسین /aarsin/
معنی: پسر آریایی

آرش /aarash/
معنی: عاقل، زیرک، درخشان و تابان

آرشان /aarshaan/
معنی: به معنی نر، مرد، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

آرمان /aarmaan/
معنی: ایده، ایدئال، شعار، مرام، هدف، نصب العین، آرزو، امید، اندوه، حسرت، غم

آرماییل /aarmaaeel/
معنی: نجیب پارسی، اشراف پارسی، نام شاهزاده ای که طباخ ضحاک بود

آروشا /aarooshaa/
معنی: روشنایی، نور خورشید، آرامش

آرون /aaron/
معنی: صفت نیک، فضیلت، خصلت حمیده، خوی خوش، صفت نیک و خصلت پسندیده

آریا /aariaa/
معنی: آزاده، نجیب

آریاباد /aariaabaad/
معنی: آریاپاد، نگهبان قوم آریایی

آریابرز /aariaabarz/
معنی:  شکوه آریایی، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی

آریارامنه /aariaaraamne/
معنی: آرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی

آریاک /aariaak/
معنی: نام یکی از سرداران ایرانی و فرماندار کاپادوکیه

آریاگیو /aariaagiv/
معنی: آریا + گیو (سخنور )، سخنور آریایی، نام یکی از سرداران ایرانی در روزگار باستان

آرین /aarian/
معنی: مرد آریایی، آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوراد /aarioraad/
معنی: نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی، ایرانی و جوانمرد

آریه /aarie/
معنی: نام سپهدار ایرانی طرفدار کورش صغیر پادشاه هخامنشی

آزادان /aazaadaan/
معنی: منسوب به آزاد

آزادچهر /aazaadchehr/
معنی: خوشرو، روباز، دارای نژاد آزاد، پسر ابراهیم غزنوی

آزادفروز /aazaadafrooz/
معنی: رهایی بخش، آنکه آزادی می آورد، باعث آزادی، نام مردی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

آژند /aazhand/
معنی: گل و لای ته حوض و جوی، کلافه نخ، (در قدیم) (در ساختمان) ملاط، پیوند دهنده، چسباننده، در اصطلاح بنایی ملاطی که بین ردیف های آجر می گذارند

آژیر /aazhir/
معنی: زیرک، هوشیار، آماده، پرهیزگار، بانک و فریاد

آسام /aasaam/
معنی: سام، داستان خوشایند، حدیث خوش، همچنین از شخصیتهای شاهنامه و  اسم پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، همچنین نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است

آسپیان /aaspiyaan/
معنی: آبتین، روح کامل، انسان نیکو کار، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آسدین /aasdin/
معنی: نام موبدی در سده دهم یزگردی

آسیداد  /aasidaad/
معنی: آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی

آسیم /aasim/
معنی: به لغت زند و پازند استاد عظیم الشأن و بلند مرتبه، (در پهلوی، asēm) آسیم به معنی سیم و نقره است، استاد بزرگ مرتبه واستاد عظیم الشأن

آلا /aalaa/
معنی: سرخ کم رنگ، پشت گلی، دو رنگ

آمنید /aamnid/
معنی: نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی

آموده /aamude/
معنی: لعل ، مروارید به رشته کشیده، آراسته، پیراسته، پرده

آموی /aamuy/
معنی: رود جیحون، آمودریا

آناگ /aanaag/
معنی:  نام یکی از احکام پارت در زمان اردشیر پادشاه ساسانی

آوگان /aavgaan/
معنی:  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی و پیشرو سپاه فریدون پادشاه پیشدادی

آوید /aavid/
معنی: دانش، خرد، عقل، در زبان اوستایی کلمه های ‘ آوید، وید، ویدا ‘ هر سه به یک معنی به کار رفته است، مشتاق و خواهان

 

اسم پسر با آ ترکی

آباقا /Aabaaghaa/
معنی: عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان

آبرلی /aaberli/
معنی: آبر (فارسی، آبرو) + لی (ترکی) = دارای آبرو، آبرومند

آتا /aataa/
معنی: پدربزرگ

آتاباللی /aataaballi/
معنی: یادگار مانده از پدر بزرگ، مرد کوچک اندام

آتابای /aataabaai/
معنی: آتا (ترکی) + بای (چینی) = پدربزرگ، اسم یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران

آتابیک /aataabeik/
معنی: پدر بزرگ، مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان، اتابک

آتابیگ /aataabeig/
معنی: لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک

آتاش /aataash/
معنی: آداش، همنام

آتاقلیچ /aataaghelich/
معنی: شمشیر پدری

آتاگلدی /aataagoldi/
معنی: پدر آمد، پدر بزرگ آمد، در بین ترکمن ها رسم است برای اولین پسری که بعد فوت پدربزرگ به دنیا می آید این اسم را بر می گزینند

آتامکین /aataamkin/
معنی: مانند پدرم

آتامکین /aataamkin/
معنی: مانند پدرم

آتان /aataan/
معنی: پرتاب کننده

آتجان /aatjaan/
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد

آتحان /aathaan/
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد

آتسز /aatsez/
معنی: اسم سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی

آتلی /aatli/
معنی: سواره، صاحب اسب، اسب سوار

آتمش /aatmesh/
معنی: عدد شصت که از اعداد مقدس است، پرتاب کردنی

آتیال /aatyaal/
معنی: یال اسب، از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان

آتیجی /aatiji/
معنی: تیر انداز ماهر

آداش /aadaash/
معنی: آتاش، همنام، هم اسم

آدی /aadi/
معنی: امین تر، امانت دار تر

آدی گوزل /aadi gozel/
معنی: خوش نام، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می شود

آذر اوغلی – آذراوغلی /aazar ooghli/
معنی: پسر آذربایجان (ترکی و فارسی است)

آذرتاش /aazartaash/
معنی: آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند

آراز /aaraaz/
معنی: ارس، (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفه‌ آس

آراس /aaraas/
معنی: آراز، رود ارس

آرخا /aarkhaa/
معنی: آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرکا /aarkaa/
معنی: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی

آرویج /aarvij/
معنی: همیشه سبز، باطراوت، شاداب

آریتما /aaritmaa/
معنی: نام یکی از سران ماد

آقا گل – آقاگل /aaghaagol/
معنی: آقا (مغولی) + گل (فارسی) = نام روستایی در نزدیکی اصفهان

آقاجان /aaghaajaan/
معنی: عنوان محبت آمیز برای پدر یا پدر بزرگ

آقاخان /aaghaakhaan/
معنی: سرور بزرگ

آقامیر /aaghaamir/
معنی: آقا (مغولی) + میر (عربی) = سلطان بزرگ، امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند

آقشام /aaghshaam/
معنی: اول شب ، فلق

آلب /aalb/
معنی: دلیر، پهلوان

آلب ارسلان /aallb arsalaan/
معنی: شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی

آلب تکین /aalb takin/
معنی: مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه

آلپ ارسلان /aalp arsalaan/
معنی: آلب ارسلان، شیر مرد، شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی

آلپ تکین /aalp takin/
معنی: آلب تکین، مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه

آلتونتاش /aaltontaash/
معنی: مرکب از آلتون (طلا) + تاش (پسوند شباهت) = همانند طلا، زیباروی

آلما گل /aalmaagol/
معنی: گل سیب، کنایه از زیبایی و تر و تازگی

آنیل /aanil/
معنی: معروف، نامدار

آی بک /aay bak/
معنی: بت، صنم

آیتاش /aaytaash/
معنی: همتای ماه، نام شخصی در دوره سامانیان

آیتغمش /aayteghmash/
معنی: زاده ماه

آیتکین /aaytakin/
معنی: مه وش، مانند ماه، زیبا، غلام ماه

آیتونا /aaytunaa/
معنی: در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است

آیخان /aaykhaan/
معنی: آیخان (آی + خان) پادشاه ماه

آیدین /aaidin/
معنی: شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه

آیشن /aayshen/
معنی: شبیه ماه، (به مجاز) زیبا رو

آیکان /aaykaan/
معنی:  آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل، نجیب

آیهان /aayhaan/
معنی: آیهان = آیخان (آی + خان) = پادشاه ماه

 

اسم پسر با آ عربی

آبد /aabed/
معنی: همیشگی، ابدی، دائمی، جاودانه

آکام /aakaam/
معنی: سرزمین فراز، سرزمین بلند، زمین‌های بلند، تپه‌ها

آمین /aamin/
معنی: برآور، بپذیر، اجابت کن

آیت الله /aayatollaah/
معنی: نشانه خداوند

 

اسم پسر با آ کردی

آدان /aadaan/
معنی: مفید سودمند

آری /aari/
معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریز /aariz/
معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج  نام ایرانی

آزا /aazaa/
معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است، هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است

آسو /aasoo/
معنی: (در کردی) افق طلایی، (در پهلوی) صورت پهلوی واژه ی ‘ آهو ‘، (در اوستایی) آسو به معنای تندی، شتاب و کوشا آمده است، شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند

آکو /aako/
معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر

آگا /aagaa/
معنی: آگاه، مطلع، با خبر

آمانج /aamaanj/
معنی: هدف، مقصد

آویر /aavir/
معنی: آتش

آهیر /aahir/
معنی: آتش

 

اسم پسر با آ قرانی

آخذ /aakhez/
معنی: گیرنده

آصال /aasaal/
معنی: شامگاهان

آلات /aalaat/
معنی: اسم بتی است

آنیه /aaniye/
معنی: ظرف ها، گرم

آیات /aayaat/
معنی: آیات، علامت ها، دلایل، معجزات

آیتین /ayatain/
معنی: دو نشانه

 

اسم پسر اوستایی با آ

آبادان /aabaadaan/
معنی: خرم و با صفا

آباریس /aabaaris/
معنی: موبد و پزشک دوره هخامنشی

آباگران /aabaagraan/
معنی: نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎

آبان داد – آبانداد /aabaan daad/
معنی: داده آبان‎، کسی که در ماه آبان متولد شده است

آباندان /aabaan daan/
معنی: فرستاده خسرو انوشیروان به دربار روم

آبدوس /aabdoos/
معنی: نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا /aabestaa/
معنی: اوستا، اساس بنیاد اصل، کتاب مقدس زرتشتیان

آبکام /aabkaam/
معنی: نوشنده آب

آبلاتکا /aablaatka/
معنی: کسی که پشتیبان و پُشتگرمی استاد است، دلگرمی آموزگار، استاد یار، پشتیبان، کارفرما

آبنیک /aabnik/
معنی: آب خوب و گوارا

آبیش /aabish/
معنی: بی رنج

آپاسای /aapaasaai/
معنی: نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی

آپتین /aaptin/
معنی: شکل دیگر آبتین (پدر فریدون)، آبتین و آتبین

آپرویژ /aaparvizh/
معنی: پیروزمند و شکست ناپذیر، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

آتبین /aatbin/
معنی: نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک، آبتین، روح کامل و نیکو کار،‌ از شخصیت‌های شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آترابان /aatraabaan/
معنی: نگهبان آتش، پیشوای دینی

آتروپات /aatropaat/
معنی: صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، سردار ایرانی که والی آذربایجان بود، سردار داریوش

آتروترسه /aatroterse/
معنی: پسر اسفندیار

آترونوش /aatronush/
معنی: آذرنوش، پاکدین زرتشتی

آتور /aatur/
معنی: آتش، آذر، (اَعلام) یک بخش از تقویم قدیمی ایرانی 

آتورپات /aaturpaat/
معنی: صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار است

آتین /aatin/
معنی: در زبان زند و پازند جدید، نو، بوجود آمده

آخشیج /aakhshij/
معنی: نماد، عنصر

آخشیک /aakhshik/
معنی: هریک از عناصر چهارگانه: آب، خاک، هوا، آتش

آدر /aadar/
معنی: آذر، آتش

آدرباد /aadarbaad/
معنی: نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر آیین /aazar aaeen/
معنی: نام پسر آذرساسان

آذر برزین /aazar barzin/
معنی: نام موبدی بوده

آذرباد /aazarbaad/
معنی: پاینده و نگهبان آتش یا کسی که آتش نگهدارنده اوست

آذربد /aazarbad/
معنی: نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود /aazarbud/
معنی: موبدی در زمان یزدگرد

آذرپژوه /aazarpazhooh/
معنی: پسر آذرآیین، پسر گستهم نوینده کتاب گلستان دانش

آذرپناه /aazarpanaah/
معنی: نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرمه /aazarmah/
معنی: رئیس و بزرگ آتش‌ها (آتشکده‌ها)

آرازش /aaraazesh/
معنی: داد و دهش به راه اهورایی

آراسپ /aaraasp/
معنی: از سرداران کوروش بزرگ

آراستی /aaraasti/
معنی: نام عموی آشوزرتشت و پدر میدیوماه

آرپک /aarpak/
معنی: بنیانگذار پادشاهی ماد باستان

آرتاباز /aartaabaaz/
معنی: (در اعلام) نام سپهدار و فرمانده ی گردونه های کوروش، نام سپهدار دارای سوم که پس از دارا از جانب اسکندر چَترپَت [ساتراپ یا استاندار] باختر و بلخ گردید، نام چندین پادشاه ارمیه، ارمنستان و آسیای صغیر در دوره ی هخامنشی و اشکانی،

آرتاپارت /aartaapaart/
معنی: نگهبان ویژه کوروش بزرگ

آرتام /aartaam/
معنی: والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

آرتور /aartur/
معنی: در کتاب ماتیکان هزاردستان از بزرگان بوده است

آرسن /aarsen/
معنی: انجمن، مجمع، (درعبری) مردِ مبارز

آرشاویز /aarshaaviz/
معنی: مرد سپندینه و ورجاوند

آرمال /aarmaal/
معنی: نجیب پارسی در بارگاه آژیدهاک

آرمون /aarmoon/
معنی: زر، نقدینگی

آرنگ /arang/
معنی: رنگین، روشن، فروزان

آروکو /aaroko/
معنی: ایرج، نجیب نجیب زاده

آروین /aarvin/
معنی: هم معنی آروین، امتحان و آزمایش و تجربه، آزموده و آزمایش شده، تجربه، آزمایش امتحان آزمون

آریابان /aariaabaan/
معنی:  نگهبان قوم آریایی

آریابد /aariaaabod/
معنی: مهتر و بزرگ قوم آریائی، رئیس قوم آریایی، نگهبان نژاد آریا، سرور قوم آریایی، بزرگ آریاییان، نگهبان و سردار سرزمین های آریایی

آریاداد /aaraadad/
معنی: برخواسته از نسل آریا، داده شده آریایی

آریاراد /aariaaraad/
معنی: آریایی شجاع و دلیر، آریایی جوانمرد و بخشنده ، آریا + راد (جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد، آریایی شجاع، آریایی دانا، پسر آریامنش

آریارمن /aariaarman/
معنی: رامشگر آریایی، شادی آور از نژاد آریایی

آریاز /aariaaz/
معنی: راهنما، راهبر

آریامس /aariaames/
معنی: آریای بزرگ، از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر

آریامن /aariaaman/
معنی: آرامش دهنده، خوشبختی دهنده، (در اعلام) نام فرمانده ی ناوگان خشایارشاه که سرداری رشید و شجاع در جنگ ‘ سالامین’ بود، دریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی

آریامنش /aariaamanesh/
معنی: دارای خوی و رفتار آریایی

آرین مهر /aarianmehr/
معنی: آریایی، خورشید آریایی، فروغ و روشنایی آریاییان، مظهر محبت و دوستی آریاییان

آریو /ario/
معنی: منسوب به قوم آریایی، شبیه آریائیان، آریایی، نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی

آریوداد /aariodad/
معنی: ایران داد، داده ایران

آریومهر /aariomehr/
معنی: از سرداران داریوش سوم

آزادمنش /aazaadmanesh/
معنی: راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر /aazaadmehr/
معنی: از نام های برگزیده

آزرمگان /aazarmgaan/
معنی: با حیا، مودب، سربه زیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فرخزاد سردار ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

آژمان /aazhmaan/
معنی: بی زمان

آساد /aasaad/
معنی: (در اعلام) پسر مهر گشب ، پدر فرخ داد پارسی، (در عربی) آساد جمع اَسَد است به معنی شیرها و شیران

آستیاژ /aastiaazh/
معنی: در نام آخرین پادشاه ماد نزد یونانیان، آسپاداس، آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد

آستیاک /aastiaak/
معنی: نام چهارمین پادشاه ماد

آستیاگ /aastiaag/
معنی: /آستیاژ، آستیاگس، استیاگ و ایشتوویگو) در فارسی باستان، نیزه انداز، (اَعلام) نام آخرین پادشاه ماد [۵۸۴- ۵۵۰ پیش از میلاد] وی در برابر دولت‌های بابل و لیدی (لودیا) قدرت سلطنت بر مملکت وسیع (ماد را) از دست داد و دولت ماد به سبب قیام کوروش منقرض گردید

آسیمن /aasiman/
معنی: سیمین، نقره فام

آگاه /aagaah/
معنی: باخبر، هوشیار، زیرک

آگومان /aagoman/
معنی: بی گمان

آلان /aalaan/
معنی: نام مملکت و قومی به نزدیکی ارمینیه مشتمل بر قراء کثیره. یاقوت گوید (این کشور مجاور دربند است در جبال قفقاز و لقب پادشاه آنجا کنداج است و میان این مملکت و جبال قفقاز قلعه و پلی است بزرگ و قلعه را باب اللان نامند و تا تفلیس چندین روزه راه است و عرب آن را اَلان گوید. ) و علان (به عین ) از اغلاط عامه است. (نقل به اختصار از تاج العروس و در فارسی آن را اَلان نیز گویند)

آوه /aave/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

آیریک /aayrik/
معنی: نام نیای یازدهم آشوزرتشت

آیین (آئین) /aaeen/
معنی: روش، دین، شیوهی مناسب و مطلوب، (در قدیم) جلال و شکوه

آیین گشسب /aaeengashsb/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر هرمز انوشیروان پادشاه ساسانی

آئیریک /aaeerik/
معنی: نیای یازدهم زرتشت

آئیریه من /aaeeriyeman/
معنی: ایرانمنش در روزگار ساسانی

آئین گشنسب /aaeengoshnasb/
معنی: سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه

 

اسم پسر با آ در اقوام ایرانی

آبی /aabi/
معنی: به رنگ آب، نیلی، سرکش، یاغی، نافرمان
ریشه: فارسی – عربی

آپادا /aapaadaa/
معنی: کسی که خود را به خداوند سپرده است، متوکل
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آپاداش /aapaadaash/
معنی: آموختن علوم معنوی از مرشد
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آپنیتا /aapnitaa/
معنی: مقرب، بنده خاص پروردگار
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آتیتی /aatiti/
معنی: مهمان
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آدبهاوا /aadbhaavaa/
معنی: تولد حقیقی
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آدهاوا /aadhaavaa/
معنی: نزدیکترین دوست خداوند، نام نزدیکترین همنشین کریشنا در افسانه های هندی
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

آدینگ /aadinag/
معنی: آن که روز جمعه به دنیا آمده است
ریشه: فارسی – بلوچی

آرُنگ /aarong/
معنی: آهنگ، ناله
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آرپاچی /aarpaachi/
معنی: جو فروش، فقیر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکمنی

آرتا /aartaa/
معنی: پاک، نام پهلوان ایرانی، ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آرسو /aarsoo/
معنی: اشک چشم
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

آرمن /aarmon/
معنی: آرزو
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آرمی /aaromi/
معنی: آرامش و آسایش
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آرمین /aarmin/
معنی: مرد همیشه پیروز، از شحصیت های شاهنمامه
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آروان /aarvaan/
معنی: معادل آرین به معنی ایرانی، آریایی، ایران؛ هم چنین نام روستایی در قزوین و نام یکی از طایفه های لرستان
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آسام  /aasaam/
معنی: سام به معنی داستان خوشایند، حدیث خوش، از شخصیتهای شاهنامه و نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آسای /aasaay/
معنی: عزیز
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آستن /aaston/
معنی: صخره پلکانی
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آشوی /aashoy/
معنی: شاهین
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آوان /aavaan/
معنی: سلسله پادشاهی در لرستان
ریشه: اقوام ایرانی – لری

آهیل /aahil/
معنی: مرغ انجیرخوار
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

آهین /aahin/
معنی: آهن
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

آئیل /aaeel/
معنی: نام پرنده ای
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

 

اسم پسر با آ بین المللی

آدریانوس /aadriyaanoos/
معنی: آدریان، نام یکی از امپراتوران روم
ریشه: بین المللی – یونانی

آدرین /aadrin/
معنی:  آدریانوس، به فتح ی، یکی از پادشاهان روم که فتوحات زیادی داشت و به ادبیات علاقمند بود
ریشه: بین المللی – لاتین

آرارات /aaraaraat/
معنی: نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر روی آن قرار گرفت
ریشه: بین المللی – ارمنی

آراشید /aaraashid/
معنی: پسته زمینی یا پسته شام
ریشه: بین المللی – فرانسوی

آراکس /aaraaks/
معنی: نام رودخانه ارس
ریشه: بین المللی – فرانسوی

آراهوسب /aaraahusb/
معنی: معادل یوسف
ریشه: بین المللی – ارمنی

آرتوش /aartush/
معنی: از نامهای باستانی ارمنی
ریشه: بین المللی – ارمنی

آرژان /aarzhaan/
معنی: نقره
ریشه: بین المللی – فرانسوی

آریسته /aariste/
معنی: آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت، آموزنده تربیت نحل
ریشه: بین المللی – فرانسوی

آلبرت /aalbert/
معنی: استوار، مسئول
ریشه: بین المللی – لاتین

آلفرد /aalfered/
معنی: شاهانه، شاهواره
ریشه: بین المللی – لاتین

آلن /aalen/
معنی: بشاش، امیدوار
ریشه: بین المللی – انگلیسی

آنتی گون /aantigun/
معنی: حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی
ریشه: بین المللی – لاتین

آندرانیک /aandraanik/
معنی: بزرگ، ارشد
ریشه: بین المللی – ارمنی

آندرو /aandro/
معنی: مردانه
ریشه: بین المللی – یونانی

آنیسا /aanisaa/
معنی: مانند عشق، مبارز بزرگ، خاطره، مانند مهربانان
ریشه: بین المللی – یونانی


ستاره
Logo