اسم پسر با ج؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف ج شروع می‌شود

در این مطلب فهرست اسم پسر با ج را می‌بینید. لیست کامل اسم پسر اصیل که با حرف ج شروع می شود از به همراه ریشه نام (فارسی، ترکی، کردی، عبری و ... ) به همراه معنی اسم

اسم پسر با ج

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف ج آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.

اسم پسر با ج

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با ج:

جان مهر | جاوید | جاهد | جهان

 

اسم پسر با ج فارسی

جادی /jaadi/
معنی: زعفران

جامشید /jaamashid/
معنی: جمشید

جان افزا /jaanafzaa/
معنی: جانبخش، فزاینده جان

جان آرا /jaanaaraa/
معنی: آراینده جان و روح، زینت جان

جان آفرین /jaanaafarin/
معنی: آفریننده جان

جان بخشان /jaanbakhshaan/
معنی: جان بخش

جان مهر /jaanmehr/
معنی: مهربان جان

جانوشیار /jaanushyaar/
معنی: جانوسیار

جانیار /jaanyaar/
معنی: دوست و همراه جان

جستان /jastaan/
معنی: نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان

جمشاد /jamshaad/
معنی: پادشاه بزرگ و شاد

جندل /jandal/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه

جوانبخت /javaanbakht/
معنی: خوش اقبال، خوشبخت

جوانوی /javaanuy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه

جويا /jooiaa/
معنی: جستجو كننده، جوينده

جهان /jahaan/
معنی: کیهان، عالم، گیتی، کره زمین، جهنده

جهان افروز /jahaanafrooz/
معنی: فروزنده گیتی، روشنی بخش جهان، صفت خورشید

جهان آرا /jahanara/
معنی: آراینده جهان، زینت بخش گیتی

جهان آفرین /jahaanaafarin/
معنی: آفریننده جهان

جهان بخش /jahaanbakhsh/
معنی: آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد

جهان بین /jahaanbin/
معنی: بیننده جهان، با تجربه، چشم

جهان سوز /jahaansooz/
معنی: فتنه و آشوب به پا کننده در جهان، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است

جهان شاد /jahaanshaad/
معنی: آن که مردم جهان از او شادند

جهان شید /jahaanshid/
معنی: نور و روشنایی عالم

جهان شیر /jahaanshir/
معنی: دلاور در جهان

جهان فر /jahaanfar/
معنی: شکوه جهان

جهان گرد – جهانگرد /jahaangard/
معنی: آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می  کند، سیاح، گردشگر

جهان گشای /jahaangoshaay/
معنی: تسخیرکننده جهان، فاتح

جهانبان /jahaanbaan/
معنی: خداوند، نگهدار جهان

جهانبخت /jahaanbakht/
معنی: خوشبخت، نیکبخت جهان

جهاندار /jahaandaar/
معنی: خداوند، نگهبان جهان، پادشاه

جهانشاه /jahaanshaah/
معنی: شاه عالم، فرمانروای عالم

جهانیار /jahaanyaar/
معنی: یاور و یاور مردم جهان

 

اسم پسر با ج اوستایی

جاماسپ /jaamaasp/
معنی: جاماسب

جامی /jaami/
معنی: منسوب به جام، همانند پیاله

جان پرور /jaanparvar/
معنی: نشاط انگیز

جانبخش /jaanbakhsh/
معنی: بخشنده جان و روان

جاودان /jaavdaan/
معنی: پایدار، پایندده

جاوید /jaavid/
معنی: پای برجا، همیشگی، ابدی، انوشه، پایدار

جم چهر /jamchehr/
معنی: دارنده چهره درخشان

جمسار /jamsaar/
معنی: از پهلوانان باستانی و یاور افراسیاب

جمشاسپ /jamshaasp/
معنی: از دانشمندان و پارسیان دودمان آبادانی

جوانشیر /javaanshir/
معنی: شیرجوان، کنایه از زورمند و دلاور

جویان /jooyan/
معنی: جوینده ، جستجوکننده

جهشیار /jaheshyaar/
معنی: یار و یاور

 

اسم پسر با ج در شاهنامه

جانفروز /jaanforooz/
معنی: افروننده جان، تازه کننده و روشنی بخش روان، جان افروز

جانوسیار /jaanusyaar/
معنی: جانوشیار

جمشید /jamshid/
معنی: جامشید، دارای فره ایزدی، دارای ذات پاک و درخشان، پسر خورشید

جمهور /jomhoor/
معنی: گروه، توده، بخش اعظم یک چیز، حکومتی که زمام آن در دست نمایندگان ملت باشد، عامه مردم

جهانجو /jahaanjoo/
معنی: طالب عالم، پادشاه بزرگ

جهن /jahn – jehn/
معنی: درشتی روی و ترشی آن، از شخصیتهای شاهنامه

 

اسم پسر با ج عربی

جاحظ /jaahez/
معنی: مرد بزرگ چشم

جارالله /jaarollaah/
معنی: مجاور خانه خدا

جاسر /jaaser/
معنی: بی باک، گستاخ، جسور

جاسم /jaasem/
معنی: عامیانه قاسم، بزرگ، ستبر، نام دهی در شام

جان احمد /jaanahmad/
معنی: ترکیبی از جان + احمد

جاهد /jaahed/
معنی: کوشا، ساعی، جهدکننده

جبران /jebraan/
معنی: قدرت، توانایی، جبران خلیل جبران، نویسنده و شاعر معاصر عرب

جرعه /jore/
معنی: آن اندازه از مایعات که به یکباره نوشیده می شود

جرهام /jerhaam/
معنی: شیر، اسد، دلیر، کوشا

جریر /jarir/
معنی: افسار، مهار، جاری، روان، گویا

جعفر /jafar/
معنی: جوی پر آب، رود، ناقه پر شیر

جلال الدین /jalaaloddin/
معنی: شکوه و عظمت دین

جلایر /jaalayer/
معنی: نام یکی از قبایل مغول، نام شاعری ایرانی در عهد شاه اسماعیل اول صفوی

جلیل /jalil/
معنی: بزرگ، محترم، بزرگوار، بلند مرتبه، از نامهای خداوند

جمال الدین /jamaaleddin/
معنی: زیبایی دین، چهره دین، موجب زیبایی دین

جنان /janaan/
معنی: بهشت ها، باغ ها، دل، قلب

جنید /joneyd/
معنی: مصغر جند، زمین یا سنگ کوچک

جواد /javaad/
معنی: بسیار بخشنده ، جوانمرد، از نام‌های خداوند

جودت /jodat/
معنی: نیک بودن، خوب شدن، تیزهوشی

 

اسم پسر قرانی با ج

جابر /jaaber/
معنی: زورگو، ستمگر، شکسته بند، از صفات الهی

جاز /jaaz/
معنی: فریادرس

جامع /jaame/
معنی: از اسماء حسنی، به معنی گردآورنده

جانب /jaaneb/
معنی: جانب، سو، ناحیه، پهلو

جبار /jaabar/
معنی: قادر، توانا، از صفات خداوند

جبال /jebaal/
معنی: کوهها

جبل /jabal/
معنی: کوه

جدار /jedaar/
معنی: دیوار

جدد /jodad/
معنی: راهها

جدید /jadid/
معنی: تازه

جذوه /jazvah/
معنی: شعله

جزاء /jazaa/
معنی: مکافات، پاداش، کیفر

جلال /jalaal/
معنی: بزرگی، شوکت، بلند مرتبه

جلود /jolood/
معنی: پوستها

جمال /jamaal/
معنی: زیبایی، حسن صورت

جمعه /jome/
معنی: آدینه، روز آخر هفته

جمل /jamal/
معنی: شتر نر

جمیل /jamil/
معنی: زیبا، نیکوسیرت

جنات /jannaat/
معنی: باغها ، بوستانها

جناح /janaah/
معنی: بال ، گناه

جنب /janb/
معنی: مصاحب، همراه، همنشین

جنت /jannat/
معنی: بهشت، فردوس، بوستان

جنوب /jonoob/
معنی: پهلوها

جوار /javaar/
معنی: کشتی ها، سیارات

جودی /judy/
معنی: نام کوهی که کشتی نوح بر آن نشست

جهاد /jehaad/
معنی: جهاد

جهار /jehaar/
معنی: آشکار

جهد /jahd/
معنی: تلاش کردن، نهایت توان

جیاد /jiyaad/
معنی: مفرد آن جید به معنای نیکو

 

اسم پسر با ج در سایر ریشه ها

جاد /jaad/
معنی: نیک و طالع، سعادتمند
ریشه: عبری

جاکوب /jaakoob/
معنی: معادل یعوب، ژاکوب
ریشه: عبری

جالینوس /jaalinoos/
معنی: نوایی از موسیقی قدیم
ریشه: بین المللی – یونانی

جان محمد /jaanmohammad/
معنی: جان (روان) + محمد (ستوده شده)
ریشه: فارسی – عربی

جانعلی /jaanali/
معنی: جان( بلند مرتبه) + علی (عربی)
ریشه: فارسی – عربی

جانلی /jaanli/
معنی: جاندار، زنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جبریل /jebril/
معنی: جبرئیل، مرد خد نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
ریشه: عبری

جبرئیل /jebreeil/
معنی: جبریل، مرد خدا، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
ریشه: عبری

جرجیس /jerjis/
معنی: نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
ریشه: بین المللی – یونانی

جرکا /jerkaa/
معنی: صف، قطار، رده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جغتای /joghtaai/
معنی: نام یکی از پسران چنگیز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

 

ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، گالری کامل و زیبایی از این اسامی را برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی یا سایر اسامی پسرانه هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo