اسم پسر با ع؛ فهرست کامل اسم پسر که با حرف ع شروع می شود

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر با ع (حرف عین) به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (اکثرا دارای ریشه عربی می‌باشند). در ادامه لیست کاملی از اسم پسر با ع ایرانی اصیل و اسم پسر ترکی با ع را خواهید خواند.

اسم پسر با ع

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال مجموعه اسم پسر با ع می‌گردید ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف ع آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم که به شما در نامگذاری فرزند کمک می‌کند. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم هستند. در نظر داشته باشید که بیشتر اسامی پسرانه با ع ریشه عربی دارند و اسم های فارسی با این حرف محدود هستند.

اسم پسر با ع

 

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با ع:

عادل | عارف | عامر | عباس | عرشیا | عرفان | عروج | علی | علیرضا | عماد | عیسی

 

اسم پسر با ع عربی

عابدین /aabedin/
معنی: عبادت کنندگان

عابس /aabes/
معنی: عبوس و اخمو، مجازا به معنای شجاع و بی باک، نام یکی از یاران حضرت امام حسین

عادل /aadel/
معنی: با انصاف

عارف /aaref/
معنی: دانا، آگاه و کسی که از راه تهذیب نفس به بزرگی رسیده

عارف پاشا /aarefpaashaa/
معنی: عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه

عاشق /ashegh/
معنی: دلباخته، دلداده، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی

عاصم /aasem/
معنی: نگهدارنده، محافظ

عاضد /aazed/
معنی: یاری دهنده، پشتیبان

عاطف /aatef/
معنی: مهربان، نرمخو

عاکف /aakef/
معنی: آن که در جایی مقدس برای عبادت اقامت دائم داشته باشد، معتکف، حاضر و مقیم

عالم افروز /aalamafrooz/
معنی: روشن کننده جهان

عالمگیر /aalamgir/
معنی: جهانگیر

عاموس /aamoos/
معنی: یار، نام شبانی که به نبوت رسید

عباس /abbaas/
معنی: شیری که شیران از او بگریزند، برادر امام حسین

عبد /abd/
معنی: بنده، غلام

عبدالاحد /abdolahad/
معنی: بنده خداوند یگانه

عبدالحفیظ /abdolhafiz/
معنی: بنده خدای نگهبان

عبدالحکیم /abdolhakim/
معنی: بنده خدای دانا

عبدالرافع /abdolraafe/
معنی: بنده خدای بلند مرتبه

عبدالرحمن /abdolrahmaan/
معنی: بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی

عبدالزهرا /abdozahraa/
معنی: بنده زهرا

عبدالسادات /abdosaadaat/
معنی: بنده سادات

عبدالسلام /abdosalaam/
معنی: بنده خداوند مبرا از عیب

عبدالطاهر /abdotaaher/
معنی: بنده خدای پاک

عبدالعباس /abdolabbaas/
معنی: بنده عباس

عبدالقاسم /abdolghaasem/
معنی: بنده خدای قسمت کننده روزی

عبدالکاظم /abdolkaazem/
معنی: بنده خداوند فرو برنده خشم

عبدالکریم /abdolkarim/
معنی: بنده پروردگار بخشنده

عبداللطیف /abdollatif/
معنی: بنده پروردگار که دارای لطف است

عبدالمحسن /abdolmohsen/
معنی: بنده خدای نیکوکار

عبدالمطلب /abdolmotaleb/
معنی: بنده مطلب

عبدالمعید /abdolmoeed/
معنی: بنده خدای بازگشت دهنده، بنده خدای بازگرداننده

عبدالملک /abdolmalek/
معنی: بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی

عبدالمومن /abdolmomen/
معنی: بنده مومن و با ایمان

عبدالمهدی /abdolmehdi/
معنی: بنده مهدی

عبدالوحید /abdolvahid/
معنی: بنده یگانه و بی همتا

عبدی /abdi/
معنی: منسوب به عبد

عبرت /ebrat/
معنی: پند گرفتن، سنجیدن

عبود /abud/
معنی: بسیار بندگی کننده

عبید /obeyd/
معنی: بنده، فرمانبردار، مطیع

عدیل /adil/
معنی: همتا، مثل و مانند، نظیر

عرشیا /arshiaa/
معنی: ملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت

عرفان /erfaan/
معنی: شناختن و دانستن بعد از نادانی، تصوف، الهیات، حکمت، شناخت، علم، معرفت

عروج /orooj/
معنی: بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی

عروه /orve/
معنی: دستاویز، مستمشک، آنچه به آن اعتماد دارند

عسکر /askar/
معنی: معرب لشکر، سپاه

عشقعلی /eshghali/
معنی: عشق و محبت علی

عشیق /ashigh/
معنی: عاشق، محبوب، دوست

عصار /asaar/
معنی: روغنگر

عصام /esaam/
معنی: بند، ریسمان، طناب، حفظ، نگه داری، شرافت و شخصیت اکتسابی

عصام الدین /esaamaddin/
معنی: بسته دین و آیین

عصمت الدین /esmatoddin/
معنی: پاکدامن در دین

عضد /azod/
معنی: بازو، یار و یاور

عضدالملک /azodolmolk/
معنی: یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه

عطاءالله /ataaollaah/
معنی: بخشش و کرم خدا

عطارد /ataarod/
معنی: نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نماد نویسندگی و سخن سرایی است

عقاب /oghaab/
معنی: پرنده بزرگ شکاری

علا /alaa/
معنی: بزرگی، رفعت

علاء الدین /alaaodin/
معنی: سبب رفعت و بزرگی دین

علاءالدوله /alaaodole/
معنی: بزرگوار در دولت

علاءالدین /alaaedin/
معنی: بزرگوار در دین و آیین

علی /ali/
معنی: بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا، کلان، نامی از نام های خدای تعالی

علی اصغر /aliasghar/
معنی: فرزند شیر خواره امام حسین ع و شهید کربلا در روز عاشورا

علی اکبر /aliakbar/
معنی: علی بزرگتر، نام فرزند امام حسین

علی محمد /alimohammad/
معنی: علی + محمد

علی یار /aliyaar/
معنی: یار و مددکار علی

علیرضا /alirezaa/
معنی: علی خشنود و راضی، علی + رضا

علیشیر /alishir/
معنی: علی + شیر

علیقلی /aligholi/
معنی: بنده علی

علیمراد /alimoraad/
معنی: علی + مراد

علیمردان /alimardaan/
معنی: علی + مردان

علینقی /alinaghi/
معنی: علی + نقی (پاکیزه)

عماد /emaad/
معنی: ستون، (به مجاز) آن که بتوان بر او تکیه کرد، نگاه دارنده، تکیه گاه

عمادالدین /emaadoddin/
معنی: ستون و پایه دین

عمار /amaar/
معنی: مرد با ایمان، ثابت، استوار، حلیم، با وقار

عمر /omar/
معنی: آباد کننده، آباد، معدول کلمه عامر

عمید /amid/
معنی: عاشق و بی قرار، همچنین بزرگ قوم، سرور و تکیه گاه طایفه

عمیدالدین /amidoddin/
معنی: آن که در دین تسلط دارد

عوضعلی /avazali/
معنی: احسان و پاداش علی

عوید /oveyd/
معنی: فایده دهنده، سود بخش

عیار /ayaar/
معنی: بسیار رفت و آمد کننده ، حیله گر ، جوانمرد

عیدان /idaan/
معنی: چوبها

عین الدین /eynoddin/
معنی: چشم دین، عزیز در دین

عین الزمان /eynozamaan/
معنی: چشم زمان

عیوق /ayugh/
معنی: ستاره ای روشن و سرخرنگ

 

اسم پسر با ع

اسم پسر با ع

 

اسم پسر قرانی با ع

عاصف /aasef/
معنی: باد شدیدی

عتید /atid/
معنی: حاضر، آماده

عتیق /atigh/
معنی: بهترین از هز چیزی، برگزیده، آزاد، شراب، قدیمی

عطا /ataa/
معنی: بخشش، انعام

علیم /alim/
معنی: دانا، دانشمند

 

اسم پسر با ع عبری

عاد /aad/
معنی: نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد

عیسا /isaa/
معنی: عیسی، معرب ازعبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

عیسو /isu/
معنی: دارای گیسوی پر پشت، نام برادر یعقوب پیامبر

عیسی /eisaa/
معنی: معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

عیمانوئل /imaanuel/
معنی: خدا با ماست، امانوئل، مانوئل

 

اسم پسر با ع در سایر ریشه ها

عباسقلی /abaasgholi/
معنی: بنده و غلام عباس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

علامیر /alaamir/
معنی: امیر بزرگ و شریف
ریشه: فارسی

 

ممکن است در کنار جستجوی خود برای اسم پسر با ع ، به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی یا سایر چیدمان‌‌های اسامی پسرانه مانند اسم پسر سه حرفی یا اسم پسر چهار حرفی و… هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.


ستاره
Logo