فهرست کمیاب ترین اسامی پسرانه خاص و جدید

در این مطلب می‌توانید لیستی جامع از کمیاب ترین اسامی پسرانه با ریشه‌ی فارسی اصیل، ترکی، کردی و عربی را بیابید. این فهرست اسم پسر کمیاب و خاص را که شامل زیباترین و جدیدترین نام های پسرانه است بخوانید.

کمیاب ترین اسامی پسرانه

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.
ستاره | سرویس مادر و کودک – انتخاب نام برای کودک، از اولین و مهمترین تصمیماتی است که یک پدر و مادر برای فرزنداشان میگیرند؛ انتخابی که همواره همراه کودکشان خواهد بود. در ادامه‌ی این مطلب می‌توانید مجموعه ای از کمیاب ترین اسامی پسرانه را بیابید که شاید یکی از آنها به عنوان یک اسم پسر خاص، نام پسر کوچک شما در آینده باشد.
 
کمیاب ترین اسامی پسرانه


چنانچه اسمی که با حرف خاصی از حروف الفبا شروع شود مورد نظرتان است، بر روی حرف مورد نظر خود در لیست زیر کلیک کنید:

الف «ب» «پ» «ت» «ث» «ج» «چ» «ح»
«خ» «د» «ذ» «ر» «ز» «ژ» «س»  «ش»
«ص» «ض» «ط» «ظ» «ع» «غ» «ف» «ق»
«ک» «گ» «ل» «م» «ن» «و» «ه» «ی»

 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با الف

آبان
معنی: آب‌ها، ماه هشتم، نام فرشته موکل آب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
آبتین
معنی: نام پدر فریدون، روح کامل، انسان نیکوکار
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۷۰۰۵
آترابان
معنی: نگهبان آتش، پیشوای دینی
ریشه: اوستایی – پهلوی
آذرباد
معنی: پابنده و نگهبان آتش، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
آراد
معنی: نام فرشته موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، آرای، آراینده، آراج
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۶۰۳۹
آراز
معنی: ارس
ریشه: ترکی
فراوانی: ۹۴۶۰
آران
معنی: نام پادشاه آذربایجان در عهد باستان، اسم شهری قدیمی
ریشه: کردی
فراوانی: ۳۳۷۰
آرتا
معنی: پاک، نام پهلوان ایرانی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۷۸۲۶
آرتین
معنی: منسوب به آرت، پاکی و تقدس
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۴۹۵۷
آرسام
معنی: خرس، زورمند
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۲۹۸
آرسان
معنی: اسم پسر اردشیر دوم
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۲۶
آرسین
معنی: پسر آریایی
ریشه: فارسی
فراوانی: – 
آرش
معنی: عاقل و زیرک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۲۳۵۷۳
آرکا
معنی: آرخ، مایه اطمینان و پشت‌گرمی
ریشه: ترکی
فراوانی:
آرمین
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۸۵۷۵۰
آروشا
معنی: روشنایی، آرامش
ریشه: سنسکریت
فراوانی: ۲۸۰۲
آروین
معنی: امتحان و آزمایش، آزموده شده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۹۱۹۲
آریا
معنی: آزاده، نجیب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۰۲۶۷
آریاراد
معنی: آریایی شجاد و دلیر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
اَرَشک
معنی: پسر و جانشین اردشیر سوم
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۷۸
اردوان
معنی: نگهبان درستکاران
ریشه: فارسی
اَرسام
معنی: به معنای آرشام
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۲۸
اَرشام
معنی: پسر آرتاشس دوم
فراوانی: ۸۱۷
اُسامه
معنی: شیر بیشه، اسد، دلیر
ریشه: عربی
فراوانی: ۴۷۴۷
اروند
معنی: تند و تیز
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۹۷

 

کم یاب ترین اسامی پسرانه با الف

 

اسامی پسرانه کمیاب با «ب»

بالنده
معنی: برزین
ریشه: ‌ اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۷۷۶
برسام
معنی: آتش بزرگ، نامی از شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۴۲۵
بُرنا
معنی: جوان، ظریف، دلاور
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۵۶۸
بهینا
معنی: منسوب به بهین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۵۵
باراد
معنی: نام کسی که در زمان شاپور یکم می‌زیسته و نامش در کتیبه‌ی کعبه زرتشت آمده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۹۳
بامداد
معنی: صبح، صبا، نام پدر مزدک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۸۰۱
باهر
معنی: درخشان
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۴
بهدین
معنی: پیرون آیین زرتشتی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
بن‌سان
معنی: پسر برکت
ریشه: عربی، انگلیسی
 

«پ»

پارسیا
معنی: پارسی، اهل پارس
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۵۵
پَرشان
معنی: رزمجو
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۴۱۳
پریام
معنی: در افسانه‌های قدیم یونان
ریشه: یونانی
 
کم یاب ترین اسامی پسرانه با پ
 

«ت»

تکین
معنی: پهلوان دلاور
فراوانی: ۲۴۶
توحید
معنی: یگانه دانستن خدا
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۵۰۴۶
تیام
معنی: چشمانم
ریشه: ‌لری
فراوانی: ۳۸۲۰

«ث»

ثاقب
معنی: فروزان، هوشیار
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
ثامر
معنی: میوه دهنده، ثمر دهنده
ریشه: عربی
فراوانی: ۹۸۸

«ج»

جانیار
معنی: یاری دهنده جان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۹۱
جویا
معنی: جستجو کننده، جوینده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۲۲
جویان
معنی: جوینده، از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
جهانیار
معنی: یاور
ریشه: فارسی
 
کم یاب ترین اسامی پسرانه با چ
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «چ»

چاوه
معنی: عزیز
ریشه: کردی
فراوانی:
چکاد
معنی: بالای کوه، قله
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
چهرآذر
معنی: آذرچهر، دارای چهره‌ای، چون آتش
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
 

«ح»

حنیف
معنی: درست و پاک، راستین
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۳۱۸
حِسام
معنی: شمشیر تیز و برنده
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۹۹۶۸
حانان
معنی: رحیم، نام یکی از دلاوران زمان داوود
ریشه: عبری

کمیاب ‌ترین اسامی پسرانه با «خ»

خاوین
معنی: پاک سرشت
ریشه: کردی
فراوانی:
خرمشاد
معنی: باطراوت و شاداب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
خوشنود
معنی: خشنود
ریشه: فارسی
فراوانی:
خوشیار
معنی: دوست و یار شاد و شادمان
ریشه: فارسی
فراوانی:

اسم پسر کمیاب با «د»

داتام
معنی: آفریننده و مخلوق
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
داتیس
معنی: سرداری از مردم ماد
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۹۶
دادمر
معنی: عدالت دوست
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۶۴
دارا
معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۵۶۹
دارمان
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی:
دارنوش
معنی: یکی از وزیران بخت نصر
ریشه: فارسی
فراوانی:
دامون
معنی: دشت و صحرا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۳۸۲
دانا
معنی: دارای عقل و تجربه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۲۹۵
دانیار
معنی: دارنده دانش و آگاهی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۳۲
داوید
معنی: داوود
ریشه: عبری
فراوانی:
داوین
معنی: دامنه کوه
ریشه: کردی
فراوانی: ۴۷۷
دایان
معنی: سرافرازی، تکیه‌گاه
ریشه: ترکی
فراوانی: ۳۹۷
 
کم یاب ترین اسامی پسرانه با ذ
 

«ذ»

ذاکر
معنی: آنکه خدا را ستایش می‌کند
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۰۳۳
ذکا
معنی: هوشمندی، تیزهوشی، خورشید
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «ر»

رَسام
معنی: رسم کننده
ریشه: عربی
فراوانی: ۸۹۰
رها
معنی: اسم پسرانه و دخترانه به معنی آزاد
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۷۰۰۸
رُهام
معنی: پرنده‌ای که شکار نکند، پهلوان ایرانی در شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۱۷۸۶
راتین
معنی: رادترین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۸۱
رادان
معنی: آنکه منسوب به جوانمردی است
ریشه: فارسی
فراوانی: ۷۱۳
رادوین
معنی: جوانمرد کوچک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۵۸۴
رامان
معنی: منسوب به رام
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۴۷۸
رامسین
معنی: گونه‌ی کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۸۴
رایا
معنی: آنکه مورد توجه خداوند است
ریشه: عبری
فراوانی: ۱۶۵۷
رایبد
معنی: دانشمند، حکیم
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۷۷
رستاک
معنی: زاده‌ی درخت مو
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
رودین
معنی: فرزند پسر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۳۳
روزمهر
معنی: مهر تابناک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
روهینا
معنی: آهن و فولاد جوهر دار، گوهر آهن
ریشه: فارسی
فراوانی:

«ز»

زامیاد
معنی: رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
زاهد
معنی: پارسا، پرهیزکار
ریشه: عربی
فراوانی: ۹۹۷۵
زکریا
معنی: زکریایی نبی
ریشه: عبری
فراوانی: ۹۵۷۷
زهیر
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۵۵
 

«ژ»

ژابیز
معنی: نام گیاه بومادران، اشک آتش
ریشه: کردی
فراوانی: ۱۰۱
ژاییز
معنی: ژاییژ، شراره آتش
ریشه: فارسی
فراوانی:
ژیار
معنی: شهرنشینی، تمدن
ریشه: کردی
فراوانی: ۳۹۶۲
ژیوار
معنی: زندگی
ریشه: کردی
فراوانی: ۵۶۹
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «س»

سَرمد
معنی: پایدار، پیوسته، همیشگی
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۸۳
سَمیر
معنی: داستان پرداز، قصه گو
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۹۵۶
سُروش
معنی: پیام آور، فرشته
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۸۹۰۵
ساتیار
معنی: از نام‌های زرتشتی
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۲۳۰۴
ساشا
معنی: مدافع و محافظ مردان
ریشه: یونانی
فراوانی:
سامیا
معنی: نام ماه یازدم از سال ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۸۸۵
سامیار
معنی: ثروتمند
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۳۴۵۷
سانیار
معنی: دارای عزت و قدرت و کیفیت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۶۶۴
سپنتا
معنی: پاک و مقدس
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۳۰۶۴
سپهراد
معنی: جوانمرد سپاه و لشگر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۴۷
سدرا
معنی: نام درختی در آسمان هفتم بهشت
ریشه: فارسی
فراوانی:
سوما
معنی: ماه، زیبا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۱۹۰

اسامی پسرانه کم یاب با «ش»

شنتیا
معنی: نام حضرت علی در زبور داوود، پیروز
ریشه: فارسی
فراوانی:
شادمهر
معنی: ویژگی آنکه دارای شادی و مهربانی است
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۱۴۸
شادیار
معنی: شاد و خوشحال
فراوانی:
شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری
فراوانی:
شانیا
معنی: کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم
ریشه: هندی
فراوانی:
شاهارا
معنی: حافظ شب‌های روزه‌داران
ریشه: آشوری
فراوانی:
شاهدیس
معنی: مانند شاه
ریشه: فارسی
فراوانی:
شیانا
معنی: پاداش دهنده و جزا دهنده
ریشه: فارسی
فراوانی:
 

«ص»

صوفی
معنی: اختر شناس
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۲۱
 

«ض»

ضُحا
معنی: زمانی پس از برآمدن آفتاب
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۶۴۸۲
 

«ط»

طهورا
معنی: پاک و پاکیزه
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۹۷۵
طوفان
معنی: هیاهو، توفان
ریشه: یونانی
فراوانی: ۱۳۸۷
 

«ظ»

ظافر
معنی: ظفریابنده، پیروز یابنده
ریشه: عربی
فراوانی:
ظهیر
معنی: پشتیبان، یاور
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۷۳
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «ع»

عِصام
معنی: بند، ریسمان، طناب
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۴۰
عادل
معنی: با انصاف
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۹۸۵۹
عاصم
معنی: نگهدارنده
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۰۷
عمید
معنی: عاشق و بی‌قرار
ریشه: عربی
فراوانی: ۷۱۰
 

«غ»

غدیر
معنی: روز یا واقعه غدیر
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۲۵۸
غیاث
معنی: فریادرس
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۶۹
 

نام های کمیاب پسرانه با «ف»

فاتح
معنی: پیروز
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۴۱۰
فاران
معنی: معرب از عبری، موضع مغازه‌ها
ریشه: عبری
فراوانی: ۲۹۹
فاطر
معنی: آفریننده
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
فربود
معنی: راست و درست
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۲۲
فرحان
معنی: شادان و خندان
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۹۹۷
فرزام
معنی: لایق، درخورد
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۵۰۸
فرسام
معنی: دارای شکوه و عظمتی، چون سام
ریشه: فارسی
فراوانی:
فرنام
معنی: دارای نام باشکوه و زیبا
ریشه: فارسی
فراوانی: ‌۲۲۷۳
فرنور
معنی: مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می‌دارد
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
فرهام
معنی: نیک اندیش
ریشه: ‌ اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۴۹۶۲
فرهوش
معنی: دارای هوش و ذکاوت
ریشه: فارسی
فراوانی:
فریمند
معنی: صاحب زیبایی و شکوه
ریشه: فارسی
فراوانی:
فرینام
معنی: دارای نام با شکوه و زیبا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
فؤاد
معنی: دل، قلب
ریشه: عربی
فراوانی:
 

«ق»

قائد
معنی: رهبر
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
قباد
معنی: محبوب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۹۹۷۲
قدیر
معنی: توانا
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۳۱۶۶
 

«ک»

کارن
معنی: شجاع و دلیر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۰۸۸
کامران
معنی: چیره و مسلط
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۲۸۹۸
کوشان
معنی: کوشا، ساعی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۷۴
کیاراد
معنی: پادشاه جوانمرد
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۳۸۹
کیارخ
معنی: کیاچهره
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
کیاشا
معنی: شاهنشاه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۳۴۳
کیانمهر
معنی: محبت بزرگوارانه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۵۰
 
کم یاب ترین اسامی پسرانه با گ
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «گ»

گرگین
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی:
گلباد
معنی: کلباد، از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی:
گوشیار
معنی: نام حکیمی از فارس
ریشه: فارسی
فراوانی:
 

«ل»

لاوان
معنی: لابان، نام پدر همسر یعقوب
ریشه: عبری
فراوانی:
لیبرا
معنی: آزاده، رها
ریشه: لاتین
فراوانی:
 

اسم پسر کمیاب با «م»

مهداد
معنی: بزرگزاده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۶۴۹
مهراد
معنی: جوانمرد مهتر و بزرگتر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۷۴۲۵
مِهربُد
معنی: محافظ یا نگهبان مهربانی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۰۲
مهرتاش
معنی: با محبت و مهربان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۵۰
مِهزاد
معنی: بزرگ زاده، شاهزاده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۹۴۶
مِهیاد
معنی: تداعیگر مهتری و بزرگی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۱۵۸
مارتیا
معنی: آدمی، انسان
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۱۹۱۲
ماکان
معنی: آنچه بوده است
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۸۷۳
مانا
معنی: ماندنی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۶۲۵
ماهور
معنی: تابناک
ریشه: کردی
فراوانی: ۳۹۳۰
مهرآیین
معنی: دارای مهر و محبت و دوستی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۷۱
مهرسام
معنی: پسر خونگرم و مهربان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۳۸۵۴
مهرشاد
معنی: خورشاد، خورشید هدایت کننده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۹۵۶۲
میشا
معنی: همیشه جوان، همیشه بهار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۷۷
میعاد
معنی: محل قرار ملاقات
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۷۰۳
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «ن»

نادین
معنی: در جریان، پویا
ریشه: فارسی
فراوانی: ‌
نامور
معنی: نام آور
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
ناهیرا
معنی: روشنایی، نور
ریشه: آشوری
فراوانی:
نصیرا
معنی: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدم
ریشه: عربی
فراوانی:
نوشیار
معنی: یار شیرین، چون عسل، یار بی مرگ
ریشه: فارسی
فراوانی:
نهاد
معنی: سرشت، اساس
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۷۴
نیاوش
معنی: پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۶۵
نیوان
معنی: مرد دلیر
ریشه: کردی
فراوانی: ۱۳۰
نیهاد
معنی: نهاد
ریشه: کردی
فراوانی: ۱۲۳۸
 

«و»

واتیار
معنی: سخنگو
ریشه: کردی
فراوانی:
واران
معنی: نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند.
ریشه: یونانی
فراوانی: ۲۰۸
وارتان
معنی: نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
ریشه: ‌ارمنی
فراوانی:
واروژان
معنی: کبوتر نر
ریشه: ارمنی
فراوانی:
والا
معنی: بالا، گرامی
ریشه: عربی
فراوانی:  
ورازمهر
معنی: از نام‌های زمان ساسانیان
ریشه: فارسی
فراوانی:
ویوان
معنی: نام حاکم رُِخج در زمان داریوش
ریشه: فارسی
فراوانی:
 

«ه»

هابیل
معنی: نفس یا بخار
ریشه: عبری
فراوانی: ۸۵۲
هادان
معنی: نام پدر ساوه همسر ابراهیم
ریشه: عبری
فراوانی:
هامی
معنی: سرگشته و حیران
ریشه: فارسی
فراوانی:
هستیار
معنی: احساس کننده، ادیب
ریشه: کردی
فراوانی: ۸۳۶
همام
معنی: دارای مقام و منزلت
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
هوداد
معنی: نیک آفریده، داده خوب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۷۳
هوراز
معنی: دوست صمیمی
ریشه: کردی
فراوانی:
هوریار
معنی: یار و دوست خورشید
ریشه: فارسی
فراوانی:
هوفر
معنی: شان و شکوه نیک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
هومان
معنی: از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۱۴۰
هونام
معنی: خوشنام
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۰۱
هیرسا
معنی: پارسا
ریشه: فارسی
فراوانی:
هیوا
معنی: امید
ریشه: کردی
فراوانی: ۸۳۵۴
 

کمیاب ترین اسامی پسرانه با «ی»

یارتا
معنی: همتای یار
ریشه: فارسی
فراوانی:
یاسان
معنی: لایق و سزاوار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۹۱۲
یاسر
معنی: شترکُش که گوشت قسمت کند
ریشه: عربی
فراوانی: ۸۰۲۰۹
یاسین
معنی: نام سوره‌ای در قران کریم
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۴۳۹۷
یاشا
معنی: به معنی زنده باشی
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۱۰۵
یاشار
معنی: جاویدان
ریشه: ترکی
فراوانی: ۲۱۰۵۰
یزداد
معنی: نام پسر انوشیروان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
یزدانیار
معنی: آن که خداوند یار و یاور اوست
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
یورام
معنی: خداوند بر من است
ریشه: عبری
فراوانی:
یونا
معنی: به معنی خداوند می‌دهد
ریشه: عبری
فراوانی: ۱۸۲۲
 
نظر شما در رابطه با این اسامی چیست؟ به نظر شما بهترین اسم پسر کدام است؟ اسم های خاص و کمیاب را ترجیح می دهید یا پرطرفدارترین اسامی پسرانه را؟ آیا نام‌های دیگری می‌شناسید که کمیاب باشند؟‌ آن‌ها را در قسمت پرسش و پاسخ با ما و همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.
5/5 - (1 امتیاز)

ستاره
Logo