فهرست کامل اسم پسر که با “نا” تمام می شود

فهرست کامل نام و اسم پسرانه که با «نا» تمام می‌شوند (اسم پسر ختم به نا) را به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن در این مطلب می‌خوانید.

اسم پسر ختم به نا

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

اسم پسر بر اساس حروف الفبا
برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره | سرویس مادر و کودک – تلفظ و خوش آهنگی اسم اهمیت زیادی در نامگذاری فرزند دارد. مجموعه اسم پسر ختم به نا یا اسامی پسرانه که با نا تمام می شوند نام های خوش آوا و پر طرفداری هستند. در این مطلب لیست کاملی از اسم پسر که به نا ختم می شود را با معنی و ریشه اسامی می‌خوانید. 

 

 اسم پسر ختم به نا - اسم پسر که با نا تمام می شود

 

اسم پسر که به نا ختم شود (اسم پسر ختم به نا)

آرنا
معنی: آریایی نژاد
ریشه: کردی

بُرنا
معنی: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور.
ریشه: فارسی

تَوانا
معنی: دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابل ناتوان.
ریشه: فارسی

دانا
معنی: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.
ریشه: فارسی

سَدِنا
معنی: سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.
ریشه: فارسی

سورنا
معنی: سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم
ریشه: فارسی

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شبنا
معنی: جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
ریشه: عبری

شیانا
معنی: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
ریشه: فارسی

کارینا
معنی: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است.
ریشه: فارسی

مانا
معنی: (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.
ریشه: فارسی

وارونا
معنی: نام یکی از خدایان هندو
ریشه: سنسکریت

ورنا
معنی: برنا جوان، برنا، خوب و نیک
ریشه: فارسی

یونا
معنی: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)
ریشه: عبری

 برای مشاهده فهرست کامل اسامی پسرانه به لینک «فهرست کامل اسم پسر» مراجعه کنید. شما نیز اگر اسم پسر ختم به نا می شناسید که در این لیست نیامده است می‌توانید آن را در قسمت نظرات با ما و خوانندگان ستاره به اشتراک بگذارید. 


ستاره
Logo