تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۱۴۱۷۹
تعداد نظرات: ۲۹ نظر
در این مطلب فهرست کاملی از نام‌ و اسم پسر با حرف م به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، عبری، اوستایی-پهلوی و ...) برای شما گرداوری شده است.
اسم پسر م
 
ستاره |‌ سرویس مادر و کودک - نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و... از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم پسر است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف م آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.
آنچه در ادامه در ارتباط با "اسم پسرانه که با م آغاز می‌شود"، خواهید خواند:

پیشنهاد ستاره
مازیار - مانا - مانی - ماهان - مهراب - مهراد - مهران - مهرداد - مهرزاد - مهرشاد - مهیاد - ماکان - مبین - متین - مجید - محراب - محسن - محمد - مهدی - میثاق - میثم -- میعاد - میلاد - ماهور - مهراج - مهدیار
 

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.
 

اسامی فارسی

ماراب

به معنی بخت و دولت تازه

مازیار

ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز

 

مانا

(صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.

 

مانی

اندیشمند

 

ماهان

منسوب به ماه، نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان

 

ماهداد

داده و بخشیده ماه

 

ماهشاد

زیباروی شاد

 

ماهفر

دارای فر و شکوه ماه

 

ماهور

(پسرانه و دخترانه) تابناک، نوعی گل، نوایی در موسیقی (در برخی منابع ریشه ماهور کردی ذکر شده است)

 

ماهوی

ماهو، لقب عمومی شاهان مرو

 

ماهیار

یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد.

 

مرآویز

مردآویج، دلاور، جنگنده با مردان

 

مرداس

سنگ کوب، آسیای دستی، نام پدر ضحاک


مزدک

(تلفظ: mazdak) (= مژدک)، از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی؛ از انقلابیون زمان قباد ساسانی که ادعای پیامبری کرد و به دستور انوشیروان او و پیروانش را کشتند.

منوچهر

بهشت رو، از نژاد و پشت منوش، منوچهر شاه اساطیری ایران

 

مَهبد

مهبود

 

مِهداد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + داد = داده) (به مجاز) بزرگزاده

 

مهرآزاد

نام یکی از اجداد رستم - مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)

 

مهرافزا

آنکه بر مهر و محبت خود بیفزاید

 

مهراورنگ

دارنده مهر و شکوه خورشید

 

مهرآیین

دارای مهر و محبت و دوستی، دارای مهربانی، دارای آیین و روش دوستی و مهربانی.

 

مِهراب

دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

 

مِهراد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگتر

 

مَهرام

(مَه + رام) 1- آن که ماه رام اوست؛ 2- (به مجاز) خوشبخت.

 

مِهران

به معنی دارنده‌ی مهر

 

مِهربُد

محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ (به مجاز) شخصِ مهربان

 

مِهرتاش

(مِهر = مهربانی، محبت + تاش (ترکی))، روی هم به معنای هم مهر؛ (به مجاز) با محبت و مهربان

 

مِهرداد

داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر؛ نام چهار تن از شاهان اشکانی

 

مِهرزاد

زاده‌ی مهر

 

مهرسام

پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.

 

مهرشاد

خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده

 

مهرنام

آنکه نام مهر و محبت را دارد

 

مِهزاد

بزرگ زاده، شاهزاده

 

مَهزیار

مازیار

 

مَهنام

نشان، صورت، نشان و اثرِ ماه، دارای صورت و ظاهر ماه

 

مِهیاد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + یاد)، تداعیگر مِهتری و بزرگی؛ (به مجاز) مِهتر و بزرگتر

 

مَهیار

ماهیار

 

میران

(میر = امیر + ان (پسوند نسبت))، منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه

 

مه کام

در آرزوی ماه

 

مهتر

بزرگتر ، سرور ، پیغمبر

 

اسامی عربی

مؤمن

آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دینی را رعایت میکند، دیندار، متدین

 

مؤید

تأیید کننده

 

ماجد

دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

 

ماشاءالله

(شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن کریم)

 

ماکان

آنچه بوده است.

 

مالِک

آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ از نامها و صفات خداوند

 

ماهِد

گسترنده، گستراننده؛ نامی از نامهای باری تعالی.

 

ماهر

آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد و آن را بخوبی انجام دهد، حاذق، چیره دست

 

مبارک

دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده

 

مُبشر

آن که خبر خوش و مژده میدهد، نوید دهنده

 

مبین

روشنگر، آشکار کننده؛ آشکار، هویدا، روشن، نورانی

 

متین

دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند

 

مجاهد

ویژگی آن که به خاطر وصول به هدفهای غیر شخصی مانند اشاعه‌ی دین و آزادی به جنگ و مبارزه میپردازد؛ (در قدیم) کوشش و جد و جهد کننده.

 

مجتبی

برگزیده شده، انتخاب شده؛ لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان

 

مَجدالدین

سبب عزت و بزرگی دین؛ مایه‌ی شوکت و بزرگی دین

 

مُجیب

جواب دهنده؛ پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ از نامها و صفات خداوند

 

مَجید

دارای قدر و مرتبه‌ی عالی، گرامی؛ از نامها و صفات خداوند

 

مُجیر

پناه دهنده، فریادرس؛ از نامها و صفات خداوند

 

مُحب

محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، دوستدار

 

محب الله

دوستدار و دوست دارنده‌ی خدا

 

محبت

دوست داشتنِ کسی یا چیزی، مهربان بودن نسبت به کسی یا چیزی، مِهر، دوستی

 

محبوب

آنکه یا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است، دوست داشتنی، مورد محبت، (در تصوف) خداوند

 

محتشم

دارای حشمت و شکوه، با حشمت؛ (به مجاز) بزرگ و توانگر و ثروتمند

 

محجوب

با حجب و حیا و مؤدب؛ در حجاب شده، پوشیده، پنهان

 

محراب

جایی از مسجد (معمولًا با معماری خاص) در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا میایستد؛ بخشی از یک عبادتگاه که هنگام عبادت در آنجا میایستند یا رو به آن قرار میگیرند؛ (به مجاز) عبادتگاه، قبله؛ در عرفان هر مطلوب و مقصودی که دل متوجه بدان باشد آن را محراب گویند.

 

محسن

نیکوکار، احسان کننده؛ 2- از نامها و صفات خداوند

 

محمّد

ستوده، بسیار تحسین شده؛ آنکه خصال پسندیده‌اش بسیار است؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)

 

مقصود

آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد

 

مُکَرم

گرامی و عزیز کرده، عزیز و محترم

 

ممتاز

دارای امتیاز، برتر، برجسته؛ عالی، خوب، مرغوب؛ مشخص، جدا، متمایز

 

مَنال

مال، دارایی، مِلک، ثروت

 

مُنتَظِر

آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه

 

منصور

یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق

 

مُنعم

دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده

 

مُنیب

بازگشت کننده به سوی حق

 

موحد

آن که به یگانگی خداوند ایمان دارد، یکتا پرست

 

موعود

وعده داده شده یا از پیش تعیین شده

 

مُهاجر

آن که برای اقامت دائم از وطن خود به جای دیگری سفر میکند.

 

مهدی

هدایت شده؛ نام قائم منتظَر(ع)

 

مُهنّد

ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی

 

میثاق

پیمان و عهد

 

میثم

پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع).

 

میعاد

محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده

 

میلاد

زمان تولد؛ تولد؛ از پهلوانان ایران باستان

اسامی اوستایی - پهلوی

مارتیا

آدمی، انسان

 

میثم

میثم از ریشه واژه اوستایی مَئیثن به معنای ماندن است و میثم یعنی آنکه می‌ماند، در فارسی میثم یعنی دونده‌ای که ردّ پایش به روشنی بر زمین بماند، کسی که با استواری گام بر می‌دارد.


اسامی کردی

ماردین

نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه‌ی جنوبی قراجه داغ واقع است.


اسامی عبری

مِهراس

راه و طریق بزرگان، نام پدر الیاس پیغمبر(ع)

 

میکائیل

مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها

 

موسی

به معنی از آب کشیده؛ موسی ابن عمران(ع) پیغمبر معروف بنی اسرائیل

اسامی سنسکریت

مهراج

مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه‌ای ممتاز در هند، شاه، امیر


اسامی عربی - فارسی

مَهدیار

(مَهد = (به مجاز) سرزمین، کشور، میهن + یار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و نگهبانِ سرزمین و میهن

 

مهدی یار

(عربی - فارسی) یاور مهدی؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد(ع)


اسامی یونانی

مانیا

(پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون

اسم پسر با ماه

ماهان، ماهداد، ماهشاد، ماهفر، ماهور، ماهوی، ماهیار، ماهد، ماهر


اسم پسر با مهر

مهراج، مهرافزا، مهراونگ، مهرپو، مهرتاج، مهرتاش، مهرساد، مهرسام، مهرنام، مهرورز

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
مصیب
۱۳ ساعت پیش
یه اسم با حرف م که به محمد هادی بیاد
بدون نام
۳ روز پیش
سلام میشه ی اسم بگید ک به مهند بخوره
بدون نام
۹ روز پیش
سلام میشه یه اسم پسر که به مبینا بیاد بگین
مبین - مهبد - سینا
بینام
۱۰ روز پیش
سلام یه اسم باحرف میم میخوام که به محسن بخوره ممنون ازراهنمایتون
بدون نام
۱۶ روز پیش
اسم پسر که به نیکا بیاد

(نیما - نیهاد) چون هم وزن نیکاست. (کیان) چون از حروف تشکیل دهنده نیکا درست شده.

ناشناس
۱۸ روز پیش
ثبت احوال اسم میکائیل رو قبول میکنه
بله
ماهان
۱۳ ساعت پیش
بله قبول میکنه
بدون نام
۲۷ روز پیش
اسم پسر که به حسناومحمدصالح بیاد
مهدیس
۱ ماه پیش
سلام بنظرتون مهرسام سامیار یا مرصاد کدومش قشنگه که به مهزیار بیاد
سیمین
۸ روز پیش
مهراد قشنگ عزیزم به مهزیارم میاد
دنیا
۱ ماه پیش
سلام
میشه دوتا اسم دختر و پسر بگید ک به مسلم و فرشته بیاد
ناشناس
۱ ماه پیش
خوب بودن
ناشناس
۱ ماه پیش
اسم پسر ودختر
که به ماهک بیاد
ماهان -مهتاب - مهسا
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم پسر با کلاس ک ب محسن بیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
بدون نام
۴ ماه پیش
اسم پسر میخام باسم میلاد جوردربیاد
فاطمه محمدی
۱ ماه پیش
به نظر من مراد
ناشناس
۳ ماه پیش
میعاد
بدون نام
۵ ماه پیش
میشه لطفا دوتا اسم دختر و پسر بگین که به اسم میثم بیاد

دختر: ثمین، آرمیس


پسر: میثاق، مازیار

ناشناس
۹ روز پیش
میثم و همسرش کوکب خانم زن باسلیقه
ناشناس
۹ روز پیش
ثمین
ناشناس
۱ ماه پیش
اسم دختر مهرک و ماهک و پسر میعاد
ناشناس
۳ ماه پیش
میلاد ومیترا
پوپو
۶ ماه پیش
مرصاد=کمینگاه میثاق=وعده گاه
مرآت=آینه میلاد=جای تولد
مصباح#روشنایی مهراج=
مشکات=چراغ میعاد=جای وعده شده
محیص=گریزگاه معراج=بالارفتن

معراج
Z
۷ ماه پیش
من میخوام اسم پسرم مرصام بزارم
بدون نام
۷ ماه پیش
خیلی خیلی بی ربط با اون چیزی که من میخواستم
ناشناس
۲۷ روز پیش
یه اسم پسر مخام که به حسناومحمد صالح بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
ی اسم دختر. ک ب نا زنین زهرا بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
اسم پسر به شیدا بخوره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
مصیب
۱۳ ساعت پیش
یه اسم با حرف م که به محمد هادی بیاد
بدون نام
۳ روز پیش
سلام میشه ی اسم بگید ک به مهند بخوره
بدون نام
۹ روز پیش
سلام میشه یه اسم پسر که به مبینا بیاد بگین
مبین - مهبد - سینا
بینام
۱۰ روز پیش
سلام یه اسم باحرف میم میخوام که به محسن بخوره ممنون ازراهنمایتون
بدون نام
۱۶ روز پیش
اسم پسر که به نیکا بیاد

(نیما - نیهاد) چون هم وزن نیکاست. (کیان) چون از حروف تشکیل دهنده نیکا درست شده.

ناشناس
۱۸ روز پیش
ثبت احوال اسم میکائیل رو قبول میکنه
بله
ماهان
۱۳ ساعت پیش
بله قبول میکنه
بدون نام
۲۷ روز پیش
اسم پسر که به حسناومحمدصالح بیاد
مهدیس
۱ ماه پیش
سلام بنظرتون مهرسام سامیار یا مرصاد کدومش قشنگه که به مهزیار بیاد
سیمین
۸ روز پیش
مهراد قشنگ عزیزم به مهزیارم میاد
دنیا
۱ ماه پیش
سلام
میشه دوتا اسم دختر و پسر بگید ک به مسلم و فرشته بیاد
ناشناس
۱ ماه پیش
خوب بودن
ناشناس
۱ ماه پیش
اسم پسر ودختر
که به ماهک بیاد
ماهان -مهتاب - مهسا
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم پسر با کلاس ک ب محسن بیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
بدون نام
۴ ماه پیش
اسم پسر میخام باسم میلاد جوردربیاد
فاطمه محمدی
۱ ماه پیش
به نظر من مراد
ناشناس
۳ ماه پیش
میعاد
بدون نام
۵ ماه پیش
میشه لطفا دوتا اسم دختر و پسر بگین که به اسم میثم بیاد

دختر: ثمین، آرمیس


پسر: میثاق، مازیار

ناشناس
۹ روز پیش
میثم و همسرش کوکب خانم زن باسلیقه
ناشناس
۹ روز پیش
ثمین
ناشناس
۱ ماه پیش
اسم دختر مهرک و ماهک و پسر میعاد
ناشناس
۳ ماه پیش
میلاد ومیترا
پوپو
۶ ماه پیش
مرصاد=کمینگاه میثاق=وعده گاه
مرآت=آینه میلاد=جای تولد
مصباح#روشنایی مهراج=
مشکات=چراغ میعاد=جای وعده شده
محیص=گریزگاه معراج=بالارفتن

معراج
Z
۷ ماه پیش
من میخوام اسم پسرم مرصام بزارم
بدون نام
۷ ماه پیش
خیلی خیلی بی ربط با اون چیزی که من میخواستم
ناشناس
۲۷ روز پیش
یه اسم پسر مخام که به حسناومحمد صالح بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
ی اسم دختر. ک ب نا زنین زهرا بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
اسم پسر به شیدا بخوره