تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۱۴۱۷۹
تعداد نظرات: ۱۳۹ نظر
در این مطلب فهرست کاملی از نام‌ و اسم پسر با حرف م به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، عبری، اوستایی-پهلوی و ...) برای شما گرداوری شده است.
اسم پسر م
 
ستاره |‌ سرویس مادر و کودک - نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و... از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم فرزند شما است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف م آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم.
آنچه در ادامه در ارتباط با "اسم پسرانه که با م آغاز می‌شود"، خواهید خواند:

پیشنهاد ستاره برای اسم پسر با م
مازیار - مانا - مانی - ماهان - مهراب - مهراد - مهران - مهرداد - مهرزاد - مهرشاد - مهیاد - ماکان - مبین - متین - مجید - محراب - محسن - محمد - مهدی - میثاق - میثم -- میعاد - میلاد - ماهور - مهراج - مهدیار
 

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.
 

اسامی فارسی

ماراب

به معنی بخت و دولت تازه

مازیار

ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز

 

مانا

(صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.

 

مانی

اندیشمند

 

ماهان

منسوب به ماه، نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، نام یکی از شهرهای استان کرمان

 

ماهداد

داده و بخشیده ماه

 

ماهشاد

زیباروی شاد

 

ماهفر

دارای فر و شکوه ماه

 

ماهور

(پسرانه و دخترانه) تابناک، نوعی گل، نوایی در موسیقی (در برخی منابع ریشه ماهور کردی ذکر شده است)

 

ماهوی

ماهو، لقب عمومی شاهان مرو

 

ماهیار

یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد.

 

مرآویز

مردآویج، دلاور، جنگنده با مردان

 

مرداس

سنگ کوب، آسیای دستی، نام پدر ضحاک


مزدک

(تلفظ: mazdak) (= مژدک)، از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی؛ از انقلابیون زمان قباد ساسانی که ادعای پیامبری کرد و به دستور انوشیروان او و پیروانش را کشتند.

منوچهر

بهشت رو، از نژاد و پشت منوش، منوچهر شاه اساطیری ایران

 

مَهبد

مهبود

 

مِهداد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + داد = داده) (به مجاز) بزرگزاده

 

مهرآزاد

نام یکی از اجداد رستم - مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)

 

مهرافزا

آنکه بر مهر و محبت خود بیفزاید

 

مهراورنگ

دارنده مهر و شکوه خورشید

 

مهرآیین

دارای مهر و محبت و دوستی، دارای مهربانی، دارای آیین و روش دوستی و مهربانی.

 

مِهراب

دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

 

مِهراد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگتر

 

مَهرام

(مَه + رام) 1- آن که ماه رام اوست؛ 2- (به مجاز) خوشبخت.

 

مِهران

به معنی دارنده‌ی مهر

 

مِهربُد

محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ (به مجاز) شخصِ مهربان

 

مِهرتاش

(مِهر = مهربانی، محبت + تاش (ترکی))، روی هم به معنای هم مهر؛ (به مجاز) با محبت و مهربان

 

مِهرداد

داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر؛ نام چهار تن از شاهان اشکانی

 

مِهرزاد

زاده‌ی مهر

 

مهرسام

پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.

 

مهرشاد

خورشاد، شادمهر، خورشید هدایت کننده

 

مهرنام

آنکه نام مهر و محبت را دارد

 

مِهزاد

بزرگ زاده، شاهزاده

 

مَهزیار

مازیار

 

مَهنام

نشان، صورت، نشان و اثرِ ماه، دارای صورت و ظاهر ماه

 

مِهیاد

(مِه = مِهتر، بزرگتر + یاد)، تداعیگر مِهتری و بزرگی؛ (به مجاز) مِهتر و بزرگتر

 

مَهیار

ماهیار

 

میران

(میر = امیر + ان (پسوند نسبت))، منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه

 

مه کام

در آرزوی ماه

 

مهتر

بزرگتر ، سرور ، پیغمبر

 

اسامی عربی

مؤمن

آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دینی را رعایت میکند، دیندار، متدین

 

مؤید

تأیید کننده

 

ماجد

دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

 

ماشاءالله

(شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن کریم)

 

ماکان

آنچه بوده است.

 

مالِک

آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ از نامها و صفات خداوند

 

ماهِد

گسترنده، گستراننده؛ نامی از نامهای باری تعالی.

 

ماهر

آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد و آن را بخوبی انجام دهد، حاذق، چیره دست

 

مبارک

دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده

 

مُبشر

آن که خبر خوش و مژده میدهد، نوید دهنده

 

مبین

روشنگر، آشکار کننده؛ آشکار، هویدا، روشن، نورانی

 

متین

دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند

 

مجاهد

ویژگی آن که به خاطر وصول به هدفهای غیر شخصی مانند اشاعه‌ی دین و آزادی به جنگ و مبارزه میپردازد؛ (در قدیم) کوشش و جد و جهد کننده.

 

مجتبی

برگزیده شده، انتخاب شده؛ لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان

 

مَجدالدین

سبب عزت و بزرگی دین؛ مایه‌ی شوکت و بزرگی دین

 

مُجیب

جواب دهنده؛ پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ از نامها و صفات خداوند

 

مَجید

دارای قدر و مرتبه‌ی عالی، گرامی؛ از نامها و صفات خداوند

 

مُجیر

پناه دهنده، فریادرس؛ از نامها و صفات خداوند

 

مُحب

محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، دوستدار

 

محب الله

دوستدار و دوست دارنده‌ی خدا

 

محبت

دوست داشتنِ کسی یا چیزی، مهربان بودن نسبت به کسی یا چیزی، مِهر، دوستی

 

محبوب

آنکه یا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است، دوست داشتنی، مورد محبت، (در تصوف) خداوند

 

محتشم

دارای حشمت و شکوه، با حشمت؛ (به مجاز) بزرگ و توانگر و ثروتمند

 

محجوب

با حجب و حیا و مؤدب؛ در حجاب شده، پوشیده، پنهان

 

محراب

جایی از مسجد (معمولًا با معماری خاص) در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا میایستد؛ بخشی از یک عبادتگاه که هنگام عبادت در آنجا میایستند یا رو به آن قرار میگیرند؛ (به مجاز) عبادتگاه، قبله؛ در عرفان هر مطلوب و مقصودی که دل متوجه بدان باشد آن را محراب گویند.

 

محسن

نیکوکار، احسان کننده؛ 2- از نامها و صفات خداوند

 

محمّد

ستوده، بسیار تحسین شده؛ آنکه خصال پسندیده‌اش بسیار است؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)

 

مقصود

آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد

 

مُکَرم

گرامی و عزیز کرده، عزیز و محترم

 

ممتاز

دارای امتیاز، برتر، برجسته؛ عالی، خوب، مرغوب؛ مشخص، جدا، متمایز

 

مَنال

مال، دارایی، مِلک، ثروت

 

مُنتَظِر

آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه

 

منصور

یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق

 

مُنعم

دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده

 

مُنیب

بازگشت کننده به سوی حق

 

موحد

آن که به یگانگی خداوند ایمان دارد، یکتا پرست

 

موعود

وعده داده شده یا از پیش تعیین شده

 

مُهاجر

آن که برای اقامت دائم از وطن خود به جای دیگری سفر میکند.

 

مهدی

هدایت شده؛ نام قائم منتظَر(ع)

 

مُهنّد

ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی

 

میثاق

پیمان و عهد

 

میثم

پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع).

 

میعاد

محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده

 

میلاد

زمان تولد؛ تولد؛ از پهلوانان ایران باستان

اسامی اوستایی - پهلوی

مارتیا

آدمی، انسان

 

میثم

میثم از ریشه واژه اوستایی مَئیثن به معنای ماندن است و میثم یعنی آنکه می‌ماند، در فارسی میثم یعنی دونده‌ای که ردّ پایش به روشنی بر زمین بماند، کسی که با استواری گام بر می‌دارد.


اسامی کردی

ماردین

نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنه‌ی جنوبی قراجه داغ واقع است.


اسامی عبری

مِهراس

راه و طریق بزرگان، نام پدر الیاس پیغمبر(ع)

 

میکائیل

مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها

 

موسی

به معنی از آب کشیده؛ موسی ابن عمران(ع) پیغمبر معروف بنی اسرائیل

اسامی سنسکریت

مهراج

مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه‌ای ممتاز در هند، شاه، امیر


اسامی عربی - فارسی

مَهدیار

(مَهد = (به مجاز) سرزمین، کشور، میهن + یار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و نگهبانِ سرزمین و میهن

 

مهدی یار

(عربی - فارسی) یاور مهدی؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد(ع)


اسامی یونانی

مانیا

(پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون

اسم پسر با ماه

ماهان، ماهداد، ماهشاد، ماهفر، ماهور، ماهوی، ماهیار، ماهد، ماهر


اسم پسر با مهر

مهراج، مهرافزا، مهراونگ، مهرپو، مهرتاج، مهرتاش، مهرساد، مهرسام، مهرنام، مهرورز

 

جمع بندی

ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده کرده‌ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردی، اسم پسر سه حرفی یا هر ترکیب دیگری هستید، می‌توانید آن‌ها را در سایت ستاره جستجو و مطالعه کنید.

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۳۹
در انتظار بررسی: ۰
Nrgs
۳ روز پیش
اسم پسر که به میکائیل و مهیا بیاد؟میشه رهنماییم کنید
مهرانه
۶ روز پیش
ی اسم پیشنهاد بدین پسر ک ب اسم مهرانه میلاد بیاد ممنون
بدون نام
۷ روز پیش
اسم پسر با م
متینا
۷ روز پیش
اممم اسم ماه صنم خوشکلع
بدون نام
۱۰ روز پیش
سلام یه اسمی که به مهشیدبیاد
هم دخترهم پسر
مرتضی
۱۴ روز پیش
اسم پیر پی مرتضی با چی شروع میشه
میعاد
۱۶ روز پیش
می خواهم اسم پسر ایرانی از م باشد
25
۱۷ روز پیش
مهراد اسم خوبیه
رها
۱۸ روز پیش
میخواسم بگم ک چهاراسم دوتابرا دختردوتابراپسر ک چهارقلوهستن ک ب اسم رهامهران بیاد
مدریک
۸ روز پیش
ریما،راما، مهرآفرین، مهرزاد،مهرام،مهلا،
مهشید،مهرسانا،
مهرسام،مهرشاد،.... ،واسمی که عالی صعودی خوش قدم هست براشون بزارید
ناشناس
۱ ماه پیش
اسمی بگین که به محدثه یسرا حسنا و صاعمه بیاد
♥️
۱ ماه پیش
اسم پسر و دختر که به حسین و محدثه بیان
ناشناس
۱ ماه پیش
محسن مهسا
مجتبی
۱ ماه پیش
یه اسم پسربهم میگن که با امیرمهدی بیاد
ندا
۱ ماه پیش
سلام میشه یه اسم پسرکه به اسم مجید واسیه بیاد بگین
کامران
۲ ماه پیش
این اسم ها ایرانی نیست و نصف بیشترش عربیه
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام میشه یه اسم پسرانه بگین که به مهدی وهادی بیاد
ناشناس
۱ ماه پیش
مهدیار
محمد مهدی
مایسا
۲ ماه پیش
اسم پسر کە بە اسم مایسا بیاد میخوام
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم پسر که به ملیکا بیاد میشه بگین
یگانه
۳ ماه پیش
اسم دخترم ماهانا اسم پسر بگین بیاد
متینا
۷ روز پیش
ماهان بهش میاد
نیلو
۲ ماه پیش
هومان
ناشناس
۳ ماه پیش
ماهان
آرامیس
۳ ماه پیش
میشه یه اسم پسر بگین میم ک تکراری نباشه و قشنگ باشه به اسم مانلی و ملورین بیاد لطفا نظر بدین
مهدی
۲ ماه پیش
مانیا.مانی
مهیار
۳ ماه پیش
سلام اسم پسر من مانیه ، بزار مانی به اسم دخترهاتم میاد
غزل
۳ ماه پیش
سلام اسم پسرم مهیار هست دوباره باردارم و پسره میشه کمک کنید چ اسمی بذارم ک مهیاربیاد
مبین
۱ ماه پیش
خوشکله
نیلو
۲ ماه پیش
مهرسام
مهیار
۳ ماه پیش
من اسم خودم مهیاره پسرمو گذاشتم مانی بهم میخوره بزار
ناشناس
۳ ماه پیش
بزار مهدیار با هم ست هس غزل خانم
غزل
۳ ماه پیش
.سامیار .مهیاد.ماهد.مهیاز.ارمیا.
زهرا
۳ ماه پیش
پیشه لطفا اسمی بگید که به مهشید بیاد ممنون لطفا اسم پسر باشه ممنون میشم
میکایل
۱ ماه پیش
این خوبی
آنا
۳ ماه پیش
مهراد
شادمهر
زهرا
۴ ماه پیش
اسم دختر که ب اسم فاطمه و علی بیاد
ناشناس
۳ ماه پیش
زینب
ناشناس
۳ ماه پیش
فایزه
فاطمه
۴ ماه پیش
والا
ا
۴ ماه پیش
اسم ها خیلی بدن اسمای بهتر بزارین
میکائیل
۴ ماه پیش
سلام.اسم پسرکه به محمد ومیکائیل بیاد؟فقط ماکان نباشه.ممنونم
ناشناس
۳ ماه پیش
محمود
ناشناس
۴ ماه پیش
سارینا
رویا
۴ ماه پیش
اسم پسرو دختر میخوام که به مریم و حسین بیاد دوامة هم نمیخوام باشه
زهرا
۵ ماه پیش
اسم پسرکه به محمد صالح بیاد تک اسمه باشه وجدید
مریم
۴ ماه پیش
مهدی یار
معراج
.مسیحا.
ماهد.
اگ حتما با محمد میخوای باشه:
.محمدطاها
محمد کسری
محمد مسیح
علی محمد.
تولدت هم پیشاپیش مبارک دوستم.
محدثه
۵ ماه پیش
لطفا دو تا اسم دختر و پسر بگین که به محمد و محدثه بیاد ممنونم
محدثه
۲ ماه پیش
محدثه
رویا
۴ ماه پیش
محسن و حسنا
....
۵ ماه پیش
اسما خیلی بد بودن
حتی بعضی ها غیر قابل تلفظ بود
کیمیا
۵ ماه پیش
سلام
اسم پسر که به مسیحا بیاد خیلی واجبه ممنون
حسینی
۵ ماه پیش
میکاییل
.ناشناس.
۵ ماه پیش
سلام میشه لطفا چند تا اسم بگین که به ملیکا و آرتان بیاد❄
ناشناس
۲ ماه پیش
ملیکا و ممرصد وآرتان وآرتین
ناشناس
۴ ماه پیش
برای اسم ملیکا ملینا و مهناز میاد اگر بخوای
ناشناس
۵ ماه پیش
میلاد
لولو
۵ ماه پیش
دختر ملکا
پسر آرتام
یک معین
۵ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
چرا اسم معین نبود
بدون نام
۵ ماه پیش
یه اسم پسر بگید ک ب معصومه و ملیسا بیاد
ناشناس
۵ ماه پیش
ملینا و موبینا
فاطمه
۶ ماه پیش
میشه ی اسم دختر و ی اسم پسر بگید که به فاطمه و مهرداد بیاد ممنونم میشم
ناشناس
۴ ماه پیش
فهمیه،فریبا
مهرسام ،مهراد
فاطمه
۶ ماه پیش
اسمی که به ارسلان بیاد
وحید
۶ ماه پیش
میشه اسم پسر که به محمد حسین بیاد بگید ممنون
فاطمه
۶ ماه پیش
محمد مهدی .محمد هادی
بدون نام
۶ ماه پیش
میشه اسم پسر بگین ک ب محمد بیاد
ناشناس
۶ ماه پیش
مهند
فاطمه
۶ ماه پیش
مهدیار
ناشناس
۶ ماه پیش
اسم یه پسر بگین که به مهدی بیاد
ناشناس
۵ ماه پیش
مهراد
ناشناس
۶ ماه پیش
مهدیار
محسن
۶ ماه پیش
اسم از نیم که به محسن و مریم بیاد
ناشناس
۶ ماه پیش
مرسانا
سارا
۶ ماه پیش
اسم پسر که به سارا و ثنا بیاد لطفا مذهبی نباشه و شیک و مد باشه ممنون
ناشناس
۵ ماه پیش
سامان
ناشناس
۶ ماه پیش
سورنا
مائدهد
۶ ماه پیش
سینا
خخخخ
۷ ماه پیش
اسم پسر که به فامیل حمضوی بیاد
Sasa
۵ ماه پیش
رهام
ناشناس
۶ ماه پیش
حمزه
مبین
۷ ماه پیش
حامد.حسام.هامون.هانی.
Zahra
۷ ماه پیش
عالیه مرسی
ناشناس
۷ ماه پیش
خوبه
الناز
۸ ماه پیش
خیلی عالیه میشه معنی اسم الناز چیه

مخاطب عزیز برای آشنایی با معنی اسم الناز و سایر اطلاعات مفید در این خصوص از صفحه موجود در لینک زیر بازدید کنید:


معنی اسم الناز + ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه

ناشناس
۲ ماه پیش
معنی اسم الناز "نازترین و محبوب‌ترین دختر طایفه"، ذکر شده‌است. این نام، ترکیب اِل+ناز است؛ اِل به معنای قوم، خاندان، دودمان و خانواده و ناز به معنای فخر، زیبایی و کرشمه است
ناشناس
۷ ماه پیش
خوشگل
Nasrin
۸ ماه پیش
یه اسم پسر و دختر که یا به مجید ویابه نسرین بیاد.
ناشناس
۶ ماه پیش
وحید نسترن
مصیب
۸ ماه پیش
یه اسم با حرف م که به محمد هادی بیاد
ناشناس
۸ ماه پیش
محمدعلی
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام میشه ی اسم بگید ک به مهند بخوره
ناشناس
۵ ماه پیش
مهلا
Zahra
۷ ماه پیش
مهنا
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام میشه یه اسم پسر که به مبینا بیاد بگین
مبین - مهبد - سینا
ناشناس
۶ ماه پیش
مبین خوبه
بینام
۹ ماه پیش
سلام یه اسم باحرف میم میخوام که به محسن بخوره ممنون ازراهنمایتون
فریدون
۷ ماه پیش
فریدون
ناشناس
۸ ماه پیش
کاکه مسعود
ماهی
۸ ماه پیش
مانی.مانا مهرسانا.
بدون نام
۹ ماه پیش
اسم پسر که به نیکا بیاد

(نیما - نیهاد) چون هم وزن نیکاست. (کیان) چون از حروف تشکیل دهنده نیکا درست شده.

فاطمه
۶ ماه پیش
نیک
فاطی
۷ ماه پیش
نیما
ناشناس
۹ ماه پیش
ثبت احوال اسم میکائیل رو قبول میکنه
بله
میکائیل
۴ ماه پیش
بله قبول میکنن.اسم پسرمن میکائیل.بهترین اسم انتخاب کردید
فاطمه
۶ ماه پیش
اره چرا قبول نکنه
ماهان
۸ ماه پیش
بله قبول میکنه
بدون نام
۹ ماه پیش
اسم پسر که به حسناومحمدصالح بیاد
مهدیس
۱۰ ماه پیش
سلام بنظرتون مهرسام سامیار یا مرصاد کدومش قشنگه که به مهزیار بیاد
سیمین
۹ ماه پیش
مهراد قشنگ عزیزم به مهزیارم میاد
دنیا
۱۰ ماه پیش
سلام
میشه دوتا اسم دختر و پسر بگید ک به مسلم و فرشته بیاد
ناشناس
۱۰ ماه پیش
خوب بودن
ناشناس
۱۰ ماه پیش
اسم پسر ودختر
که به ماهک بیاد
ماهان -مهتاب - مهسا
ماهی
۸ ماه پیش
ماهور.مهلا.محیا
بدون نام
۱۱ ماه پیش
اسم پسر با کلاس ک ب محسن بیاد
مادر یک بچه ی سه ماهه
۴ ماه پیش
ابجی جان هم محسن اسمش قشنگ هست که باز اسم بچه ی دیگه تو اسم قشنگ بزاری؟؟‌
فاطمه
۶ ماه پیش
ماهان .میلاد
بدون نام
۱ سال پیش
بدون نام
۱ سال پیش
اسم پسر میخام باسم میلاد جوردربیاد
ناشناس
۶ ماه پیش
میعاد
فاطمه محمدی
۱۰ ماه پیش
به نظر من مراد
ناشناس
۱ سال پیش
میعاد
بدون نام
۱ سال پیش
میشه لطفا دوتا اسم دختر و پسر بگین که به اسم میثم بیاد

دختر: ثمین، آرمیس


پسر: میثاق، مازیار

ناشناس
۹ ماه پیش
میثم و همسرش کوکب خانم زن باسلیقه
ناشناس
۹ ماه پیش
ثمین
ناشناس
۱۰ ماه پیش
اسم دختر مهرک و ماهک و پسر میعاد
ناشناس
۱ سال پیش
میلاد ومیترا
پوپو
۱ سال پیش
مرصاد=کمینگاه میثاق=وعده گاه
مرآت=آینه میلاد=جای تولد
مصباح#روشنایی مهراج=
مشکات=چراغ میعاد=جای وعده شده
محیص=گریزگاه معراج=بالارفتن

معراج
Z
۱ سال پیش
من میخوام اسم پسرم مرصام بزارم
ناشناس
۶ روز پیش
قشنگ
مادر یک بچه ی سه ماهههللللله
۴ ماه پیش
قشنگ عزیزم منم برای بچم همین اسم رو می زارم مرسی از راهنماییت
فاطمه اصغری
۶ ماه پیش
مرسام قشنگه
بدون نام
۱ سال پیش
خیلی خیلی بی ربط با اون چیزی که من میخواستم
ناشناس
۴ ماه پیش
اره واقعا
ملورین
۵ ماه پیش
اسم محمد مهدی قشنگه چون عاشق محمد مهدیم
nazii
۵ ماه پیش
لطفا میشه یه اسم پسر بگید که به معصومه و محمد حسین بیاد
ناشناس
۹ ماه پیش
یه اسم پسر مخام که به حسناومحمد صالح بیاد
ناشناس
۱۱ ماه پیش
ی اسم دختر. ک ب نا زنین زهرا بیاد
ناشناس
۱۱ ماه پیش
اسم پسر به شیدا بخوره
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۳۹
در انتظار بررسی: ۰
Nrgs
۳ روز پیش
اسم پسر که به میکائیل و مهیا بیاد؟میشه رهنماییم کنید
مهرانه
۶ روز پیش
ی اسم پیشنهاد بدین پسر ک ب اسم مهرانه میلاد بیاد ممنون
بدون نام
۷ روز پیش
اسم پسر با م
متینا
۷ روز پیش
اممم اسم ماه صنم خوشکلع
بدون نام
۱۰ روز پیش
سلام یه اسمی که به مهشیدبیاد
هم دخترهم پسر
مرتضی
۱۴ روز پیش
اسم پیر پی مرتضی با چی شروع میشه
میعاد
۱۶ روز پیش
می خواهم اسم پسر ایرانی از م باشد
25
۱۷ روز پیش
مهراد اسم خوبیه
رها
۱۸ روز پیش
میخواسم بگم ک چهاراسم دوتابرا دختردوتابراپسر ک چهارقلوهستن ک ب اسم رهامهران بیاد
مدریک
۸ روز پیش
ریما،راما، مهرآفرین، مهرزاد،مهرام،مهلا،
مهشید،مهرسانا،
مهرسام،مهرشاد،.... ،واسمی که عالی صعودی خوش قدم هست براشون بزارید
ناشناس
۱ ماه پیش
اسمی بگین که به محدثه یسرا حسنا و صاعمه بیاد
♥️
۱ ماه پیش
اسم پسر و دختر که به حسین و محدثه بیان
ناشناس
۱ ماه پیش
محسن مهسا
مجتبی
۱ ماه پیش
یه اسم پسربهم میگن که با امیرمهدی بیاد
ندا
۱ ماه پیش
سلام میشه یه اسم پسرکه به اسم مجید واسیه بیاد بگین
کامران
۲ ماه پیش
این اسم ها ایرانی نیست و نصف بیشترش عربیه
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام میشه یه اسم پسرانه بگین که به مهدی وهادی بیاد
ناشناس
۱ ماه پیش
مهدیار
محمد مهدی
مایسا
۲ ماه پیش
اسم پسر کە بە اسم مایسا بیاد میخوام
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم پسر که به ملیکا بیاد میشه بگین
یگانه
۳ ماه پیش
اسم دخترم ماهانا اسم پسر بگین بیاد
متینا
۷ روز پیش
ماهان بهش میاد
نیلو
۲ ماه پیش
هومان
ناشناس
۳ ماه پیش
ماهان
آرامیس
۳ ماه پیش
میشه یه اسم پسر بگین میم ک تکراری نباشه و قشنگ باشه به اسم مانلی و ملورین بیاد لطفا نظر بدین
مهدی
۲ ماه پیش
مانیا.مانی
مهیار
۳ ماه پیش
سلام اسم پسر من مانیه ، بزار مانی به اسم دخترهاتم میاد
غزل
۳ ماه پیش
سلام اسم پسرم مهیار هست دوباره باردارم و پسره میشه کمک کنید چ اسمی بذارم ک مهیاربیاد
مبین
۱ ماه پیش
خوشکله
نیلو
۲ ماه پیش
مهرسام
مهیار
۳ ماه پیش
من اسم خودم مهیاره پسرمو گذاشتم مانی بهم میخوره بزار
ناشناس
۳ ماه پیش
بزار مهدیار با هم ست هس غزل خانم
غزل
۳ ماه پیش
.سامیار .مهیاد.ماهد.مهیاز.ارمیا.
زهرا
۳ ماه پیش
پیشه لطفا اسمی بگید که به مهشید بیاد ممنون لطفا اسم پسر باشه ممنون میشم
میکایل
۱ ماه پیش
این خوبی
آنا
۳ ماه پیش
مهراد
شادمهر
زهرا
۴ ماه پیش
اسم دختر که ب اسم فاطمه و علی بیاد
ناشناس
۳ ماه پیش
زینب
ناشناس
۳ ماه پیش
فایزه
فاطمه
۴ ماه پیش
والا
ا
۴ ماه پیش
اسم ها خیلی بدن اسمای بهتر بزارین
میکائیل
۴ ماه پیش
سلام.اسم پسرکه به محمد ومیکائیل بیاد؟فقط ماکان نباشه.ممنونم
ناشناس
۳ ماه پیش
محمود
ناشناس
۴ ماه پیش
سارینا
رویا
۴ ماه پیش
اسم پسرو دختر میخوام که به مریم و حسین بیاد دوامة هم نمیخوام باشه
زهرا
۵ ماه پیش
اسم پسرکه به محمد صالح بیاد تک اسمه باشه وجدید
مریم
۴ ماه پیش
مهدی یار
معراج
.مسیحا.
ماهد.
اگ حتما با محمد میخوای باشه:
.محمدطاها
محمد کسری
محمد مسیح
علی محمد.
تولدت هم پیشاپیش مبارک دوستم.
محدثه
۵ ماه پیش
لطفا دو تا اسم دختر و پسر بگین که به محمد و محدثه بیاد ممنونم
محدثه
۲ ماه پیش
محدثه
رویا
۴ ماه پیش
محسن و حسنا
....
۵ ماه پیش
اسما خیلی بد بودن
حتی بعضی ها غیر قابل تلفظ بود
کیمیا
۵ ماه پیش
سلام
اسم پسر که به مسیحا بیاد خیلی واجبه ممنون
حسینی
۵ ماه پیش
میکاییل
.ناشناس.
۵ ماه پیش
سلام میشه لطفا چند تا اسم بگین که به ملیکا و آرتان بیاد❄
ناشناس
۲ ماه پیش
ملیکا و ممرصد وآرتان وآرتین
ناشناس
۴ ماه پیش
برای اسم ملیکا ملینا و مهناز میاد اگر بخوای
ناشناس
۵ ماه پیش
میلاد
لولو
۵ ماه پیش