تعبیر خواب پرده – دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرده از دیدگاه روانشناسی اشاره به فاصله یا موضوعی دارد که جلوی حقیقت را گرفته است. در تعابیر اسلامی دیدن پرده در خواب چندان خوب نیست.
ستاره | سرویس سرگرمی – پرده در خواب، با سمبل‌های پنجره و خانه مرتبط است. پرده می‌تواند نشان دهنده‌ فاصله یا مساله‌ای باشد که جلوی دیده شدن یک حقیقت را گرفته است. بسیار اهمیت دارد که پرده را در خواب خود، چگونه و در چه موقعیتی مشاهده می‌کنید و چالش‌های شما در حین دیدن این خواب چیست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پرده

 

تعبیر خواب پرده (روانشناسی)

پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم را ندارند. این خواب از شما می‌خواهد تا درباره‌ این احساس درونی با خودتان صادق باشید و با صراحت و آزادی بیان بیشتری، با اطرافیان خود صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا جواب پرسش‌های ذهنی خود را پیدا کرده و تصمیمات روشن تری را اتخاذ کنید.

 

تعبیر خواب پرده مقابل پنجره

اگر پرده را در مقابل پنجره مشاهده کنید، باید بدانید که پنجره نشان دهنده‌ی دوره‌ای از زندگی شماست که احساس انتظار و معلق بودن را ایجاد کرده است. مثل زمانی که خود را در انتظار وقوع یک اتفاق جدید و مثبت مشاهده می‌کنید، اما این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد. این خواب از شما می‌خواهد تا از محدوده‌ی امن و انزوای فکری خود خارج شده و به سوی تجارب جدید بروید. ماندن در این موقعیت نمی‌تواند شما را به خواسته‌ی مورد نظرتان برساند.

 

تعبیر خواب پرده رنگی

همچنین این موضوع که پرده را در خود با چه رنگی مشاهده می‌کنید، نیز می‌تواند در تعبیر خواب شما موثر باشد. اگر پرده به رنگ قرمز یا صورتی بود، می‌تواند به نیاز درونی شما برای درک احساسی مثبت و عاطفی اشاره داشته باشد که تا کنون برای شما سر به مهر مانده. مانند زمانی که از احساس فرد مورد علاقه‌ی خود بی اطلاع هستید. این خواب از شما می‌خواهد تا پرسش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا ابهامات و چالش‌های احساسی خود را برطرف کنید را با صراحت بیان کنید.

 

تعبیر خواب پرده خانه

اگر در خواب پرده‌ی خاصی را در محدوده‌ی خانه‌ی خود مشاهده کنید، باید بدانید که تعبیر خواب خانه (روانشناسی)، با مفهوم آرامش مرتبط است. این خواب در حالت مثبت می‌تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که اجازه ندهید دیگران، به حریم خصوصی افکار و عقاید شما وارد شده و درباره‌ی شما قضاوت و تصمیم گیری کنند.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن پرده

اگر در خواب مشاهده کنید که پرده‌ی محل کار یا خانه آتش گرفته است، باید بدانید که آتش در تعبیر خواب، سمبل خشم و کینه‌ای درونی است. این خواب نشان دهنده‌ی وقوع اتفاقی بد در آینده نیست بلکه تصویرگر حالات روانی شما در طول روز‌ها یا ماه‌های اخیر است. این خواب از شما می‌خواهد تا خشم و کینه‌ی درونی خود را سرکوب نکرده و به شیوه‌ای منطقی با این ناراحتی درونی رو به رو شوید. اجازه ندهید که سرکوب ناراحتی ها، آرامش شما را مختل کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدا از پشت پرده

اگر در خواب مشاهده کنید که از پشت یک پرده در حال شنیدن صدا و صحبت دیگران هستید، باید بدانید که این خواب، به کنجکاوی درونی شما برای شناخت و پژوهش درباره‌ی مساله‌ی جدیدی اشاره داشته باشد. میلی که ممکن است در زندگی بیداری سرکوب کرده باشید. فرد پشت پرده، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. مثل باور یا ارزشی جدید که ماهیت اصلی آن و چهره‌ی واقعی آن برای شما فاش نشده باقی مانده است. این خواب از شما می‌خواهد تا با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری، ابهامات را کنار زده و به مطالعه درباره‌ی موضوعات و افکاری بپردازید که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، فکر شما را به خود مشغول کرده است.
اگر در خواب مشاهده کنید که فردی از پشت پرده در حال ابراز علاقه به شماست، اما هویت او برای شما ناشناخته مانده است، باید بدانید که این فرد، سمبل انگیزه‌ها و علایق جدیدی است که در درون شما در حال شکل گیری می‌باشد. مثل اهداف و مهارت‌های جدیدی که به تازگی به آن‌ها متمایل شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا چشم خود را بر روی این علایق نبندید و اراده‌ی خود را برای محقق کردن آرزو‌های شخصی خود نشان دهید.

 

تعبیر خواب اشباح روی پرده

اگر در خواب، حرکت اشباح یا سایه‌ها را بر روی پرده مشاهده کنید، این خواب، اشاره به ترس‌ها و نگرانی‌های درونی خودتان دارد که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، شما را محدود و منفعل ساخته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به گفته‌ها و قضاوت‌های کورکورانه توجهی نداشته و با شجاعت، مساله‌ای که برای شما چالش آفرین شده است را کنکاش و بررسی کنید. این کار، تضمین کننده‌ی آرامش روانی شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب پرده (اسلامی)

منوچهر مطیعی تهرانی
 • معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی‌تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.
 • اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته‌اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می‌دهد. حادثه‌ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می‌کند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روز‌های آینده از غم و رنج رهایی می‌یابید.
 • کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می‌زنیم.
 • پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می‌آویزید برای خود دردسر درست می‌کنید.
 • چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می‌نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می‌آورید.

 

تعبیر خواب پرده نو کهنه

جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب پرده نو ببیند، تعبیرش خوب است، ولی برای عامه مردم تعبیرش بد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.
منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می‌دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می‌توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

 

تعبیر خواب پرده ضخیم

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرده تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی. اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید است.

 

تعبیر خواب پرده نا آشنا

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب پرده‌ای ببینی که آن را نمی‌شناسی، دچار غم و اندوه سخت‌تری می‌شود، ولی اگر پرده را می‌شناسی، دچار غم و اندوه کمتری خواهی شد.
 • اگر ببینی پرده از دست رفته است، صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

 

تعبیر خواب پرده (غربی)

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
پرده اشاره به توان آشکار یا پنهان ساختن چیزی، چنان که ما با احساس و افکار و حتی خاطرات خود این گونه عمل کنیم دارد.
 • خلوت، زندگی خصوصی
 • خانه داری
 • تجمل یا فقر
بسته به پرده‌هایی که در رویا دیده‌اید
 • توانایی بستن درهای جهان به روی خود
 • گوشه گیری باقی ماندن و خوابیدن
 
آنلی بیتون می‌گوید:
۱. مشاهده‌ی پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید.
۲. اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
۳. مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید.
۴. اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد.
۵. دیدن پرده در خواب، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می‌کنند.
۶. دیدن پرده‌های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.
۷. دیدن پرده‌ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود.
۸. دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود.
۹. اگر دختری خواب ببیند که به پنجره اتاقش پرده‌ای پر نقش و نگار آویخته است، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
 
کارل گوستاو یونگ:
 • دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه‌ای از خودتان را مخفی می‌کنید. از طرف دیگر، خواب دیدن اینکه شما پرده را کنار می‌زنید، بیانگر این است که آماده اید چیزی مخفی در مورد خودتان را نمایش دهید.
 • خواب دیدن اینکه پرده‌ی صحنه نمایش بالا می‌رود، بیانگر توسعه و رشد شخصی است. شما چیزی مهم در مورد خودتان یادگرفته اید. اگر پرده‌ی صحنه نمایش پایین می‌افتد، بیانگر این است که نیاز دارید یک تصمیم را قبول کنید.
 • دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله را رد کرده انکار می‌کنید. خواب ممکن است جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی‌خواهید چیزی را ببینید. شاید شما چیزی را مخفی می‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه پرده را کنار می‌زنید بیانگر این است که شما آماده اید که چیزی مهم و یا شخصی را که قبلا ناشناخته بوده است، نمایش دهید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا28 نظر
 1. سلام خواب دیدم یک شخص اشنا امد خانه ما با من کار داشت اومد سمت پرده که صحبت کنیم گفت پرده شما خیلی خاکی و بو میده در حالی که من این بو و خاک رو حس نمیکردم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. گویای امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است.

 2. سلام.خواب دیدم از کسی منتظر جوابی هستم و جواب منفی بمن دادن و من اتاق کار اون شخص رو ب عنوان محل زندگی اجاره کردم، بعد شنیدن جواب منفی تمام پرده‌های ک نصب کرده بودمو باز کردم داخل ساک گذاشتم ک از اونجا برم

  • سلام! خوابتان نشانگر مسائل قدرت/کنترل و احساس وابستگی/استقلال، بویژه در یک رابطه است. اگر صبور باشید، پس می دانید همه چیز با سرعت خود اتفاق می افتد. اگر بی تاب باشید، یعنی بیش از حد خواستار هستید یا چشمداشتهای شما بسیار فراروان هستند. از سوی دیگر، ممکن است چشمداشتها و اضطراب شما را درباره ی وضعیت یا تصمیم ناشناخته بنمایاند. احساس چشم انتظاری یا ناآرامی را تجربه می کنید. حاکی از مسئولیت هایی است که به دوش می کشید. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. گویای مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند.

 3. سلام و بسیار ممنون از سایت خوب شما

  پدر نازنینم تازگی فوت کردن. خواب دیدم تو یک خونه جدید بودیم و پدرم به تمام پنجره ها پرده های نو نصب کردن. تعبیرش چی هست؟؟

  ممنونم

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است.

 4. سلام

  خواب دیدم ی خونه ای بود و متعلق به ما بود و یک سمت وسیع اتاق با پرده بسیاااااااااااار زیبایی پوشیده بود به گمانم سفید و طلایی رنگ بود، بعد شخصی برامون بسته ای اورد، بازش کردم ی پارچه نوشته بزرگ و با رنگ سفید و طلایی بسیاااااااااااار زیبایی بود که نوشته بود «السلام علیک یا صاحب الزمان»

  • سلام! خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. بیانگر مؤلفه‌ها و تکه‌های گوناگونی است که زندگی‌تان را تشکیل می‌دهند. ممکنست به چشم‌اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی‌تان پیش می‌روند.

 5. من خواب دیدم دو نفر اشنا میان پرده های خونمونو اتیش میزننو پاره میکنن تعبیرش چیه؟؟

  • اول سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. گویای خشم ابرازنشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهترست خشم‌تان را ابراز کنید بجای اینکه درون خودتان بریزید!

 6. من دیروز از پنجره اشپزخانه خانه مان کسی را دید میزدم بعد خوابیدم خواب دیدم که طوفان شدیدی امد ودر اشپزخانه مان را کند و پرده خانه مان را هم مهم کشید و از جایش در اورد و بیرون منزل انداخت ومن در حال نگاه کردن به این صحنه بودم واز شوهرم خواستم برود و پرده را بیاورد واو پرده را پیداکرد و اورد اما پرده پاره شده بود

  • خواب‌تان بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. استرس شدیدی را در یک موقعیت بیداری تجربه می‌کنید. همچنین ممکنست بیانگر کشمکش، شوک له‌کننده، فقدان یا فاجعه‌ای در زندگی‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها یا احساسات ابرازنشده است. جنبه‌ی مثبت: نمادی از معنویت رو به رشد است. ممکنست بیانگر تغییرات سریع پیش رویتان باشد. آماده‌اید چیزی پنهان درباره‌ی خودتان را بنمایانید. آماده‌اید چیزی مهم یا شخصی که پیشتر ناشناخته بوده است را بنمایانید.

 7. با سلام

  خواب دیدم برای درب ورودی بالکون که تازه پرده جدید زرشکی خریدیم رو یکی از آشناها که درست یادم نیست کی بود ولی فک کنم همکارم (خانم) بود کامل کند و گفت این رو بدید به من و کند حتی احساس کردم پرده ی زیرش که توری بود هم کند و درب بالکون کامل دیده شد و بدون پوشش موند. من با اینکه راضی نبودم ولی قبول کردم چون دیگه کنده بود و ورداشته بود.

  تعبیرش به نظرتون چی میشه

  ممنون

  • خواب‌تان روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. بیانگر جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. همچنین بیانگر پنهانکاری و سرکوب افکار است. موضوعی شخصی یا جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید. تعبیر دیگر: یعنی موقعیت یا مسأله‌ای را رد و انکار می‌کنید. ممکنست جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی‌خواهید چیزی را ببینید. شاید چیزی را پنهان می‌کنید.

 8. سلام من خواب دیدم ک خونه ی برادرم بودم و برادرم اومد و گفت دخترت پرده ی خونه ی مارا اتش زده تعبیرش چی میشع؟

  • خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. چون آتش را ندیده‌اید، تعبیر ندارد؛ اما نمایانگر رابطه‌تان با برادرتان است. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.

 9. با سلام.من توی خوابم پرده اتاق خانواده همسرم را دیدم ک کرمی رنگ بود و همسرم میگفت باید این پرده ها رو از اتاق بکنیم چون کهنه شده . اون شروع کرد اولش پرده هارو باز کرد بعد مادر شوهر پدرشوهرم امدن ولی نتونستن بعد خودم از چهار پایه بالا رفتم و کامل پرده اتاق رو باز کردم . تعبیرش چیه ؟ ممنون …

  • سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه از چارپایه بالا می‌روید، یعنی به سطح تازه‌ای از دستاورد، دست یافته‌اید. نمادی از کامیابی، سختکوشی و کوشش‌های شماست. تعبیر دیگر: بیانگر مراقبه و نیایش است. عازم مسیری روحانی و آگاهی بالاتر هستید. اینکه پرده را می‌کنید یا در می‌آورید، یعنی آماده‌اید چیزی پنهان درباره‌ی خودتان را بنمایانید. آماده‌اید چیزی مهم یا شخصی که پیشتر ناشناخته بوده است را بنمایانید.

 10. سلام .من در خواب دیدم که توی دانشگاه هستم و نور خورشید منو به شدت اذیت میکنه یه نور گرم و درخشنده ای بود که استاد هم میخواست لب تاب رو خاموش کنه که من گفتم نکنه و با یه پرده مرتب و تمیزی به پنجره کلاس زدم. جلوی نور رو گرفت ولی باز هم روشنایی اون میومد اما دیگه در اون حد نبود چشمم رو اذیت کنه.

  • خواب دیدن اینکه شما در دانشگاه هستید بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را بسط دهید. بیانگر این است که الان زمان خوبی برای شماست که چیز های جدید را تجربه کنید و امتحان کنید. اگر شما در گذشته تان به دانشگاه رفته اید، تجارب و خاطرات شخصی روزهای دانشگاه تان را در نظر بگیرید. اگر شما الان در دانشگاه هستید، ممکن است انعکاسی از محیط فعلی تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از طریق ثبات قدم و سخت کوشی به اهدافتان خواهید رسید. شما ممکن است در یک دوره استرس در زندگی تان باشید. دیدن نور خورشید (آفتاب) بیانگر این است که نوعی پیشرف غیر منتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. خواب به شما تضمینی می دهد که شما در مسیر درست پیش رفته اید. اگر نور خیلی روشن باشد، بیانگر این است که نیاز دارید به سطح بالاتری از اگاهی و احساس برسید. اینکه شما چادر را می کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه ای از خودتان را مخفی می کنید.

   • سلام در خواب دیدم که برای خونه جدید من مادرم پرده آشپزخانه دوخته و پرده کوتاه و سوراخ بود من خیلی عصبانی شدم انقدر دادوبیداد کردم که سرم درد گرفت مادرم یک پرده دیگه آورد که اونم کوتاه بود بازم من عصبی شدم و داد و بیداد کردم

    • سلام! خوابتان علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید. حاکی از خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. گویای تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور