تعبیر خواب حرف الف

علم تعبیر خواب علمی است که از گذشته توسط افراد مختلف در تفسیر خواب‌ها بکار گرفته شده و در زمان حال نیز به کار گرفته می‌شود. زمان دیدن خواب، نوع خواب و کیفیت آن همواره در تفسیر و تعبیر خواب‌ها بسیار تاثیر گذار است. 

 

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب حرف الف

 

جدول زمانی تعبیر شدن خواب‌ها

  • ساعت 6-10 شب: رويا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پری شکم است تا يک سوم از شب هم بی تعبير است.
  • ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير می شود.
  • ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح: در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير می شود.
  • ساعت 5/4 صبح در سپيده دم: از يک هفته تا يک ماه تعبير می‌شود.
  • ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم: از يک روز تا يک هفته تعبير می‌شود.
  • ساعت 6 صبح: در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.
  • ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يک 2 روز تعبير می‌شود.

 

تعبیر خواب حرف الف

در این بخش با تعبیر خواب حرف الف در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo