تعبیر خواب حرف ع

«حجاج بن یوسف» در خواب دید که دو کنیز از آسمان پایین آمده‌اند و او یکی از آن‌ها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است. تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز خواب را اینگونه تعبیر نمود که آن دو کنیز، دو فتنه‌اند و «حجاج» فقط به یکی از آن‌ها خواهد رسید ودر حقیقت نیز این گونه شد؛ آن دو فتنه، فتنه‌ی «ابن اشعث» و فتنه‌ «ابن مهلب» بود که حجاج به فتنه‌ی «ابن اشعث» رسید اما به دیگری نرسید.

 

تعبیر خواب عادت ماهانه -  تعبیر خواب عاشق شدن - تعبیر خواب عبا و عمامه - تعبیر خواب عبادت - تعبیر حواب عدد و رقم

 

تعبیر خواب حرف ع

در این خواب دو نشانه‌ عمده وجود داشتند: اول، دو کنیز و دوم، بردن یکی از آن دو کنیز توسط حجاج و باز گشت دیگری. در تعبیر نشانه‌ی اول، «ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده نمود و زن را فتنه تعبیر نمود زیرا

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:
 
«مَا تَرَکْتُ بَعْدِی فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَی الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء»
 
(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: ج‌14 / 306)

با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ع آغاز می‌گردند همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo