تعبیر خواب حرف ط

مردی پیش ابن سیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده‌ام، در خواب دیدم که سیاه و کوتاه قد شده است. ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه‌ی ثروت و مالداری اوست و کوتاه قد بودنش دال بر عمر کوتاهش می‌باشد. در حقیقت این خواب نیز این گونه تحقق یافت؛ بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مرد صاحب میراث زیاد او شد.

 

تعبیر خواب طالبی – تعبیر خواب طاووس – تعبیر خواب طوطی – تعبیر خواب طوفان – تعبیر خواب طناب

 

تعبیر خواب حرف ط

در این خواب دو نشانه‌ عمده وجود داشت: اول، سیاهی آن زن و دوم، کوتاه قد بودنش. در این مورد، ابن سیرین برای تعبیر نشانه‌ی اول از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یکی دارای پول و ثروت زیاد باشد، می گویند: «لفلان سواد» یعنی فلانی سیاهی زیادی دارد. برای تعبیر نشانه‌ دوم نیز، ابن سیرین از تشبیه و قیاس استفاده نموده بود و قد کوتاه زن را به عمرکوتاهش تشبیه نموده بود و در نهایت با کنار هم گذاشتن ای دو تعبیر، تعبیر فوق را ارائه داده بود.

با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ط آغاز می‌گردند همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo