تعبیر خواب حرف ق

شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و گفت خواب دیدم که خورشید از سر و بدنم طلوع کرده امام علیه السلام خوابش را تعبیر کرد. اما او گفت می گویند خورشید اقتدار ملک و مملکت است. فرمود: تو از آن‌ها که خلیفه می‌شوند نیستی و نه سابقه خلافت در آباء و اجدادت وجود داشت. کدام خلافت و فرمانروایی بهتر از این است که نور ایمان داشته باشی که به امید آن وارد بهشت شوی. آن‌ها در علم تعبیر اشتباه می‌کنند عرض کردم صحیح می‌فرمایید.

با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ق آغاز می‌گردند همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب قارچ - تعبیر خواب قالی - تعبیر خواب قایق و قایق سواری - تعبیر خواب قبر- تعبیر خواب قبرستان

 

تعبیر خواب حرف ق

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo