تعبیر خواب حرف ش

نظر بزرگان غربی در مورد تعبیر خواب چیست؟

  • ارسطو: خواب و رؤیا وسیله ای‌ است برای بازجویی روانی و ریشه‌اش از شیاطین است و جنبه‌ ملکوتی و خدایی ندارد.
  • بورداخ: خواب موقعی ظهور می‌کند که ذهن از راه حواس تحریک نشود.
  • موری: ما خواب گفته‌ها، آرزوها، خواست‌ها و کرده‌های خود را می‌بینیم.
  • جسن: محتوی خواب و رؤیا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی، سن، جنس، وضع، تحصیلات، عادات، حوادث و تجارب تمام دوران زندگی می‌باشد.
  • ویگانت: اغلب اوقات کاملاً آشکار است که خواب و رؤیا عوض آنکه ما را از این عالم عادی و معنوی نجات بدهد، مجدداً به همین عالم بازمی‌گرداند.

 

تعبیر خواب شراب – تعبیر خواب شیر – تعبیر خواب شستن مدفوع – تعبیر خواب شورت زنانه – تعبیر خواب شلوار

 

تعبیر خواب حرف ش

با تعبیر خواب کلماتی که حرف آغازین آنان ش می‌باشد همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo