تعبیر خواب حرف ه

در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آمده است که اگر بچه‌ کوچکی خوابی را ببیند، تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش می‌باشد و همه‌ این‌ها در صورتی است که تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آن‌ها نباشد.

ابن وردی در این مورد می‌گوید: خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزکه زن در خواب می‌بیند به شوهرش می‌رسد. خواب بچه به والدینش بر می‌گردد و همه این‌ها در صورتی است که خود اهل و شایسته‌ تعبیر آن خواب آن نباشند.

 

تعبیر خواب هندوانه – تعبیر خواب هدیه گرفتن – تعبیر خواب هزارپا – تعبیر خواب هویج – تعبیر خواب هلو

 

تعبیر خواب حرف ه

با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ه آغاز می‌گردند همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo