تعبیر خواب برس – برس کردن مو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برس یا دیدن برس در خواب اشاره به رفع مشکلات پیش رو و سامان دادن به وضعیتی است که در آن قرار گرفته‌اید. با تعبیر خواب برس مو همراه ما باشید.
تعبیر خواب برس مو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – برس وسیله‌ای است برای مرتب کردن موهای آشفته. در واقع تعبیر خواب برس مو یا به طور کلی شانه زدن، سر و سامان دادن مشکلات و مرتب کردن افکار است. هر چند که دیدن برس در خواب می‌تواند معانی مختلف دیگری داشته باشد.

 

تعبیر خواب برس مو - دیدن برس در خواب

تعبیر خواب برس مو

 

تعبیر خواب برس مو

معبرین غربی می‌گویند:

 • به طور کلی دیدن برس در خواب نمادی از بر طرف کردن آسیب دیدگی است. شما می‌توانید موضوعی قدیمی را دوباره به جریان انداخته و آن را حل کنید.
 • از طرفی دیگر این رویا نشان می‌دهد که شما می‌توانید مجددا احیا شوید. به این معنا که از وضعیت نامناسب کنونی به وضعیتی بسیار بهتر دست پیدا خواهید کرد.

 

هانس کورت می‌گوید:

 • تعبیر دیدن برس در خواب، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد.
 • اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

برای درک بهتر تعبیر خواب برس می‌توانید به مطالعه تفاسیر گفته شده مانند تعبیر خواب سشوار و تعبیر خواب ریختن موی سر بپردازید.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • تعبیر دیدن برس در خواب، نشانه بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست.
 • دیدن برس کهنه و خراب، علامت بیماری است.
 • دیدن برس لباس در خواب، نشانه وظیفه سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد.
 • اگر خواب ببینید لباس های خود را برس می زنید ، نشانه آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .
 • دیدن برسهای گوناگون در خواب، نشانه انجام دادن خطاست.

 

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب برس: بر تعداد مشکلات اضافه می شود.
 • یک برس کهنه: ناکامی
 • از یک برس استفاده می کنید: آرزوی اصلی شما برآورده می شود.
 • یک برس نو می خرید: یک دوره عالی شروع می شود.
 • یک مغازه برس فروشی: بیماری
 • یک برس ساز: گیج خواهید شد.

از اینکه با تعبیر خواب برس همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. دیدن برس در خواب مفهومی بسیار نزدیک به تعبیر خواب شانه داشته و می‌توان از تعابیر و تفاسیر گفته شده در آن موضوع نیز کمک گرفت. چنانچه در خواب برس مشاهده کرده و از تفسیر آن اطلاعات چندانی ندارید می‌توانید رویای خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo