تعبیر خواب بیماری – مریض شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بیمار، تعبیر خواب بیماری، تعبیر خواب مریضی، تعبیر خواب ایدز، تعبیر خواب سرطان، تعبیر خواب بیماری ویروسی و عفونی، تعبیر خواب شفا یافتن از بیماری و تعبیر خواب عیادت از بیمار همراه ما باشید.

تعبیر خواب بیماری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بیماری، مریضی، درد و … از جمله مواردی است که می‌توان در خواب مشاهده کرد. این رویا می‌تواند مستقیما به خود شخص برگردد یا در ارتباط با یکی از نزدیکان باشد. بسیاری در خواب مشاهده می‌کنند که به بیماری خاصی مبتلا شده و از آن رنج می‌برند. در برخی موارد این خواب ناشی از اضطرابات واقعی در ارتباط با آن بیماری (دیدن خواب کرونا در زمان شیوع ویروس کرونا) است و در برخی موارد تعبیر خواب بیماری حاوی پیام‌هایی است که باید آن‌ها را جدی بگیریم.

 

تعبیر خواب بیماری

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر در ارتباط با دیدن بیماری (مریضی) در خواب می‌گوید:

اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساس خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشد، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می‌کنند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس‌ها و افسردگی نیز می‌توانند به صورت بیماری به تصویر کشیده شوند.

 گهگاه بیماری در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می‌کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می‌دهد.

 جابر مغربی: تعبیر دیدن بیماری‌های گوناگون در خواب این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف پادشاه (در زمان حال می‌توان پادشاه را به حکومت تعبیر کرد) یا زن خودت است.

ابن سیرین: اگر ببینی بیمار هستی، در دین و ایمان، دچار گمراهی و فساد می‌شوی و با دوروئی با مردم صحبت می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آن سال از دنیا می‌روی.

امام صادق (ع):

 • اگر ببینی بیمار شده‌ای و از بیماری خودت ناله می‌کنی، از غم و غصه در امان می‌مانی.
 • اگر ببینی با وجود بیماری، قانع و راضی و شکرگزار هستی، تعبیرش صحت و نیکی است.

منوچهر مطیعی تهرانی: 

 • بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.
 • اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند.
 • چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد؛ اما اگر ببیند حرف می‌زند بیمار می‌شود و زود شفا می‌یابد.
 • اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

لوک اویتنهاو: بیماری: کسب ثروت از راه‌های کثیف

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

کتاب سرزمین رویاها:  شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

 

تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری (مریضی)

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب انواع بیماری

تعبیر خواب بیماری صوتی: خواب بیماری، با مشکلات دنیای حقیقی در ارتباط است. دیدن خواب بیماری‌ای که با صدا یا توانایی سخن گفتن شما در ارتباط است، نشانگر عدم توانایی با دیگران است. اگرچه این رویا ممکن است ترسناک باشد، اما همچنین ممکن است بدین معنا باشد که شما ایده‌هایی دارید که رنج‌آور هستند و ممکن است شما آن‌ها را سرکوب کرده باشید که این در نهایت می‌تواند شما را ناراحت کند.

ناراحتی در رویاها بخش‌هایی از زندگی را که ممکن است مسدود شده باشند را نشان می‌دهد. شما به قدرت نیاز دارید تا بتوانید به بخش‌هایی از زندگی خود رسیدگی کنید. این به طور معمول به مشکلات موجود در زندگی اشاره می‌کند.

تعبیر خواب سردرد: دیدن خواب سردرد ممکن است مشکلی را نشان دهد که به آن به صورت تخصصی رسیدگی نشده تا مشخص شود چطور می‌توان زندگی روزانه‌ی بهتری داشت.

تعبیر خواب بیماری کشنده: رویای یک بیماری کشنده، اغلب با نمادهایی مانند ترس، اضطراب و بروز بحران اعتماد به نفس مرتبط است. رویاهایی که در آن‌ها، شما به آرامی به یک بیماری مبتلا می‌شوید اما در نهایت به مرگ منجر می‌شوند، نشانه‌ی نگرانی هستند.

در خواب شما ممکن است موارد زیر را تجربه کنید:

 • به دلیل بیماری قادر به عملکرد درست نباشید
 • بیمار شده باشید
 • نگران یک بیماری باشید
 • دیگران را بیمار مشاهده کنید
 • بیماری‌های عفونی، مسری، مسمومیت ناشی از غذا، ایدز، بیماری‌های ناشی از هوا را مشاهده کنید
 • ببینید که یک درمان برای یک بیماری پیدا شده‌است
 • مرگ در اثر یک بیماری را تجربه کنید

تعبیر خواب بیماری ویروسی: داشتن ویروس در خواب، با تاثیر داشتن بر سلامتی خود در ارتباط است، زمان آن رسیده که به مواد غذایی و چگونه سالم‌تر بودن توجه کنید. اگر خواب بیماری‌ را ببینید که بر افراد زیادی غلبه کرده، وقت آن است که در مورد نحوه‌ی رفتار خود در مقابل دیگران تجدید نظر کنید.

تعبیر خواب بیماری عفونی: داشتن یک بیماری عفونی در خواب، که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، با نحوه‌ی برقراری ارتباط با دیگران در زندگی مربوط می‌شود. این می‌تواند نشانه این باشد که در حال حاضر برقراری ارتباط با دیگران برایتان مشکل است. تماس با یک بیماری عفونی در رویا توسط حشرات، به این معناست که شما از کنترل خارج شده‌اید و درکتان از خویشتن در حال از بین رفتن است.

تعبیر خواب سرطان: در خواب خود را مبتلا به سرطان یا سایر بیماری‌های غیرعفونی دیدن، بدان معناست که بخشی از خودتان که شما آن را پنهان می‌کنید، نیاز دارد که بروز پیدا کند تا بر یک مشکلی غلبه کنید.

سرطان داشتن در خواب به این معنی است که باید خود را در زندگی بیداری کنترل کنید. این بدان معنا نیست که شما به سرطان مبتلا خواهید شد، این رویا تنها یک دوره‌ی انتقال از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر را نشان می دهد.

تعبیر خواب بیماری روانی: دیدن خواب دیگران که به اختلالات روانی یا بیماری‌های غیرعفونی مبتلا شده‌اند، بدان معناست که در مراحل مختلف رشد مهم است که با دیگران درباره‌ی احساساتتان حرف بزنید.

تعبیر خواب بیماری نامشخص: رویای ابتلا به یک بیماری وحشتناک می‌تواند با ناتوانی در برقراری ارتباط با یک فرد محبوب در ارتباط باشد. خواب دیدن درباره‌ی ابتلا به یک بیماری در یک کشور بیگانه، بدان معناست که دیگران به کمک شما نیاز دارند. مهم است که اطمینان حاصل کنید که به دیگران در زندگی خود کمک می‌کنید. خواب دیدن ابتلا به یک بیماری همچنین ممکن است پیشگویی باشد که از احتمال ابتلا به یک بیماری خبر می‌دهد.

تعبیر خواب آبله: داشتن بیماری آبله یا بیماری‌های قابل روئت دیگر بدان معاست که در حال حاضر همه چیز به نظر تار هستند اما به مرور در زندگی معلوم می‌شوند.

تعبیر خواب فلج شدن: خواب‌هایی که در آن‌ها شما قادر به را رفتن نیستید یا ممکن است بمیرید، می‌توانند نشانگر نگرانی‌های بی‌مورد شما در مورد مشکلات بی‌اهمیت باشند. پیشنهاد می‌شود رویکرد آرام‌تر و بهتری نسبت به زندگی داشته باشید.

گاه ممکن است ذهن شما با مشکلی در بیداری مواجه باشد و در نتیجه ناخودآگاه شما رویایی در ارتباط با یک بیماری ایجاد کند. به عنوان مثال، ممکن است شما رژیم خاصی را دنبال کنید و اخیرا دچار لغزش شده باشید. در اینصورت ناخودآگاه شما ممکن است برای مجازاتتان خواب بیماری پدید آورد تا احساس ناخوشی کنید.

تعبیر خواب ایدز: ابتلا به ایدز در خواب به معنای هراس از مشکلات زندگی است.

 

تعبیر خواب شفا یافتن از بیماری

ابن سیرین: اگر ببینی بیماریت خوب شده است و در خانه خودت نیستی و با کسی صحبت نمی‌کنی، بیماریت طولانی می‌شود طوریکه احتمال دارد از دنیا بروی، ولی اگر ببینی با مردم همنشین و همسخن هستی، بیماریت به زودی خوب خواهد شد.

لوک اویتنهاو: پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل

 

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، به زودی از دنیا خواهی رفت.

امام صادق (ع): اگر ببینی بیمار و برهنه هستی،  به زودی از دنیا خواهی رفت.

اسماعیل بن اشعث: اگر ببینی برای درمان بیماری و مرضی، پشت تو را داغ کرده‌اند، دین و دنیای تو اصلاح و درست می‌شود. 

 

تعبیر خواب بیماری دیگران

آنلی بیتون: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

کتاب سرزمین رویاها:

 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
 • تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی.
 • بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر.
 • دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

دیدن دیگران در خواب که به یک بیماری مبتلا شده‌اند، بدان معناست که باید به افراد دیگر گوش دهید.

 

تعبیر خواب بیماری عزیزان

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بستگان بیمار هستند: بدبختی
 • نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.
 

 

تعبیر خواب عیادت بیمار

کتاب سرزمین رویاها: از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.

بیماری معمولا با درد و رنج همراه است. این احساسی که در رویا برایتان شکل گرفته ناشی از اضطرابات و دل نگرانی‌های روزانه‌تان است. بهتر است به ندای قلبتان گوش فرا دهید و آرامش را درونتان تقویت کنید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo