تعبیر خواب سشوار و سشوار کشیدن مو

با تعبیر خواب سشوار، تعبیر خواب سشوار کشیدن مو (خشک کردن مو)، تعبیر خواب سشوار دستی و تعبیر خواب سشوار پایه ای همراه ما باشید.
تعبیر خواب سشوار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب سشوار سوخته -  تعبیر خواب سشوار کشیدن – تعبیر خواب خشک کردن مو – تعبیر خواب حمام – تعبیر خواب اتو مو

 

تعبیر خواب سشوار

معبرین غربی گویند: 
  • سشوار در خواب نشان دهنده نیاز شما به تغییر در طرز فکر و نگرش نسبت به مسائل و موضوعات اطرافتان است.
  • سشوار همچنین بیانگر بهبود بخشیدن به روابطی است که در حال حاضر در آن‌ها قرار گرفته‌اید.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و زحمت می‌دهد. اگر در خواب دیدید سشوار دارید چنین کسی به زندگی شما وارد می‌شود.

 

تعبیر خواب سشوار کشیدن مو

معبرین غربی گویند:
  • سشوار کشیدن در خواب نشانه و سمبل امور احساسی و سازش در موضوعات مختلف است.
  • اگر در خواب دیدید که موهای بلوندی را با سشوار خشک می‌کنید این خواب هشداری به شما در مورد شایعات گفته شده در اطرافتان می‌دهد.

 

تعبیر خواب سشوار دستی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سشوار دستی خدمتکار یا دوستی است که به خانه شما می‌آید و زیاد حرف می زند و شما را به دردسر می‌اندازد.

 

تعبیر خواب سشوار پایه دار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  سشوار پایه دار کسی است با همان خصوصیات که شما نزد او می‌روید و خدمت می‌خواهید. اگر دیدید سشوار پایه دار و بزرگ در خانه دارید در روزهای آینده به طبیب مراجعه می‌کنید. اگر دیدید کسی به شما سشوار پایه دار می‌دهد او وسیله آشنایی شما با شخصی می‌شود که می‌تواند خدمتی در جهت منافع شما انجام دهد. اگر شما به کسی سشوار پایه دار دادید شما سبب می‌شوید او با چنین شخصی آشنا شود یا به طبیب مراجعه کند.
 
از اینکه با مطالعه تعبیر خواب سشوار همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در اینگونه رویاها بسیار محتمل است که با وسایلی همچون شانه، برس و … نیز روبرو شوید. به همین دلیل و برای درک هر چه بهتر رویا می‌توانید از تعبیر خواب برس و تعبیر خواب شانه برای دریافت مفهوم خواب استفاده نمایید.
 
منابع:
dreammoods.com
www.edreaminterpretation.org

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo