تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷
کد خبر: ۸۸۹۹
تعداد نظرات: ۳۳ نظر
تعبیر دیدن خانه در خواب به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. اتاق زیر شیروانی نماد خرد، اتاق خواب زندگی خصوصی فرد، طبقه همکف زندگی روزمره و ... می‌باشند.
تعبیر خواب خانه امام صادق - تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید - تعبیر خواب خانه خرابه - تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می‌گوید:
 
خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق می‌کند. 
اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها. 
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری. 
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما. 
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی. 
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان. 
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند. 
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم. 
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش. 
داخل خانه: درون فرد. 
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن. 
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل "خانه" به "منزل" و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند. 
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند. 
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. 
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان. 
 
به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
  • دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و در اصل خود شما هستید. اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
  • دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
    خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
  • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.
  • دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.
نکته: دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب بنا و ساختمان


تعبیر دیدن خانه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. 
 
چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خانه و سرا عیش بود
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب برج و ساختمان بلند


تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
 
مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.
 

تعبیر خواب ساختن خانه

لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود
 

تعبیر خواب خانه خریدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه: کامیابی
 

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود
  • تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.
  • اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب خانه خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید
 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
Sara
13:20 - 1397/11/26
سلام خسته نباشید
ببخشید من چند شبه که مدام خواب میبینم که توی یه خونه ی خیلی بزرگ و مجلل زندگی میکنم
تعبیرش رسیدن به حاجته؟؟
چون یه حاجته خیلییی بزرگ دارم
خانه در خواب سمبل آرامش می باشد. این خواب از شما می خواهد تا از قدرت روانی خود برای ایجاد همدلی با دیگران استفاده کنید. شما استعداد بالایی برای پرداختن به شغل هایی دارید که نیازمند درک متقابل هستند. مثل مشاوره و گفت و گو و روانشناسی. این خواب از شما می خواهد تا متوجه این استعداد درونی بوده و به تقویت مهارت های مرتبط با این استعداد بپردازید.
Mehrnoosh
09:09 - 1397/11/24
سلام خسته نباشید
خواب دیدم رفتم تو یه کوچه جایی که خونه قدیمیم بود ولی تو واقعیت اینجوری نیست شروع کردم به کوچه رو تمیز کردن ومیگم چقد اینجارو کثیف کردن من هر روز اینجا رو میشستم بعد میرم تو خونه که یکی از اقوام اونو خریده بود ومیگفتم چقد دلم برا این خونه تنگ شده وچرا کوچه اشو انقد کثیف کردید اونم گفت همه میگفتن تو از این خونه بدت میومد منم گفتم نه دروغ میگفتن
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تمرکز بر افکار و خاطرات منفی، شما را از دیدن نقاط مثبت زندگی و ارتباط با انسان ها باز دارد.
sara
01:08 - 1397/11/19
سلام وقت بخیر. ممنون
سما
23:03 - 1397/11/18
سلام اگر خواب ببینیم داخل یک خانه ای هستیم و از داخل یکی از دیوارهای آن خانه به انداره مربعی شکافی وجود دارد و درون آن فرد فوت شده ای مدارکی پنهان کرده که در بیداری میتواند نشانه هایی برای حل مشکلات باشد چیست؟داخل آن مدارک شناسنامه فردی بود که انگار واهمه داشت همسرش از ازدواج دوم بفهمد و نام چندین بچه داخل شناسنامه بود و فرد مرده ای که در بیداری فوت شده آن را پنهان کرده و من آن را پیدا کردمی. و یک دستمال کاغذی خونی که یک مهره مار سفید داخلش بود و...
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. خانه سمبل آرامش است و فاصله نشان دهنده ی فاصله و جدایی هایی می باشد که در زندگی ایجاد شده اند یا وجود این فاصله ها را احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس فاصله گرفتن از انسان ها را شناخته و اجازه ندهید که این احساس منفی تداوم پیدا کند.
عسل
04:56 - 1397/11/17
سلام
من حدود یک هفته پیش خواب دیدم در خانه جدید و بسیاار مجلل زندگی میکنیم که فقط در رویا میشد انرا دید، میشه بگید تعبیرش چیه؟
خانه ی جدید، اشاره به فضای فکری جدیدی است که در حال درک و شناخت آن هستید. مثل عقاید یا ارزش های جدیدی که می توانند امیدواری یا آرامش بیشتری را برای شما ایجاد کنند. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این افکار جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش مهارت های خود در زمینه های مختلف زندگی استفاده کنید.
sara
18:33 - 1397/11/16
سلام وقت بخیر. ممنون از شما و تعبیر خواب خوبتون. من خواب دیدم توی خواب یه خانم جوان که نمیشناسمش یه کاغذی به من داد که درمورد یه آپارتمان بود و اون آپارتمان نیمه کاره بود و هنوز کامل نشده بود که گفتن ماله منه اونم مجانی و من دیدم توی اون کاغذ نوشته ۶۸ متریه و من باید ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان هر ماه برای شارژ بدم و من گفتم شما که گفتید ۱۰۰ هزار تومنه و اون خانمه گفت آخه جایی که این آپارتمان هست خیلی خوبه و میارزه گفتم باشه. و من توی دلم گفتم آخ جون خواهرم که یه آپارتمان داره و اونو برای خودش وقف میکنه اینم ماله منه و وقفش میکنم( من و خواهرم چون وارث نداریم قصد کردیم اموالمو رو وقف کنیم). همون شب خواب دیگه ای هم دیدم.... خواب دیدم تو خیابون راه میرفتم و یه خانم پیر هم که غریبه بود کنارم بود و ما به یه دیوار بلند رسیدیم که باید از اون رد میشدیم تا به اون طرف برسیم و یه پسر جوان خوش تیپ و خوش قیافه اون طرف دیوار بود یادم نیست اون خانم چی شد فقط یه لحظه دیدم نیست شاید اون جوان کمکش کرده باشه؟؟؟ به من گفت دستتو بده من کمکت کنم من کیفم رو اول دادم بهش و بعد خودم از روی دیوار پریدم و دیدم یه حالتیه که پهنه و نه آسفالت و نه موزاییک شده بود روش نشستم و پاهام رو آویزان کردم و پریدم پایین نمیدونم کمکم کرد یا نه بعد دست همو گرفتیم و راه رفتیم و خیلی خوشحال بودم که کارمه. میشه تعبیرشو بدونم. ممنون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. خانه در خواب سمبل آرامش است و فردی که در خواب به شما خانه اجاره می دهد سمبل ایده ها و پروژه های جدیدی است که در زندگی بیداری می توانید به کار بسته و از آن ها برای گسترش ایده ها و زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید. فردی که در خواب از بودن در کنار او احساس خوشحالی دارید، سمبل انگیزه ها و علایق درونی شماست که لازم است آن ها را شناخته و به شکلی آگاهانه در جهت محقق نمودن آن ها تلاش کنید.
سما
15:57 - 1397/11/14
سلام خسته نباشید من چند سال هست خوابهای مختلف درباره خانه میبینم بعضی از خانه ها ناشناخته هستند و یک خانه قدیمی که درون آن مستاجر بودیم و الان در بیداری شده یک آپارتمان شش طبقه .و یکبار هم خواب دیدم برایمان خانه ساختند و با همسرم می رویم به دیدن خانه که قوم خویش شوهرم همه به دنبال ما راه میافتند .یکبار هم خواب دیدم همین خانه ای که الان ساکنش هستم کاهگلی شده و همسرم میگوید نگران نباش خانه را آباد میکنم .
خانه در خواب اشاره به آرامش روانی فرد دارد. بسته به این که خانه در خواب شما چه وضعیتی دارد تعبیر متفاوتی می پذیرد. اما به صورت کلی خانه در خواب از شما می خواهد تا به تقویت آرامش روانی خود بپردازید.
آرمان
14:33 - 1397/11/14
با درود فراوان و عرض خسته نباشید خدمت شما،
چند سالیست است که در خارج از کشور دانشجو هستم و موفقیت های خوبی را به لطف خدا بدست آوردم.
در این مدت بارها در خواب ، خانه ای را دیده ام که در حدود ۶-۷ سال پیش زمانی که حداکثر ۱۶ ساله بودم در آن سکونت داشتیم.(خانه ی فعلی پدری نیست)
هربار این رویا ها را به طور خاصی میبینم .
گاه با ناامنی خانه ، سیاهی و این بارآخر که :
به هنگام یکی از موفقیت هایم ، با اتوموبیل پدر که در آن همراه دوستانم بودم به در خانه رسیدیم . سری به خانه زدم ، دو تا از دوستان قدیمی خانوادگی که از قضا مشهور هم بودند را دیدم .
به سمت توالت خانه رفتم که دور آن بسیار کثیف بود و روی زمین‌نیز مدفوع جمع شده بود .
به اتوموبیل برگشتم اما فقط ۱۰ دقیقه تا شروع برنامه ام مانده بود .
آیا این خواب و یا به عبارتی این خواب ها دلیل بر دوری از خانه و نگرانی برای منزل کنونی و خانواده است ؟
یا خطرات یا ناآرامشی هایی در گذشته در کمین بوده که گذشته است
تشکر از اختصاص وقت شما به این سوال
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. خانه ی قدیمی اشاره به افکار و سنت هایی دارد که از گذشته با شما مانده است و نوعی وابستگی نسبت به این ارزش ها در شما ایجاد شده است. توالت و نحوه ی دیدن آن، نشان دهنده ی احساس معذب بودنی است که در زندگی بیداری و در تعامل با دیگران به خودتان تحمیل می کنید. احساسی که ممکن ماهیت آن را تاثیر منفی آن در زندگی بیداری بر شما پوشیده باشد. این خواب از شما می خواهد تا عاملی که این احساس معذب بودن را در شما تشدید می کند را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
Mehrnoosh
13:12 - 1397/11/11
سلام خسته نباشید تشکر از تعبیر خواب دقیقتون
خواب دیدم خواهرم تو شمال یک آپارتمان چند طبقه خریدن که اونو از دور نشون من میده میگه همینه از همه خونه ها بلندتر بود ونوساز ولی کمی کج بود ،با خانواده حرف زدم وگفتم نکنه برن توش چپ شه ومیگفتن نترس مقاومه
خانه در خواب با مفهوم آرامش مرتبط است و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. این خواب می تواند به تغییرات جدیدی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری در حال رو به رو شدن با آن ها هستید. مثل ورود به رابطه ای جدید یا پذیرفتن مسئولیت های جدید. ممکن است در این زمان دچار نوعی احساس بدبینی نسبت به این موقعیت های جدید شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا شهامت به خرج داده و شرایط را از نزدیک بسنجید. به طور مثال اگر در معرض رابطه ای جدید هستید، ابتدا روحیات و اخلاق فرد مقابل را درک کرده و در صورتی که با ارزش های شما سازگاری ندارد، با او قطع رابطه کنید.
مرضیه
08:11 - 1397/11/05
سلام وقت بخیر
مادرم خواب دیده که یکی از دوستانش که چند سال پیش فوت کرده در حالیکه آرایش کرده بوده به خانه من آمده و این خانه خیلی زیبا و وسایل شیک داخلش هست و اون خانم بعد از مدت کوتاهی می ره لطفا تعبیرش رو بفرمایید
ممنون
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. افراد مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به باور ها و ارزش های فراموش شده ی خودمان دارند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این افراد، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
Reza
18:56 - 1397/11/02
سلام خواهرم خواب دیده که من (برادرش و خواهربزرگش)تو یه خونه بزرگ بودیم و اون خونه دیواراش خیلی بزرگ و بلند بوده و همه مردم نگاه خونه ما میکردن ..خواهش میکنم تعبیرشو برام بفرست.سپاسگذارم
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
سنا
14:42 - 1397/10/14
سلام خوبین؟من خواب دیدم توخونه پدرم داشتیم میرفتیم بیرون که یهو همسایمون وباچندتاازخونواده همسرم اومدن توخونه وگفتن باید بگردیمتون همسایه چندتا شمع ارایشی گم کرده واومدن ومانشستیم وهمه جارو زیرو رو کردن واخرشم گفتن بابااینا اینکارو نمیکنن ورفتن تعبیرش چی میتونه باشه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. ممکن است در این زمان نسبت به برخی انگیزه ها و عقاید خود دچار تردید یا بدبینی شده باشید یا نوعی احساس عذاب وجدان در شما ایجاد شده باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
بدون نام
12:50 - 1397/09/27
سلام دیشب خواب دیدم برای چند تا فقیر زمین گرفتم خانه ساختم میشه راهنمای بکنین تشکر
انسان هایی که در خواب به آن ها کمک کرده اید، سمبل بخش هایی از شخصیت خودتان هستند که نیاز مند توجه می باشند. مانند ایده های ناتمام یا مهارت هایی که در گذشته به طور کامل نیاموخته اید. این خواب از شما می خواهد تا از موقعیت های فعلی به وجود آمده برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
فاطمه
21:56 - 1397/09/06
سلام من خواب دیدم که داخل خونه کوچیکی نشستم خونه خیلی قدیمی بود یه مادر و بچه هم داخل خونه بودن که خیلی مادره غم گین بود من یه حسی داشتم که انگاری نمیدونستم مال کیه خونه ولی از یه ور انگاری مال اون مادره با بچه ش بود خونه فضاش غم گین بود مادره خیلی غم گین بود بعد خیلی بدبخت بودن هیچی نداشتن نمیدونم انگاری که مادر خودم بود با خواهر کوچیکم بعد مادره دهن بچه ش برنج میزاشت بعد انار هم به بچش میداد بعد بچه ش بهش گفت که میخوام برم اردو .میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. خانه در خواب می تواند با مفهوم آرامش مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا به درونیات و امنیت روانی خود اهمیت داده و مسائلی که باعث ایجاد ناراحتی های ناشناخته در درون شما شده اند را شناخته و برطرف کنید.
نادیا
09:56 - 1397/09/03
سلام خدمت شما..
من خواب دیدم برای خواهرم که در واقعیت نامزد هستش، در محله ی خودمون خونه ای رفتیم ببینیم. حیاط خونه بسیار بزرگ و جذاب بود اما تجملات انچنانی ندتشت، معماری زیبایی داشت و حیاط خانه خالی بود. داخل که شدیم و وارد راهرو شدیم دیدیم پله ندارد و تکه چوب هایی سست روی هم قرار دادن و باید پله پله از اون ها بالا می رفتیم. مادر و خواهرم به راحتی رد شدن اما من می لغزیدم. نیمه راه که رسیده بودم سه مرد از رو به رو امدن که برای این که سر راهشون نباشم نزدیک بود سقوط کنم و اون ها هیچ اهمیتی ندادن و وقتی رد شدن من به هر زوری بود خودمو بالا کشیدم. وارد واحدی که قصدخرید اون رو داشتیم شدم. مادرم ودیدم که نشسته و من هم رفتم کنار دختر خالم که نمیدونم از کجا اونجا پیداش شد نشستم. نگاهی به دور و برم انداختم و دیدم پر از زن هستش... انگاری که مجلس دعا یا همچین چیزی داشتن. یه خانومی شروع کرد به دعا خوندن که همون لحظه دو تا خواهر کنار ما دعواشون شد که خواهر بزرگتر به کوچکتر می گفت کتاب دعا رو بده به من تو که نمیخونی و کوچکتر اصرار داشت که میخواد بخونه و در اخر به خواسته اش رسید. همون لحظه من به مادرم گفتم که کدوم سوره رو میخونن و مادرم گفت سوره یاسین یا یونس درست یادم نیست... فقط یادمه ایات ایات اون سوره نبودن... و در اخر این که اون خونه قدیمی بود و داشت بازسازی می شد.. در واقیت هم همچین خونه ای رو توی محلمون ندیدم اصلا
خانه در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم آرامش گره خورده است. شما هم اکنون در حال پیدا کردن راه هایی هستید که به شما کمک می کند تا به سطوح بالاتری از آرامش دست پیدا کنید. این خواب از شما می خواهد تا ایده ها و افکار مختلف درونی خود را شناخته و از آن ها برای رسیدن به نوعی آگاهی عمیق تر کمک بگیرید.
سارا
08:41 - 1397/08/30
سلام خسته نباشيد.من خواب ديدم بهم ميگن ما خونمون عوض شده و خونه ي ما تغيير كرده به خونه ي قبليمون(برگشته بوديم به خونه ٣ سال پيشمون تو واقعيت)،بعد من همش گريه ميكردم كه مامان من اين خونه رو دوست ندارم و خونه خودمون رو(خونه اي كه الان در حال حاضر توش هستيم)دوست دارم،بعد مامانم گفتن كه نه،ما اگر اونجا بوديم واسه ي مدت بوده و الان بايد برگرديم اينجا،حتي من تو خواب داشتم خونه رو با گريه تميز ميكردم،خصوصا همش داشتم ي عالمه ليوان لكه دار ميشستم كه همش به مادرم ميگفتم چرا اين ليوانا اينقدر كثيفن اما داشتم تميز ميشستمشون!ممنونم ازتون
این خواب می تواند به شرایط جدیدی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری با آن رو به رو هستید. شما احساس می کنید که امنیت روانی شما به خاطر شرایط جدید دچار مشکل شده است یا احساس خوبی نسبت به اتفاقات جدید ندارید. این خواب از شما می خواهد تا علت این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این ناراحتی ها باعث بروز رفتار های هیجانی و غیر منطقی از جانب شما شود.
Saye
12:12 - 1397/08/25
سلام من دو بار خواب یه خونه رو دیدم ک خارج از ایرانه خواب اولی:خونه قدیمی بود و بزرگ با تموم وسایل قدیمی ک صاحبش یه مرد سیاه پوست بود و ما رفته بودیم اون خونه ببینیم واسه اجاره یا خرید.خواب دوم همون خونه رو دیدم ولی خونه اصلی خودمون نزدیک اون خونه بود و اون خونه ی قدیمی هنوز سر جاش بود و دیدم ک با یه ادمی ک (قبلا تو واقعیت دلمو شکسته و خاطره ی بدی ازش دارم)رفتم تو اون خونه تعبیرش چی میتونه باشه؟!
خانه در خواب می تواند استعاره ای از محدوده ی امنیت و آرامش فکری شما باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا مسائلی که باعث احساس ناراحتی یا از بین رفتن آرامش فکری شما می شوند را شناخته و به شکل منطقی، ریشه ی شکل گیری این افکار را بررسی کنید و جلوی تداوم این افکار منفی را بگیرید.
مژگان
09:59 - 1397/08/10
سلام.من خواب دیدم خانه ای بزرگ با حیاطی بزرگ خریده ام در داخل خانه دو دستشویی وجود دارد و در حیاط هم دو دستشویی دیگر،یکی از دستشویی های خانه را داخلش خاک می اندازم که بسته میشد و دیگردی را میخواهم خاک بندازم مادرشوهرم نمیگزارد میگوید خاک ننداز لازم میشد دستشویی حیاط دور است ولی اینجا در خانه خوب است.لطفا خواب مرا تعبیر کنید...ممنون
سمبل خانه در تعبیر خواب روانشناسی، استعاره ای از آرامش روانی فرد است. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. سمبل دستشویی می تواند به لزوم رها شدن از افکار زائدی اشاره داشته باشد که تداوم آن ها در فکر شما می تواند، باعث ایجاد بیماری های روانی و نگرانی شود. در واقع زمانی که در خواب با این سمبل رو به رو می شویم، لازم است تا موانعی که در رها شدن از زوائد فکری برای ما ایجاد شده است را شناخته و برطرف کنیم. عدد دو در تعبیر خواب، با مفهوم همبستگی و تعادل مرتبط است. زمانی که در خواب، در حال بستن دستشویی ها هستید، یعنی سعی دارید تا با این تعادل مبارزه کنید. این خواب از شما می خواهد تا فضای پیش روی خود را شناخته و از امکاناتی که در اختیار شماست نهایت استفاده را ببرید. سعی کنید از توانایی های روانی خود که ممکن است در اثر مهارت و تلاش بسیار به دست آمده باشد، برای گسترش مهارت های خود در زندگی واقعی استفاده کنید.
مینا
13:06 - 1397/07/25
سلام خواب دیدم داخل یه خونه نیمه سازهستم که انگارتو کوهستان بودمنطقه مرتفع با خواهرم وپسرش وپسرخودم که همسنن ولی به سن حدود یکسالگیشون داخل طبقه بالا که البته فقط کف چوبی و محگم بود ولی دیوار نداشت احساس نگرانی شدید می کردیم حتی یکی از بچه ها نزدیک بود بیوفته با خواهرم داشتیم دور اون کف نردهای چوبی می چیدیم که دیدم با این بالابرها که لوازم ساختمانی رو بالا می کشه یه اینه خیلی بزرگ به اندازه یه فرش حدود ۹ متری که بدون قابم بود( البته چندتا دیگه از این اینه به همین شکل بود ) بالا می اوردن که به جایی خورد وشکست و صدای بدی داد به طوریکه یکی از همسایه های مامانم از خونه بقلی امد بیرون با دخترش تا ببینه چی شده
فضایی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. کوهستان در رویا می تواند با مسیر های سخت و دشواری که در زندگی طی کرده اید یا خود را در مسیر طی کردنشان مشاهده می کنید اشاره داشته باشند. کودکانی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل آن دسته از افکار و دیدگاه های شما هستند که هنوز نیازمند رشد و مراقبت هستند. آینه در رویا می تواند با مفاهیمی مثل حقیقت نمایی و صداقت مرتبط باشد. این رویا از شما می خواهد تا به جای نگرانی درباره ی بخش هایی از مهارت های درونی و شخصیت خود که احساس می کنید در زمینه ای خاص بی تجربه هستند، به دنبال کسب یگانگی و قدرت باشید. این رویا به شما می گوید که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند باور کردن توانایی های خود هستید. آینه ها در شما اضطراب ایجاد می کنند. این رویا می تواند تصویرگر فردی باشد که از رو به رو شدن با ضعف هایی که درون خودش مشاهده می کند مضطرب می شود. در حالی که دیدن ضعف ها و جزئیاتی که در آن ها مهارت کافی ندارید، می تواند به شما کمک کند که به رفع آن ها بپردازید و بیشتر بر روی توانایی های روانی و فکری یا مهارت هایی که در زمینه ی شغلی یا مسائل مختلف به آن ها نیاز دارید کار کنید. اما پیش از هر چیز باشد اضطراب درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که دیدن این ضعف ها شما را نگران کند یا شما را از ادامه ی مبارزه ناامید کند.
مریم
14:57 - 1397/07/16
سلام...من یه دخترمجردم...دیشب خواب دیدم که یه خونه خیلی بزرگ دارم و مجلل..خونه سفید بود و حیاطش پر از درخت...یه دختر انگور خیلی سبز هم بود که مدام بهش نگاه میکردم...لطفا بگید تعبیرش چیه...ممنون
محیطی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. شما هم اکنون در خود ذوق و توانایی های زیادی دارید که می تواند به شما کمک کند تا مهارت های خود را گسترش داده و پروژه های بزرگی را دنبال کنید. این رویا از شما می خواهد تا قدرت روانی خود را دست کم نگرفته و اگر خواهان رسیدن به موفقیت های بزرگ در زندگی خود هستید، از این توانایی های روانی بهره بگیرید.
فاطمه
07:15 - 1397/07/09
سلام من دختر مجردم.خواب دیدم ک رفتیم خونه یکی خیلی آشپزخانه اش تاریک بود اون خانوم از من برای پسرش خاستگاری کرد کفشهای سفید دوران کودکی ام را برایم درست کرد جوری ک نوی نو شده بودن و کمی خیار به من داد تا برای پسرش ببرم.من خیار ها رو به اتاق پسرش در طبقه بالا بردم اتاق اون خیلی بهم ریخته بود.در فکر و خیالم میگم وقتی ازدواج کردم خونه اش رو تمیز میکنم.میشه بگین تعبیرش چیست؟
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنید سمبل بخش های مختلف شخصیتی شما هستند. شما خود را در معرض پیشنهادات و موقعیت های جدیدی مشاهده می کنید که ممکن است اهداف انسان ها مشخص نباشد اما ظاهر پیشنهادات با امیال و خواسته های شما همخوانی داشته باشد. مثلا موقعیت شغلی جدیدی که سیاست های محیط کار برای شما روشن نیست اما در هر صورت تمایل دارید تا این شغل جدید را به دست آورید. این رویا از شما میخواهد تا پیش از پذیرش شرایط جدید، درباره ی اهداف و انگیزه های مختلف افراد یا افکار و مکاتب فکری ای که در معرض آن ها قرار گرفته اید اطمینان حاصل کنید.
sabihe
10:08 - 1397/06/25
من خواب دیدم با شوهرم توی ی خونه ای جدید بودیم واون خونه خیلی بزرگ و شیک بود خونه ای مجلل واقعی ومن هی توی خونه راه میرفتم و میگتم اسباب خونه ی قبلی من برای اینجا خیلی کمه و حقیره بعد هی دوباره باخودم میگفتم اشکالی نداره خورد خورد میخدیم واینکه
سعید مهینی
10:28 - 1397/06/05
سلم من خواب دیدمرفتم به خونه عشقم در حالی که پدرش بود...من اونجا بودم وا صاب خونه با برادرم بحث میکرد ومنم از هم جداشون کردم وپدرم نشسته بود که او ما را تا طلب شو بگیر یعنی اون خونه مستا جری ودر حال تعمیر بود... ودکر تلوزیونش مثل خودن بود...ومن از دخترش خواستگاری کردم ومیگفتم ای کاش دختری در سن من داشتی اونم میگفت از تو خوشم میاد خلاصه عکس شهیدی بر دیوار دیدم که فرز ندش ود..یعنی خگبرادر عشقم بود بوسیدم وچند کلامی باش درد دل کردم گفتم تو کمکم کن..... تو که میدونی من به چه نیتی اومدم ای شهید........ ..تعبیرش کنی ممنون میشم....
بیلبو
10:21 - 1397/06/04
سلام اگر خواب ببینیم از خونه ای بیرون رانده شدیم تعبیرش چیه
نرگس
13:13 - 1397/05/30
سلام من دو هفتس همش خواب میبینم دارم یه خونه بزرگ با حیاط خیلی بزرگ میخرم که خیلی خوشحالم از خرید خونه ک اینکه تصمیم دارم داخل حیاط خونه درحت میوه زیاد بکارم تو یکی از خوابام اسم درخت انارم اوردم .و همش تو خواب برام سوال بوده چرا صابخونه قبلی حیاط به این بزرگی درخت میوه چرا نکاشته .میشه لطف کنید تعبیرشو بهم بگین
خانه بزرگ در اصل نشان از روح بزرگ شما دارد و درخت انار سمبلی از سلامتی و طول عمر است.
آیدا
19:15 - 1397/05/26
سلام من خواب با خالم و خودمو چند نفر دیگه که از فامیلامون بودن ولی من نمیتونستم بفهمم کین روبه روی ما یه خونه ی خرابه بود در زدیم یه پیرزن درو وا کرد بعد که وارد شدیم یه خونه ی خیلی بزرگ و قدیمی بود شبیه قصر بود کلیم پله داشت ولی ما نه از پله هاش بالا رفتیم نه پایین همونجانشستیم
آیدا
19:03 - 1397/05/26
سلام من خواب خونه قبلیمونو دیدم که به خرابه تبدیل شده بود حالت جنگ بود ومن داشتم فرار میکردم
در واقع این خواب باورها و افکار قدیمی و پوسیده شما را نشان می‌دهد. شما بایستی خود را از این افکار متعصبانه و قدیمی خارج کنید.
کامبیز
12:18 - 1397/05/23
سلام من خواب دیدم داخل یه خونه خیلی مجلل با تمام خانواده زندگی می کردیم که یه عده اومدن و خونه رو گرفتن و ما مجبور شدیم اونجا داخل خونه کار کنیم من بعد یه مدت کار از اون خونه رفتم و تا جایی که به بیابون رسیدم و مجبور شدم تو یه گدال مانندی بخوابم که یهو یه گروه اومدن به قولی من نجات دادن و بردن یه جای دیگه
خانه در اصل روح و شخصیت خود شماست. روح بزرگی که نیاز به محافظت دارد. شاید در این مقطع زمانی از نظر ذهنی بسیار حساس و آسیب پذیر شده‌اید، شما به مشورت و همفکری دیگران نیاز دارید، از یکدندگی و لجبازی دست بردارید.
امیر
10:03 - 1397/05/22
سلام
خواب دیدم داخل خانه خودم هستم ولی داخل هر اتاقی میروم باز داخل ان اتاق 3.4 تا اتاق دیگه هست ! در کل خانه بی نهایت اتاق داشت و خیلی بزرگ
تعبیرش چیه
کارل یونگ می‌گوید اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید.
پدرام
04:17 - 1397/05/14
سلام من قبلاً سوال پرسیدم و ارسال کردم اما از سایت اومدم بیرون حالا نظرم روی صفحه نیست جوابمم نگرفتم باید چیکار کنم
سوال خود را مجددا ارسال نمایید.
بدون نام
10:02 - 1397/05/05
سلام من خواب دیدم سه تا هواپیما بزرگ نزدیک سر من بالای خونه پدرم هست در ضمن عمو پور و مادر بزرگ فوت شدم ها اونجا هستن تعبیرش چیست ممنونم
هستی رعیتی
02:28 - 1397/04/16
من خواب دیدم از توی اتاقم دارم میرم طبقه پایین توی سالن اما وارد یه خونه بزرگ با کلی اتاق و یه استخر وسطش شدم دیوار های خونه پر بود از پنجره های خیلی بزرگ که وقتی بیرونو دیدم یه حیاط خیلی بزرگ سرسبز بود داخلش کلا خونه خیلی قشنگی بود و من قرار بود از این به بعد توش زندگی کنم با خانوادم این خواب تعبیرش چیه؟
به طور کلی نگاه کردن از پنجره، دیدگاه شما را نسبت به محیط اطرافتان نشان می‌دهد. این رویا نشان دهنده تلاش برای رها شدن از وضعیتی خاص است . طبقه اول نشان از بنیادی بودن این تغییر می‌دهد.
Mohammad
07:12 - 1397/01/13
سلام
خسته نباشید
من خاب دیدم با مادرم رفتیم خرید اما وارد خونه غریبه ایی شدیم مرده برام چند تا تیشرت آورد که بپوشم بعد من لباسامو هم پیرهن هم شلوارمو درآوردم ...بعد گفتم چرا شلوارمو در آوردم بعد اومدم شلوارمو بپوشم شلوار مرده پوشیده بودم که شلواری بلند ویکمی گشاد بودش باز در آوردم تیشرت بپوشم باز تیشرت برعکس پوشیده بودم ....و لباس شلوارمم در آشپزخانه عوض کردم...لطفا تغییر اینو بگین ممنون از همرایتون
مطالب پیشنهادی