مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷
کد خبر: ۸۸۹۹
تعداد نظرات: ۴۸ نظر
تعبیر دیدن خانه در خواب به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. اتاق زیر شیروانی نماد خرد، اتاق خواب زندگی خصوصی فرد، طبقه همکف زندگی روزمره و ... می‌باشند.
تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.


برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می‌گوید:
 
خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق می‌کند. 
اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها. 
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری. 
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما. 
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی. 
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان. 
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند. 
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم. 
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش. 
داخل خانه: درون فرد. 
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن. 
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل "خانه" به "منزل" و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند. 
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند. 
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. 
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان. 
 
به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
  • دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و در اصل خود شما هستید. اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
  • دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
    خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
  • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.
  • دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.
نکته: دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب بنا و ساختمان


تعبیر دیدن خانه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. 
 
چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خانه و سرا عیش بود
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب برج و ساختمان بلند


تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
 
مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.
 

تعبیر خواب ساختن خانه

لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود
 

تعبیر خواب خانه خریدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه: کامیابی
 

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود
  • تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.
  • اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب خانه خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید
 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
میگوئل
17:41 - 1398/03/25
تعمیر کردن خانه خرابه و گلی چه تعبیری دارد؟!
این خواب بسته به احساس شما در خواب تعبیر میشود. اگر حس خوبی داشته اید، این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به افکار و باورهایی که در گذشته داشته اید و اکنون از آن غافلید، در جهت کارهای روزانهء خود بهره ببرید. اما اگر حس خوبی نداشتید، لازم است برای پیشبرد اهداف تان دست از افکار قدیمی بردارید.
شکیبا
17:18 - 1398/03/24
سلام.بنده درخواب دیدم که شخصی برایمان ب دنبال خانه میگشت. تعبیرش چیست؟؟
نیاز به کمی آرامش و امنیت خاطر دارید. با انجام مسئولیت های خود به آن دست خواهید یافت.
میرزایی
15:50 - 1398/03/18
سلام.در خواب دیدم خبر فوت همسرم که فوت شده را به من دادن انگار که در خواب نمیدونستم در بیداری فوت شده و یه روسری قرمزی دارم اون سرم بود و همش دنبال لباس مشکی بودم و پیدا نمیکردم و با همان لباس در مراسم حاضر شدم و انگار قرار بود همسرم رو در شهرستان خودمان به خاک بسپاریم
این خواب به عدم هماهنگی افکار و اهداف شما اشاره دارد. اهدافی که در گذشته برای تان بسیار مهم بوده و اکنون در حالتی کم ارزش برای شما قرار گرفته است.
زهرا
17:39 - 1398/03/06
سلام پدرم خوابی را مرتبا (تقریبا 7 بار این خواب را دیده)در فواصل زمانی مختلف می بیند حتی زمانی که نوجوان بوده است او در خوابش پی یافتن خانه ای می گردد که هر بار خانه را پیدا میکند وداخلش می رود خانه ای محکم و نو اما خالی امروزهم دوباره این خواب را دید اما این بار خانه را به یکی از آشناهایمان یعنی شوهر خواهرش نشان می دهد و از خانه های دیگری که نیز وجود دارد با اوسخن میگوید.
لطفا تعبیر کنید....
خانه در خواب تعابیر مختلفی است اما آنچه به خواب پدر شما نزدیک است، اشاره به فرصت های جدیدی است که باید از آنها بهره ببرد. این فرصت ها نیز میتواند در زمینه مالی و یا غیر آن باشد. شخصی که پدرتان در خواب دیده، نماد بخشی از شخصیت ایشان است. آن حسی که پدرتان در بیداری به او دارد، راهنمای ایشان در رسیدن به تعبیر روشن تر خواب است. آنبخش از شخصیت پدرتان، مربوط به فرصت های جدید است.
MiNa
02:38 - 1398/03/06
دم صبحی خواب دیدم مادرم (که فوت شدن) اومد و منو با خودش برد بنگاه املاکی, گفت منتظر شوهرت نباش, بیا بریم, خودم برات خونه پیدا می کنم. و من بیدار شدم.
(مادرم با ظاهر حدود ده پانزده سال قبل از فوتش بود.)
 
چند ساعت بعد که خوابم رو اومدم واسه شوهرم تعریف کنم, او گفت که اتفاقا او هم خواب مادر خودش رو دیده که
بهش گفته تو هنوز با این سن و سالت خجالت نمی کشی که خونه نداری!
به نطرتون تعبیر خاصی وجود داره ؟ میشه بفرمایید ؟ سپاسگزارم
مادر مرحوم شما در خواب نماد افکار و انگیزه های قدیمی شماست. که به دست فراموشی سپرده اید. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به آن افکار گذشتهء تان، از فرصت های جدید استفاده کنید تا به سود و منفعت دست پیدا کنید.
هیفا
18:03 - 1398/03/05
سلام خواب دیدم که به جای خونه ای که توش هستیم که خونمون تو خواب یه جای دیگه ای بود یه خونه نوساز و خیلی تمیز و شیک و بزرگ ساختن و تمام وسایل خونه نو و خیلی شیک بود و ما رفتیم توی خونه و توی خواب دیدم که انگار کسی منو از بابام خواستگاری کرده بود و بابام موافق بود و من نشستم و عکس های همسر سابقمو روی صفحه ال سی دی بزرگ میدیدم و دونه دونه پاک میکردم و بابام ناراحت شد که چرا هنوز این عکسا رو دارم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی قرار خواهید گرفت که هم فرصت های جدیدی برایتان دارد اعم از مالی یا عاطفی و هم مسئولیت هایی جدید. باید از افکار و انگیزه های قدیمی دست بردارید و اجازه ندهید این افکار باعث عدم رسیدن شما به فرصت های جدید شود.
منیره
00:23 - 1398/03/01
ما خونه ای که الان میشینیم رو از کسی خریدیم خودمون نساختیم تو خواب میبینم یه در مخفی داره که باز میشه به اتاق ها و سرویس کامل دیگه که ما تا اون موقع نمیدونستیم من در رو پیدا میکنم و کلی خوشحالمیشم که چرا تا الان نمیدونستم این جاهارو ندیده بودم ازش استفاده کنم . یه حس تازگی که انگار تازه یه چیزی رو بخری کیف کنی حتی موقع بیدار شدن از خواب هم احساس میکنم تو خونه و اتاق های جدید هستم.چندین بار چندین بار این محتوا رو دیدم از پارسال دقیقا نزدیک های ماه رمضون تا دیشب که باز دیدم.حتی تو خواب مدام میگم چرا من تا حالا متوجه این قسمت از خونه نشدم تح دلم میگم الان اینجا رو برا فلان چیز استفاده کنم این قسمت رو نشیمن کنم همینجوری برنامه میچینم و لذت میبرم تو خواب.فقط هر بار که میبینم فرم خونه عوض میشه اوایل خونه باغ میدیدم الان یه فرم دیگه میبینم خلاصه تو خونه مون هست که قبلا نمیدونستم همچین جایی داره این خونه.
این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد.
فاطمه ج
00:39 - 1398/02/28
سلام
من تو خواب دیدم اول به من اطلاع میدن که میریم خونه جدید بعد رفتیم تو خونه چند تا کارتن بود که انگار وسایلمان بود یکی بهم میگه که تو اون خونه جن هس نمی دونم کی میگه تو خونه اون جن منو اذیت میکنه
این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد. از سختی های احتمالی و نیز ندانسته های خود نترسید.
@
08:03 - 1398/02/22
سلام و سپاس
خواب ديدم وقتي رفتم تو كوچه ديدم محله تغيير كرده و بعد متوجه شدم بخاطر ساخته شدن خانه زيبايي هست، اين تغيير و زيبايي كوچه . خانه هاي كناريش كه از قبل بودند كهنه بنظر ميامدن
ممنون بابت تعبير
سلام. این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد.
مهسا
05:15 - 1398/02/04
سلام من خواب دیدم داخل خانه ای هستم میخاهم از ان بیرون روم اما هردری را که باز میکنم بازم یک خانه دیگر میبینم میخواهم بیرون روم باز هم به جای اینکه بیرون روم به داخل خانه دیگرمیروم گویی که دران خانه گم شده ام اما جوری ترسیده بودم که انگار این درها هیچگاه تمام نمیشوند طوری که انگار هزار خانه در یک خانه بود میشه بگین معنی این خواب چیست
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
میگوئل
17:41 - 1398/03/25
تعمیر کردن خانه خرابه و گلی چه تعبیری دارد؟!
این خواب بسته به احساس شما در خواب تعبیر میشود. اگر حس خوبی داشته اید، این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به افکار و باورهایی که در گذشته داشته اید و اکنون از آن غافلید، در جهت کارهای روزانهء خود بهره ببرید. اما اگر حس خوبی نداشتید، لازم است برای پیشبرد اهداف تان دست از افکار قدیمی بردارید.
شکیبا
17:18 - 1398/03/24
سلام.بنده درخواب دیدم که شخصی برایمان ب دنبال خانه میگشت. تعبیرش چیست؟؟
نیاز به کمی آرامش و امنیت خاطر دارید. با انجام مسئولیت های خود به آن دست خواهید یافت.
میرزایی
15:50 - 1398/03/18
سلام.در خواب دیدم خبر فوت همسرم که فوت شده را به من دادن انگار که در خواب نمیدونستم در بیداری فوت شده و یه روسری قرمزی دارم اون سرم بود و همش دنبال لباس مشکی بودم و پیدا نمیکردم و با همان لباس در مراسم حاضر شدم و انگار قرار بود همسرم رو در شهرستان خودمان به خاک بسپاریم
این خواب به عدم هماهنگی افکار و اهداف شما اشاره دارد. اهدافی که در گذشته برای تان بسیار مهم بوده و اکنون در حالتی کم ارزش برای شما قرار گرفته است.
زهرا
17:39 - 1398/03/06
سلام پدرم خوابی را مرتبا (تقریبا 7 بار این خواب را دیده)در فواصل زمانی مختلف می بیند حتی زمانی که نوجوان بوده است او در خوابش پی یافتن خانه ای می گردد که هر بار خانه را پیدا میکند وداخلش می رود خانه ای محکم و نو اما خالی امروزهم دوباره این خواب را دید اما این بار خانه را به یکی از آشناهایمان یعنی شوهر خواهرش نشان می دهد و از خانه های دیگری که نیز وجود دارد با اوسخن میگوید.
لطفا تعبیر کنید....
خانه در خواب تعابیر مختلفی است اما آنچه به خواب پدر شما نزدیک است، اشاره به فرصت های جدیدی است که باید از آنها بهره ببرد. این فرصت ها نیز میتواند در زمینه مالی و یا غیر آن باشد. شخصی که پدرتان در خواب دیده، نماد بخشی از شخصیت ایشان است. آن حسی که پدرتان در بیداری به او دارد، راهنمای ایشان در رسیدن به تعبیر روشن تر خواب است. آنبخش از شخصیت پدرتان، مربوط به فرصت های جدید است.
MiNa
02:38 - 1398/03/06
دم صبحی خواب دیدم مادرم (که فوت شدن) اومد و منو با خودش برد بنگاه املاکی, گفت منتظر شوهرت نباش, بیا بریم, خودم برات خونه پیدا می کنم. و من بیدار شدم.
(مادرم با ظاهر حدود ده پانزده سال قبل از فوتش بود.)
 
چند ساعت بعد که خوابم رو اومدم واسه شوهرم تعریف کنم, او گفت که اتفاقا او هم خواب مادر خودش رو دیده که
بهش گفته تو هنوز با این سن و سالت خجالت نمی کشی که خونه نداری!
به نطرتون تعبیر خاصی وجود داره ؟ میشه بفرمایید ؟ سپاسگزارم
مادر مرحوم شما در خواب نماد افکار و انگیزه های قدیمی شماست. که به دست فراموشی سپرده اید. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به آن افکار گذشتهء تان، از فرصت های جدید استفاده کنید تا به سود و منفعت دست پیدا کنید.
هیفا
18:03 - 1398/03/05
سلام خواب دیدم که به جای خونه ای که توش هستیم که خونمون تو خواب یه جای دیگه ای بود یه خونه نوساز و خیلی تمیز و شیک و بزرگ ساختن و تمام وسایل خونه نو و خیلی شیک بود و ما رفتیم توی خونه و توی خواب دیدم که انگار کسی منو از بابام خواستگاری کرده بود و بابام موافق بود و من نشستم و عکس های همسر سابقمو روی صفحه ال سی دی بزرگ میدیدم و دونه دونه پاک میکردم و بابام ناراحت شد که چرا هنوز این عکسا رو دارم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی قرار خواهید گرفت که هم فرصت های جدیدی برایتان دارد اعم از مالی یا عاطفی و هم مسئولیت هایی جدید. باید از افکار و انگیزه های قدیمی دست بردارید و اجازه ندهید این افکار باعث عدم رسیدن شما به فرصت های جدید شود.
منیره
00:23 - 1398/03/01
ما خونه ای که الان میشینیم رو از کسی خریدیم خودمون نساختیم تو خواب میبینم یه در مخفی داره که باز میشه به اتاق ها و سرویس کامل دیگه که ما تا اون موقع نمیدونستیم من در رو پیدا میکنم و کلی خوشحالمیشم که چرا تا الان نمیدونستم این جاهارو ندیده بودم ازش استفاده کنم . یه حس تازگی که انگار تازه یه چیزی رو بخری کیف کنی حتی موقع بیدار شدن از خواب هم احساس میکنم تو خونه و اتاق های جدید هستم.چندین بار چندین بار این محتوا رو دیدم از پارسال دقیقا نزدیک های ماه رمضون تا دیشب که باز دیدم.حتی تو خواب مدام میگم چرا من تا حالا متوجه این قسمت از خونه نشدم تح دلم میگم الان اینجا رو برا فلان چیز استفاده کنم این قسمت رو نشیمن کنم همینجوری برنامه میچینم و لذت میبرم تو خواب.فقط هر بار که میبینم فرم خونه عوض میشه اوایل خونه باغ میدیدم الان یه فرم دیگه میبینم خلاصه تو خونه مون هست که قبلا نمیدونستم همچین جایی داره این خونه.
این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد.
فاطمه ج
00:39 - 1398/02/28
سلام
من تو خواب دیدم اول به من اطلاع میدن که میریم خونه جدید بعد رفتیم تو خونه چند تا کارتن بود که انگار وسایلمان بود یکی بهم میگه که تو اون خونه جن هس نمی دونم کی میگه تو خونه اون جن منو اذیت میکنه
این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد. از سختی های احتمالی و نیز ندانسته های خود نترسید.
@
08:03 - 1398/02/22
سلام و سپاس
خواب ديدم وقتي رفتم تو كوچه ديدم محله تغيير كرده و بعد متوجه شدم بخاطر ساخته شدن خانه زيبايي هست، اين تغيير و زيبايي كوچه . خانه هاي كناريش كه از قبل بودند كهنه بنظر ميامدن
ممنون بابت تعبير
سلام. این خواب نشان دهنده ی فرصت های جدیدی دارد که پیش روی شما قرار گرفته و به شما کمک می کنند تا تغییراتی مثبت را در ساختار زندگی خود ایجاد کنید. این تغییرات می توانند شغلی یا مربوط به مسائل احساسی باشند و مسئولیت های جدیدی را نیز برای شما به وجود خواهند آورد.
مهسا
05:15 - 1398/02/04
سلام من خواب دیدم داخل خانه ای هستم میخاهم از ان بیرون روم اما هردری را که باز میکنم بازم یک خانه دیگر میبینم میخواهم بیرون روم باز هم به جای اینکه بیرون روم به داخل خانه دیگرمیروم گویی که دران خانه گم شده ام اما جوری ترسیده بودم که انگار این درها هیچگاه تمام نمیشوند طوری که انگار هزار خانه در یک خانه بود میشه بگین معنی این خواب چیست
چهره‌ها در ستاره