دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷
کد خبر: ۸۸۹۹
تعداد نظرات: ۱۵ نظر
تعبیر دیدن خانه در خواب به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. اتاق زیر شیروانی نماد خرد، اتاق خواب زندگی خصوصی فرد، طبقه همکف زندگی روزمره و ... می‌باشند.
تعبیر خواب خانه امام صادق - تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید - تعبیر خواب خانه خرابه - تعبیر خواب ساختن خانه توسط مرده


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می‌گوید:
 
خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق می‌کند. 
اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها. 
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری. 
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما. 
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی. 
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان. 
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند. 
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم. 
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش. 
داخل خانه: درون فرد. 
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن. 
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل "خانه" به "منزل" و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند. 
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند. 
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. 
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان. 
 
به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
  • دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و در اصل خود شما هستید. اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
  • دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
    خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
  • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.
  • دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.
نکته: دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب بنا و ساختمان


تعبیر دیدن خانه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. 
 
چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خانه و سرا عیش بود
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.
 
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب برج و ساختمان بلند


تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
 
مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.
 

تعبیر خواب ساختن خانه

لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود
 

تعبیر خواب خانه خریدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه: کامیابی
 

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود
  • تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.
  • اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب خانه خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید
 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
مینا
13:06 - 1397/07/25
سلام خواب دیدم داخل یه خونه نیمه سازهستم که انگارتو کوهستان بودمنطقه مرتفع با خواهرم وپسرش وپسرخودم که همسنن ولی به سن حدود یکسالگیشون داخل طبقه بالا که البته فقط کف چوبی و محگم بود ولی دیوار نداشت احساس نگرانی شدید می کردیم حتی یکی از بچه ها نزدیک بود بیوفته با خواهرم داشتیم دور اون کف نردهای چوبی می چیدیم که دیدم با این بالابرها که لوازم ساختمانی رو بالا می کشه یه اینه خیلی بزرگ به اندازه یه فرش حدود ۹ متری که بدون قابم بود( البته چندتا دیگه از این اینه به همین شکل بود ) بالا می اوردن که به جایی خورد وشکست و صدای بدی داد به طوریکه یکی از همسایه های مامانم از خونه بقلی امد بیرون با دخترش تا ببینه چی شده
فضایی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید نیز سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. کوهستان در رویا می تواند با مسیر های سخت و دشواری که در زندگی طی کرده اید یا خود را در مسیر طی کردنشان مشاهده می کنید اشاره داشته باشند. کودکانی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل آن دسته از افکار و دیدگاه های شما هستند که هنوز نیازمند رشد و مراقبت هستند. آینه در رویا می تواند با مفاهیمی مثل حقیقت نمایی و صداقت مرتبط باشد. این رویا از شما می خواهد تا به جای نگرانی درباره ی بخش هایی از مهارت های درونی و شخصیت خود که احساس می کنید در زمینه ای خاص بی تجربه هستند، به دنبال کسب یگانگی و قدرت باشید. این رویا به شما می گوید که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند باور کردن توانایی های خود هستید. آینه ها در شما اضطراب ایجاد می کنند. این رویا می تواند تصویرگر فردی باشد که از رو به رو شدن با ضعف هایی که درون خودش مشاهده می کند مضطرب می شود. در حالی که دیدن ضعف ها و جزئیاتی که در آن ها مهارت کافی ندارید، می تواند به شما کمک کند که به رفع آن ها بپردازید و بیشتر بر روی توانایی های روانی و فکری یا مهارت هایی که در زمینه ی شغلی یا مسائل مختلف به آن ها نیاز دارید کار کنید. اما پیش از هر چیز باشد اضطراب درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که دیدن این ضعف ها شما را نگران کند یا شما را از ادامه ی مبارزه ناامید کند.
مریم
14:57 - 1397/07/16
سلام...من یه دخترمجردم...دیشب خواب دیدم که یه خونه خیلی بزرگ دارم و مجلل..خونه سفید بود و حیاطش پر از درخت...یه دختر انگور خیلی سبز هم بود که مدام بهش نگاه میکردم...لطفا بگید تعبیرش چیه...ممنون
محیطی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره از فضای فکری شماست. شما هم اکنون در خود ذوق و توانایی های زیادی دارید که می تواند به شما کمک کند تا مهارت های خود را گسترش داده و پروژه های بزرگی را دنبال کنید. این رویا از شما می خواهد تا قدرت روانی خود را دست کم نگرفته و اگر خواهان رسیدن به موفقیت های بزرگ در زندگی خود هستید، از این توانایی های روانی بهره بگیرید.
فاطمه
07:15 - 1397/07/09
سلام من دختر مجردم.خواب دیدم ک رفتیم خونه یکی خیلی آشپزخانه اش تاریک بود اون خانوم از من برای پسرش خاستگاری کرد کفشهای سفید دوران کودکی ام را برایم درست کرد جوری ک نوی نو شده بودن و کمی خیار به من داد تا برای پسرش ببرم.من خیار ها رو به اتاق پسرش در طبقه بالا بردم اتاق اون خیلی بهم ریخته بود.در فکر و خیالم میگم وقتی ازدواج کردم خونه اش رو تمیز میکنم.میشه بگین تعبیرش چیست؟
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنید سمبل بخش های مختلف شخصیتی شما هستند. شما خود را در معرض پیشنهادات و موقعیت های جدیدی مشاهده می کنید که ممکن است اهداف انسان ها مشخص نباشد اما ظاهر پیشنهادات با امیال و خواسته های شما همخوانی داشته باشد. مثلا موقعیت شغلی جدیدی که سیاست های محیط کار برای شما روشن نیست اما در هر صورت تمایل دارید تا این شغل جدید را به دست آورید. این رویا از شما میخواهد تا پیش از پذیرش شرایط جدید، درباره ی اهداف و انگیزه های مختلف افراد یا افکار و مکاتب فکری ای که در معرض آن ها قرار گرفته اید اطمینان حاصل کنید.
sabihe
10:08 - 1397/06/25
من خواب دیدم با شوهرم توی ی خونه ای جدید بودیم واون خونه خیلی بزرگ و شیک بود خونه ای مجلل واقعی ومن هی توی خونه راه میرفتم و میگتم اسباب خونه ی قبلی من برای اینجا خیلی کمه و حقیره بعد هی دوباره باخودم میگفتم اشکالی نداره خورد خورد میخدیم واینکه
سعید مهینی
10:28 - 1397/06/05
سلم من خواب دیدمرفتم به خونه عشقم در حالی که پدرش بود...من اونجا بودم وا صاب خونه با برادرم بحث میکرد ومنم از هم جداشون کردم وپدرم نشسته بود که او ما را تا طلب شو بگیر یعنی اون خونه مستا جری ودر حال تعمیر بود... ودکر تلوزیونش مثل خودن بود...ومن از دخترش خواستگاری کردم ومیگفتم ای کاش دختری در سن من داشتی اونم میگفت از تو خوشم میاد خلاصه عکس شهیدی بر دیوار دیدم که فرز ندش ود..یعنی خگبرادر عشقم بود بوسیدم وچند کلامی باش درد دل کردم گفتم تو کمکم کن..... تو که میدونی من به چه نیتی اومدم ای شهید........ ..تعبیرش کنی ممنون میشم....
بیلبو
10:21 - 1397/06/04
سلام اگر خواب ببینیم از خونه ای بیرون رانده شدیم تعبیرش چیه
نرگس
13:13 - 1397/05/30
سلام من دو هفتس همش خواب میبینم دارم یه خونه بزرگ با حیاط خیلی بزرگ میخرم که خیلی خوشحالم از خرید خونه ک اینکه تصمیم دارم داخل حیاط خونه درحت میوه زیاد بکارم تو یکی از خوابام اسم درخت انارم اوردم .و همش تو خواب برام سوال بوده چرا صابخونه قبلی حیاط به این بزرگی درخت میوه چرا نکاشته .میشه لطف کنید تعبیرشو بهم بگین
خانه بزرگ در اصل نشان از روح بزرگ شما دارد و درخت انار سمبلی از سلامتی و طول عمر است.
آیدا
19:15 - 1397/05/26
سلام من خواب با خالم و خودمو چند نفر دیگه که از فامیلامون بودن ولی من نمیتونستم بفهمم کین روبه روی ما یه خونه ی خرابه بود در زدیم یه پیرزن درو وا کرد بعد که وارد شدیم یه خونه ی خیلی بزرگ و قدیمی بود شبیه قصر بود کلیم پله داشت ولی ما نه از پله هاش بالا رفتیم نه پایین همونجانشستیم
آیدا
19:03 - 1397/05/26
سلام من خواب خونه قبلیمونو دیدم که به خرابه تبدیل شده بود حالت جنگ بود ومن داشتم فرار میکردم
در واقع این خواب باورها و افکار قدیمی و پوسیده شما را نشان می‌دهد. شما بایستی خود را از این افکار متعصبانه و قدیمی خارج کنید.
کامبیز
12:18 - 1397/05/23
سلام من خواب دیدم داخل یه خونه خیلی مجلل با تمام خانواده زندگی می کردیم که یه عده اومدن و خونه رو گرفتن و ما مجبور شدیم اونجا داخل خونه کار کنیم من بعد یه مدت کار از اون خونه رفتم و تا جایی که به بیابون رسیدم و مجبور شدم تو یه گدال مانندی بخوابم که یهو یه گروه اومدن به قولی من نجات دادن و بردن یه جای دیگه
خانه در اصل روح و شخصیت خود شماست. روح بزرگی که نیاز به محافظت دارد. شاید در این مقطع زمانی از نظر ذهنی بسیار حساس و آسیب پذیر شده‌اید، شما به مشورت و همفکری دیگران نیاز دارید، از یکدندگی و لجبازی دست بردارید.
امیر
10:03 - 1397/05/22
سلام
خواب دیدم داخل خانه خودم هستم ولی داخل هر اتاقی میروم باز داخل ان اتاق 3.4 تا اتاق دیگه هست ! در کل خانه بی نهایت اتاق داشت و خیلی بزرگ
تعبیرش چیه
کارل یونگ می‌گوید اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید.
پدرام
04:17 - 1397/05/14
سلام من قبلاً سوال پرسیدم و ارسال کردم اما از سایت اومدم بیرون حالا نظرم روی صفحه نیست جوابمم نگرفتم باید چیکار کنم
سوال خود را مجددا ارسال نمایید.
بدون نام
10:02 - 1397/05/05
سلام من خواب دیدم سه تا هواپیما بزرگ نزدیک سر من بالای خونه پدرم هست در ضمن عمو پور و مادر بزرگ فوت شدم ها اونجا هستن تعبیرش چیست ممنونم
هستی رعیتی
02:28 - 1397/04/16
من خواب دیدم از توی اتاقم دارم میرم طبقه پایین توی سالن اما وارد یه خونه بزرگ با کلی اتاق و یه استخر وسطش شدم دیوار های خونه پر بود از پنجره های خیلی بزرگ که وقتی بیرونو دیدم یه حیاط خیلی بزرگ سرسبز بود داخلش کلا خونه خیلی قشنگی بود و من قرار بود از این به بعد توش زندگی کنم با خانوادم این خواب تعبیرش چیه؟
به طور کلی نگاه کردن از پنجره، دیدگاه شما را نسبت به محیط اطرافتان نشان می‌دهد. این رویا نشان دهنده تلاش برای رها شدن از وضعیتی خاص است . طبقه اول نشان از بنیادی بودن این تغییر می‌دهد.
Mohammad
07:12 - 1397/01/13
سلام
خسته نباشید
من خاب دیدم با مادرم رفتیم خرید اما وارد خونه غریبه ایی شدیم مرده برام چند تا تیشرت آورد که بپوشم بعد من لباسامو هم پیرهن هم شلوارمو درآوردم ...بعد گفتم چرا شلوارمو در آوردم بعد اومدم شلوارمو بپوشم شلوار مرده پوشیده بودم که شلواری بلند ویکمی گشاد بودش باز در آوردم تیشرت بپوشم باز تیشرت برعکس پوشیده بودم ....و لباس شلوارمم در آشپزخانه عوض کردم...لطفا تغییر اینو بگین ممنون از همرایتون
زولا 5
ایران تندر 5