تفسیر و تعبیر خواب کرم

با تعبیر خواب کرم خاکی، تعبیر خواب کرم زدن بدن، تعبیر خواب کرم در دهان، تعبیر خواب خارج شدن کرم از بینی و آلت تناسلی مرد و تعبیر خواب میوه کرم زده آشنا شوید.
تعبیر خواب کرم
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعابیری که در مورد دیدن کرم در خواب توسط معبرین اسلامی و غربی بیان شده در صورتی صحیح می‌باشد که کرم در محوریت خواب قرار گرفته باشد. بدین صورت که بقیه جوانب خواب تحت تأثیر دیدن کرم باشند. با تعابیر مختلف کرم در مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کرم زدن بدن - تعبیر خواب کرم در مدفوع - تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ - تعبیر خواب کرم سفید در خانه - تعبیر خواب دیدن کرم در خانه

 

تعبیر خواب کرم زدن بدن

مطیعی تهرانی: اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه می‌کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.
 
آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است. اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

 

تعبیر خواب خارج شدن کرم از بینی

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد.

 

تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی

ابن سیرین گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.

 

تعبیر خواب پنیر کرم زده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.

 

تعبیر خواب کرم در دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

 

تعبیر خواب میوه کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید در میوه ای که می‌خورید کرم هست پولی نصیبتان می‌شود که به دل شما نمی‌نشیند و با اینکه سودی عایدتان می‌گردد از آن خوشحال نمی‌شوید.

 

تعبیر خواب کرم در لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می‌آید و از یکدیگر دل چرکین می‌شوید.

 

تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می‌رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می‌ترساند.
 
اچ میلر می‌گوید:
  • دیدن كرم خاكى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا كردن یك دوست خوب است.
  • اگر خواب ببینید كه از كرم خاكى براى ماهیگیرى استفاده مى‏كنید، نشانه‏ آن است كه در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کرم در خواب، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

تعبیر خواب کرم در خانه

خواب دیدن کرم در خانه نشانگر این است که شما از مزاحمت‌های دردسرساز دیگران رنج می‌برید و یا در حال گذر از دوران استرس‌زا در مقابله با موارد آزار‌ دهنده خواهید بود. خانه مکانی خصوصی است و در خواب می‌تواند به خودتان و بدنتان نیز تعبیر شود. اگر کرم در اتاق یا مکان خاصی در خانه تمرکز کند، می‌توان تفسیر خواب را دقیق‌تر مشخص کرد.

کرم در تخت خواب زیر تشک: دیدن کرم در زیر تشک در خواب بزرگسالان به حوزه جنسی مربوط می‌شود.

کرم در کمد لباس: دیدن کرم در کمد و در لباس‌ها می‌تواند نشانه‌ای از نیاز مبرم به تغییرات و بازسازی نقش شما در جامعه باشد.

کرم در شیر و سینک توالت و وان: این خواب نمایشگر این است که آزاد کردن و پاک کردن خود و احساساتتان غیر ممکن است.

کرم در یخچال، بشقاب و غذا: این نشانگر این است که شما نمی‌توانید خود را از نظر غذایی تأمین کنید. گاهی نیز کرم‌ها در غذاهای خوشمزه و اشتهاآور ظاهر می‌شوند مانند گوشت، پنیر، نان، قارچ، پاستا، شکر و شکلات که در این صورت خواب نمایانگر تسلیم شدن شما در برابر خواسته‌های طبیعی است. گاهی دیدن کرم در میوه‌ها در خواب می‌تواند نشانه‌ای از مرگ باشد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo