تعبیر خواب موش و دیدن آن در خواب

با تعبیر خواب موش، تعبیر خواب موش سفید، تعبیر خواب موش سیاه، تعبیر خواب موش در خانه، تعبیر خواب موش مرده، تعبیر خواب موش و مار، تعبیر خواب موش و گربه و تعبیر خواب کشتن موش همراه ما باشید.
تعبیر خواب موش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – موش‌ یکی از انواع حیوانات موذی است که علاوه بر بیداری، دیدن آن در خواب نیز چندان دلچسب نیست. حیوانی که بسته به نوع مشاهده آن در رویا می‌تواند تعابیر متفاوتی به همراه داشته باشد. از متداول‌ترین خواب‌ها با محوریت موش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • موش‌های رنگی (موش سفید، موش سیاه و …)
 • کشتن موش
 • موش مرده
 • موش و گربه
 • مار و موش
 • موش کوچک
 • موش در خانه
 • فرار کردن موش

و …

معبرین اسلامی و تحلیلگران خواب و رویا تفاسیر متفاوتی را برای دیدن موش در خواب بیان کرده‌اند که در ادامه به بررسی هر دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب موش - دیدن موش در خواب

 

توجه: خوانندگان گرامی دقت داشته باشید مطالب ذکر شده تنها جنبه راهنمایی داشته و تعبیر خواب بر اساس شرایط زندگی بیننده خواب تعبیر می شود.

خلاصه:

 • تعبیرگران اسلامی موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده اند.
 • معبرین غربی موش را تهدیدات و ترس‌هایی می‌دانند که به صورت فرسایشی در حال جویدن زندگی بیننده خواب است.

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

موش موش و گربه موش و مار موش صحرایی
موش سفید موش سیاه موش در خانه موش در رختخواب
موش در حال فرار سوراخ موش تله موش خارج شدن موش از بدن
خوردن موش موش مرده کشتن موش موش کوچک

 

تعبیر خواب موش

مطیعی تهرانی:

 • اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. 
 • اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.

شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:

موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
 • اگر در خواب موش در حال فرار کردن باشد، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
 • اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

 

تعبیر خواب موش یوسف نبی

 • دیدن موش جنگ زن باشد
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده

 

تعبیر خواب موش و گربه

معبرین غربی گویند:

 • تعقیب کردن موش توسط گربه یعنی اینکه شما باید مانع از آن شوید که دیگران در زندگی شخصی و خصوصی‌تان دخالت کنند.
 • شاید احساس می‌کنید دیگران نفوذ و تاثیری زیادی بر زندگی شما دارند و این که بیش از حد خودتان را در تماس با اطرافیان‌تان قرار داده‌اید. احساس می‌کنید آن‌ها را از زندگی‌تان بیرون می‌رانید و بدون دخالت‌های دیگران زندگی‌تان را به آرامش بیشتری می‌رسانید.
 • اگر در خواب‌تان ببینید که یک گربه موش را می‌گیرد به این معنا است که در رابطه‌تان، با برخی مشکلات دست و پنجه نرم خواهید کرد. شاید به کاری که انجام نداده‌اید متهم شده‌اید یا شخصی شایعاتی را در مورد شما بر سر زبان‌ها انداخته‌است. شما زمان زیادی را برای رفع شایعات صرف خواهید کرد.

 

تعبیر خواب موش و مار

اگر در خواب‌تان ببینید که یک مار موش می‌خورد به این معنا است که به خاطر خودتان به پا خواهید خاست. ترس داشتن قطعا به شکست در آینده منجر خواهد شد.

 

تعبیر خواب موش صحرایی

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش سفید در خواب

تعبیر خواب موش

 

تعبیر خواب موش سفید

اچ ميلر مى‌گويد: ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

موش سفید: ازدواج موفق

معبرین غربی گویند:

 • دیدن موش سفید در خواب چندان رایج نیست اما اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ی آن است که ازدواج خوشبختی خواهید داشت و در زندگی عشقی خود خوش شانس خواهید بود. خواب‌هایی که در آن موش سفید و موش سیاه باشد نشانگر جنبه‌های روشن و تاریک شخصیت شما است که با هم برخورد کرده‌اند.
 • موش‌ سفید همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی طول عمر و جاودانگی باشد. بنابراین زندگی سالم و پر از خوش شانسی را در پیش رو خواهید داشت و هر جا که بروید اوضاع بر وفق مرادتان خواهد بود.

 

تعبیر خواب موش سیاه

دیدن موش سیاه در خواب تعبیر خوبی ندارد. این خواب نشانه‌ای است از مشکلات سلامتی که در زندگی واقعی‌تان دارید. به همین دلیل باید به یک پزشک مراجعه کنید و بیش‌تر به اوضاع سلامتی‌تان دقت کنید.

 

تعبیر خواب موش در خانه

مطیعی تهرانی:

 • اگر شخصی خواب دید که موش در خانه اش است تعبیرش آن است که زنی خیانتکار و یا دزد در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد نمود.
 • اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

معبرین غربی:

 • اگر در خواب ببینید موشی درون خانه‌تان می‌دود این در واقع نشانه‌ی خوبی است، حتی با این که ممکن است خودتان چنین احساسی نداشته باشید. موش همیشه نزدیک آذوقه‌ی خود می‌چرخد به همین خاطر دیدن موش در خواب می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد.
 • آن‌ها معمولا گروهی سفر می‌کنند و چیزی که اغلب به موش‌ها مربوط می‌شود کل خانواده را در بر می‌گیرد. خواب‌هایی مانند این نشانگر صلح و سازش در خانه و خانواده‌تان هستند.
 • اگر در خواب ببینید خانه‌تان پر از موش است، باید هوشیار باشید. این خواب نشان می‌دهد که گروهی از اطرافیان‌تان در صددِ به هم ریختن برنامه‌های شما هستند.

برخی از تحلیلگران رویا گویند: اگر در خواب چند عدد موش را دیدید که آزادانه در حال دویدن در خانه شما هستند، چنین خوابی پیچیدگی هایی را در بین اعضای خانواده شما در آینده نزدیک نشان می دهد.

 

تعبیر خواب موش در رختخواب

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
 • اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

 

تعبیر خواب موش در حال فرار

اگر در خواب مشاهده کنید که موش در حال فرار کردن از شماست و احساس می‌کنید که شانسی برای گرفتن او ندارید، می‌تواند به احساس درونی شما درباره‌ی غیر کنترل بودن حرف‌ها و قضاوت‌های دیگران مرتبط باشد.

 

تعبیر خواب سوراخ موش

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

یونگ می‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.

 

تعبیر خواب تله موش

کارل یونگ می‌گوید:

 • دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید
 • خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود
 • خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سوء استفاده می‌شود.

لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
 • اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب موش - دیدن موش سیاه در خواب

تعبیر خواب موش

 

تعبیر خواب خوردن موش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.

 

تعبیر خواب موش مرده

دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هایتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید.

 

تعبیر خواب کشتن موش

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

اچ میلر: كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

 

تعبیر خواب موش کوچک

دیدن موش کوچولو به ضعف در شخصیت شما اشاره دارد.

از اینکه با مجموعه کامل تعبیر خواب موش همراه همیشگی ستاره بودید بسیار سپاسگزاریم. شما کاربران گرامی ‌می‌توانید با ارسال رویاهای خود در انتهای همین مطلب از تعابیر آن‌ها آگاه شوید. رویا بخشی از زندگی است که می‌تواند خبر از آینده دهد پس آن را دست کم نگیرید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo