تعبیر خواب رنگ‌ ها (رنگ سفید، رنگ طلایی و…)

با تعبیر خواب رنگ‌ ها شامل تعبیر خواب رنگ سفید، تعبیر خواب رنگ قهوه ای، تعبیر خواب رنگ طلایی، تعبیر خواب رنگ سبز، تعبیر خواب رنگ بنفش و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب رنگ ها

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته مطیعی تهرانی غیر ممکن است که ما به تنهایی رنگ‌ها را در خواب مشاهده کنیم. همواره وسیله یا اشیایی که محوریت خواب را در اختیار دارند به رنگ‌های مختلف دیده شده و بایستی براساس نوع شی و رنگ آن خواب‌های خود را تعبیر کنیم.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگ‌ ها

تعبیر خواب رنگ‌ ها

تعبیر خواب رنگ سفید

محمدبن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه‌ها و غیر آن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سفید به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفرو سربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روی هم رفته رنگ سفید خوب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جایی حرمت بیند.

لیلا برایت: ديدن رنگ سفيد در خواب، بيانگر آن است كه آدم خوبى هستيد.

آیا می‌دانید تعبیر خواب لباس سفید چیست؟ سفید بودن پوشاک در تعبیر آن چه تاثیری خواهد داشت؟

 

تعبیر خواب رنگ سرخ

محمدبن سیرین گوید: رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود

معبرین غربی: رنگ قرمز در خواب نماد عصبانیت، تهاجم، قدرت و احساس خطر است.

لیلا برایت: ديدن رنگ سرخ، بيانگر سود مالى است. ديدن موهاى سرخ، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

 

تعبیر خواب رنگ سبز

محمدبن سیرین گوید: رنگ سبز از جام‌ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود.

امام صادق (ع): دیدن رنگ سبز در خواب نشانه عزت، سربلندی و داشتن دینی پاک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

 • دیدن آب سبز گشتن عیش بود

برای آگاهی از تاثیر رنگ سبز در تعبیر رویا می‌توانید به تعبیر خواب پارچه سبز رنگ رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب رنگ زرد

محمدبن سیرین گوید: رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • رنگ زرد بیماری بود

 • رنگ مرد زرد به خواب، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرد غم و رنج و بیماری است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

 

تعبیر خواب رنگ قهوه ای

لیلا برایت می‌گوید:

 • ديدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.

 • ديدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشينى با افراد ناباب است. 

 

تعبیر خواب رنگ سیاه

محمدبن سیرین گوید: رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است.

 

تعبیر خواب رنگ نارنجی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • رنگ نارنجی گاهی اوقات این رنگ در ارتباط با دستگاه ‌تناسلی است.

 • در نتیجه یافتن معنا و تعبیرصحیح معنای آن در زندگی شخصی کار ساده‌ای‌ نیست. از این رو در صورت مشاهده این رنگ درخواب، ابتدا سلامت این دستگاه را مورد بررسی ‌قرار دهید و سپس ارتباط این رنگ را با تمام‌جنبه‌های مختلف زندگی‌تان دریابید.

معبرین غربی: رنگ نارنجی درخواب به دلیل شباهت به رنگ خورشید نشانه تازگی و حیات است.

 

تعبیر خواب رنگ آبی

لوک اویتنهاو می‌گوید: رنگ آبی: ناراحتی

برايت مى‌گويد: 

 • ديدن رنگ آبى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

 • اگر خواب ببينيد كه لباس آبى پوشيده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه به خاطر موضوعى ناراحت مى‌شويد. 

 • ديدن اتاق آبى، نشانه‌ى غم و اندوه است. 

 

تعبیر خواب رنگ صورتی

معبرین غربی:

 • رنگ صورتی در خواب بیانگر عشق، کودکی، رمانتیک بودن و شیرینی است.

 • البته رنگ صورتی پر رنگ تعبیری به مانند قرمز به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب رنگ طلایی

معبرین غربی: دیدن رنگ طلایی در خواب تاکید بر با ارزش بودن شئ مورد نظر در خواب خواهد کرد. برای مثال دیدن میوه‌های طلایی در خواب نشانه با ارزش بودن این میوه‌هاست.

 

تعبیر خواب رنگ بنفش

معبرین غربی: رنگ بنفش در خواب نشانه رمزآلود بودن، عشق کودکی و جذابیت است.

طبقه بندی:


 1. رفتم رو تختم بعد پسر عمم اومد و اون کتاب رو برداشت و یه نگاهی بهم کرد و رفت )از همون اول یه لبخند رو لبش بود) بعد رفتم بیرون از اتاق دیدم داره به کتابم نگاه میکنه و میخونش با همون لبخند بعد دیدم که دارن با هم یه خمیر بازی رو درست میکنن ، پسر عموم که رفت منم دست زدم به خمیر که از خواب بیدار شدم
  چون طولانی میشد با جزءیات قبلا تعریف نکردم
  سایتتون معرکست🤩

  • در ادامه: علامتی از خود صمیمی و کشف تمایلات تان است. حاکی از آرامش است. بسوی هدف هایتان آرام آرام حرکت می کنید و سرعت تان را ثابت نگه می دارید. علامتی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. نشانگر پتانسیل، امکانات و توانایی ایجاد است. ممکنست استعاره ای برای علامت پول باشد. لطف دارید؛ موفق باشید!

 2. ممنونم از پاسختون
  متوجه منظورتون نشدم
  اما تاجایی که فهمیدم منظورتون اینه که ادامش چی بود
  منظورم این بود من وارده خونه شدم بعد دیدم که پدرم و مادرم دختر عمه هام و عمم و عموم روی مبلا نشسته بودن ، روی یه مبل تک نفره و یه سه نفره ، و داشتن صحبت میکردن ، رد شدم از پذیرایی که چشمم خورد به یه میزه دوباره سفید که برادرم و پسر عموم داشتن پشتش بازی میکردن ، پسر عموم یه نگاهی بهم کرد و منم رفتم از همون سکو بالا ، اتاقم در نداشت ، از سکو رفتم بالا اونجا هم همه چی سفید بود و فقط بعضی از وسایل مثل کتابا و … قهوه ای کمرنگ و پرنگ بودن ، وقتی برام تولد گرفتن یکی از دوستام ( تو تولد رفته بودیم یه جای عجیب مثله شهر بازی که اونجا هم همه چی سفید بود یا رنگا کمرنگ بودن ، این صحنه ها رو قبل از ورود به خونه دیدم) گفت چون میدونستم به رپ خیلی علاقه داری برات یه آلبوم درست کردم ، بازش که کردم عکس رپر ها داخلش بود و چند تا هم عکسه سه بعدی مثله کاردستی و کتاب داستان های سه بعدی ، وقتی رفتم تو اتاق اونو گذاشتم توی کشو و رفتم رو تختم بعد پسر عمم اومد و اون کتاب رو برداشت و یه نگاهی بهم کرد و رفت )از همون اول یه لبخند رو لبش بود) بعد رفتم بیرون از اتاق دیدم داره به کتابم نگاه میکنه و میخونش با همون لبخند بعد دیدم که دارن با هم یه خمیر بازی رو درست میکنن ، پسر عموم که رفت منم دست زدم به خمیر که از خواب بیدار شدم
  چون طولانی میشد با جزءیات قبلا تعریف نکردم
  خیلی ممنونم از جواباتون.

  • خواهش می کنم! بله؛ به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! در ادامه: بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. حاکی از طبیعت تان و روابط صمیمی است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای نیازتان به شفای احساسی یا فیزیکی است. لازمست قدرت یابید تا مسأله های زندگی تان را اصلاح و از آنها مراقبت کنید. نمایانگر حالت و وضعیت درونی و پنهانی شماست. تعبیر دیگر: علامتی از ذخایر شماست. چیزیست که ذخیره کرده اید؛ اما اکنون آماده ی استفاده یا بیان کردن نیست. اگر کشو/دراور پر باشد، علامتی از منابع زیاد شماست. اگر خالی است، یعنی لازمست به هدف هایتان برسید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفتم رو تختم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. درود
  من خواب دیدم که دوستام برام تولد میگیرن و بعدش میرم به خونم ، تو خواب حس ایم رو داشتم که اونجا خونمونه در صورتی که شبیه خونه تو واقعیتمون نیست ، همه چی سفید بود ، فرشا ، دیوارا ، مبلا و … خانواده عمم اومده بودن من رفتم تو تو اتاقم که باید از یه سکویه تقریبا ۸۰ سانتی متری بالا میرفتم بعد اومدم وارد سالن شدم دیدم برادر کوچیکم و پسر عموم که به خاطر تصادف چند سالی هست که نمیتونه راه بره ، ولی الان بهتر شده ، دیدم داره راه میره اما نه خیلی قوی ، و داشتن با برادرم بازی میکردن
  تعبیرش چی هست
  ممنونم

  • درود! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. حاکی از قبول کردن خودتان است. از خودتان تشکر می کنید (ازینکه این هستید، خوشحالید و خودتان را دوست دارید) و با کسی که هستید، بعنوان یک فرد و یک شخصیت، کنار می آیید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که از پیر شدن می ترسید. چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. بیان کننده ی ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من رفتم تو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام من چندبار خواب دیدم که خواستگاری دارم که کت و شلوار آبی نفتی پوشیده.خواستگار ها افراد متفاوتی بودند ولی کت و شلوار شان آبی نفتی بوده است.ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است. توجه داشته باشید که خواستگار چه وجه شباهتی یا موقعیت‌های تازه‌ای دارد که در زندگی بیداری در معرض‌شان بوده‌اید. اگر خواستگار را نشناسید، وی علامت ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت شماست. اگر نسبت به او نظری مثبت داشته باشید، یعنی انگیزه‌های تازه‌ای که در حال شکل‌گیری در ذهن شماست، بشدت مثبت‌اند و بسرعت به شما کمک می‌کنند تا زمینه‌های مختلف زندگی‌تان را گسترش دهید و به هدف‌های جدیدی دست یابید.

 5. سلام

  ممنون بابت سایت بسیار جامعتون.

  من خواب دیدم که در یک خانه ی جدید و بسیار بسیار فراخ و بزرگ که دیوارهای سبز پررنگ دارد وارد شدم، و اینقدر این خانه بزرگ‌ و زیبا بود که با اینکه در خواب صاحب خانه خودم بودم و یک شخص ( که چهره و جنسیتش یادم نیست چون پشت سرم ایستاده بود) توضیح میداد که این خانه جدید شماست. همه ی دیوارها و طراحی سبزرنگ بود و تمام قاب پنجره ها و دسته ی راه پله ها طلایی. و اینقدر متعجبانه به کل خانه نگاه میکردم و این جمله فقط یادم هست که توو ذهنم در خواب مرور میشد که چرا من اینقدر خانه ی بزرگی خریدم! ولی بسیار خوشحال بودم از این خرید و همراه تعجب بود این حس.

  ممنون میشم تعبیر این خوابم رو بفرمایید.

  • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 1:07 ق.ظ

   سلام؛ لطف دارید! خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. نمادی از تغییر و تحول است. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. تعبیر دیگر: در تأیید و مواجهه با احساسات ناخودآگاهتان، با آغوش باز عمل می‌کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.

 6. سلام.من یک کار پیدا کردم و چند هفته پیش چند روز رفتم و بعد به علت سختی کار نرفتم .دیشب خواب دیدم 1 جایی که مثل یک خونه بزرگ بود هستم که انگار تعدادی از خانم های اون کار هم بودن ما برای کار اونجا بودیم و داشتیم حاضر میشدیم بریم خونه و تو ذهنم بود که این کار خیلی دوره از خونه هامون انگار 1 شهر دیگه خواب دیدم اونها رفتن و من هنوز اونجام دیدم 1 خانم تپل وارد خونه شد و اومد 1 کیف کوچیک سبز رنگ سبز پسته ایی روشن به من هدیه داد دقیق یادم نیست ولی فکر کنم خودشم 1 تاپ سبز تنش بود .ممنون

  • سلام! خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. گویای مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید.

 7. سلام خواب دیدم مادر شوهرم که بیوه هستن توی خونه ما داره با کاموا سفید و قلابه یه کیف میبافه که نظر منو دربارش پرسید که این جوری ببافم خوبه ؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. گویای یک پروژه است که نیاز به خلاقیت یا تصور شما دارد. به انرژی خلاقانه‌ی توانمندی اشاره دارد که نمی‌تواند نادیده گرفته شود. تعبیر دیگر: درگیر عادت شده‌اید. در زندگی روزمره‌تان یک روند خسته‌کننده‌ی قدیمی تکراری را پیش می‌گیرید. تعبیر دیگر: می‌نمایاند سعی دارید برخی اطلاعات را جمع کنید. باید اجزای گوناگون را کنار هم قرار دهید و بکلی به تصویر نگاه کنید. از سوی دیگر، نمادی از خلاقیت شماست. نشانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند.

 8. سلام خواب دیدم که پدر شوهرم پایین رو به روی دم در خونمون وایساده من و شوهرم داریم از بالا بهش نگا میکنیم ی پیراهن ماکسی بلند طلایی رنگ مثل زر تو دستش هست و بازش کرده قشنگ بعد به یکی از مردای همسایه فک کنم مگه من این لباسو کمتر از ۱۷۰۰ نمیفروشم.

  • سلام! خواب‌تان به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. نمادی از روح است.

 9. با سلام.من چند شب پیش خواب دیدم.مدرسه ها شروع شده منم کنار دوستای مدرسه ایمم.کلاس بندی شدیم کلاس من 123بود فک کنم.توی یه مدرسه ای خیلی شیک با کلاسای بزرگ .داشتن دنبال کلاسم میگشتم ک یه درو باز کردم.یکی از آشنا هامونو دیدم.ک لباسای تروتمیز وخوشکل پوشیده بود.منم از لباسش خوشم اومد.البته بهش نگفتم.چند لحظه بعد یه لباس طلایی بهم داد گفت برات سوغاتی اوردم.بگیرش.من اول گفتم نه.ولی بعدش قبول کردم.رفتم پوشیدمش خیلی خیلی بهم میومد.

  ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:07 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.

 10. سلام به شما !

  خواب دیدم لباس محلی سبز رنگ می خریدم. مغازه که بودم از هر چی که برای لباس زنانه محلی لازم بود آنجا بود . رنگ سبز خیلی قشنگ بود ومن از هر چیزی که لازم بود رنگ سبز را انتخاب کردم . تعبیر آن چیست. ممنونم.

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:07 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.

1 2 3
ستاره
Logo