تعبیر خواب بیلیارد؛ بیلیارد بازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیلیارد اشاره به انجام کارهای خطرناک توسط بیننده خواب دارد. با تعبیر دیدن میز و توپ بیلیارد در خواب در مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب بیلیارد
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن میز و توپ بیلیارد در خواب بیانگر دوستی‌های نابخردانه است که شمار را ضعیف و در نهایت از بین خواهد برد.

 

تعبیر خواب بیلیارد – تعبیر خواب میز  و توپ بیلیارد

 

تعبیر خواب بیلیارد

لیلا برایت می‌گوید: دیدن بازی بیلیارد در خواب بیشتر بیانگر آن است که شما در حال انجام کارهای خطرناک هستید.

 

تعبیر خواب میز و توپ بیلیارد

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن میز بیلیارد در خواب نشانه جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است. تهمت و افترا به بیننده خواب آسیب می زند.
  • اگر میز و توپ‌های بیلیارد را در خواب ببینید نشانه آن است که دوستی‌های بی بها و ریا کارانه شما را از پا در می‌آورد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo