اسم دختر که به ناز ختم شود

مجموعه‌ای کامل از اسامی دخترانه که آخر آن ناز است یا به عبارت دیگر نام های دختر که به ناز ختم می‌شوند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم.

ستاره | سرویس مادر و کودک – اسامی دخترانه معمولا از ترکیب کلماتی انتخاب می‌شوند که بیانگر حس ظرافت و طبیعت لطیف جنس مونث باشند. اسم دختر با ناز (اسم دختر که به ناز ختم شود) یا اسم دختر با ترکیب گل از نمونه‌های بارز بیان احساسات دخترانه است.

کلمه ناز که خود به معنای عشوه و کرشمه است علاوه بر اضافه کردن زیبایی تلفظ اسم، بار معنایی آن را نیز افزایش می‌دهد. ناز می‌تواند در ابتدای اسم یا در انتهای نام‌های دخترانه قرار گیرد. در مطلب زیر مجموعه‌ای از اسامی دخترانه که به ناز ختم می‌شود برای همراهان همیشگی ستاره جمع آوری شده است.

 

اسم دختر که به ناز ختم شود - اسم دختر با ناز

 

اسامی دخترانه که با ناز تمام می شود

اِلناز
معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش.
ریشه: ترکی

ارناز
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

اشک ناز
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی

♥♥♥ اسم دختر که به ناز ختم شود ♥♥♥

ایران ناز
معنی: موجب فخر و مباهات ایران
ریشه: فارسی

ایل ناز
معنی: ایل (ترکی) +ناز (فارسی )، مایه ناز ایل، الناز
ریشه: ترکی

ایناز
معنی: آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
ریشه: ترکی

آبناز
معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه: فارسی

آتاناز
معنی: دختر نازنین بابا
ریشه: فارسی

♥♥♥ اسم دختر با ناز ♥♥♥

آریاناز
معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه: فارسی

آفرین ناز
معنی: دختری که بسیار ناز دارد، کنایه از دختر زیبا و طناز
ریشه: فارسی

آیناز
معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
ریشه: فارسی – ترکی

بهارناز
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: فارسی

بهناز
معنی: مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
ریشه: فارسی

بی بی ناز
معنی: بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
ریشه: ترکی

♥♥♥ اسم دختر با ناز ♥♥♥

پرناز
معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
ریشه: فارسی

پریناز
معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
ریشه: فارسی

تناز
معنی: نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
ریشه: فارسی

جهان ناز
معنی: مایه افتخار جهان، فخر جهان
ریشه: فارسی

چمن ناز
معنی: زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.
ریشه: فارسی

خرمناز
معنی: زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

دُرناز
معنی: (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.
ریشه: فارسی

♥♥♥ اسم دختر با ناز تمام شود ♥♥♥

دریاناز
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

دلناز
معنی: (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.
ریشه: فارسی

زرناز
معنی: معنی: مركب از زر( طلا) + ناز(كرشمه)
ریشه: فارسی

زهراناز
معنی: معنی: درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
ریشه: فارسی

سَحرناز
معنی: (عربی فارسی) زیبایی سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا
ریشه: عربی

♥♥♥ اسم دختر با ناز به پایان رسد ♥♥♥

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

سَمن ناز
معنی: (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه
ریشه: فارسی

ساناز
معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
ریشه: ترکی

سمن ناز
معنی: مرکب از سمن (یاسمن) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

شادناز
معنی: ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است.
ریشه: فارسی

شاه ناز
معنی: نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

شب ناز
معنی: زیبایی شب، ناز شب
ریشه: فارسی

♥♥♥ اسم دختر با ناز ♥♥♥

شکرناز
معنی: (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
ریشه: فارسی

شناز
معنی: شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) +ناز
ریشه: فارسی

شهرناز
معنی: در شاهنامه نام دختر جمشید
ریشه: فارسی

شهناز
معنی: شاهناز، در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور
ریشه: فارسی

شیناز
معنی: شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
ریشه: فارسی

صبرناز
معنی: صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
ریشه: عربی – فارسی

صفاناز
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است.
ریشه: عربی – فارسی

صنم ناز
معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
ریشه: عربی – فارسی

طَناز
معنی: ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ (به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ آن که به کنایه و از روی طنز و ریشخند سخن میگوید.
ریشه: عربی

طلاناز
معنی: طلا (عربی) + ناز (فارسی) زیبا چون طلا
ریشه: عربی – فارسی

غزل ناز
معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه: عربی

فرحناز
معنی: فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز
ریشه: عربی – فارسی

فرخ ناز
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
ریشه: فارسی

فرناز
معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
ریشه: فارسی

فرهناز
معنی: مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز، بانوی بزرگمنش و نازنین
ریشه: اوستایی – پهلوی

فلکناز
معنی: فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: عربی – فارسی

قمرناز
معنی: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز – قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.
ریشه: عربی- فارسی

کاناز
معنی: چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
ریشه: فارسی

کیناز
معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
ریشه: فارسی

گراناز
معنی: گران ناز
ریشه: فارسی

گرانناز
معنی: دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ جذاب و خوشایند
ریشه: فارسی

گلناز
معنی: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
ریشه: فارسی

گوهرناز
معنی: مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

گهرناز
معنی: گوهرناز
ریشه: فارسی

گیتی ناز
معنی: آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
ریشه: فارسی

مَلِک ناز
معنی: موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی؛ ویژگی آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد.
ریشه: فارسی – عربی

مَهناز
معنی: ماه ناز
ریشه: فارسی

مِهرناز
معنی: نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
ریشه: فارسی

ماهناز
معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
ریشه: فارسی

ناز
معنی: کرشمه، غمزهنام دخترانه
ریشه: فارسی

نوشناز
معنی: دارای ناز و غمزه شیرین
ریشه: فارسی

نیکناز
معنی: آن که دارای عشوه و غمزه‌ای خوب و نیکوست.
ریشه: فارسی

وناز
معنی: با وقار، متین
ریشه: کردی

هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

یارناز
معنی: دوست زیبا
ریشه: فارسی

یغماناز
معنی: از ترکیب یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: ترکی

 

علاوه بر نام‌هایی که در بالا اشاره شد می توان به برخی از اسامی دخترانه که با ناز آغاز می‌شوند اشاره کرد. نازخاتون، نازپری، نازگل و … نمونه‌هایی از این اسامی هستند. اگر شما ترکیبات دیگری از این نوع اسامی می‌شناسید آن را در قسمت نظرات و پرسش‌ها برای کامل کردن خبر مربوطه ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo