اسم دختر با ح؛ فهرست کامل اسم دختر که با حرف ح شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم دختر که با حرف ح شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی و ...).

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – در این مطلب فهرست اسم دختر با ح ، گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ح آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است.

اسم دختر با ح

 

پیشنهاد ستاره برای اسم دختر با ح:

حدیث | حریر | حسنا | حمیرا | حنا | حورا | حوریا | حورآسا

 

اسم دختر با ح فارسی

حسیبا /haseybaa/
معنی: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت)) دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل

حورآسا /horaasaa/
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست

حورآفرین /horaafarin/
معنی: حور (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)

حورجهان /horjahaan/
معنی: حور (عربی) + چهر (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد

حوردیس /hordis/
معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست

حوررخ /horrokh/
معنی: حور (عربی) + رخ (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد

حورزاد /horzaad/
معنی: معنی: حور (عربی) + زاد (فارسی) زاده حور، زیبا

حوری بانو /hooribaanoo/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + بانو (فارسی) زن زیبای بهشتی

حوری دخت /hooridokht/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + دخت (فارسی) مرکب از حوری (زن زیبای بهشتی) + دخت (دختر)

حوری رخ /hoorirokh/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حوری دارد

حوری زاد /hoorizaad/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + زاد (فارسی) زاده حوری، زیبا

 

اسم دختر با ح عربی

حاتمه /haatame/
معنی: مؤنث حاتم به معنی حاکم، قاضی، داور

حادیه /haadiye/
معنی: مونث حادی

حارثه /haarese/
معنی: مؤنث حارث، زن کشاورز

حاصل /haasel/
معنی: نتیجه، فراهم و موجود یا به دست آمده، آنچه در طول عمر به دست آمده یا کسب شده است

حالیه /haaliye/
معنی: زنی که به زیور و زینت آراسته شده باشد

حامده /haamede/
معنی: مؤنث حامد، سپاسگزار

حانی /haani/
معنی: میش یا گاو وحشی

حانیه /haaniye/
معنی:  مهربان، دلسوز

حبابه /habaabe/
معنی: زن بسیار دوست داشتنی

حبه /habe/
معنی: دانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان، (به مجاز) پول بسیار اندک

حبیبه /habibeh/
معنی:  مؤنث حبیب، دوست، یار، معشوقه

حدیث /hadis/
معنی: سخنی که از پیامبر اسلام (ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن، گفته، داستان، جدید، تازه، نو، (به مجاز) عشق، سودا

حدیثه /hadiseh/
معنی: نو و تازه

حدیقه /hadighe/
معنی: باغ، بستان، باغچه

حرمت /hormat/
معنی: احترام، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، دوری از زشتی‌ها و به جای آوردن حقوق که رعایت آنها واجب دانسته شده است

حره /horreh/
معنی:  دختر آزاده، از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی

حریر /harir/
معنی: ابریشم

حریه /horrie/
معنی: حُره

حسانه /hasaane/
معنی: مونث حسان، زنان بسیار نیکوکار

حسانه /hesaane/
معنی: زن بسیار نیکو، از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری (س) است

حسنا /hosnaa/
معنی:  نیک، پسندیده

حسنا – حسنی /hosnaa/
معنی: زن زیبا، زن زیباتر

حسنه /hasane/
معنی: خوب، نیک، پسندیده، عمل نیک و پسندیده، عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع

حسنیه /hosniye/
معنی: نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حسیبه /hasibe/
معنی: دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب

حشمت الملوک /heshmatolmolook/
معنی: جلال و شکوه پادشاهان

حصان /hasaan/
معنی: زن شوهردار پاکدامن، مروارید

حصنا /hasnaa/
معنی: زن شوهردار پارسا و پاکدامن

حفصه /hafse/
معنی: اسد، شیر، دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام (ص)

حفیظه /hafizeh/
معنی:  موکّل به چیز، حافظ و محفوظ

حکیمه /hakime/
معنی: مؤنث حکیم، زن حکیم و دانشمند

حلما /holmaa/
معنی: جمع حلیم، بردباران، صبوران

حلوه /helvaa/
معنی: شیرین، کنایه از زن زیبا و شیرین

حلیا /halyaa/
معنی: زیور و آرایش

حلیمه /halimeh/
معنی:  مؤنث حلیم، زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار

حلیه /helye/
معنی: زینت، پیرایه، زیور، مشخصات صورت و اندام

حماسه /hamaase/
معنی: کاری افتخار آفرین، نوعی شعر، دلیری، شجاعت، بی باکی، کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت انجام شده باشد

حمامه /hamaame/
معنی: کبوتر، هر پرنده طوقدار، مانند فاخته

حمده /hamde/
معنی: سپاس و شکرگزاری

حمرا /hamraa/
معنی: سرخ رنگ

حمیده /hamideh/
معنی:  مؤنث حمید، ستوده، پسندیده، مادر امام موسی کاظم(ع)

حمیرا /homeiraa/
معنی: مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ

حنا /hanaa/
معنی: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام

حنان /hannaan/
معنی: آرزومند، مشتاق، بخشاینده بسیار مهربان نوحه و زاری کننده، از نامهای خداوند

حنانه /hannane/
معنی: بسیار نوحه کننده، ناله کننده

حنظله /hanzale/
معنی: مفرد حَنظل، گیاهی بسیار تلخ که خاصیت دارویی دارد

حنیسه /hanise/
معنی:  زن شجاع

حنیفا /hanifaa/
معنی: حق، راست (لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حور /hoor/
معنی:  زن زیبای بهشتی

حورا /hooraa/
معنی: حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی

حورالعین /hoorol’eyn/
معنی:  زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم

حوردخت /hordokht/
معنی: دختر سیاه چشم و زیبا

حوروش  /horosh/
معنی:   دختری چون زن (زنان) زیبای بهشتی

حوری /hoori/
معنی:  حور، زن زیبا

حوری لقا /hoorilaghaa/
معنی: آن که چون حوری زیباست

حوریا /hooriaa/
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست

حوریه /hoorieh/
معنی:  زن سفید پوست و زیباروی

حیات /haiaat/
معنی:  زندگی، زیست

حیان /hayyaan/
معنی: زنده

حیرت /heyrat/
معنی: سرگشتگی، سرگردانی

حیفا /hayfaa/
معنی: نام بندری در فلسطین

 

اسم دختر با ح قرانی

حاجزین /haajezin/
معنی: مدافعان

حج /haj/
معنی: به جا آوردن اعمال حج

حجاب /hejaab/
معنی: رده، چادر، روبند

حجر /hajar/
معنی: حائل، سنگ، شهر یا شهرهای قوم ثمود مابین شام و مدینه

حجرات /hojoraat/
معنی: اتاق ها

حدائق /hadaaegh/
معنی: باغ ها

حرث /haras/
معنی: زراعت، کشت زار

حرور /harur/
معنی: آتشباد

حریص /haris/
معنی: بسیار علاقه مند

حریق /harigh/
معنی: آتش

حزب /hezb/
معنی: گروه

حسنات /hasanaat/
معنی: نعمت ها، خوشی ها، طاعات

حقیق /haghigh/
معنی: سزاوار

 

اسم دختر با ح عبری

حفصیبه /hafsibe/
معنی: شادی او با من است، نام همسر حزقیال نبی

حوا /havaa/
معنی:  نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم


ستاره
Logo