فهرست کامل اسم دختر با ث

فهرست کامل نام‌ و اسم دختر اصیل که با حرف ث شروع می‌شود (اسم دختر با ث) را به همراه معنی کامل اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، ترکی و ...) در این مطلب می‌خوانید.

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده ، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ث آغاز می‌شوند (لیست اسم دختر با ث ) را جمع آوری کرده‌ایم.

 

اسم دختر با ث

 

پیشنهاد ستاره

 

ثریا | ثمین | ثمینا | ثمن

 

اسم دختر با ث

ثریّا

ریشه: عربی

معنی: پروین

 

ثمانه

ریشه: عربی

معنی: گرانبها و با ارزش

 

ثَمر

ریشه: عربی

معنی: میوه؛ (به مجاز) نتیجه و حاصل

 

ثَمره

ریشه:عربی

معنی: میوه؛ (به مجاز) نتیجه و حاصل

 

ثَمن

ریشه: عربی

معنی: بها، قیمت

 

ثَمین

ریشه: عربی

معنی: گرانبها، قیمتی، گران

 

ثَمینا

ریشه: عربی – فارسی

معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین

 

ثَمینه

ریشه: عربی

معنی: گران بها، قیمتی، گران

 

ثَنا

ریشه: عربی

معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس

 

ستاره
Logo