اسم دختر با ز؛ فهرست کامل اسم دختر که با حرف ز شروع می‌شود

لیست کامل اسم دختر اصیل که با حرف ز شروع می‌شود (اسم دختر با ز) به همراه ریشه نام (فارسی، ترکی، کردی، عبری، فرانسه، عربی و ...) به همراه معنی اسم

اسم دختر با ز

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و… از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ز آغاز می‌شوند (اسم دختر با ز) را جمع‌آوری کرده‌ایم.

اسم دختر با ز

 

پیشنهاد ستاره برای اسم دختر با ز:

زهیرا | زلال | زویا | زهراناز | زوفا | زلفا | زینا | زیبا

 

اسم دختر با ز فارسی

زادک /zaadak/
معنی: نام روستایی در نزدیکی قوچان

زانوس /zaanus/
معنی:  نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس

زانوس  /zaanoos/
معنی:  نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس

زر بانو /zarbaanoo/
معنی: نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب

زر دخت /zardokht/
معنی:  مرکب از زر(طلا) + دخت (دختر)

زرافشان /zarafshaan/
معنی: زرفشان، نام روز نهم از ماه فلکی، نام رودی در تاجیکستان

زراندام /zarandaam/
معنی: از نام های برگزیده

زربین /zarbin/
معنی: سرو کوهی

زرپری /zarpari/
معنی: آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست

زرتا /zartaa/
معنی: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا

زرتاج /zartaaj/
معنی: زر(فارسی) + تاج (فارسی) زرین تاج

زرخاتون /zarkhaatoon/
معنی: زر (طلا) + خاتون (بانو)

زردیس  /zardis/
معنی: به شكل زر

زرستان /zarestaan/
معنی: نام دختر ارجاسب

زرشام /zarshaam/
معنی: نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی

زرکا /zarkaa/
معنی: به زبان گیلکی به معنی نوعی پرنده

زرگل /zargol/
معنی: زرین گل

زرگیس  /zargis/
معنی: از نام های برگزیده

زرگیسو /zargisu/
معنی: دارنده گیسوی طلایی

زرمان /zarmaan/
معنی: مانند زر، بسیار زیبا

زرناز /zarnaaz/
معنی: مرکب از زر (طلا) + ناز (کرشمه)

زرنگار /zarnegaar/
معنی: زرکوب، کسی که با آب زر نقاشی کند

زرنگیس  /zarangis/
معنی:  زرین گیس زرین گیس

زرنوش  /zarnoosh/
معنی:  ام شهری که دارا آن را بنا کرده بود

زرواندخت /zarvaandokht/
معنی: مرکب از زروان (نام ایزدی) + دخت (دختر)

زری /zari/
معنی: منسوب به زر، زر دار

زریر /zarir/
معنی: زرین بر، زرین جوشن، گیاهی با گلهای زرد

زریران /zariraan/
معنی: منسوب به زریر

زرین /zarrin/
معنی:  از جنس زر، به رنگ زر، طلایی

زرین بانو /zarrinbaanoo/
معنی: بانوی طلایی، طلا خانم

زرین تاج /zarrintaaj/
معنی:  زرین (فارسی) + تاج (معرب) آن که تاجی از طلا بر سر دارد

زرین دخت /zarrindokht/
معنی:  مرکب از زرین (طلایی یا از جنس زر) + دخت (دختر)

زرین گل /zaringol/
معنی: آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است

زرین گیس /zaringis/
معنی: آن که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین

زرین گیس  /zarringis/
معنی:  آن که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین

زرین مهر /zarinmehr/
معنی: خورشید طلایی

زرین نرگسه /zarinnargese/
معنی: ستاره های آسمان

زرین نگار /zarinnegaar/
معنی: آراسته شده با زر

زرین همای /zarinhomaay/
معنی: همای زرین، آفتاب

زرین هور /zarinhur/
معنی: خورشید طلایی

زرینه /zarine/
معنی: نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه ارومیه می‌ریزد، ساخته شده از طلا

زگما /zegmaa/
معنی: نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما وصل می کرد

زمانه /zamaane/
معنی: روزگار، چرخ

زمزمه /zemzemeh/
معنی:  صدای حرف زدن آهسته، صدای آواز خواندن آهسته

زنبق /zanbagh/
معنی:  گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد

زنگنه /zangane/
معنی: نام تیره ای از کردهای ایران

زوشا /zoshaa/
معنی:  زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی

زوشا  /zoshaa/
معنی: زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی

زویا /zoiaa/
معنی: زندگی، زنده، دوست داشتنی

زهراناز /zahraanaaz/
معنی: درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا

زیباچهر /zibaachehr/
معنی:  آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا

زیبادخت /zibaadokht/
معنی: دختر زیبا و قشنگ

زیبارخ /zibaarokh/
معنی: آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا

زیباروی /zibaarooi/
معنی: از نام های برگزیده

زیبالنساء  /zibaaonesaa/
معنی: بهترین زنان، زیباترین زنان

زیبان /zibaan/
معنی:  زیبا، خوشایند

زیبنده /zibandeh/
معنی:  شایسته، سزاوار، زیبا، آراسته

زینا /zinaa/
معنی:  نام دختر نوح نبی

زیور /zivar/
معنی: آرایش، پیرایه

زیورتاج /zivartaaj/
معنی: آن که چون زیور و جواهری بر تاج می‌درخشد

 

اسم دختر با ز عربی

زاکیه /zaakie/
معنی: نیکو، پاکیزه

زامیر /zaamir/
معنی: آواز

زاهده /zaahede/
معنی: مؤنث زاهد

زاهره /zaahere/
معنی: مونث زاهر

زبیده /zobeideh/
معنی:  نام گیاهی (همیشه بهار)، دختر جعفرابن منصور زن هارون الرشید و مادر خلیفه امین

زراختر /zarakhtar/
معنی: ستاره طلایی، کوکب نورانی

زعفران /zaferaan/
معنی: گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده زنبق که گلهای پاییزی سفید یا بنفش دارد

زعیله /zaeele/
معنی: بانشاط، خوشحال

زکیه /zakieh/
معنی: مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا

زلال /zolaal/
معنی: صاف و شفاف، (به مجاز) آب صاف و گوارا، پاک، خالص

زلفا – زلفی /zolfaa/
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف، (به مجاز) زیبایی زلف معشوق، (در عربی، زلفی) – مقام و منزلت

زلیخا /zoleikhaa/
معنی:  نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف (ع) شد

زمزم /zamzam/
معنی:  نام چشمه‌ای در نزدیکی کعبه

زوفا /zofaa/
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع

زهرا /zahraa/
معنی:   روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)

زهراسادات /zahraasaadaat/
معنی: نورانی، بلند مرتبه

زهره /zohreh/
معنی: سیاره زهره ونوس

زهیرا /zahiraa/
معنی: (زهیر در عربی = شکوفه دار و درخت پرشکوفه + الف (پسوند نسبت ساز))، به معنی شکوفه‌دار، درخت شکوفه‌دار، به ضم ز و فتح ه و سکون ی، درخت پر شکوفه، دختر زیبا و با طراوت

زیتون /zeitoon/
معنی: از اسامی قرآنی، نماد صلح و انسان دوست

زیتون خاتون /zeitoonkhaatoon/
معنی: مرکب از زیتون + خاتون (بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود

زیتونه /zeitoone/
معنی: یکدانه زیتون

زینب /zeinab/
معنی:  پاکیزگی، نام درختی خوشبو و خوش منظر

زینت /zinat/
معنی:  آذین، آرایش، پیرایه، تزیین، حلیه، زیب، زیور

زینت السادات /zinatosaadaat/
معنی: برگزیده و زینت و زیور سادات

زینت النساء /zinatonesaa/
معنی: زیور و زینت زنان

 

اسم دختر با ز قرانی

زارعون /zaareoon/
معنی: کشاورزان

زبور /zabor/
معنی: نام کتاب داود (ع)

زجاجه /zojaaje/
معنی: آبگینه، شیشه

زخرف /zokhrof/
معنی: زر و زیور

زرابی /zaraabi/
معنی: فرشهای زرباف

زرع /zar/
معنی: کشت، نهال

 

اسم دختر با ز در سایر ریشه ها

زمرد /zomorrod/
معنی: نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
ریشه: بین المللی – یونانی

زمیرا /zamiraa/
معنی:  بلبل
ریشه: عبری

زمیرا  (دخترانه و پسرانه) /zamiraa/
معنی: بلبل
ریشه: عبری

زیوین /zivin/
معنی: نقره‌ای، نقره گون
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

زئوس /zeos/
معنی: آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس و آتنه
ریشه: بین المللی – یونانی


ستاره
Logo