فهرست کامل اسم دختر با ط

فهرست کامل نام‌ و اسم دختر اصیل که با حرف ط شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، ترکی، عبری و ...).

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال اسم دختر با ط می‌گردید ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ط آغاز می‌شوند را جمع آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است.

 

اسم دختر با ط

 

پیشنهاد ستاره برای انتخاب اسم دختر با ط

 

طرفه | طیلا | طراوت | طلیعه | طلوع | طناز | طنین | طوبی

 

اسم دختر با ط فارسی

طرفه

شگفت آور، جالب، عجیب

 

طوطی

پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.

 

طیلا

می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.

 

اسم دختر با ط عربی

طاهره

(مؤنث طاهر)، زن پاک از پلیدی و عیوب، لقب حضرت فاطمه(س)

 

طَراوت

تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق

 

طره

موی پیشانی، زلف

 

طَریفه

(عربی) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).

 

طَلا

بنر-هومکا-ستاره

زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ (به مجاز) هر شیئی یا هر شخص بسیار ارزشمند

 

طَلایه

(تلفظ: talāye) نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه‌ها نمایان شود.

 

طَلعت

چهره، روی

 

طُلوع

دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ ابتدای روز

 

طَلیعه

طلایه

 

طَناز

ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ (به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ آن که به کنایه و از روی طنز و ریشخند سخن میگوید.

 

طنان

(تلفظ: tannān) پرطنین، بلندآوازه، مشهور

 

طنین

انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی

 

طهورا

پاک کننده، تطهیر کننده

 

طَیبه

مؤنث طیب، پاک

 

اسم دختر با ط (عربی – فارسی)

طرب آرا

طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم

 

طرب انگیز

طرب (عربی) + انگیز (فارسی)، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی

 

طره خاتون

طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد.

 

طلاسان

طلا (عربی) + سان (فارسی) مانند زر

 

طلاگون

طلا (عربی) + گون (فارسی) مانند طلا، مانند زر

 

طلاناز

طلا (عربی) + ناز (فارسی) زیبا چون طلا

 

طوعه

اطاعت، فرمانبری؛ نام زنی که مسلم ابن عقیل به خانه او پناه برد.

 

اسم دختر با ط عبری

طوبی

(معرب از عبری) خیر، شادی، سعادت، بهشت؛ درختی در بهشت

 

اسامی هندی

طوطیا

معرب از هندی، توتیا

 

اسامی یونانی

طاووس

طاوس، معرب از یونانی، پرنده‌ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

 

اسم دختر با ط ترکی

طرلان

ترلان

 

ستاره
Logo