اسم دختر با ط؛ فهرست کامل اسم دختر که با حرف ط شروع می شود

فهرست کامل نام‌ و اسم دختر اصیل که با حرف ط شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، ترکی، عبری و ...).

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال اسم دختر با ط می‌گردید ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ط آغاز می‌شوند را جمع‌آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است.

اسم دختر با ط

 

پیشنهاد ستاره برای انتخاب اسم دختر با ط:

طرفه | طیلا | طراوت | طلیعه | طلوع | طناز | طنین | طوبی

 

اسم دختر با ط فارسی

طرفه /torfeh/
معنی: شگفت آور، جالب، عجیب

طلادیس /taladis/
معنی: طلاگونه، مثل طلا

طیلا /tilaa/
معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید

 

اسم دختر با ط عربی

طالبه /taalebe/
معنی: مونث طالب

طاوس /taavoos/
معنی: پرنده معروف زیبا که دم چتری زیبا دارد

طاهره /taahereh/
معنی: طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طراز (تراز) /taraaz/
معنی: زینت، آرایش، زینت جامه در حاشیه لباس می دوزند

طراوت /taraavat/
معنی: تر و تازگی، (به مجاز) سامان و رونق

طریفه /tarife/
معنی: (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه

طلایه /talaaye/
معنی: نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه‌ها نمایان شود

طلوع /toloo’e/
معنی: دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن، ابتدای روز

طناز /tannaaz/
معنی: از اسامی دخترانه بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده

طنان /tanaan/
معنی: پرطنین، بلندآوازه، مشهور

طنین /tanin/
معنی: انعکاس صوت، پژواک، حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد، خوش آهنگی

 

اسم دختر با ط در قران

طاعه /taaeh/
معنی: اطاعت، فرمانبری

طاقه /taaghah/
معنی: تاب و توان

طائفین /taaefin/
معنی: مسافران غریب

طباق /tebaagh/
معنی: تو بر تو، مطابقت

طبق /tabagh/
معنی: حالت

طرائق /taraaegh/
معنی: راه ها

طریق /tarigh/
معنی: راه

طریقه /tariqah/
معنی: روش

طغیان /toghyaan/
معنی: سرکشی، تجاوز

طفل /tefl/
معنی: کودک

طلع /tal/
معنی: شکوفه، میوه

طمع /tama/
معنی: طمع داشتن، امید

طود /taod/
معنی: کوه بزرگ

طور /toor/
معنی: نام کوه طور

طول /taool/
معنی: فضل، مال

طوی /tovaa/
معنی: نام محلی در شام

طهور /tahoor/
معنی: بسیار پاک

طیبات /tayebaat/
معنی: زنان پاک، پاکیزه ها

طیر /tayr/
معنی: پرنده، پرندگان

طین /tin/
معنی: گل

 

اسم دختر با ط در سایر ریشه ها

طرب انگیز /tarabangiz/
معنی: طرب (عربی) + انگیز (فارسی)، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی – عربی

طرب آرا /tarabaaraa/
معنی: طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
ریشه: فارسی – عربی

طغاترکان /toghatorkaan/
معنی: از اعلام زنان مغول
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طرلان /tarlaan/
معنی: زیبا، نام پرنده ای از خانواده باز شکاری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طوطیا /tootiaa/
معنی: معرب از هندی، توتیا
ریشه: بین المللی – هندی

طره خاتون /torre khaatoon/
معنی: طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانویی است که دارای موهای زیبایی باشد
ریشه: فارسی – عربی

طلاسان /talaasaan/
معنی: طلا (عربی) + سان (فارسی) مانند زر
ریشه: فارسی – عربی

طلاگون /talaagoon/
معنی: طلا (عربی) + گون (فارسی) مانند طلا، مانند زر
ریشه: فارسی – عربی

طوعه /toe/
معنی: اطاعت، فرمانبری، نام زنی که مسلم ابن عقیل به خانه او پناه برد
ریشه: فارسی – عربی


ستاره
Logo