اسم دختر با ص؛ فهرست کامل اسم دختر که با حرف ص شروع می‌شود

فهرست کامل نام‌ و اسم دختر که با حرف ص (صاد) شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی و ...). لیست اسم دختر با ص را در این مطلب بخوانید.

اسم دختر با ص

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره |‌ سرویس مادر و کودک – اگر به دنبال اسم دختر با ص (صاد) می‌گردید ما در این مطلب گلچینی از زیباترین اسامی دخترانه که با حرف ص آغاز می‌شوند را جمع‌آوری کرده‌ایم. نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده ، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسامی دخترانه است. 

اسم دختر با ص

 

پیشنهاد ستاره برای انتخاب اسم دختر با ص:

صنوبر | صبا | صحرا | صدف | صراحی | صفا | صبرا | صفورا | صوفیا | صنم 

 

اسم دختر با ص فارسی

صافی ناز /saafinaaz/
معنی: دارای ناز و کرشمه اصیل و خالص

صبحی /sobhi/
معنی: منسوب به صبح، بامدادی

صدپر /sadpar/
معنی: گل سرخ

صنوبر /senobar/
معنی: نام درختی همیشه سبز

 

اسم دختر با ص عربی

صاحبه /saahebe/
معنی: مؤنث صاحب

صادقه /saadeghe/
معنی: مونث صادق راستگو و درستکار

صالحه /saalehe/
معنی: دختر و زن نیکوکار

صبا /saabaa/
معنی: پیام رسان میان عاشق و معشوق

صبریه /sabriye/
معنی: منسوب به صبر

صبوح /sabooh/
معنی: پگاه، صبح زود، شرابی که به هنگام صبح می خورند

صبورا /sabooraa/
معنی: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور

صحرا /sahraa/
معنی: بیابان، محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است

صدا /sedaa/
معنی: انعکاس صوت، پژواک

صدری /sadri/
معنی: منسوب به صدر، گوشه ای در دستگاه شور

صدف /sadaf/
معنی: از اسامی دخترانه، نام سه ستاره به شکل مثلث

صراحی /soraahi/
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب، شراب زلال، در تصوف مقام انس را گویند

صعوه /save/
معنی: پرنده ای کوچک و ; خوش آواز به اندازه گنجشک

صفوریه /saforie/
معنی: گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبر

صفیا /safiyaa/
معنی: صَفیه

صمیمه /samime/
معنی: مؤنث صَمیم، صمیمی، خالص، ناب، اصیل

صنم /sanam/
معنی: بت زیبا

صنیعه /sanie/
معنی: زن برگزیده، نو ظهور و تازه

صوفیه /sofie/
معنی: پیروان طریقه و مسلک تصوف، اهل تصوف، متصوفه، پایتخت بلغارستان

صهبا /sahbaa/
معنی: شراب انگوری، شرابی که مایل به سرخی باشد

 

اسم دختر قرانی با ص

صابرین /saaberin/
معنی: صبر کنندگان

صابئون /saabeoon/
معنی: دارندگان آیین صابئی

صاخه /saakhah/
معنی: بانگ گوش فرسا، اسم قیامت، فریاد شدید گوش خراش

صارمین /saaremin/
معنی: قطع کنندگان، میوه چینان

صاعقه /saaeghe/
معنی: آذرخش

صافات /saaffaat/
معنی: بال گشادگان، صف کشنده ها

صافنات /saafenaat/
معنی: اسبها

صباح /saabaah/
معنی: سحرگاه، بامدادان

صبح /sobh/
معنی: صبح، اول روز

صبر /sabr/
معنی: شکیبایی، صبر

صبغه /sebghah/
معنی: رنگ، نگارگری

صحاف /sehaaf/
معنی: جام ها یا طبق ها، سینیهای زرین

صحف /sohof/
معنی: کتاب ها، نامه های اعمال، صحیفه ها

صخر /sakhar/
معنی: سنگ

صخره /sakhreh/
معنی: تخته سنگ

صدفین /sadafain/
معنی: دو کوه

صدق /sedgh/
معنی: راست و درست، راستگویی، راست گفتن

صدقات /sadaghaat/
معنی: صدقات، زکات، چیزهایی که انسان از مال خود دهد

صدقه /sadaghah/
معنی: صدقه، مالی که انسان در راه خدا می دهد، کفاره

صدور /sodoor/
معنی: ضمیرها، دل ها، سینه ها

صر /serr/
معنی: سرمای سوزان

صراط /seraat/
معنی: راه وسیع، راه

صرح /sarh/
معنی: برج، قصر

صرصر /sarsar/
معنی: باد بسیار سرد و تند

صریخ /sarikh/
معنی: فریادرس، کمک

صریم /sarim/
معنی: خاکستر

صعد /sad/
معنی: سخت

صعید /saeed/
معنی: خاک

صغیر /saghir/
معنی: کوچک

صفوان /safvaan/
معنی: تخته سنگ، سنگ خالص و صاف

صلات /salaat/
معنی: دعا

صلب /solb/
معنی: پشت

صلح /solh/
معنی: صلح، مسالمت، سازش کردن

صلد /sald/
معنی: سترون، زمین صاف و سخت

صلصال /salsal/
معنی: گل خشک

صلوات /salavaat/
معنی: نمازها، رحمت ها، درودها

صم /somm/
معنی: کران، ناشنواها

صنع /son/
معنی: عمل

صنعه /sanah/
معنی: حرفه

صواب /savaab/
معنی: درست

صواع /savaa/
معنی: جام، پیمانه

صوامع /savaame/
معنی: صومعه ها

صوت /sot/
معنی: صدا

صهر /sahr/
معنی: قرابت، پیوند

صیاصی /sayaasi/
معنی: برج و باروها، قلعه ها

صیب /sayyeb/
معنی: باران سخت

صید /seyd/
معنی: شکار، صید

صیف /sayf/
معنی: تابستان

 

اسم دختر با ص در سایر ریشه ها

صفیه خاتون /safiekhatoon/
معنی: بانوی برگزیده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

صفوریا (صفورا) /safuriaa/
معنی: گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبر
ریشه: عبری

صبح آسا /sobhaasaa/
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: فارسی – عربی

صبح چهر /sobhchehr/
معنی: صبح چهره، صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد
ریشه: فارسی – عربی

صبح چهره /sobhchehre/
معنی: صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره‌ای سپید چون صبح دارد
ریشه: فارسی – عربی

صبرا /sabraa/
معنی: بردباری کردن در برابر سختی ها و ناملایمت ها، شکیبایی
ریشه: فارسی – عربی

صبرناز /sabrnaaz/
معنی: صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
ریشه: فارسی – عربی

صبرینه /sabrine/
معنی: منسوب به صبر، (به مجاز) صبور و شکیبا، نام گیاهی است
ریشه: فارسی – عربی

صبوره /saboore/
معنی: منسوب به صبور، صبور و شکیبا
ریشه: فارسی – عربی

صفاناز /safaanaaz/
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است
ریشه: فارسی – عربی

صنم بر /sanambar/
معنی: صنم (عربی) + بر (فارسی) مرکب از صنم (بت) + (آغوش)
ریشه: فارسی – عربی

صنم دخت /sanamdokht/
معنی: صنم (عربی) + دخت (فارسی) دختر زیبارو و دلبر
ریشه: فارسی – عربی

صنم رو /sanamroo/
معنی: صنم (عربی) + دخت (فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلبرانه است
ریشه: فارسی – عربی

صنم گل /sanamgol/
معنی: صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل
ریشه: فارسی – عربی

صنم ناز /sanamnaaz/
معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
ریشه: فارسی – عربی

صوفیا /sofiaa/
معنی: منسوب به صوفی
ریشه: فارسی – عربی

صونا /sonaa/
معنی: منسوب به صون، خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: فارسی – عربی


ستاره
Logo