فهرست کامل اسم دختر که به حرف الف ختم می شود

فهرست کامل نام و اسم دخترانه که با حرف الف تمام می‌شوند (اسم دختر که به حرف الف ختم می شود) به تفکیک حرف ابتدای اسم، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.
اسم دختر که به حرف الف ختم می شود
ستاره | سرویس مادر و کودک – انتخاب اسم یکی از مشغله‌های شیرین و جذاب دوران بارداری است. در این مطلب لیست کاملی از اسم های دخترانه که با حروف مختلف آغاز می‌شوند و به حرف الف ختم می‌شوند را برای شما گرداوری کرده‌ایم. اگر اسم خاصی مد نظر شما است که با حرف خاصی آغاز می‌شود و به حرف الف ختم می‌شود، برای دسترسی راحت‌تر می‌توانید از فهرست موضوعی زیر استفاده کنید.
 

اسم دختر با آخر الف - اسم دختر که به حرف الف ختم می شود


فهرست موضوعی: اسمی‌ که به دنبال آن هستید با چه حرفی شروع می‌شود؟ بر روی آن کلیک کیند:


اسامی دخترانه که با حرف الف تمام می شود

اسامی دختر که با حرف الف شروع و با حرف الف تمام می شود

اَسما
معنی: نامها، اسامی؛ معارف، حقایق؛ در تصوف به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ نام همسر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی
 
اَسنا
معنی: ارفع، بلندتر، عالیتر.
ریشه: عربی
 
اَنوشا
معنی: بیمرگ و جاویدان.
ریشه: فارسی
 
اَنیسا
معنی: منسوب به اَنیس
ریشه: عربی
 
اُلگا
معنی: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب
ریشه: یونانی
 
اِلِنا
معنی: هلن و هلنا.
ریشه: یونانی
 
اِلسا
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.
ریشه: ترکی
 
اِلسانا
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.
ریشه: ترکی
 
اِلینا
معنی: نیکویی و نعمت برای ما.
ریشه: عربی
 
ادرینا
معنی: تکیه گاه
ریشه: آشوری
 
ادلیا
معنی: شکر خدا، سپاس از خدا
ریشه: فارسی
 
ادنا
معنی: از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی‌ترین؛ پایین‌تر
ریشه: عربی
 
ارشیدا
معنی: آرشیدا، بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان
ریشه: فارسی
 
اروشا
معنی: اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
اریکا
معنی: پوفل، درختی از تیره‌ی نخلها که در مناطق گرم آسیا میروید، نخل هندی؛
ریشه: فارسی
 
ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی
 
اسپانتا
معنی: سپنتا، مقدس قابل ستایش
ریشه: فارسی
 
اسپنتا
معنی: پاک و مقدس
ریشه: فارسی
 
استاتیرا
معنی: نام زن داریوش سوم، نام دختر داریوش سوم (او با مادر خود همنام بود)، نام ملکه‌ی اردشیر، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی.
ریشه: فارسی
 
استرا
معنی: در گویش سمنان ستاره، نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است.
ریشه: فارسی
 
اسرا
معنی: به شب راه رفتن، در شب سیر کردن، معراج پیغمبر اکرم (ص )، نام هفدهمین سوره ی قرآن کریم دارای صد و یازده آیه، در گویش سمنان اشک
ریشه: عربی
 
اصیلا
معنی: اصیل + الف تانیس، منسوب به اصیل، با نوی با اصالت
ریشه: عربی
 
افرا
معنی: درختی از تیره‌ی افراها، اسپندان، اسفندان، کلمه تحسین به معنی آفرین، مرحبا، درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد.
ریشه: فارسی
 
افرینا
معنی: آفرین، نام دختر سیامک پیشدادی
ریشه: فارسی
 
اقاقیا
معنی: (معرب از یونانی) (در گیاهی) درختی است از راسته ی شبدرها که گلهای خوشه ای سفید یا صورتی خوشبو دارد.
ریشه: یونانی
 
الکا
معنی: سرزمین، ناحیه
ریشه: ترکی
 
المیرا
معنی: (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.
ریشه: ترکی
 
المینا
معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه).
ریشه: ترکی
 
الیا
معنی: گل خطمی صحرایی
ریشه: فارسی
 
الیانا
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.
ریشه: ترکی
 
الیسا
معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه: عربی
 
اماندا
معنی: در امان، در پناه تو، آماندا
ریشه: ترکی
 
امینا
معنی: زن درستکار، امین (عربی) + ا (فارسی)، مورد اعتماد، امین
ریشه: عربی
 
انوشکا
معنی: زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
ریشه: عبری
 
اورنینا
معنی: ربة النوع فراوانی نعمت
ریشه: یونانی
 
اوریسا
معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: سنسکریت
 
اویتا
معنی: بی همتا، تک
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
اویسا
معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی
 
ایدا
معنی: یاری نمودن.
ریشه: فارسی
 
ایرانا
معنی: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه: فارسی
 
ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی
 
ایلانا
معنی: دختر سرزنده، نام نوعی درخت است
ریشه: عبری
 
ایلیکا
معنی: الیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان
ریشه: فارسی
 
ایما
معنی: چیزی را با حرکتِ دست یا چشم و ابرو نشان دادن، اشاره؛ بیان موضوعی به طور رمز یا خلاصه.
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با آ شروع و با حرف الف تمام می شود

آبان آسا
معنی: مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هوا است در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد.
ریشه: فارسی
 
آبانسا
معنی: مانند آبان
ریشه: فارسی
 
آپادیپا
معنی: آتش افروز و گرما بخش، نورانی مانند خورشید
ریشه: سنسکریت
 
آپاما
معنی: اسم دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی
 
آپگیا
معنی: وجود فرخنده، نعمت، موهبت
ریشه: سنسکریت
 
آترا
معنی: آذر، آتش، نام یکی از ماههای پاییز
ریشه: فارسی
 
آتریسا
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی
 
آتسا
معنی: آتوسا
ریشه: فارسی
 
آتنا
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی
 
آتنایا
معنی: آتنا، مظهر اندیشه و هنر و دانش، نام الهه یونانی، دختر زئوس خدای خدایان
ریشه: یونانی
 
آتورینا
معنی: تغییر دهنده، متحول کننده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
ریشه: آشوری
 
آتوسا
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی
 
آدا
معنی: پاداش مینوی، فرشته توانگری
ریشه: فارسی
 
آدرینا
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی
 
آدنا
معنی: نام روستایی در نزدیکی چالوس
ریشه: فارسی
 
آدورینا
معنی: آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
ریشه: آشوری
 
آذرمینا
معنی: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه: فارسی
 
آرا
معنی: مخفف آراینده، آرایشگر، زیور، زینت
ریشه: فارسی
 
آرالیا
معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آنها زینتی‌اند.
ریشه: انگلیسی
 
آرشیدا
معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
ریشه: فارسی
 
آرمانا
معنی: امیدوار، آرزومند
ریشه: فارسی
 
آرمیتا
معنی: الهه نعمت، آرامش یافته
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
آرمینا
معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی
 
آرنوشا
معنی: منسوب به آرنوش، آریایی جاویدان، ایرانی جاوید، مرکب از آر به معنای آریایی بعلاوه نوش به معنای جاویدان
ریشه: فارسی
 
آرنیکا
معنی: آریایی نیک خو
ریشه: فارسی
 
آروا
معنی: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت
ریشه: کردی
 
آروشا
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه: فارسی
 
معنی: دوست، اصیل، باوفا و نجیب‌زاده
ریشه: فارسی
 
آریانا
معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: فارسی
 
آریسا
معنی: اریسا، ایرسا، رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند. همچنین به معنی دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است نیز می‌باشد.
ریشه: فارسی
 
آریستا
معنی: زیبا و خوشکل مانند عروس، مرکب ازآریس به معنای عروس و تا پسوند مشابهت
ریشه: فارسی
 
آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی
 
آزالیا
معنی: گلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می‌شود.
ریشه: انگلیسی
 
آزیتا
معنی: خدا یا الهه خورشید، آفتاب، خدای روشنایی، آزاده، رها، روشنایی، نورانی و تابناک
ریشه: فارسی
 
آسا
معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: فارسی
 
آسنا
معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
آسودا
معنی: راحت و آرام، آسوده
ریشه: فارسی
 
آشنا
معنی: کسی که می شناسیمش، آن که یا آنچه به ذهن و خاطر می‌آوریم، آگاه به چیزی یا امری، عاشق، دلداده
ریشه: فارسی
 
آشورینا
معنی: منسوب به آشور، برهم زننده، تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد.
ریشه: آشوری
 
آطوسا
معنی: آتوسا، نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی، این نام در تورات به عنوان “واستی” آمده است.
ریشه: فارسی
 
آلان قوا
معنی: آلان گوا، زیبای وحشی
ریشه: ترکی
 
آلان گوا
معنی: آلان قوا، زیبای وحشی نام دختر زیبا
ریشه: ترکی
 
آلبا
معنی: سحر سپیده روشنی صبح
ریشه: لاتین
 
آلما
معنی: سیب، کنایه از زیبایی
ریشه: ترکی
 
آلیسا
معنی: ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی
 
آماندانا
معنی: آماندا، در امان، در پناه تو
ریشه: ترکی
 
آمیتیدا
معنی: نام دختر آستیاک، همسر کوروش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی
 
آنا
معنی: مادر
ریشه: ترکی
 
آنا
معنی: دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت
ریشه: عبری
 
آناهیتا
معنی: ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
ریشه: فارسی
 
آندیا
معنی: نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
ریشه: بابلی
 
آنوشا
معنی: کیش و مذهب، دین و آیین
ریشه: فارسی
 
آنیا
معنی: خدای دریا، الهه یونانیها و در ترکی از آنا به معنی مادر می‌آید و در فارسی به معنی بی نظیر یا عشق مطلق است.
ریشه: یونانی
 
آنیتا
معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
ریشه: فارسی
 
آنیسا
معنی: مانند عشق، آنیس در یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی
ریشه: فارسی
 
آوا
معنی: صدایی که به آواز خوانده می‌شود یا از آلات موسیقی به گوش می‌رسد.
ریشه: فارسی
 
آویسا
معنی: پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی
 
آوینا
معنی: عشق
ریشه: کردی
 
آی پارا
معنی: ماه پاره، ماه نو
ریشه: ترکی
 
آی سودا
معنی: ماه در آب
ریشه: ترکی
 
آیتا
معنی: مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی، دختر زیبا رو، مانند ماه، دختری که مانند ماه درخشان و زیباست.
ریشه: فارسی – ترکی
 
آیدا
معنی: شاد، خوش
ریشه: ترکی
 
آیسا
معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه: فارسی – ترکی
 
آیلا
معنی: هاله دور ماه
ریشه: ترکی
 
آیما
معنی: ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره
ریشه: فارسی – ترکی
 
آینا
معنی: آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
ریشه: ترکی
 
آئیریا
معنی: ایرج به معنی یاری دهنده آریایی‌ها
ریشه: اوستایی – پهلوی
 

اسامی دختر که با حرف ب شروع و با حرف الف تمام می شود

بارانا

معنی: باران شدید

ریشه: فارسی


تبلیغات در ستاره

 

بَصیرا
معنی: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
ریشه: عربی
 
بُشری (بشرا)
معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌های قرآنی
ریشه: عربی
 
بِهسا
معنی: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
ریشه: فارسی
 
بریا
معنی: واژة ایکاش
ریشه: کردی
 
بهارا
معنی: بهار
ریشه: فارسی
 
معنی: دختر بی‌ همتای من
ریشه: فارسی
 
بیتا
معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
ریشه: فارسی
 
بینا
معنی: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ آن که می‌تواند ببیند.
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف پ شروع و با حرف الف تمام می شود

پَرَنسا
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.
ریشه: فارسی
 
پَرنا
معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار.
ریشه: فارسی
 
پَرنیا
معنی: هم معنی پرنیان
ریشه: فارسی
 
پادمیرا
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: فارسی
 
پادنا
معنی: اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه‌ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می‌باشد.
ریشه: فارسی
 
پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی
 
پارامیدا
معنی: پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
ریشه: فارسی
 
پارمیدا
معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
ریشه: فارسی
 
پارنا
معنی: نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
ریشه: فارسی
 
پانته‌آ
معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
ریشه: فارسی
 
پانیا
معنی: محافظ نگهدارنده
ریشه: فارسی
 
پربها
معنی: با ارزش، قیمتی، ارزشمند
ریشه: فارسی
 
پرسا
معنی: نرم و لطیف مانند پر.
ریشه: فارسی
 
پرگشا
معنی: پرگشاینده، پرواز کننده
ریشه: فارسی
 
پروا
معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
ریشه: فارسی
 
پریا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی
 
پریسا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی
 
پریشا
معنی: پری شاه، شاه پری‌ها
ریشه: فارسی
 
پونا
معنی: پودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگها و گلهای آن مصرف دارویی دارد.
ریشه: فارسی
 
پیدرا
معنی: رودی در امریکا
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ت شروع و با حرف الف تمام می شود

تابیتا
معنی: آهو
ریشه: عبری
 
تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی
 
تاتینا
معنی: پرنده‌ای شکاری
ریشه: فارسی
 
تارا
معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم.
ریشه: فارسی
 
تارلا
معنی: کشتزار
ریشه: ترکی
 
تارمیتا
معنی: بنیان، اساس
ریشه: آشوری
 
تالیا
معنی: (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.
ریشه: عربی
 
تامارا
معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
ریشه: عبری
 
تامیلا
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده.
ریشه: عربی
 
تامیما
معنی: منزه، پاک
ریشه: آشوری
 
تانیا
معنی: در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند، در کردی به معنی دختر تنها، در گویش خراسانی به معنی توانستن، درفرانسه یعنی شهبانوی مهربان، در ترکی آشنا و آشنایی
ریشه: فارسی
 
تلکا
معنی: در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
ریشه: فارسی
 
تمنا
معنی: آرزو
ریشه:عربی
 
توتیا
معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
ریشه: فارسی
 
توراکینا
معنی: نام همسر اکتای قاآن مغول
ریشه: مغولی
 
توریا
معنی: چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است، در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می‌دهد هست.
ریشه: هندی
 
توسا
معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه: فارسی
 
توسکا
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه: فارسی
 
توکا
معنی: پرنده‌ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ
ریشه: فارسی
 
تی تی سا
معنی: تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
ریشه: گیلکی
 
معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری
 
تیبا
معنی: عشوه، فریب، بازیگوشی، به زبان زند و پازند آهو را گویند.
ریشه: فارسی
 
تیدا
معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
ریشه: اوستایی پهلوی
 
تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی
 
تینا
معنی: الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ث شروع و با حرف الف تمام می شود

ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت)منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی
 
ثَنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی
 
ثریّا
معنی:  پروین
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف ج شروع و با حرف الف تمام می شود

جانا
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی
 
جهان آوا
معنی: مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف چ شروع و با حرف الف تمام می شود

چمن آرا
معنی:  زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است.
ریشه: فارسی
 
چهرآرا
معنی:  آراینده چهره
ریشه: فارسی
 
چیترا
معنی:  نژاد
ریشه: فارسی
 
چیستا
معنی:  نام فرشته دانش و معرفت
ریشه: فارسی
 
چیکا
معنی:  نوعی پرنده
ریشه: گیلکی
 

اسامی دختر که با حرف ح شروع و با حرف الف تمام می شود

حَسِیبا
معنی: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل
ریشه: عربی – فارسی
 
حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی
 
حَلیا
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی
 
حُسنا(حُسنی)
معنی: نیک، پسندیده
ریشه: عربی
 
حُلما
معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران.
ریشه: عربی
 
حمرا
معنی: سرخ رنگ
ریشه: عربی
 
حمیرا
معنی: مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ لقبی که پیامبر اسلام(ص) به عایشه داده بود.
ریشه: عربی
 
حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی
 
حوا
معنی: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره‌ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم(ع)
ریشه: عربی
 
حورا
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی
 
حورآسا
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی
 
حوری لقا
معنی: آن که چون حوری زیباست.
ریشه: عربی
 
حوریا
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی
 
حیفا
معنی: نام بندری در فلسطین
ریشه: عربی

اسامی دختر که با حرف خ شروع و با حرف الف تمام می شود

خَضرا
معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.
ریشه: عربی
 
خارا
معنی: نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی
 
خاطرآسا
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی
 
ختا
معنی: نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.
ریشه: فارسی
 
خجسته لقا
معنی: خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو
ریشه: عربی
 
خرشا
معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی.
ریشه: فارسی
 
خوش لقا
معنی: خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا
ریشه: عربی
 
خیرالنسا
معنی: بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف د شروع و با حرف الف تمام می شود

دَریا
معنی: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
ریشه: فارسی
 
دُرسا
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی
 
دُرنا
معنی: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
ریشه: ترکی
 
دِنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی
 
دارانا
معنی: نام روستایی در نزدیکی اهر
ریشه: فارسی
 
دارینا
معنی: زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
ریشه: فارسی
 
دالیا
معنی: نوعی از گلِ کوکب
ریشه: فارسی
 
دانیا
معنی: گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
ریشه: هندی
 
دایانا
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی
 
دربها
معنی: بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر
ریشه: فارسی
 
درتا
معنی: در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
ریشه: فارسی
 
درخشا
معنی: نورانی، تابنده ، درخشان
ریشه: فارسی
 
دریتا
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی
 
دل آسا
معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی
 
دل‌آرا
معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
ریشه: فارسی
 
دلنیا
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
ریشه: کردی
 
دلینا
معنی: مطمئن
ریشه: کردی
 
دنیا
معنی: (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.
ریشه: عربی
 
دیانا
معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
ریشه: فارسی
 
دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین.
ریشه: فارسی
 
دینا
معنی: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری
 

اسامی دختر که با حرف ر شروع و با حرف الف تمام می شود

رَستا
معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی
 
رَنا
معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال
ریشه: عربی
 
رَها
معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی
 
رُزا
معنی:  رز
ریشه: فرانسوی
 
رُکسانا
معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی
 
رُمَیصا
معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.
ریشه: عربی
 
رُومینا
معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
ریشه: فارسی
 
رُونیا
معنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی
 
رابیا
معنی: مشهور، نامدار
ریشه: فارسی
 
راتا
معنی: نام فرشته ای است
ریشه: فارسی
 
رادا
معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد
ریشه: فارسی
 
رام افزا
معنی: افزون کننده آرامش
ریشه: فارسی
 
رامسینا
معنی: نام یکی از خدایان آشور
ریشه: آشوری
 
رامونا
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: فارسی
 
رامیلا
معنی: خدای بزرگ
ریشه: آشوری
 
رامینا
معنی: بالا
ریشه: آشوری
 
رامینا
معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.
ریشه: فارسی
 
رانا
معنی: مصحف رایای انار
ریشه: یونانی
 
رایا
معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل
ریشه: فارسی
 
رایکا
معنی: محبوب، مطلوب
ریشه: فارسی
 
رعنا
معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
ریشه: عربی
 
روبیتا
معنی: بی‌نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.
ریشه: فارسی
 
روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه: کردی
 
روحا
معنی: منسوب به جان و روان
ریشه: عربی
 
روح‌افزا
معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می‌بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه‌ای در موسیقی ایرانی
ریشه: عربی
 
روزا
معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی
 
روزانا
معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی
 
روژا
معنی: روزها، آفتاب
ریشه: کردی
 
روژدا
معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر
ریشه: کردی
 
روژینا
معنی: منسوب به روز
ریشه: کردی
 
روسانا
معنی: مانند روی و چهره
ریشه: فارسی
 
روشا
معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب
ریشه: فارسی
 
روشنا
معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا
ریشه: فارسی
 
رونیکا
معنی: روی زیبا، زیباروی
ریشه: فارسی
 
رویا
معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
ریشه: عربی
 
ریما
معنی: پایان روز تا تاریکی؛ مجازا به معنای زیبا – آهو
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف ز شروع و با حرف الف تمام می شود

زُلفا
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
ریشه: عربی
 
زرتا
معنی: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
ریشه: فارسی
 
زرکا
معنی: به زبان گیلکی به معنی نوعی پرنده
ریشه: فارسی
 
زگما
معنی: نام پلی در زمان سلوكیان كه سلوكیه را به شهر آپاما وصل می‌كرد.
ریشه: فارسی
 
زلیخا
معنی: نام همسر عزیز مصر كه مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.
ریشه: عربی
 
زمیرا  
(دخترانه و پسرانه)
معنی: بلبل
ریشه: عبری
 
زوشا
(دخترانه و پسرانه)
معنی: زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی
 
زوفا
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
ریشه: عربی
 
زویا
معنی: زویا در زبان روس به معنی عزیز پدر می‌باشد. در گویش محلی طبرستان، به معنی درخشان، روشن و نورده است. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه: فارسی
 
زهرا
معنی: روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
ریشه: عربی
 
زهیرا
معنی: (زهیر در عربی = شکوفه دار و درخت پرشکوفه + الف (پسوند نسبت ساز) )، به معنی شکوفه‌دار، درخت شکوفه‌دار، به ضم ز و فتح ه و سکون ی، درخت پر شکوفه، دختر زیبا و با طراوت
ریشه: عربی
 
زیبا
معنی: آن كه یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است، دلنشین، مطبوع
ریشه: فارسی
 
زینا
معنی: نام دختر نوح نبی
ریشه: عبری
 
زینا
معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ژ شروع و با حرف الف تمام می شود

ژانیا
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی
 
ژانیتا
معنی: محل پرستش خداوند
ریشه: یونانی
 
ژانینا
معنی: نام شهری در یونان در کنار دریاچه‌ای به همین نام
ریشه: فرانسه
 
ژاوا
معنی: جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
ریشه: فارسی
 
ژربرا
معنی: گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
ریشه: فرانسه
 
ژرویرا
معنی: ژریرا
ریشه: فرانسه
 
ژیلا
معنی: ژاله تگرگ
ریشه: فارسی
 
ژینا
معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه
 

اسامی دختر که با حرف س شروع و با حرف الف تمام می شود

سَمرا
معنی: زن گندمگون
ریشه: عربی
 
سَمیرا
معنی: زن گندمگون، شمیرا
ریشه: عربی
 
سَنا
معنی: روشنایی؛ گروهی از گیاهان درخچه‌ای یابوته‌ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
ریشه: عربی
 
سُلدا
معنی: حامی، یاور
ریشه: ترکی
 
سِتیا
معنی: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
سِتیلا
معنی: نام دختر حضرت موسی کاظم(ع)؛ نام حضرت مریم.
ریشه: عربی
 
سِلوا
معنی: گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، مریم گلی؛ هر چیز که تسلّی دهد؛ انگبین، عسل.
ریشه: عربی
 
سابرینا
معنی: مژده، بشارت
ریشه: آشوری
 
ساتیا
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی
 
سارا
معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
ریشه: عبری
 
سارنیا
معنی: خالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
ریشه: فارسی
 
ساریسا
معنی: کوشا
ریشه: کردی
 
سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی
 
سالسا
معنی: تند و تیز، نوعی سسس اسپانیایی
ریشه: لاتین
 
سالویا
معنی: نام گلی است
ریشه: لاتین
 
سالینا
معنی: سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)، منسوب به سال
ریشه: فارسی
 
سامینا
معنی: مانند مینا؛ نام گلی
ریشه: فارسی
 
سانیا
معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: فارسی
 
سایا
معنی: یکرنگ، بیریا
ریشه: ترکی
 
سایدا
معنی: سایه مادر
ریشه: کردی
 
ساینا
معنی: نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ (در طبری) ساکت و بیصدا؛ سایه‌ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
سدا
معنی: نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
ریشه: ارمنی
 
سدنا
معنی: (تلفظ: sadenā) سجده کننده بر خانه خدا، مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
ریشه: عربی
 
سرنا
معنی: (تلفظ: sornā) (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی
ریشه: فارسی
 
سروشا
معنی: منسوب به سروش، در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته‌ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
سلما
معنی: (تلفظ: selmā) نام درختی، صلح، آشتی، زنِ صلح طلب
ریشه: عربی
 
سمن سیما
معنی: سمن (فارسی) + سیما (عربی)، سمن چهره
ریشه: فارسی
 
سودا
معنی: فکر، خیال، شور و شوق؛ (به مجاز) علاقه‌ی شدید به کسی یا چیزی، عشق.
ریشه: عربی
 
سودا
معنی : (sevda) عشق و دوست داشتن
ریشه: ترکی
 
سوریا
معنی: سوری، ثریا
ریشه: آشوری
 
سوژا
معنی: سویا، گیاهی علفی یک ساله و کاشتنی، (در کردی) سوزان
ریشه: هندی
 
سولینا
معنی: (فرانسه – ترکی) رسمی، مقدس، موقر، محترم
ریشه: فرانسوی
 
معنی: دانشمند و فرزانه
ریشه: یونانی
 
سومیا
معنی: محبوب، دوست داشتنی
ریشه: فارسی
 
سومیتا
معنی: لطف و محبت، مهربانی
ریشه: فارسی
 
سونیا
معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه: ترکی
 
سها
معنی: (تلفظ: sohā) نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می‌کردند.
ریشه: عربی
 
سیتا
معنی: جهان، گیتی
ریشه: هندی
 
سیلوانا
معنی: الهه جنگل، دختر جنگلی
ریشه: لاتین
 
سیما
معنی: چهره، صورت، نشان و حالتی در صورت انسان که مبین حالات درونی باشد.
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف ش شروع و با حرف الف تمام می شود

شادیا
معنی: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
ریشه: فارسی
 
شارمینا
معنی: خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
ریشه: سانسکریت
 
شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری
 
شانا
معنی: باد ملایم
ریشه: کردی
 
شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی
 
شَرف نسا
معنی: موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان
ریشه: عربی
 
شرمیلا
معنی: محافظت، نوعی گل (به فتح ش)
ریشه: سانسکریت
 
شکیبا
معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.
ریشه: فارسی
 
شکیلا
معنی: (عربی – فارسی) (شکیل = خوشگل، زیبا + ا (پسوند نسبت))، منسوب به شکیل، خوشگل و زیبا
ریشه: عربی
 
شمیسا
معنی: شمسا
ریشه: عربی
 
شمیلا
معنی: (تلفظ: šomilā) شمیل (عربی) + ا (فارسی )، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
ریشه: عربی
 
شناسا
معنی: (تلفظ: šenāsā) آگاه، مطلع، شناسایی
ریشه: فارسی
 
شوکا
معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.
ریشه: فارسی
 
شهرآرا
معنی: آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است.
ریشه: فارسی
 
شهلا
معنی: دارای چشم رنگ سیاه چون رنگ چشم میش؛ 2- (به مجاز) زیبا و فریبنده (چشم)
ریشه: عربی
 
شیبا
معنی: شیوا، آشفته، شیفته
ریشه: فارسی
 
شِیدا
معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
ریشه: فارسی
 
شیلا
معنی: نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچه ی هامون به خارج از آن جریان دارد – از نامهای متداول هندی
ریشه: سانسکریت
 
شیما
معنی: زن خال دار
ریشه: عربی
 
شینا
معنی: شنا و آب ورزی، شیناب، شناوری، سعی و کوشش و جِد و جَهد.
ریشه: فارسی
 
شیوا
معنی: ویژگی سخنی که به زیبای و با فصاحت بیان شده باشد، شمرده و واضح و دلنشین؛ (در قدیم) فصیح، نغز، خوب؛ یکی از سه خدای بزرگ آیین هندو، که نمایندهی مرگ و تجدید حیات است.
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ص شروع و با حرف الف تمام می شود

صَبا
معنی: نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی
 
صَفیا
معنی: صَفیه
ریشه: عربی
 
صَهبا
معنی: مؤنث اصهب، سرخ و سفید؛ شراب انگوری، می
ریشه: عربی
 
صبح آسا
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: عربی – فارسی
 
صبرا
معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمتها، شکیبایی
ریشه: عربی – فارسی
 
صبورا
معنی: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور
ریشه: عربی – فارسی
 
صحرا
معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است.
ریشه: عربی
 
صفا
معنی: داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، یکرنگی، خلوص و صمیمیت، نام جایی در مکه
ریشه: عربی
 
صفورا
معنی: نام همسر حضرت موسی(ع) و دختر حضرت شعیب(ع)
ریشه: عربی
 
صوفیا
معنی: منسوب به صوفی
ریشه: عربی – فارسی
 
صونا
معنی: منسوب به صون؛ خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: عربی – فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ط شروع و با حرف الف تمام می شود

طَلا
معنی: زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ (به مجاز) هر شیئی یا هر شخص بسیار ارزشمند
ریشه: عربی
 
طرب آرا
معنی: طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
ریشه: عربی – فارسی
 
طوطیا
معنی: معرب از هندی، توتیا
ریشه: هندی
 
پاک و مطهر 
ریشه: عربی
 
طیلا
معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ع شروع و با حرف الف تمام می شود

عذرا
معنی: دوشیزه، باکره، لقب مریم (ع) و لقب فاطمه (س)
ریشه: عربی
 
عز النسا
معنی: آن که موجب سربلندی زنان است.
ریشه: عربی
 
عزت نسا
معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی
 
عطا
معنی: بخشش، انعام
ریشه: عربی
 
علیا
معنی: رفیع، والا
ریشه: عربی
 
عنقا
معنی: مرغی افسانه‌ای، سیمرغ
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف غ شروع و با حرف الف تمام می شود

غوغا
معنی: صدای بلند، بانگ و فریاد
ریشه: عربی
 

اسامی دختر که با حرف ف شروع و با حرف الف تمام می شود

فاتیما
معنی: فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.
ریشه: عربی
 
فارا
معنی: نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
ریشه: فارسی
 
فخرالنسا
معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی
 
فرخ لقا
معنی: فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
ریشه: عربی – فارسی
 
فرسیما
معنی: فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه: عربی – فارسی
 
فرنوشا
معنی: شکوه و عظمت ابدی
ریشه: فارسی
 
فروزا
معنی: تابان، درخشان
ریشه: فارسی
 
فریبا
معنی: بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
ریشه: فارسی
 
فریسا
معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی
 
فریشا
معنی: فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست.
ریشه: فارسی
 
فریما
معنی: زیبا و دوست داشتنی
ریشه: فارسی
 
فلورا
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
ریشه: لاتین
 
فلوریا
معنی: فلورا
ریشه: لاتین
 

اسامی دختر که با حرف ق شروع و با حرف الف تمام می شود

قمرسیما
معنی: ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه میباشد؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: عربی- فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ک شروع و با حرف الف تمام می شود

کاترینا
معنی: کاترین، به معنی پاک و بی آلایش
ریشه: ایتالیایی
 
کاملیا
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.
ریشه: فرانسه
 
کامیشا
معنی: خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته “شادکام”
ریشه: فارسی
 
کامیلا
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین
 
کبرا
معنی: کبری، بزرگ، کبیر
ریشه: عربی
 
کبریا
معنی: بزرگی، عظمت
ریشه: عربی
 
کرا
معنی: اسم همسر مولاناجلال الدین بلخی
ریشه: فارسی
 
کلارا
معنی: نام راهبه ای ایتالیایی
ریشه: فرانسه
 
کهربا
معنی: نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد.
ریشه: فارسی
 
کیارا
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
ریشه: فارسی
 
کیانا
معنی: طبیعت
ریشه: سریانی
 
کیجا
معنی: دختر
ریشه: گیلکی
 
کیجانا
معنی: دختر مازندرانی که عزیز و دوست داشتنی است.
ریشه: گیلکی
 
کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف گ شروع و با حرف الف تمام می شود

گشتا
معنی: بهشت، پردیس
ریشه: فارسی
 
گل آرا
معنی: زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه‌های شاهنامه
ریشه: فارسی
 
گل آسا
معنی: مانند گل
ریشه: فارسی
 
گل سیما
معنی: گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل دارد.
ریشه: عربی – فارسی
 
گل نسا
معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: عربی – فارسی
 
گلاسا
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی
 
گلشا
معنی: بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
ریشه: فارسی
 
گلطلا
معنی: گلزر
ریشه: فارسی
 
گلنسا
معنی: زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار
ریشه: فارسی
 
گلوریا
معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
ریشه: لاتین
 
گلیا
معنی: منسوب به گل
ریشه: فارسی
 
گوهرآرا
معنی: آراینده گوهر، آراینده جواهر
ریشه: فارسی
 
گیتا
معنی: گیتی
ریشه: فارسی
 
گیلانا
معنی: دختر زیبای گیلانی
ریشه: گیلکی
 
گیلدا
معنی: طلا
ریشه: ارمنی
 
گیلوا
معنی: نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه‌ای از توابع رشت
ریشه: گیلکی
 

اسامی دختر که با حرف ل شروع و با حرف الف تمام می شود

لاریسا
معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری
 
لامیا
معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک » که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
ریشه: عبری
 
لعیا
معنی: عربی لیا، نام زن حضرت یعقوب
ریشه: عربی
 
لمیا
معنی: زن سیاه و گندمگون
ریشه: عربی
 
لنیا
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت
 
لورا
معنی: نام سازی است، چنگ. نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
ریشه: عبری
 
لیا
معنی: خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری
 
لیانا
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: فارسی
 
لیدا
معنی: خانم، بانوی گرامی
ریشه: لاتین
 
لیزا
معنی: بنده خالص خداوند
ریشه: عبری
 
لیسا
معنی: نامروستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی
 
لیلا
معنی: لیلی
ریشه: عربی
 
لیلیا
معنی: شب، هم ریشه با”لیل” عربی است.
ریشه: عربی
 
لینا
معنی: آبشار کوچک
ریشه: انگلیسی
 
لیندا
معنی: قشنگ، زیبا
ریشه: لاتین
 
ليبرا
معنی: (به کسر ب)، آزاد
ریشه: لاتین
 
لئا
معنی: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
ریشه: عبری
 

اسامی دختر که با حرف م شروع و با حرف الف تمام می شود

مَلِک نسا
معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.
ریشه: عربی
 
مَهِیلا
معنی: حرکت آهسته، روان؛ از واژه های قرآنی
ریشه: عربی
 
مَه سیما
معنی: ماه سیما و ماه چهر
ریشه: فارسی – عربی
 
مَهدیسا
معنی: منسوب به مَهدیس
ریشه: فارسی
 
مَهسا
معنی: (مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
 
مَهلا
معنی: آهسته! بی شتاب!
ریشه: عربی
 
مَهلقا
معنی: ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است.
ریشه: فارسی
 
مَهیا
معنی: بزرگ
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
مَهیسا
معنی: مهسا
ریشه: فارسی
 
مَیسا
معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه میرود، متکبر و با تبختر راه میرود.
ریشه: عربی
 
مُنا
معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی
 
مُهنا
معنی: در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج
ریشه: عربی
 
مِها
معنی: منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر
ریشه: فارسی
 
مِهرا
معنی: (مهر+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهر، مِهر
ریشه: فارسی
 
مِهرانا
معنی: منسوب به مهران
ریشه: فارسی
 
مِهرسا
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
 
مِهرنسا
معنی: خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان.
ریشه: فارسی – عربی
 
مِهرنیا
معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت
ریشه: فارسی
 
ماتیسا
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی
 
ماتینا
معنی: نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.
ریشه: فارسی
 
مارتا
معنی: در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
ریشه: فارسی
 
ماریا
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه: عبری
 
مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی
 
ماندانا
معنی: به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه: فارسی
 
مانیا
معنی: (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
ریشه: یونانی
 
ماه نِسا
معنی: ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.
ریشه: فارسی – عربی
 
ماهانا
معنی: ماهان+ ا (پسوند نسبت)) منسوب به ماهان
ریشه: فارسی
 
مایا
معنی: منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.
ریشه: فارسی
 
مبینا
معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا
ریشه: عربی
 
متینا
معنی: مؤنث متین
ریشه: عربی
 
مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری
 
مروا
معنی: فال نیک و دعای خیر
ریشه: فارسی
 
ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.
ریشه: عربی
 
ملیکا
معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس
ریشه: یونانی
 
مونا
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی
 
مهدیا
معنی: (مهدی = هدایت شده + ا (اسم ساز))، دختر هدایت شده.
ریشه: فارسی
 
مهرآرا
معنی: ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت
ریشه: فارسی
 
مهرآسا
معنی: مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
 
مهرآنا
معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی
 
مهستا
معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.
ریشه: فارسی
 
میترا
معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
مینا
معنی: پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ن شروع و با حرف الف تمام می شود

نادیا
معنی: امید، آرزو
ریشه: فرانسوی
 
ناردانا
معنی: ناردانه، دانه انار
ریشه: فارسی
 
نارملا
معنی: شکوفه گل انار، به کسر میم
ریشه: فارسی
 
نارمیلا
معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: فارسی
 
ناریا
معنی: قاصدک
ریشه: کردی
 
ناریکا
معنی: دختر مهربان
ریشه: گیلکی
 
نارینا
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی – عربی
 
نازانتا
معنی: عشوه گر، طناز
ریشه: آشوری
 
ناکتا
معنی: ناک (در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین مثل گلابی
ریشه: فارسی
 
نانا
معنی: پدر و مادر، نعناع
ریشه: فارسی
 
نانیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی
 
نایریکا
معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
ریشه: فارسی
 
نجلا
معنی: زنی که دارای چشمان درشت است.
ریشه: عربی
 
نجوا
معنی: سخن آهسته
ریشه: عربی
 
ندا
معنی: صدای بلند، فریاد، بانگ
ریشه: عربی
 
نرسا
معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی
 
نسا
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی
 
نعنا
معنی: نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی
 
نفیسا
معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی
 
نکیسا
معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی
 
نگارا
معنی: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب است.
ریشه: فارسی
 
نگینا
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری
 
نوا
معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی
 
نورا
معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: فارسی – عربی
 
نورصبا
معنی: نوری که از صبا متصاعد می‌شود، جلوه صبا؛ (به مجاز) زیبارو.
ریشه: عربی
 
نوشا
معنی: نیوشا، شنوا، شنونده
ریشه: فارسی
 
نونا
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی
 
نیالا
معنی: نام روستایی اطراف ساری
ریشه: فارسی
 
نیتا
معنی: بی مانند، بی نظیر، بیتا، یگانه
ریشه: فارسی
 
نیسا
معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین – نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی
 
نیشا
معنی: نشانه
ریشه: کردی
 
نیکا
معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه: فارسی
 
نیکتا
معنی: خوب، نیکو
ریشه: فارسی
 
نیکو لقا
معنی: نیکو (فارسی) + لقا (عربی) زیبا رو، زیبا چهر
ریشه: فارسی – عربی
 
نیلا
معنی: نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی
ریشه: فارسی
 
نیلیا
معنی: به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت
ریشه: فارسی
 
نینا
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری
 
نیوشا
معنی: شنوا، شنونده
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف و شروع و با حرف الف تمام می شود

وانیا
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی
 
ودا
معنی: به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوها که به زبان سانسکریت نوشته شده است.
ریشه: فارسی
 
ورتا
معنی: گل، هم ریشه با “ورد” عربی است.
ریشه: آرامی
 
ورجا
معنی: بلندمرتبه، ارجمند
ریشه: فارسی
 
ورقا
معنی: کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
ریشه: عربی
 
ورونیکا
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
ریشه: فارسی
 
ولگا
معنی: بلندترین رود اروپا
ریشه: روسی
 
وندا
معنی: زن و دختر باسواد
ریشه: کردی
 
ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی
 
ویدا
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی
 
ویستا
معنی: دانش و فرهنگ
ریشه: فارسی
 
ویشکا
معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: فارسی
 
ویکتوریا
معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه: لاتین
 
وینا
معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی
 
ویولا
معنی: نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن
ریشه: ایتالیایی
 
ویونا
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی
 

اسامی دختر که با حرف ه شروع و با حرف الف تمام می شود

هارا
معنی: کوهستان
ریشه: عبری
 
هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی
 
هانیا
معنی: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
ریشه: عربی
 
هدا
معنی: هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
ریشه: عربی
 
هرمینا
معنی: سفر، حرکت
ریشه: اوستایی – پهلوی
 
هلما
معنی: معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
ریشه: عربی
 
هلنا
معنی: هلن
ریشه: یونانی
 
هلنسا
معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی – عربی
 
هلیا
معنی: خورشید
ریشه: یونانی
 
هلینا
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی
 
هما
معنی: پرنده‌ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه‌اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می‌رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده است ونام دخترگشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی
 
همتا
معنی: نظیر، مانند
ریشه: فارسی
 
همیلا
معنی: نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی
 
هنیا
معنی: به فتح ه، گوارا باد، نوش باد
ریشه: عربی
 
هوما
معنی: مرغ سعادت، فرخنده
ریشه: کردی
 
هونیا
معنی: شعر
ریشه: کردی
 
هیدیکا
معنی: آرام، به آهستگی، یواش
ریشه: کردی
 
هیلا
معنی: پرنده‌ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.
ریشه: فارسی
 
هیلدا
معنی: نیرومند، قوی
ریشه: لاتین
 
هیما
معنی: بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
ریشه: فارسی – عربی
 
هینا
معنی: ماهر
ریشه: کردی
 

اسامی دختر که با حرف ی شروع و با حرف الف تمام می شود

یاسمینا
معنی: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و کبود
ریشه: فارسی
 
یافا
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه: عبری
 
یانا
معنی: نیکی رسان، نکویی بخش
ریشه:  اوستایی
 
یرحا
معنی: نام مادر حضرت موسی (ع)
ریشه: عبری
 
معنی: پرستش، بخشی از اوستا
ریشه: فارسی
 
یسرا
معنی: مایه گشایش و آسانی، دختر خوش قدم
ریشه:عربی
 
یغما
معنی: غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد.
ریشه: ترکی
 
یلدا
معنی: آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح (ع) است.
ریشه: سریانی
 19 نظر
 1. اسم دخترکه رستا وهمتا بیاد

 2. لطفاً اسمی که به مهسا بیاد

 3. اسمی که به سارینا بیاد به غیر از اسم های ساینا و شاینا

 4. اسم دختر که به علی بیاد

 5. اسم دختر که بهه اصغر و زهرا بیاد

 6. اسمی که به حسنا بیاید

 7. سلام اسم دختری که به ملیکابیاد

 8. سلام اسم دخترکه به حسنا و هانیسا بیاد؟

 9. سلام لطفا اسم ثمیلا و ثابته رو هم به اسم ها اضافه کنید اسم خاله هام ثابته و ثمیلا هست .

  ثمیلا : /samilā/ ثَميلا (عربي) سرمه كشيده ، ثميله. اسم ثمیلا مورد تایید ثبت احوال کشور است .

  ثابته : /sābete/ ثابته(عربي) (مؤنث ثابت)، يكي از ستارگان ثابت. اسم ثابته مورد تایید ثبت احوال کشور است .

 10. سودا اسمی ترکی هس که به معنای عشقه

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور