معنی اسم همتا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه همتا)

معنی اسم همتا، "نظیر، مثل، آنچه یا آنکه در صفتی با دیگری وجه اشتراک داشته یا کاملاً به او شبیه باشد"، ذکر شده است. این اسم یکی از اسامی زیبای دخترانه است.
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور