تعبیر خواب قبر – دیدن قبر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قبر را با توجه به حالات مختلف دیدن قبر در خواب می‌توان بیان نمود. با تعبیر خواب قبر خالی، کندن قبر، نبش قبر، دیدن قبر در خانه و... با ادامه این مطلب همراه شوید.

تعبیر خواب قبر - دیدن قبر در خواب چه معنایی دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن قبر در خواب، در این بخش با تفاسیر معبرین اسلامی و غربی به تفصیل آورده شده است. هرچند تعابیر بسیاری برای خواب‌هایی که می‌بینیم ذکر شده است اما لازم است تا بیننده خواب حالات روحی و روانی خود را در زندگی واقعی مد نظر قرار دهد تا بتواند بهترین نتیجه را از خواب خود بگیرد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در این بخش می‌خوانید:


تعبیر خواب قبر

مطیعی تهرانی در مورد دیدن قبر این گونه بیان می‌کند که دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست و نشانه‌ای از گرفتاری‌های زندگی است. اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید

حضرت دانیال گوید: دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر وی را در قبر نهادند، دلیل که او زندان کنند.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قبر در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.
 • دیدن قبری ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است.
دیدن قبر در خواب
 

تعبیر خواب کندن قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یعنی آنجایی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته ‌فکر مشغول می‌شوی.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه تو در حال قبر کندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید قبری حفر می‌کنید، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می‌کنند. اما اگر خواب ببینید حفر قبر را به اتمام رسانده‌اید، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می‌کنید، و اگر در هنگام حفر قبر آفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاری نتیجه مطلوبی به دست می‌آورید. اگر خواب ببینید قبری تازه حفر شده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می‌شوید.

 

تعبیر خواب دیدن قبر در خانه

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه‌اش قبر می‌کنند عمر بیننده خواب دراز می‌شود.
 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر بام خانه او قبر می‌کندند، دلیل که عمر او دراز بود.
 

تعبیر خواب نبش قبر

به بیان معبرین غربی تعبیر دیدن نبش قبر در خواب به احساسات بیننده خواب نسبت به تجدید و وارسی مجدد روی موضوعاتی که در گذشته رخ داده است اشاره دارد. در واقع بیننده خواب این احساس را دارد که باید بطور ریشه‌ای به مشکلاتی که در گذشته پدید آمده نگاه کرد و برای آن‌ها راه حلی یافت. مسائلی مثل دروغگویی، شکاکی یا خیانت می‌تواند از این دسته باشد.
 

تعبیر خواب قبر خالی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است.
به تعبیر معبرین غربی دیدن قبر خالی در خواب به تفکرات صاحب خواب و برنامه‌های او برای آینده اشاره دارد. شما افکاری پریشان دارید که موجب می‌شود در روز‌هایی که پیش روی شماست ناامید و پشیمان شوید. در واقع شما هیچ برنامه مشخصی برای آینده خود ندارید و در این باره فکری نمی‌کنید. تعبیر خواب قبر خالی همچین می‌تواند به معنای از دست دادن دوستانتان نیز باشد. برای فائق آمدن بر این وضعیت لازم است که در زندگی شاد بوده و شکرگزار نعمت‌های خداوند باشید.
 

تعبیر خواب قبر خود

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قبر خود در خواب، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد.
 • دیدن قبر خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.
 • دیدن جسد خود میان قبر، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مایوس کننده است.
 

تعبیر خواب در قبر گذاشتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می‌نهند گرفتار مشکلات می‌شود و معاش او تنگ می‌گردد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می‌دهند و هر چه می‌گوید کسی صدایش را نمی‌شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می‌شود و کسی به یاری او نمی‌شتابد و دستش را نمی‌گیرد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یعنی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته‌اید و خاک به غیر از سر، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می‌شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می‌دهد.
 

تعبیر خواب راه رفتن روی قبر

به تعبیر آنلی بیتون اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می‌روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.
 
 منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب 
تعبیرستان272 Comments
 1. سلام
  من خواب دیدم شب بود و همراه پدرم مشغول نبش قبر مادربزرگم که چند سال پیش فوت کرده هستیم قصد ما این بود چند متر قبر را جا به جا کنیم خاکش بسیار نرم و ماسه ایی بود.چند نفر از اقوام به کمک ما آمدند .بقیه اتفاقات من آنجا نبودم.
  راستی چرا فیلتر شدین؟؟؟؟؟
  ممنون از سایت بسیار خوبتون

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. حاکی از جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: گویای فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. سخت کار می کنید تا حقیقتی در مسأله ای که دست از سرتان بر نمی دارد را نمایان کنید. دارید می کوشید چیزی درباره ی خودتان، شهرت تان و هویت شخصی تان بفهمید. تعبیر دیگر: می کوشید به ریشه ی مسأله ای (اصل یک مسأله) دست یابید. (فیلتر نشده ایم!)

 2. سلام صب بخیر

  خواب دیدم با خواهر کوچیکترم و دوستم از یجایی رد شدیم با اینکه بیابون بود ولی فقط اولش ک رو ب خیابونه ب ردیف درختای بلند داشت همینطور رد میشدیم دیدم ی مردی بالای ده تا قبر کنده بود ب دوستم گفتم مگه بهشت زهرا نداریم ک این اومده اینجا خلاصه بهش مشکوک شدیمو فرار کردیم داشتیم میرفتیم خونه مادربزرگم نمیدونم چرا سیب درختی رو ب زیر کفشمون بسته بودیم (مثل پاشنه کفش)بعد ی سیب هم دستم بود داشتم میخوردم دیگ رسیدنی اونجا سیبارو درآوردم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. گویای جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مشکوک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • مشکوک شدیمو فرار کردیم داشتیم میرفتیم خونه مادر بزرگم نمیدونم چرا سیب درختی رو ب زیر کفشمون بسته بودیم
    (مثل پاشنه کفش بعد ی سیبم دستم بود میخوردم تا رسیدم خونه مادربزرگم سیبا رو از زیر کفش درآوردم

    • مدیر سایت آذر 12, 1399 at 0:46 ق.ظ

     در ادامه: بیانگر شهود و عدم امنیت شما در مورد موقعیت یا رابطه ای است. حس می کنید درباره ی یک سلسله اطلاعات، در تاریکی و ناآگاهی نگه داشته شده اید. به تعبیر دیگر، حس آماده نبودن می کنید. از ناشناخته ها می هراسید. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. نمایانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.

 3. سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم که یکی از نزدیکانمون فوت کرده و پدرم قبری رو برای خودش از قبل خریداری کرده بود و اون قبر رو داد که فرد فوت شده رو دفن کنن و پدرم داشت با مادرم درمورد خرید مجدد قبر هم برای خودش و هم برای مادرم صحبت مسکرد من فقط صحنه ای پدرم داشت صحبت میکردو دیدم قبر یا چیزی رو ندیدم. نمیدونم که قبل از طلوع آفتاب بود یا بعد از طلوع آفتاب

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی می خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید که توسط شخصی که مرده است، نمایانده می شود. گرچه او، دیگر در زندگی تان، هیچ سهمی نداشته باشد. تعبیر دیگر: احساسات تان نسبت به او مرده اند و تغییر یا فقدانی بزرگ در رابطه تان با او در حال وقوع است. تعبیر دیگر: یعنی خشم نهفته ی عمیق نسبت به او دارید.

   • سلام عیدتون مبارک، شما همیشه خواب های منو تعبیر کردین میشه اینو برام تعبیر کنید پدر خواب دیده با یکی از اشناهاشون که ایشون روحانی و مسئول نماز میت هست تو بهشت زهرا بالای سر یه قبر بودن داشته اون روحانی اهک میریخته تو قبر بد پدرم هم با پا یکم از اهک و هل میده تو قبر( نمیدونسته تو قبر پره یا نه مشخص نبوده )بد به روحانی میگه من زنده ام ها اونم میگه میدونم از خواب میپره. ممنون از همه وقتی که میزارید برای تعبیرخواب باتشکر

    • سلام؛ همچنین! تمامی خوابها تعبیر می شوند. نگران نباشید! خوابتان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می کند که لزوما نمی خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خوابتان می نمایاند مانع ها و مسأله های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. حاکی از جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: گویای فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اهک میریخته» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام من خواب دیدم انشالله که خیرباشه…خواب دیدم که درحیاط خانه داییم قبری است وداخل آن قبردخترداییم خوابیده است امانمرده مدتی بعدازخواب بیدارمیشودوگریه میکندومن اوراازقبربیرون میاورم وپیش مادرش میبرم

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.

 5. سلام وقت بخیر . من خوابی دیدم ، ان شاءالله که خیر باشه

  که وارد جایی شدم که قبرستان بود ( الان چون گذشته خیلی درست یادم نیست) که داخل خونه طوری بودن . رو و دور و بر تمام قبرها پاستیل بود . و ما هی جمع میکردیم و فکر میکنم میخوردیم .

  من اتفاقا اصلا اهل غیبت نیستم . نمیدونم این خواب چه معنی ای داره

  ان شاءالله خیر باشه ممنونم از شما

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی موقعیت یا شخصی نچسب، به شکلی دلپذیرتر ظاهر می شود. خواب به شما می گوید که گمراه می شوید یا فریب می خورید و لازمست تصمیم های بهتر و آگاهانه ای بگیرید. به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید.

 6. درود

  من در خواب دیدم که در قبرستان قدیمی هستم و هیچ یک سنگ قبر ندارند ولی اطرف قبر ها مثل قدیم سنگ چینی شده است و در حال نبش قبر هستم ولی به جسد نرسیده ام سه شمش طلا که به نظرم زیاد اعیار و ارزش بالایی ندارند را پیدا می کنم و همچنین در حال پیدا کردن سرگذشت و پیداکردن مشخصات مرده و فهمیدن مطالبی در مورد صاحب قبرهستم و همچنین طلاها را همانجا گذاشتم و علاقه ای به بردن آنها نداشتم.

  • درود! خوابتان یعنی سخت کار می کنید تا حقیقتی در مسأله ای که دست از سرتان بر نمی دارد را نمایان کنید. دارید می کوشید چیزی درباره ی خودتان، شهرت تان و هویت شخصی تان بفهمید. تعبیر دیگر: می کوشید به ریشه ی مسأله ای (اصل یک مسأله) دست یابید. به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «شمش طلا که» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. سلام خسته نباشید

  من دیشب خواب دیدم که پدرم،مادربزرگ و پدربزرگ مادریم رو نبش قبر کرد،وقتی کفن مادر بزرگم رو کنار کشیدیم جنازش سالم بود و باعث تعجبم شد چون مادربزرگم ۴ ساله فوت کرده،مادرم تو خواب میگفت حتمن خیلی پاک و با ایمان بوده که جنازش سالمه اما پدرم قبول نداشت و میگفت جنازه بعد ۴ سال تازه تجزیه میشه!!بعد اون جنازه مادر بزرگم رو تکه تکه کرد و استخوان هاش رو خورد کرد طوری ک مغز استخوانش رو زمین ریخت:((منم حواسم نبود کمی از استخوان لگنشون رو کندم و دادم به پدرم بعد پدرم دفنشون کرد کنار هم،اینو هم بگم پدرم در کل آدم با ایمانیه و همیشه براشون خیرات زیادی داده،من هم همینطور:(

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر پایان چیزی است. همچنین، یعنی می کوشید احساسی یا جنبه ای از زندگی تان که آماده ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می کنید. خارج از دسترس هستید. علامتی از انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می کوشید احساس یا جنبه ای از زندگی تان که آماده ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید. به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است. نمایانگر کشف یا درک اینست که نقطه ضعفی در برنامه هایتان یا خط فکری تان هست. ممکنست، توجه فوری تان را به موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند.

 8. سلام و خسته نباشید

  من مادربزرگم۳ساله فوت کرده..خواب دیدم که رفتم سر قبرش و همه روی قبرش سنگ میگذاشتن..منم گریه میکردم که اینکارو نکنید اون زندست..قبرش شیشه ای بود‌ مادر بززگم نگام میکرد لبخند میزد میگفت نارحت نباش..فقط من گریه میکردم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می دهید. تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل نشده یا ترس هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه های دورانداخته و متروکه ی شماست. ممکنست از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره ی سوگواری است. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 9. سلام صبح جمعه خواب دیدم داخل قبرستانم چند تا قبر خالی بود میخاستم یکیش بخرم فروشنده قیمت ۳و۷و۱۱ میلیون گفت پیش خودم گفتم اینا که کنارهم هستند چرا اختلاف قیمت دارند منصرف شدم که از خواب بیدار شدم تعابیر خوندم حالم بد شد لطفا اگر امکانش است تعبیر خوابم بگید سپاسگزاریم

  • سلام! خواب‌تان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست نمادی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. گویای جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: گویای فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. گویای کمال ذهنی، شفا، تکامل، موسیقی و دستیابی به معنویت بالاست. تعبیر دیگر: گویای یگانه بودن و بی‌قاعدگی است. بیانگر شهود، تسلط در زمینه‌ای خاص، معنویت، روشنگری و گنجایش برای کسب است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. ممکنست گویای دو شخص یا یک شراکت باشد. شاید به دنبال تعادل و برابری هستید.

 10. خواب دیدم سرقبرخودم بودم که تاریخی روش داشت و من نمیتونستم بخونمش،این خوابو چندباردیدم،تعبیرش چیه

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست علامتی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. نمایانگر جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: نمایانگر فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. درباره‌ی بخش‌هایی از شخصیت‌تان ریسک می‌کنید که فراموش شده‌اند یا فکر می‌کردید که مرده‌اند. نمایانگر تغییری بزرگ است که در جنبه‌ای از زندگی‌تان رخ می‌دهد.

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور