تعبیر خواب عسل – خوردن عسل در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب عسل، تعبیر خواب عسل خوردن، تعبیر خواب عسل تلخ و تعبیر خواب عسل با موم همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب عسل
ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین اسلامی دیدن عسل و انگبین در خواب را نیکو و آن را مال و ثروت می‌دانند در صورتی که معبرین غربی به دلیل داشتن خواص باروری در عسل، آن را به روابط جنسی تعبیر کرده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب عسل - تعبیر خواب عسل خوردن

 

در کتب تاریخی و تعابیر خواب اسلامی عسل با نام معرب انگبین آورده شده است. بنابر این تعبیر خواب انگبین همان تعبیر خواب عسل است.

 

تعبیر خواب عسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رؤیا می‌شود.
 • برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته‌اند و ذکر کرده‌اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.
 • چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می‌دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضاً سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می‌شود
ابراهیم کرمانی گوید: عسل در خواب، غنیمت بود از مال‌ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.
 
روایت است که مردی به ابن سیرین گفت در خواب دیدم عسل را از جام گوهر می‌لیسیدم، گفت: از خدا بترس و یاد قرآن را برگردان که آن را فراموش کردی پس از آنکه خواندی و یادگرفتی.
 
معبرین غربی گویند:
 • از دیدگاه روانشانسی عسل سمبل شیرینی و تجمل است. غذایی طبیعی که باعث افزایش باروری مردان و زنان می‌گردد. به همین دلیل دیدن عسل در خواب نشان دهنده روابط جنسی و فعالیت در هر زمان برای بیننده خواب است البته عسل در خود نشانه‌های ناگواری را هم دارد که از این نشانه‌های بد می‌توان به به بد رفتاری، حسادت و بدخویی اشاره کرد که خود را به صورت عسل در خواب نمایش می‌دهند.
 •  رویای عسل بازتابی از خصوصی‌ترین مسائل بین افراد متأهل را نشان می‌دهد.
 • اگر در خواب عسل تصفیه شده خوردید نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.
 
کارل یونگ می‌گوید:
 • دیدن عسل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در رابطه با دیگران کمتر آرام و ساکت و بی زبان باشید و بیشتر صادق باشید. شما نیا زدارید که مدعی شوید و مطمئن شوید که صداتان شنیده می شود.
 • تعبیر دیگر این است که دیدن یا خوردن عسل در خوابتان بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. این خواب نماد باروری و بهره وری است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: تماشای عسل: خوشبختی و کامیابی
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن انگبین میراث بود
 • دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عسل در خواب، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی.

 

تعبیر خواب عسل تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر خواب عسل خوردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
خوردن عسل در خواب بر سه وجه است.
 1. روزی حلال
 2. منفعت
 3. به مراد دل رسیدن
ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن عسل: دوستی تازه
 
آنلی بیتون می‌گوید: خوردن عسل در خواب، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

 

تبلیغات در ستارهتعبیر خواب عسل و موم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: موم از عسل حاصل می‌شود و عسل نیز در خواب‌های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می‌بینید از موم خالص ساخته شده باشد.

 

تعبیر خواب موم زرد

منوچهر مطیعی تهرانی:‌ موم زرد غم و اندوه تعبیر می‌شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.
 
منابع:
dreamatico.com
خواب و رویا
 


 1. سلام.من خواب دیدم که با دوتا از همکلاسی‌های دانشگاه توی ایستگاه مترو منتظر قطاریم. یکی از همکلاسی‌هام یه دختر چادری بود و اون یکی هم پسری بود که در عالم واقع احساس میکردم میخواد باهام ارتباط برقرار کنه ولی خب من کلا رفتارم یه حوریه کسی جرات نمیکنه جلو بیاد. توی خواب اون همکلاسیم با شلوارک. یه قطار اومد، شلوغ بود نتونستیم سوار بشیم، قطار بعدی اصلا برامون نایستاد.قطار بعدی هم فقط اون همکلاسیم که چادری بود سوار شد. بعد دیدم یه خانم چادری اومد سمتم بهم گفت چادرت کو؟ بهش گفتم توی ساک بود ولی ساکن الان نیست.گمش کردم. گفت دوستت اشتباهی برده بودش، الان پیش ماست.بیا تا بهت بدیمش. رفتم توی اتاقی که چندتا خانم محجبه بودن و اونجا بهم چادرمو دادن.منم سرم کردم اومدم بیرون.قطار بعدی که اومد سوار شدیم و همش همکلاسی‌های قدیمیم رو می‌دیدم.قطار که حرکت کرد یکی اومد کنار من نشست و من رو جدا کرد از قطار. انگار صندلی ما دو نفر از قطار جدا شد و رفتیم بالا و یه مسیر متفاوت از قطار رو رفتیم به سمت جلو.همینطور که می‌رفتیم دیدم دیگه توی تونل نیستیم و توی آسمون یه جایی شبیه به حیاط حرم هستیم.توی حیاط فرش پهن شده بود و مردم داشتن عبادت میکردند ولی من و اونی که پیشم نشسته بود و خدایان توی هوا بودیم. توی هوا چند ردیف موم عسل مثل تاروپود پارچه وجود داشت و ما می‌رفتیم بین اون موهای عسل جوری که به دست و پامو و بدنم کلی موم چسبیده بود و در همون حال مرتبا ذکرهای مختلف از بلندگوی حرم پخش میشد. بعد من ترسیدم، گفتم الانه که از مومها سنگین بشیم و بیوفتیم. برای همین از اون آدم خواستم که بشینیم روی زمین. وقتی نشستیم، توی دستم یه کاسه پر از عسل بود که یه مقداریش هم ریخت رو فرش حیاط حرم و بقیه اش هم برای خودم برداشتم.
  این رو هم بگم که دو هفته پیش یکی از همکلاسیهای قدیمیم باهام تماس گرفت، و اینکه من به تازگی یه طلسم رو که توی زندگیمون بود باطل کردم و خیلی به گذشته فکر میکنم.شب قدی هم چه تازه گذشت برای اولین بار عبادت کردم.

  • سلام! خوابتان حاکی از دوره ی تحول در زندگی تان است. لازمست برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و هدف هایتان، اندکی زمان گذارید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید). علامتی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید. تعبیر دیگر: عموما، بی آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بهم گفت چادرت کو؟» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • بهش گفتم توی ساک بود ولی ساکم الان نیست.گمش کردم. گفت دوستت اشتباهی برده بودش، الان پیش ماست.بیا تا بهت بدیمش. رفتم توی اتاقی که چندتا خانم محجبه بودن و اونجا بهم چادرمو دادن.منم سرم کردم اومدم بیرون.قطار بعدی که اومد سوار شدیم و همش همکلاسی‌های قدیمیم رو می‌دیدم.قطار که حرکت کرد یکی اومد کنار من نشست و من رو جدا کرد از قطار. انگار صندلی ما دو نفر از قطار جدا شد و رفتیم بالا و یه مسیر متفاوت از قطار رو رفتیم به سمت جلو.همینطور که می‌رفتیم دیدم دیگه توی تونل نیستیم و توی آسمون یه جایی شبیه به حیاط حرم هستیم.توی حیاط فرش پهن شده بود و مردم داشتن عبادت میکردند ولی من و اونی که پیشم نشسته بود، توی هوا بودیم. توی هوا چند ردیف موم عسل مثل تاروپود پارچه وجود داشت و ما می‌رفتیم بین اون موهای عسل جوری که به دست و پامو و بدنم کلی موم چسبیده بود و در همون حال مرتبا ذکرهای مختلف از بلندگوی حرم پخش میشد. بعد من ترسیدم، گفتم الانه که از مومها سنگین بشیم و بیوفتیم. برای همین از اون آدم خواستم که بشینیم روی زمین. وقتی نشستیم، توی دستم یه کاسه پر از عسل بود که یه مقداریش هم ریخت رو فرش حیاط حرم و بقیه اش هم برای خودم برداشتم.
    این رو هم بگم که دو هفته پیش یکی از همکلاسیهای قدیمیم باهام تماس گرفت، و اینکه من به تازگی یه طلسم رو که توی زندگیمون بود باطل کردم و خیلی به گذشته فکر میکنم.شب قدری هم که تازه گذشت برای اولین بار عبادت کردم.

    • به دست و پامو و بدنم کلی موم چسبیده بود و در همون حال مرتبا ذکرهای مختلف از بلندگوی حرم پخش میشد. بعد من ترسیدم، گفتم الانه که از مومها سنگین بشیم و بیوفتیم. برای همین از اون آدم خواستم که بشینیم روی زمین. وقتی نشستیم، توی دستم یه کاسه پر از عسل بود که یه مقداریش هم ریخت رو فرش حیاط حرم و بقیه اش هم برای خودم برداشتم.
     این رو هم بگم که دو هفته پیش یکی از همکلاسیهای قدیمیم باهام تماس گرفت، و اینکه من به تازگی یه طلسم رو که توی زندگیمون بود باطل کردم و خیلی به گذشته فکر میکنم.شب قدری هم که تازه گذشت برای اولین بار عبادت کردم.

    • در ادامه: جنبه هایی از خودتان را باهم وصله پینه می کنید و اجزای قدیمی که رد شده اند را تأیید می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از موقعیتی چسبناک باشد. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه هایی ازین باشد که درباره ی اینکه در رابطه ای خاص با شما رفتار می شود، چه حسی دارید (حس تان را بیان می کند، درباره ی طرز رفتار طرف مقابل تان در رابطه ای با شما). از دیدگاه فراروانشناسی: امید به حضرت باری‌تعالی داشته باشید که مشکلات حل و فصل خواهند شد و معجزهها را خواهید دید.

    • در ادامه: نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. گویای امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه ی معنویت تان رشد می کنید. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می شود. تعبیر دیگر: نمایانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. علامت باروری و بهره وری است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به دست و پامو و بدنم کلی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام من دخترم و ١٨ سالمه

  خواب جوجه ای خیس و ضعیفی رو دیدم که من مادرشم

  خواب دیدم در حال خوردن ظرف پر از عسل هستم که یکدفعه عسل، مورچه میوفته

  عسل که پر از مورچه شد، دادمش به خوردِ مادرم

  مادرم عسل با مورچه میخورد

  اما من مورچه هاشو جدا میکردم و عسل خالی رو میخوردم

  بعد خواب دیدم که اجداد مادرم تو اعماق دریاها زندگی میکنن و منم یه موجود دریایی ام

  • سلام! خوابتان گویای پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره تان می گویند یا اینکه درباره ی دیگران چه می گویید! لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می شود. تعبیر دیگر: گویای ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. علامت باروری و بهره وری است. گویای نارضایتی کلی تان از روزمره تان است. حس می کنید فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید؛ یا چیزهای کوچک، در آینده آزارتان خواهند داد. ممکنست استعاره ای ازین باشد که حس ناشکیبا بودن و بیقراری داشته باشید. تعبیر دیگر: افزایش فعالیت های کاری، انتظار می رود. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید که زندگی تان خیلی ساختاریافته و ترتیب یافته است.

 3. درود:خواهر بنده در خواب دیده بود که من مشغول حفاری کردن زمین هستم که ناگهان به یک کندوی پر از عسل میرسم که هم خواهرم هم دامادمون از اون عسل هم خورده بودن در خواب و گفت بسیار شیرین و خوش طعم بود.

  • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 1:51 ق.ظ

   درود! خواب‌تان نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. نشانگر پیشرفت شخصی است. در حال کشف اکتشاف‌های نو در مورد خود و کشف پتانسیل‌های خود هستید. فرصت‌های بسیاری برایتان وجود دارند که در زندگی پیشرفت کنید؛ آنها را از دست ندهید! کندوی عسل، علامتی از سختکوشی و اهمیت کار گروهی است. ممکنست ترفیع شغلی پیش رویتان باشد. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: نمایانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. علامت باروری و بهره‌وری است.

 4. سلام من خواب ديدم يه دختربچه خيلي خوشگل كه خيلي از من خوشش ميومد اومد پيشم بعدش من وقتي نشستم تا ببينمش از دستاش عسل ميچكيد بعد من اونو رسوندم ب مقصدش موقع برگشت دستاي منم عسلي شده بود و خوردمش مزش خيلي شيرين بود ، تعبيرش چي ميتونه باشه ؟

  • سلام! خواب‌تان گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: گویای ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است. زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید.

 5. سلام ،خواب دیدم تو تا دیگ پر عسل و موم در حال جوشیدن بود و من با انگشتام عسل می‌خوردم لطف میکنید بگید تعبیرش چیه ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. به نگرش‌تان درباره‌ی موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده‌اید. ممکنست بیانگر نقد، عصبانیت یا ناامیدی نهفته باشد. باشد. قصد انجام کاری را دارید. انتقاد را با آغوش باز می‌پذیرید و بعنوان یک جسم در بر گیرنده، نماد رحم است. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است.

 6. سلام

  خواب دیدم جویی از عسل و موم همراه عسل دقیقا مطابق آیات قرآن جاری بود مانند نهر من هم از عسل هم از موم آن خوردم بسیار بسیار خوش طعم و دقیقا مانند طلا می‌درخشید خیلی خوش رنگ بود

  تعبیر آن چیست؟

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعتی پاک و بسیار است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: گویای ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است.

 7. من خواب دیدم پدرم یک ظرف پر از عسل رو خورد و خیلییی هم دوست داشت تعبیرش چیه ؟

  • اول سلام! خواب‌تان نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: گویای ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است. (خواب‌هایتان را لطفا مکرر ارسال نکنید!)

 8. سلام خواب دیدم در یک مکان یا اتاق خیلی بزرگ پره از عسل، واین عسل اونقدر زیاد بود که تا نصفه ی دیوارای اتاق ( نزدیک به سقف ) پربود از عسل خیلی زیاد بود [برای مثال شما استخر آب رو تصور کنید منتها به جای آب عسل بود ] من لباسامو درآوردم رفتم داخلش، بدنمو توی عسلها میشستم و طوري نبود که عسلها به بدنم بچسبه وکش بیاد ونشه اصن جابجا بشی واذیت کنه اینجور نبود بلکه بسیار لذت بخش بود . خیلى راحت بودم داخلش. مثل .آب. وفردای اونروز بازم رفتم همینکارو انجام بدم.

  ازاینی که میخام بگم توخوابم مطمئن نیستم اماانگاری در خواب طوری بود که هرروز باید میرفتم اینکارو انجام میدادم

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:51 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است.

 9. سلام من خواب دیدم برادرم شربت عسل درست کرده ترکیبی از آب و عسل بود و معلوم بود که خوبه ولی وقتی می خواست برای من و داداش دیگم بریزه تو لیوان توی لیوان پر از تفاله و چای مونده میشد که من تستش میکردم تلخ بود و میریختمش .چند بار این عمل تکرار شد …ممنون میشم تعبیرش را بگید

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:51 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه یا شرایطی خاص در زندگی‌تان است که هضم و تحملش دشوار است. ممکنست مرتکب گناه شوید (اندکی حس گناه تجربه کنید). لازمست خونسرد باشید. شاید درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می‌شود. از نظر استعاری، بیانگر تطهیر روحی است. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است.

 10. سلام من خواب دیدم توی بشقابی موم عسل بود و روی اون هم عسل ریخته بودم، و قاشق میزدم و از هر دو تیکه میخوردیم( عمه من و خواهرم و مادرم.. هم بودن و ی جایی از خواب خواهرم به تمجید از خودش گفت دیدین چه عسل نابی خریدم، در واقع من عسل رو خریده بودم ولی جوابش رو از روی خجلت با احترام ندادم) خلاصه داشتم عسل میخورم و رنگ بسیااااااار شفاف و زیبایی داشت و طعم بسیااااااااااااار عالی هم‌ داشت..

  • مدیر سایت تیر 20, 1399 at 1:51 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید. لازمست در رابطه با دیگران کمتر آرام، ساکت و بی‌زبان باشید و بیشتر صادق باشید. لازمست مدعی شوید و مطمئن شوید که صدایتان شنیده می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره‌وری است. به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو لازمست یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکنست فیزیکی باشد یا عاطفی).

1 2 3 5

ستاره
Logo