تعبیر خواب بازی ورق (پاسور)

با تعبیر خواب بازی ورق، تعبیر خواب ورق پاسور به روایت آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب بازی ورق
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پاسور در خواب نشانه رسیدن سریع به خواسته‌های فرد بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب بازی ورق (پاسور)

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: ورق بازی می‌کنید: اعتبار و احترامتان را از دست می‌دهد.

 

تعبیر خواب بازی ورق – تعبیر خواب پاسور – تعبیر خواب قمار – تعبیر خواب حکم بازی کردن

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که در بازی ورق برنده می‌شوید، به این معنا است که قاضی در دادگاه به نفع شما رأی صادر می‌کند، اگر در بازی ورق بازنده شوید، به این معنا است که توطئه‌ی. دشمنان شما را گرفتار می‌سازد. ورق بازی کردن در خواب برای سرگرمی، نشان‌دهنده‌ آن است که به زودی به خواسته‌هایتان می‌رسید. اما اگر بر سر پول با کسی ورق بازی می‌کنید، به این معنا است که گرفتاری‌ها و مشکلاتی شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب ورق پاسور

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ورق‌های پاسور در خواب، بیانگر درگیری با مشکلات است.
 
از اینکه با “تعبیر خواب بازی ورق و پاسور ” همراه ما بودید بسیارسپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo