تعبیر خواب بادمجان | معنی دیدن بادمجان در خواب چیست؟

با تعبیر خواب بادمجان مطیعی تهرانی، تعبیر خواب بادمجان پخته، تعبیر خواب بادمجان سیاه و تعبیر خواب پوست کندن بادمجان همراه ما باشید.
تعبیر خواب بادمجان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بادمجان یا بادنجان گیاهی است با طبع گرم و خشک که از قدیم الایام در طبخ انواع غذاها کاربرد داشته است. با توجه به حضور پررنگ این خوراکی در زندگی انسان‌ها امکان دیدن آن در خواب برای هر شخص امکان پذیر است. تعبیر خواب بادمجان را میتوان از دو دیدگاه اسلامی و غربی مورد تحلیل قرار داد که قطعا تفاوت‌هایی با یکدیگر خواهند داشت. این تفاوت‌ها ناشی از نماد بادمجان در جوامع اسلامی و غربی است.

 

تعبیر خواب خریدن بادمجان - تعبیر خواب چیدن بادمجان - تعبیر خواب خوردن بادمجان سرخ شده - تعبیر خواب بوته بادمجان

 

تعبیر خواب بادمجان

ابن سیرین: اگر در بیداری فصل بادمجان باشد یا نباشد، چنانچه در خواب ببینی از آن خورده‌ای خام یا پخته، خشک یا تازه فرقی ندارد، به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی بادمجان‌های فراوانی داشته‌ای، اما همه آن‌ها را بخشیدی یا از خانه بیرون ریختی و چیزی از آن‌ها نخورده‌ای، از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

منوچهر مطیعی تهرانی: نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در فصل خودش رأی و اندیشه و تعقل است، اما در خارج از فصل نیکو نیست. ممکن است شما در خواب بادمجان ببینید اما بادمجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفاً به دیدن بادمجان تعبیر نادرست داشت.

بنر-هومکا-ستاره

پوست کندن بادمجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می‌آورد.

بر خلاف تعابیر معبرین اسلامی تحلیلگران غربی می‌گویند:

بادمجان در خواب نماد رونق و پیشرفت است. به طور کلی رویا دیدن بادمجان همواره با معانی خوب و نیکو همراه است.

 • اگر در زندگی بیداری به مشکلی برخورده‌اید به زودی حل خواهد شد.
 • اگر از کمبود پول رنج می‌برید، مبلغ زیادی پول دریافت خواهید کرد.
 • اگر از تنهایی رنج می‌برید در آینده‌ای نزدیک همراهی پیدا خواهید کرد که ورق زندگی شما را بر می‌گرداند.

معبرین درباره خوردن و خریدن بادمجان می‌گویند:

 • اگر در خواب بادمجان خوردید به زودی پسردار خواهید شد.
 • اگر بادمجان را از بازار و مغازه دار می‌خرید، برای رسیدن به موفقیت باید هزینه‌های آن را پرداخت کنید.
 • دیدن بادمجان در سالاد نیاز شما به عزیزاتتان را نشان می‌دهد. البته ممکن است این کمک از طرف آن‌ها صورت نپذیرد.

 

تعبیر خواب بادمجان سیاه

منوچهر مطیعی تهرانی: بادمجان نیکو نیست، به خصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادمجان دارید و آن را به دیگری می‌دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می‌شود و رنجی می‌رسد؛ اما اگر بادمجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد.

 

تعبیر خواب پرورش بادمجان

معبرین غربی:

 • اگر در خواب بادمجان پرورش می‌دهید به این معنی است که کارهای شما با موفقیت انجام شده و به تمامی تعهداتتان عمل می‌کنید.
 • اگر در حال مشاهده رشد بادمجان در باغ هستید به این معنی است که شما احساس عجیبی نسبت به برخی وقایع خواهید داشت.
 • اگر در خواب آرزوی رشد و پرورش بادمجان را دارید هدیه‌ای دریافت می کنید که باعث خوشحالی شما می‌گردد.

 

تعبیر خواب بادمجان گندیده

معبرین غربی: اگر در خواب بادمجان گندیده در زیر آفتاب مشاهده کردید به این معنی است که از شرکی زندگیتان جدا خواهید شد. شما باید برای محافظت از رابطه خود صبور بوده و رفتاری با درایت داشته باشید.

 

تعبیر خواب بادمجان کبابی و سرخ شده

معبرین غربی:

 • اگر در خواب بادمجان سرخ شده ببینید به دلیل اصرار در رفتارهای نادرست اطرافیانتان را از دست خواهید داد.
 • بادمجان کبابی در خواب به این معنی است که خود را برتر از دیگران می‌بینید. در واقع شما مرتبه‌ای را برای خود متصور شده و با همین استدلال خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کنید.
 • اگر در خواب قسمتی از بادمجان را پخته‌اید، در بیداری به دنبال بدست آوردن هدفی هستید. نگران نباشید شما در این راه موفق خواهید شد.

 

همانطور که مشاهده کردید برای تعبیر خواب بادمجان تعابیر مختلف و متناقضی گفته شده است. تعبیر این خواب کاملا بسته به خود و شرایطی که در آن زندگی می‌کنید دارد. از دیگر تعابیر نزدیک به بادمجان می‌توان به تعبیر خواب کدو و دیدن آن در رویا اشاره کرد. شما باید بتوانید جزییات رویا را در نظر گرفته و با نمادهای مختص هر جز به تفسیر خواب خود بپردازید. در صورت عدم توانایی در این کار، رویای خود را برای ما ارسال کرده تا به بررسی آن بپردازیم.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo