تعبیر خواب امضا و دست خط

با تعبیر خواب امضا و دست خط، تعبیر خواب امضا کردن سند، تعبیر خواب امضا کردن قرارداد و تعبیر خواب امضا کردن اجاره نامه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب امضا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که امضا کردن در خواب سمبلی از موافقت است یا به تعبیری دیگر آنچه اراده شما استوار است. اثراتی را که شما در این دنیا بر دیگران می‌گذارید به صورت امضا در خواب رویت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب امضا – تعبیر خواب دست خط – تعبیر خواب وصیت نامه مرده – تعبیر خواب امضا کردن قرارداد

 

تعبیر خواب امضا کردن اجاره نامه

کتاب سرزمین رویاها:

بنر-هومکا-ستاره

  • شما یک اجاره نامه را امضا می‌کنید: عدالت در تعقیب شما خواهد بود.

  • از یک نفر می‌خواهید که یک اجاره نامه را امضا کند: زندان

 

تعبیر خواب امضا کردن سند و قرارداد

بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید سندی را امضا می‌کنید، علامت آن است که علی رغم تلاش‌های شرورانه دشمنان، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد.

  • اگر خواب ببینید سندی را امضا می‌کنید، علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید. امضا هر گونه مدرک و سندی در خواب نشانه وقوع رویدادهایی نامطلوب است.

اگر خواب ببینید که مشغول امضای یک قرارداد هستید این خواب نمایانگر ارتقایی در وضعیت و جایگاه کاری یا تحصیلی شما است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo