تعبیر خواب جوان شدن چیست؟

با تعبیر خواب جوان شدن، تعبیر خواب جوان شدن مرده، تعبیر خواب جوان شدن خود فرد، تعبیر خواب پیر شدن جوان و تعبیر خواب جوان بودن از دیدگاه معبرین غربی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جوان شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – جوانی مرحله‌ای از زندگی است که تنها با عبور از آن قدر و جایگاهش را درک خواهیم کرد. معمولا رویایی با مضمون جوان شدن و بازگشت به دوران جوانی بیشتر در افراد مسن دیده شده و می‌تواند حاوی پیام‌ها و نشانه‌هایی برای فرد بیننده رویا باشد. با تعبیر خواب جوان شدن و دیدن فرد جوان در خواب همراه همیشگی مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب جوان شدن - تعبیر خواب جوان شدن معشوق

تعبیر خواب جوان شدن

 

تعبیر خواب جوان

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.
 • تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

مجلسی رحمة الله علیه گوید: دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.

 

تعبیر خواب جوان شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، پست و فرومایه می‌شوی

جابر مغربی می‌گوید: اگر شخص پیری در خواب ببیند که جوان شده است، بزرگی و عزتش دچار کاهش و اشکال می‌شود و در دنیا مغرور خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می‌یابد و تحقیر می‌شود.

 

تعبیر خواب جوان شدن خود بیننده خواب

مطیعی تهرانی گوید:

 • چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان‌تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین است مضافا این که فریب می‌خورید و کودکانه بازیتان می‌دهند.
 • اگر در خواب ببینید که جوان شده اید، اما چهره خویش را نمی‌شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است. 

 

تعبیر خواب پیر شدن جوان

مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می‌یابید و بزرگ می‌شوید.
 • اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می‌کنید.

 

تعبیر خواب جوان شدن مرده

اگر ببینی فرد مرده ای که او را می شناسی جوان یا زیبا شده به این علامت است که تغییرات قابل توجه، محسوس و مطلوبی بزودی در زندگی‌ات رخ خواهد داد که به سبب آن راضی و خشنود خواهی شد.

 

تعبیر خواب جوان بودن

معبرین غربی گویند:

 • شما مشتاق هستید که با کاری شروع کنید و انرژی لازم برای این کار را دارید.
 • شاید در این مقطع زمانی نگاه جدیدی به مسائل داشته‌اید. نشاط و انگیزه‌ای دوباره برای انجام کار گرفته و برای اطرافیان و اوقات فراغتتان زمان بیشتری را اختصاص داده‌اید. سعی کنید از این زمان لذت ببرید.
 • شاید وقت آن رسیده باشد که چیزی را امتحان کنید که قبلاً هرگز انجام نداده اید. ممکن است شما نیاز به یک تغییر بزرگ داشته باشید. تغییر و کاری که همیشه آرزوی انجام آن را داشته‌اید.
 • شما بازیگوش هستید و این رویا نشان می‌دهد که باید به دنبال روش‌های آرام‌تری برای سرگرم کردن خود باشید.
 • از دیدگاهی دیگر رویای جوان بودن نشان از خامی و ساده لوح بودن خواهد داشت. شما باید دقت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.
 • رویای جوان شدن می‌تواند بیانگر گیر افتادن در گذشته باشد. هر چند که تفکر و تامل در کارهای گذشته و گرفتن درس عبرت از آن‌ها مفید است ولی تمرکز بیش از حد در آن، جایی برای حال و آینده شما باقی نخواهد گذاشت.
 
از اینکه با تعبیر خواب جوان شدن و دیدن جوان در خواب همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. رویای جوان شدن در خواب معمولا شامل خواب‌هایی با مضمون جوان شدن مرده (پدر، مادر و …)، جوان شدن مادر بزرگ و پدر بزرگ، جوان شدن معشوق و … است. اگر خواب و رویایی با موارد گفته شده را مشاهده کردید می‌توانید آن را در قسمت نظرات انتهای همین مطلب “تعبیر خواب جوان شدن” برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo