تعبیر خواب پیر شدن

با تعبیر خواب پیرزن، تعبیر خواب پیر شدن، تعبیر خواب جوان شدن افراد پیر و تعبیر خواب صحبت کردن با افراد مسن و پیر همراه ما باشید.
تعبیر خواب پیر شدن

ستاره | سرویس سرگرمی – آنلی بیتون در تعبیر خواب که برای افراد مسن و یا پیر شدن فرد آورده است بیان می‌کند که اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه‌ آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است و اگر خواب ببینید که پیر شده‌اید، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

جابر مغربی: اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر به خواب دیدید که پیر شده‌اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.

 • اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود.

 


تعبیر خواب جوان شدن پیر

جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود

مطیعی تهرانی: اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود.

 

تعبیر خواب صحبت با افراد مسن

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب پیرزن

مطیعی تهرانی: دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: پیر زن: دعوا7 نظر
 1. باسلام

  خواب دیدم دوستم الهام که بخاطر فخرفروشی و ازدواجش مرا تحقیر می کرد و چند سال هست قطع ارتباطیم بامن و یکی از دوستانمون قرار داشت من از دوستم پرسیدم الهام را دیدی چطوره گفت مو کاشته در واقعیت هم کم مو بود صورتشم اینقدر شکسته شده بعد ازدواجش جا افتاده شده دیگه طراوت جوانی رو نداره من گفتم اره ازدواج باعث جا افتادن صورت میشه وپیر دیده شدن میشه خداکنه ما بعد ازدواج صورتمون شاداب و جوان بماند

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

 2. خوار دیدم ک از شهر حرکت کردم بسوی روستا تازه از شهر خارج شدم ک یادم امد یچیزی فراموش کردم باید برمیگشتم بعد یکی از اقوام دیدم گف بیا اینجا رفتیم طبقه دوم ساختمون تکمیل نده بهم شهرو نشون داد ک گردوغبار بود منم فک کردم ک طوفانه اما بعدش دیدم تیکه سنگای بزرگ و کوچک پرتاب ب بالا میشن و شهر کامل منفجر شد.

  منم ب اون اقوامم گفتم فک کنم زلزله امده لولهای گاز ترکیدن.

  انقد پرتاب سنگ زیاد بود ک متوجه شدم سمتم نزدیک میشه داشتم فرار میکردم ی سنگ کوچک ب پشتم خورد و افادم اما چیزیم نشد حتی خونم نیومد بعدش رفتم ب سمت روستا.

  موقعی ک رسیدم روستا امن و امان بود در حیاط خونه روستامون باز بود رفتم داخل دوتا زن دیدم پشت خمیده اما صورت مسن داشتن ک ب پشت خمیدشون نمیخورد ک انقد صورتشکن جون باشه.

  و بعد ی مرد جون دیدم و هیچی نگفتم بهش پیش خودم احتمال دادم ک مسافرن امدن اب ببرن از شیر اب.

  بعدشم یادم نمیاد از خواب.

  • بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن فامیل‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. ساختمان، بیانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، بیانگر سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. دیدن یک شهر، بیانگر محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. سنگ، نمادی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم‌ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می‌کوشید هویت‌تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! اینکه بسویتان پرت می‌شود، یعنی چیزی هست که از آن چشم‌پوشی کرده‌اید و نیاز دارید که توجه نزدیک‌تری به آن کنید. شاید نیاز دارید درباره‌ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اینکه فرار می‌کنید، یعنی با مسأله‌های تعلق داشتن و پذیرفتن، در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی، خودداری می‌کنید. اینکه در روستا هستید، بیانگر محدودیت است. نیاز دارید قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است.

 3. سلام روز بخیر دیشب خواب دیدم که دخترم که الان ۴ ماهشهر پیر و نهیف شده بود و من خیلی گریه میکردم اگه تعبیر خواب بنده رو بفرمایید ممنون میشم

  • کودک در خواب، اشاره به مسئولیت هایی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. گریه اشاره به ناراحتی درونی سرکوب شده ای دارد که لازم است با صراحت بیشتری درباره ی آن صحبت کنید. اجازه ندهید سرکوب احساسات، سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.

 4. خواب دیدم عشقم پیر شده و به من گل رز قرمزی میدهد

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور