تعبیر خواب عقرب زرد و کشتن آن در خواب

از نظر معبرین غربی عقرب زرد نمایانگر دشمن بزرگی است که قصد نابود کردن شما را دارد. دیدگاه دیگر غربی، تعبیر خواب عقرب زرد را نشانه‌ای از پول می‌داند.
تعبیر خواب عقرب زرد

ستاره | سرویس سرگرمی – از نظر فروید رویاها راهی برای ورود به ضمیر ناخودآگاه انسان‌هاست. او معتقد است محتوا و معنای رویاهایی که در خواب می‌بینیم در مورد تحقق آرزوها و خواسته‌های سرکوب شده آدمی است. در این مطلب تعبیر خواب عقرب زرد را بررسی می‌کنیم. برای تفسیر و تعبیر خواب خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب عقرب زرد - دیدن عقرب زرد در خواب چه تعبیری دارد؟

 

اغلب معبران اسلامی دیدن عقرب در خواب را نشانه دشمنی می‌دانند که برای نابود کردن زندگی شما از هر فرصتی استفاده می‌کند. معبرین در تعبیر خواب رنگ ها، رنگ زرد را نیز نشانه بیماری می‌دانند اما از نظر اسلامی برای عقرب زرد تعبیر جداگانه‌ای وجود ندارد. معبرین غربی دیدگاه‌های مختلفی برای عقرب زرد بیان کرده‌اند.

 

تعبیر خواب عقرب زرد (معبرین غربی)

اگر در خواب یک عقرب زرد ببینید، به این معنا است که در زندگی خود یک دشمن بزرگ دارید. شخصی هست که قصد دارد برنامه‌هایتان را خراب کند و شما را به بدبختی بکشاند. نگاهی به اطرافیان خود بیندازید؛ آیا کسی هست که همیشه در کنار او احساس ناراحتی و ضعف می‌کنید؟ روابط سمی را هرچه زودتر قطع کنید و همراهانی مناسب بیابید.


شاید بی‌منظور عملی از شما سر زده یا حرفی به زبان آورده‌اید که در نظر فرد مذکور ناخوشایند بوده و دائماً سعی دارد شما را مجازات کند. دقیق شوید و سعی کنید این درگیری‌ها را برطرف کنید.

برخی از معبرین دیدن عقرب زرد در خواب را نشانه‌ای از اندیشه‌های شما درباره پول و راه‌های به دست آوردن آن تعبیر می‌کنند.

اگر شما در خواب ببینید که یک عقرب زرد را می‌کشید نشانگر این است که شما سود بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست خواهید آورد.

تبلیغات در ستاره


 

برگرفته از:
mydreamsymbolism.com
dreamastromeanings.comستاره
Logo