۲۷۰ اسم دوقلو دختر شیک و دلنشین

مجموعه اسم دوقلو دختر بر اساس حروف الفبا گردآوری و ارائه شده اند. شما می‌توانید اسم دوقلو دختر به ترتیب الفبایی اسم اول، اسم دختر دوقلو ایرانی،  اسم دخترانه دوقلو و اسم دختر دوقلو را در این مطلب ببینید.

اسم دوقلو دختر

ستاره | سرویس مادر و کودک – اگر به تازگی صاحب دو دختر دوقلوی دوست داشتنی شده‌اید یا باردار بوده و منتظر تولد‌ آنان هستید، یکی از چالش‌های زیبای پیش رویتان انتخاب اسم دوقلو دختر است. ما برایتان مجموعه‌ای از اسامی دختر به صورت جفت شده گردآوری کرده‌ایم  تا به شما در انتخاب اسم دوقلوهای دخترتان  کمک کرده باشیم. این اسامی در شکل و آوا و گاهی در معنی با یکدیگر هماهنگ هستند و به نظر می‌رسد برای اسم دختر دوقلو مناسب باشند.

 

اسم دوقلو دختر

 


در این مطلب ببینید:


اسم دوقلو دختر به ترتیب الفبایی اسم اول

اسم دوقلو دختر با حرف آ

 1. اَرنیکا و ورونیکا
 2. اَسما و اسرا       
 3. اَعظم و اکرم      
 4. اَفسون و افشان   
 5. اَنیسه و انسیه     
 6. اُلگا و هلگا        
 7. اِلِنا و السانا        
 8. اِلسا و السانا       
 9. اِلناز و الینا
 10. اِلهه و الهام        
 11. اِلیکا و الینا        
 12. ارغنون و ارغوان           
 13. اریکا و الیکا      
 14. اشلی و نازلی     
 15. افرا و افروز      
 16. المیرا و الینا       
 17. الیا و الیانا         
 18. الیانا و الیسا       
 19. اندیشه و انگیزه  
 20. انوشکا و انوشه  
 21. اوریسا و اویسا   
 22. ایرانا و ایرسا     
 23. ایرن و ایرانا      
 24. ایلیکا و ملیکا     
 25. آبشار و آبگل     
 26. آبگل و آبگون    
 27. آتریسا و آترین    
 28. آتش و آذر         
 29. آتنا و آتوسا        
 30. آدورینا و آدونیس
 31. آذرگل و آذرگون 
 32. آذین و آراسته     
 33. آرالیا و آزالیا      
 34. آرامیس و آرتنیس
 35. آرژان و روژان  
 36. آرمینا و آرنیکا   
 37. آریانا و آرینا      
 38. آریسا و آرینا      
 39. آزیتا و آنیتا        
 40. آسو و آسوده      
 41. آفتاب و آفرین     
 42. آفرین ماه و آفرین مهر      
 43. آلماز و الناز       
 44. آلیس و آلیسا       
 45. آمنه و آسیه       
 46. آناشید و آناهید    
 47. آناهیتا و آنیتا      
 48. آنیتا و آرمینا      
 49. آوا و آیدا          
 50. آویده و آویژه     
 51. آوین و آوینا       
 52. آهو و آهید        
 53. آهید و ناهید       
 54. آی سودا و آی سان          
 55. آیتن و آیدا         
 56. آیدا و آیسا         
 57. آیسل و آیسو      
 58. آیشن و آیتن
 59. آیگل و آیناز   
  اسم دوقلو دختر - عکس نوزاد دختر دوقلو

  اسم دوقلو دختر


  اسم دختر دوقلو با ب

 60. بشرا و بشارت    
 61. بِهسا و مهسا      
 62. بِهشید و مهشید   
 63. باران و بارلی     
 64. بنیتا و آنیتا        
 65. بهار و بهارین    
 66. بهاران و بهارین  
 67. بهارک و بهارگل 
 68. بهارین و بهامین  
 69. بهدیس و مهدیس 
 70. بهناز و مهناز     
 71. بهنوش و فرنوش 
 72. بیتا و بینا      

  اسم دختر دوقلو با پ    

 73. پَرَند و پرتو       
 74. پَرَندیس و پرنسا  
 75. پَردیس و گلدیس  
 76. پَرنا و پرنیان     
 77. پَریوش و مهوش 
 78. پاردیس و پارمیس
 79. پانته‌آ و پانیا
 80. پانیذ و پاییز       
 81. پرگل و پرگون   
 82. پرگون و پرمون 
 83. پروا و آوا         
 84. پروین و پروا     
 85. پری و پریا        
 86. پریچهر و پریرخ 
 87. پریسا و پریماه    
 88. پرینوش و پریوش           
 89. پوپک و پیچک   

  اسم دختر دوقلو با ت، ث، ج، چ

 90. تَرانه و ترنم      
 91. تَرنّم و تبسم       
 92. تَندیس و مهدیس  
 93. تابان و تابناک    
 94. تانیا و سونیا      
 95. توتیا و تانیا       
 96. توران و پوران   
 97. توسکا و ویشکا  
 98. ثَمن و یاسمن
 99. ثَمین و ثمینا       
 100. ثَنا و ثریا          
 101. جانان و جانانه    
 102. جیحون و جیران 
 103. چکامه و چکاوک
 104. چکاوک و چیچک           
 105. چیترا و چیستا   

  اسم دختر دوقلو با ح و خ 

 106. حَسِیبا و حسنا     
 107. حُسنیه و حانیه    
 108. حدیث و حدیثه    
 109. حنا و حورا       
 110. حورآسا و حورآفرین        
 111. حوریا و حورا    
 112. حیات و حیفا
 113. خزان و خزر  

  اسم دوقلو دختر - عکس دختر دوقلواسم دخترانه دوقلو

  اسم دوقلو دختر با د

 114. دَریا و درین       
 115. دُرسا و درنا       
 116. دُرنا و درین       
 117. دریتا و درسا      
 118. دل آسا و دل آویز
 119. دلارام و دل آرا   
 120. دلبند و دلدار      
 121. دلشاد و مهشاد    
 122. دلناز و دلنواز     
 123. دنیا و دیبا         
 124. دنیز و دریا        
 125. دیبا و دینا   
   

  اسم دوقلوی دختر با ر   

 126. رَخشان  و رخشنده           
 127. رَزان و خزان     
 128. رَسپینا  و رستا   
 129. رَستا  و رها       
 130. رَها و رزا         
 131. رُزا  و رزیتا      
 132. رُزیتا  و رکسانا  
 133. رومیسا و رومینا 
 134. راحله و راحیل   
 135. رازان  و راژان  
 136. راشل  و راحیل  
 137. راضیه و مرضیه
 138. رامک  و پوپک  
 139. رایا  و رایان      
 140. رایحه  و راحله   
 141. رایکا و رونیکا
 142. روژان  و روژین
 143. روژینا و روژین 
 144. روشنا و روشنک
 145. روشنک  و فرانک
 146. روناک و رونیکا 
 147. رویا و زویا       
 148. ریحان و ریحانه  
 149. ریما و رونیکا

  اسم دختر دوقلو با ز و ژ

 150. زرین و درین     
 151. زوفا و زویا    
 152. زهرا و زهره     
 153. زهیرا و زهرا    
 154. زینب و زینت    
 155. ژاکلین  و ژالین  
 156. ژالین  و ژاله     
 157. ژرفا  و دریا      
 158. ژیلا  و ژینا       
 159. ژینا  و ژینوس   

  اسم دختر دوقلو با س

 160. سَحر و سپیده     
 161. سَروگل و سروناز           
 162. ساتیا و ساتین     
 163. ساحل و دریا      
 164. سارا و سارینا     
 165. ساغر و ساقی     
 166. ساناز و سروناز  
 167. سایان و ساینا     
 168. سپیده و سپینود   
 169. ستایش و ستوده   
 170. ستیلا و ستیا
 171. سودابه و سوده   
 172. سوگل و نازگل   
 173. سوگند و سوگل   
 174. سونیا و سارینا    
 175. سیتا و سیما
 176. سیما و سیمین 
      اسم دوقلو دختر - عکس دختر بچه های دوقلواسم دختر دوقلو

  اسم دوقلو دختر با ش

 177. شاپرک و شاپری 
 178. شاداب و شادان   
 179. شادگل و شادگون 
 180. شادلی و شادلین   
 181. شادی و شادیا     
 182. شادیا و نادیا       
 183. شارمینا و شارونا 
 184. شایلین و شارونا
 185. شبدیس و مهدیس 
 186. شکوفا و شکوفه  
 187. شکیبا و شکیلا   
 188. شوکا و توسکا    
 189. شهرزاد و شهرناز
 190. شهرناز و شهرنوش          
 191. شهین و مهین     
 192. شیدخت و شیدرخ
 193. شیده و شیدا       
 194. شیلا و شیما       
 195. شیما و شیوا

  اسم دختر دوقلو با ص، ط، ع، غ 

 196. صبورا و صبرا
 197. صدف و صحرا
 198. صفا و صفورا
 199. صوفیا و توتیا
 200. طَناز و طنان
 201. طنان و طنین
 202. طنین و ثمین      
 203. عابده و عارفه    
 204. عاصفه و عاطفه 
 205. عسل و غزل
 206. غَزال و غزاله
 207. غَزل و غمزه     

  اسم دختر دوقلو با ف، ق، ک

 208. فاطمه و فاطیما   
 209. فرگل و مهگل    
 210. فلور و فلورا      
 211. قصیده و غزل    
 212. کاترین و کاترینا  
 213. کاملیا و کامیلا    
 214. کیارا و کیانا

  اسم دوقلو دختر با گ و ل

 215. گل آذین و گل آرا
 216. گل آرا و گل آسا  
 217. گلاره و گلاویژ   
 218. گلاسا  و گلسا     
 219. گلباش و گلبان    
 220. گلدیس و گلشید   
 221. گلسا و مهسا       
 222. گلشید و مهشید    
 223. گلگیس و گلدیس  
 224. گلنار و گلناز      
 225. گلنوش و مهنوش 
 226. گیتا و گیتی       
 227. گیلدا و گیلوا      
 228. لامیا و لیانا  
 229. لاوین و لاریسا      
 230. لیانا و لیدا         
 231. لیلا و لیلیا  
 232. لیندا و لعیا

  اسم دختر دوقلو با م       

 233. مَهدا و مهدیس    
 234. مَهرو و مهسا     
 235. مَهشاد و مهشید   
 236. مَهلا و مهتا       
 237. مَهیا و مهلا       
 238. مِهرانا و مهرانه  
 239. مِهرسا و مهسا    
 240. مِهرناز و مهناز   
 241. مِهرنیا و مهرانا   
 242. مانا و مونا        
 243. ماهک و روشنک
 244. متانت و متین     
 245. مرسانا و مهرسا  
 246. مریم و ملیکا      
 247. مهراوه و مهرآنا  
 248. مهرآذر و مهرآذین           
 249. مهرآرا و مهرآسا 
 250. مهستا و مهستی  
 251. مینا و مینو     
 252. میترا و مارال

  اسم دختر دوقلو با ن 

 253. نسترن و نسرین  
 254. نگار و نگین      
 255. نگین و نگینا      
 256. نوژان و روژان  
 257. نیکا و نیکتا       
 258. نیکو و نیکی 

  اسم دختر دوقلو با و ، ه    

 259. ونوس و ونوش  
 260. ویانا و ویدا
 261. ویدا و آیدا         
 262. ویستا و ویشکا   
 263. هلنا و هلن         
 264. هلنسا و هلنا       
 265. هلیا و هلینا        
 266. هورزاد و هورشاد           
 267. هیلا و هیدا        
 268. هیلدا و گیلدا
 269. هوناز و هلناز    

با مراجعه به جداول زیر می‌توانید مجموعه اسامی دختر و پسر را به تفکیک حرف الفبا و همراه با معنی و ریشه اسم مشاهده کنید.

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo