فهرست کامل اسم دختر که به ین ختم می شود

فهرست کامل نام و اسم دخترانه که با "ین" تمام می‌شوند و یا به عبارت دیگر به "ین" ختم می‌شوند؛ به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.

ستاره | سرویس مادر و کودک – در این مطلب فهرست کامل اسم دختر که به ین ختم می شود را به همراه معنی و ریشه اسم ها می‌خوانید. تلفظ زیبا و خوش آهنگی اسم دختر غیر از معنای شایسته، تاثیر زیادی در جذابیت اسم دارد و از اهمیت زیادی برای نامگذاری برخوردار است. 

 

اسم دختر که به ین ختم شود

اسامی دخترانه که با ین تمام می شود

اَسرین
معنی: اشک، سرشک.
ریشه: کردی

الین
معنی: ال= ایل+ ین (پسوند نسبت)، منسوب به ایل؛ هم نژاد و هم خون
ریشه: ترکی

آترین
معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: فارسی

آتشین
معنی: نورانی، فروزان، گیرا، مؤثر، به رنگ آتش، سرخ
ریشه: فارسی

آذین
معنی: زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین
ریشه: فارسی

آرشین
معنی: آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می‌باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می‌باشد.
ریشه: فارسی

آفرین
معنی: هنگام تحسین و تشویق به کار می‌رود، مرحبا، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه آفرین، آفرین دخت
ریشه: فارسی

آگرین
معنی: آتشین، به رنگ آتش
ریشه: کردی

آلتین
معنی: آلتنای، زر، طلای ناب نام ایرانی
ریشه: ترکی

آلتین گلین
معنی: عروس طلایی
ریشه: ترکی

آیرین
معنی: ایل زیبا
ریشه: کردی

آیگین
معنی: ماننده ماه، دارنده روی چون ماه، زیبارو، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
ریشه: فارسی – ترکی

آیین
معنی: راه و روش، دین و عقیده
ریشه: فارسی

بَرفین
معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره.
ریشه: فارسی

بِه‌آفرین
معنی: خوب آفریده؛ خوش سیما، خوش منظر؛ در شاهنامه خواهر اسفندیار، که ارجاسپ تورانی او را زندانی کرده بود و اسفندیار آزادش کرد.
ریشه: فارسی

بافرین
معنی: بآفرین، لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین
ریشه: فارسی

بالین
معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
ریشه: کردی

بامین
معنی: نام روستایی در نزدیکی هرات.
ریشه: فارسی

بلورین
معنی: (معرب ـ فارسی) بلوری، به شکل بلور، ساخته شده از بلور، (به مجاز) شفاف و درخشان مانند بلور
ریشه: عربی

به آیین
معنی: دارای آیین بهتر
ریشه: فارسی

بهارآفرین
معنی: آفریننده بهار
ریشه: فارسی

بهارین
معنی: منسوب به بهار، بهاری
ریشه: فارسی

بهامین
معنی: به ضم ب، فصل بهار، بهار
ریشه: فارسی

بهین
معنی: مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)
ریشه: فارسی

پارمین
معنی: تکه یا قطعه‌ای از بلور؛ نام زنِ داریوش.
ریشه: فارسی

پاک آفرین
معنی: آفریننده پاک
ریشه: فارسی

پرارین
معنی: خوب و نیکو
ریشه: فارسی

پرندین
معنی: نرم و لطیف چون پرند
ریشه: فارسی

پرنین
معنی: مانند پر
ریشه: فارسی

پروین
معنی: دسته‌ای از شش ستاره‌ی درخشان در صورت فلکیِ ثور؛ ثریا، هفت خواهران، خوشه‌ی پروین
ریشه: اوستایی پهلوی

پرین
معنی: نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.
ریشه: فارسی

تاج آفرین
معنی: آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
ریشه: فارسی

تاک آفرین
معنی: مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)
ریشه: فارسی

تالین
معنی: پایتخت کشور استونی، برکناره‌ی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمده‌ی دریای بالتیک.
ریشه: فارسی

حورالعین
معنی: زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم
ریشه: عربی

حورآفرین
معنی: حور (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)
ریشه: عربی – فارسی

خوشین
معنی: خوش و زیبا
ریشه: فارسی

دُرین
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی.
ریشه: عربی

روژین
معنی: منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا
ریشه: کردی

زربین
معنی: سرو كوهی
ریشه: فارسی

زرین
معنی: از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
ریشه: فارسی

زیوین
معنی: نقره‌ای، نقره گون
ریشه: کردی

ژاسمین
معنی: یاسمن
ریشه: فرانسه

ژاکلین
معنی: کنتس هنوت و هلند
ریشه: فرانسه

ژالین
معنی: شعله آتش
ریشه: ترکی

ژانین
معنی: نام دریاچه‌ای در یونان
ریشه: فرانسه

ژرفین
معنی: عمیق
ریشه: فارسی

سَروین
معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
ریشه: فارسی

سَلین
معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
ریشه: ترکی

سابین
معنی: سروکوهی
ریشه: فرانسوی

ساتین
معنی: محبوب و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

سوین
معنی: شادباش، عشق، محبت، علاقه شدید
ریشه: ترکی

سیمین
معنی: ساخته شده از نقره، نقره‌ای رنگ، سفید و درخشان، (به مجاز) زیبا
ریشه: فارسی

شَمین
معنی: (عربی – فارسی) (شم = بو، رایحه + ین (پسوند نسبت))، خوشبو
ریشه: عربی

شارمین
معنی: فرخنده و خجسته
ریشه: سانسکریت

شارین
معنی: متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین
ریشه: فارسی

شایلین
معنی: بی همتا
ریشه: ترکی

شکرین
معنی: (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین
ریشه: فارسی

شورآفرین
معنی: ایجاد کننده هیجان و شوق
ریشه: فارسی

شهین
معنی: منسوب به شاه؛ (به مجاز) دارای ارزش و مقامِ شاهانه
ریشه: فارسی

شیرین
معنی: دارای مزه‌ی شیرینی؛ (به مجاز) مطبوع، دلنشین، دلپذیر و زیبا
ریشه: فارسی

طنین
معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی
ریشه: عربی

عطرین
معنی: منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
ریشه: عربی – فارسی

فروردین
معنی: نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
ریشه: فارسی

کاترین
معنی: پاک، بی آلایش
ریشه: فرانسه

کارولین
معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی
ریشه: فرانسه

کاشین
معنی: نام محله در شمال ایلام
ریشه: فارسی

کاملین
معنی: گیاهی با گل های زرد و کوچک
ریشه: لاتین

کی آفرین
معنی: آفریننده پادشاه
ریشه: فارسی

گردآفرین
معنی: گُرد آفرید
ریشه: فارسی

گشین
معنی: (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی.
ریشه: فارسی

گلچین
معنی: آن که گل می‌چیند، چیننده‌ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده
ریشه: فارسی

گلین
معنی: عروس
ریشه: ترکی

گلین
معنی: منسوب به گل، به رنگ گل
ریشه: فارسی

گوهرین
معنی: جواهرنشان، مرصع
ریشه: فارسی

مَه جَبین
معنی: دارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی.
ریشه: فارسی – عربی

مِهرین
معنی: منسوب به مهر، نام آتشکده‌ای در قم
ریشه: فارسی

ماه آفرین
معنی: آفریده‌ی ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

ماهین
معنی: (ماه + ین (پسوند نسبت))، منسوب به ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

متین
معنی: دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.
ریشه: عربی

مرمرین
معنی: ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
ریشه: فارسی

مهرآفرین
معنی: آفریننده‌ی مهر و محبت و دوستی.
ریشه: فارسی

مهین
معنی: بزرگترین (از نظر سال)؛ بزرگتر، بزرگترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش
ریشه: فارسی

میهن
معنی: کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد، وطن
ریشه: فارسی

نارین
معنی: منسوب به نار، تر و تازه
ریشه: فارسی

نازنین
معنی: بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف
ریشه: فارسی

ناژین
معنی: درخت نارون
ریشه: فارسی

نرمین
معنی: منسوب به نرم، لطیف، مهربان
ریشه: فارسی

نسرین
معنی: گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه‌های نرگس است.
ریشه: فارسی

نگارین
معنی: زیبا، آراسته، مزین
ریشه: فارسی

نگین
معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می‌گذارند.
ریشه: فارسی

نواآفرین
معنی: آفریننده نغمه و آواز
ریشه: فارسی

نورآفرین
معنی: نور (عربی) + آفرین (فارسی) آفریننده نور و روشنایی
ریشه: فارسی – عربی

نورین
معنی: نور (عربی) + ین (فارسی) نورانی، نوری
ریشه: فارسی – عربی

نوژین
معنی: (نوژ = نوز = نوعی کاج + ین (پسوند نسبت))، منسوب به نوژ، مربوط به نوژ؛ (به مجاز) زیبا، سرسبز و با طراوت.
ریشه: فارسی

نوش آفرین
معنی: جاویدان آفریده شده
ریشه: فارسی

نوش آگین
معنی: به شهد و شکر آویخته، نوشین
ریشه: فارسی

نوشین
معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
ریشه: فارسی

نیک آفرین
معنی: آفریننده نیکی و خوبی
ریشه: فارسی

وه آفرین
معنی: آفریننده خوب یا آفریننده خوبی
ریشه: فارسی

هلپرین
معنی: رقصیدن
ریشه: کردی

هورآفرین
معنی: آفریننده خورشید
ریشه: فارسی

هوژین
معنی: آموختن
ریشه: کردی

یارین
معنی: خوشحالی، شادمانی
ریشه: عبری

یاسمین
معنی: یاسمن
ریشه: فارسی

یامین
معنی: اسم همسر حضرت یعقوب (ع)
ریشه: عبری

 

اگر تمایل دارید تمام اسامی دخترانه که با ن (نون) تمام می‌شود را ببینید به “فهرست کامل اسم دختر که با حرف ن (نون) ختم می شود” مراجعه نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo