اسم دختر که به نا ختم می شود

مجموعه‌ای کامل از اسامی دخترانه که آخر آن نا است یا به عبارت دیگر نام های دختر که به نا ختم می‌شوند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم.

ستاره | سرویس مادر و کودک – در این مطلب مجموعه اسم دختر که به نا ختم می شود را به همراه معنی و ریشه اسم جمع آوری کرده ایم. این نام های خوش آوا و زیبا اصولا از پرطرفدارترین اسامی دخترانه هستند. 

 

 اسم دختر که به نا ختم می شود - اسامی دخترانه با آخر نا

 

اسامی دخترانه که با نا تمام می شود

اَسنا
معنی: ارفع، بلندتر، عالیتر.
ریشه: عربی

اِلِنا
معنی: هلن و هلنا.
ریشه: یونانی

اِلسانا
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.
ریشه: ترکی

اِلینا
معنی: نیکویی و نعمت برای ما.
ریشه: عربی

ادرینا
معنی: تکیه گاه
ریشه: آشوری

ادنا
معنی: از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی‌ترین؛ پایین‌تر
ریشه: عربی

ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

افرینا
معنی: آفرین، نام دختر سیامک پیشدادی
ریشه: فارسی

المینا
معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه).
ریشه: ترکی

الیانا
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.
ریشه: ترکی

امینا
معنی: زن درستکار، امین (عربی) + ا (فارسی)، مورد اعتماد، امین
ریشه: عربی

اورنینا
معنی: ربة النوع فراوانی نعمت
ریشه: یونانی

ایرانا
معنی: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه: فارسی

ایلانا
معنی: دختر سرزنده، نام نوعی درخت است
ریشه: عبری

آتنا
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی

آتورینا
معنی: تغییر دهنده، متحول کننده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
ریشه: آشوری

آدرینا
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی

آدنا
معنی: نام روستایی در نزدیکی چالوس
ریشه: فارسی

آدورینا
معنی: آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
ریشه: آشوری

آذرمینا
معنی: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه: فارسی

آرمانا
معنی: امیدوار، آرزومند
ریشه: فارسی

آرمینا
معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی

آریانا
معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: فارسی

آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

آسنا
معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی – پهلوی

آشورینا
معنی: منسوب به آشور، برهم زننده، تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد.
ریشه: آشوری

آماندانا
معنی: آماندا، در امان، در پناه تو
ریشه: ترکی

آنا
معنی: مادر
ریشه: ترکی

آنا
معنی: دوست داشتنی ظریف خوش اندام، برانگیزاننده لطف و محبت
ریشه: عبری

آوینا
معنی: عشق
ریشه: کردی

آینا
معنی: آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
ریشه: ترکی

بینا
معنی: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ آن که می‌تواند ببیند.
ریشه: فارسی

پَرنا
معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار.
ریشه: فارسی

پادنا
معنی: اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه‌ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می‌باشد.
ریشه: فارسی

پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی

پارنا
معنی: نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
ریشه: فارسی

پونا
معنی: پودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگها و گلهای آن مصرف دارویی دارد.
ریشه: فارسی

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

تاتینا
معنی: پرنده‌ای شکاری
ریشه: فارسی

 

تمنا
معنی: آرزو، خواستن چیزی معمولا همراه با فروتنی و تواضع
ریشه: عربی

تینا
معنی: الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
ریشه: فارسی

ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت)منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی

ثَنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

جانا
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی

دُرنا
معنی: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
ریشه: ترکی

دِنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی

دارانا
معنی: نام روستایی در نزدیکی اهر
ریشه: فارسی

دارینا
معنی: زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
ریشه: فارسی

دایانا
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

دیانا
معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
ریشه: فارسی

دینا
معنی: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری

رَنا
معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال
ریشه: عربی

رُکسانا
معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی

رُومینا
معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
ریشه: فارسی

رامسینا
معنی: نام یکی از خدایان آشور
ریشه: آشوری

رامونا
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: فارسی

رامینا
معنی: بالا
ریشه: آشوری

رامینا
معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.
ریشه: فارسی

رانا
معنی: مصحف رایای انار
ریشه: یونانی

رعنا
معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
ریشه: عربی

روزانا
معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی

روژینا
معنی: منسوب به روز
ریشه: کردی

روسانا
معنی: مانند روی و چهره
ریشه: فارسی

روشنا
معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا
ریشه: فارسی

زینا
معنی: نام دختر نوح نبی
ریشه: عبری

زینا
معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

ژانینا
معنی: نام شهری در یونان در کنار دریاچه‌ای به همین نام
ریشه: فرانسه

ژینا
معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه

سَنا
معنی: روشنایی؛ گروهی از گیاهان درخچه‌ای یابوته‌ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
ریشه: عربی

سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

ساینا
معنی: نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ (در طبری) ساکت و بیصدا؛ سایه‌ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.
ریشه: اوستایی – پهلوی

سولینا
معنی: (فرانسه – ترکی) رسمی، مقدس، موقر، محترم
ریشه: فرانسوی

سیلوانا
معنی: الهه جنگل، دختر جنگلی
ریشه: لاتین

شارمینا
معنی: خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
ریشه: سانسکریت

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شانا
معنی: باد ملایم
ریشه: کردی

شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی

صونا
معنی: منسوب به صون؛ خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: عربی – فارسی

گیلانا
معنی: دختر زیبای گیلانی
ریشه: گیلکی

 

لنا

معنی: نور خورشید، دختر زیبا
ریشه: بین المللی

لینا
معنی: آبشار کوچک
ریشه: انگلیسی

مُنا
معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی

 

مُحَنا
معنی: حنایی، به رنگ حنا
ریشه: عربی

مُهنا
معنی: در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج
ریشه: عربی

مِهرانا
معنی: منسوب به مهران
ریشه: فارسی

ماتینا
معنی: نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.
ریشه: فارسی

مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی

ماندانا
معنی: به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه: فارسی

ماهانا
معنی: ماهان+ ا (پسوند نسبت) منسوب به ماهان
ریشه: فارسی

مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

مونا
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی

مهرآنا
معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی

مینا
معنی: پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.
ریشه: فارسی

ناردانا
معنی: ناردانه، دانه انار
ریشه: فارسی

نارینا
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی – عربی

نانا
معنی: پدر و مادر، نعناع
ریشه: فارسی

نعنا
معنی: نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی

نگینا
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

نونا
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی

نینا
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

 

نیروانا

به کمال و سلوک رسیدن، محل برکت و سعادت بزرگ، الهه كمال

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی

وینا
معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی

ویونا
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی

هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

هلنا
معنی: هلن
ریشه: یونانی

هلینا
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

هینا
معنی: ماهر
ریشه: کردی

یاسمینا
معنی: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و کبود
ریشه: فارسی

 

یانا

معنی: نیکی رسان، نکویی بخش
ریشه: اوستایی

 

یسنا
معنی: پرستش، حمد و ستایش خداوند
ریشه: اوستایی-پهلوی

 

اگر تمایل دارید تمام اسامی دخترانه که با الف تمام می‌شود را ببینید به ” فهرست کامل اسم دختر که به حرف الف ختم می شود ” مراجعه نمایید و برای دیدن فهرستی کامل از نام های دخترانه صفحه زیر را باز کنید.


بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo