تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۰
کد خبر: ۱۸۳۵۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
مجموعه‌ای کامل از اسامی دخترانه که آخر آن نا است یا به عبارت دیگر نام های دختر که به نا ختم می‌شوند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم.

 اسم دختر که با نا تمام شود - اسامی دخترانه با آخر نا

اسامی دخترانه که با نا تمام می شود

اَسنا
معنی: ارفع، بلندتر، عالیتر.
ریشه: عربی

اِلِنا
معنی: هلن و هلنا.
ریشه: یونانی

اِلسانا
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.
ریشه: ترکی

اِلینا
معنی: نیکویی و نعمت برای ما.
ریشه: عربی

ادرینا
معنی: تکیه گاه
ریشه: آشوری

ادنا
معنی: از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی‌ترین؛ پایین‌تر
ریشه: عربی

ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

افرینا
معنی: آفرین، نام دختر سیامک پیشدادی
ریشه: فارسی

المینا
معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه).
ریشه: ترکی

الیانا
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.
ریشه: ترکی

امینا
معنی: زن درستکار، امین (عربی) + ا (فارسی)، مورد اعتماد، امین
ریشه: عربی

اورنینا
معنی: ربة النوع فراوانی نعمت
ریشه: یونانی

ایرانا
معنی: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه: فارسی

ایلانا
معنی: دختر سرزنده، نام نوعی درخت است
ریشه: عبری

آتنا
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی

آتورینا
معنی: تغییر دهنده، متحول کننده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
ریشه: آشوری

آدرینا
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی

آدنا
معنی: نام روستایی در نزدیکی چالوس
ریشه: فارسی

آدورینا
معنی: آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
ریشه: آشوری

آذرمینا
معنی: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه: فارسی

آرمانا
معنی: امیدوار، آرزومند
ریشه: فارسی

آرمینا
معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی

آریانا
معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: فارسی

آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

آسنا
معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی - پهلوی

آشورینا
معنی: منسوب به آشور، برهم زننده، تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد.
ریشه: آشوری

آماندانا
معنی: آماندا، در امان، در پناه تو
ریشه: ترکی

آنا
معنی: مادر
ریشه: ترکی

آنا
معنی: دوست داشتنی ظریف خوش اندام، برانگیزاننده لطف و محبت
ریشه: عبری

آوینا
معنی: عشق
ریشه: کردی

آینا
معنی: آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
ریشه: ترکی

بینا
معنی: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ آن که می‌تواند ببیند.
ریشه: فارسی

پَرنا
معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار.
ریشه: فارسی

پادنا
معنی: اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه‌ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می‌باشد.
ریشه: فارسی

پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی

پارنا
معنی: نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
ریشه: فارسی

پونا
معنی: پودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگها و گلهای آن مصرف دارویی دارد.
ریشه: فارسی

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

تاتینا
معنی: پرنده‌ای شکاری
ریشه: فارسی

 

تمنا
معنی: آرزو، خواستن چیزی معمولا همراه با فروتنی و تواضع
ریشه: عربی

ریشه: 


تینا
معنی: الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
ریشه: فارسی

ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت)منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی

ثَنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

جانا
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی

دُرنا
معنی: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
ریشه: ترکی

دِنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی

دارانا
معنی: نام روستایی در نزدیکی اهر
ریشه: فارسی

دارینا
معنی: زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
ریشه: فارسی

دایانا
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

دیانا
معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
ریشه: فارسی

دینا
معنی: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری

رَنا
معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال
ریشه: عربی

رُکسانا
معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی

رُومینا
معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
ریشه: فارسی

رامسینا
معنی: نام یکی از خدایان آشور
ریشه: آشوری

رامونا
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: فارسی

رامینا
معنی: بالا
ریشه: آشوری

رامینا
معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.
ریشه: فارسی

رانا
معنی: مصحف رایای انار
ریشه: یونانی

رعنا
معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
ریشه: عربی

روزانا
معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی

روژینا
معنی: منسوب به روز
ریشه: کردی

روسانا
معنی: مانند روی و چهره
ریشه: فارسی

روشنا
معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا
ریشه: فارسی

زینا
معنی: نام دختر نوح نبی
ریشه: عبری

زینا
معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

ژانینا
معنی: نام شهری در یونان در کنار دریاچه‌ای به همین نام
ریشه: فرانسه

ژینا
معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه

سَنا
معنی: روشنایی؛ گروهی از گیاهان درخچه‌ای یابوته‌ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
ریشه: عربی

سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

ساینا
معنی: نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ (در طبری) ساکت و بیصدا؛ سایه‌ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.
ریشه: اوستایی - پهلوی

سولینا
معنی: (فرانسه – ترکی) رسمی، مقدس، موقر، محترم
ریشه: فرانسوی

سیلوانا
معنی: الهه جنگل، دختر جنگلی
ریشه: لاتین

شارمینا
معنی: خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
ریشه: سانسکریت

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شانا
معنی: باد ملایم
ریشه: کردی

شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی

صونا
معنی: منسوب به صون؛ خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: عربی - فارسی

گیلانا
معنی: دختر زیبای گیلانی
ریشه: گیلکی

 

 

لنا

معنی: نور خورشید، دختر زیبا
ریشه: بین المللی

لینا
معنی: آبشار کوچک
ریشه: انگلیسی

مُنا
معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی

 

مُحَنا
معنی: حنایی، به رنگ حنا
ریشه: عربی


مُهنا
معنی: در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج
ریشه: عربی

مِهرانا
معنی: منسوب به مهران
ریشه: فارسی

ماتینا
معنی: نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.
ریشه: فارسی

مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی

ماندانا
معنی: به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه: فارسی

ماهانا
معنی: ماهان+ ا (پسوند نسبت) منسوب به ماهان
ریشه: فارسی

مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

مونا
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی

مهرآنا
معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی

مینا
معنی: پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.
ریشه: فارسی

ناردانا
معنی: ناردانه، دانه انار
ریشه: فارسی

نارینا
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی - عربی

نانا
معنی: پدر و مادر، نعناع
ریشه: فارسی

نعنا
معنی: نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی

نگینا
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

نونا
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی

نینا
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

 

نیروانا

به کمال و سلوک رسیدن، محل برکت و سعادت بزرگ، الهه كمال

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی

وینا
معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی

ویونا
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی

هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

هلنا
معنی: هلن
ریشه: یونانی

هلینا
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

هینا
معنی: ماهر
ریشه: کردی

یاسمینا
معنی: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و کبود
ریشه: فارسی

 

یانا

معنی: نیکی رسان، نکویی بخش
ریشه: اوستایی

 

یسنا
معنی: پرستش، حمد و ستایش خداوند
ریشه: اوستایی-پهلوی

 

اگر تمایل دارید تمام اسامی دخترانه که با الف تمام می‌شود را ببینید به " فهرست کامل اسم دختر که به حرف الف ختم می شود " مراجعه نمایید و برای دیدن فهرستی کامل از نام های دخترانه صفحه زیر را باز کنید.

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ملینا
۱ سال پیش
سلام.ببخشید چرا اسم ملینا در لیست نیست؟ملیسا و ملیکا هست.ولی ملینا نیست
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ملینا
۱ سال پیش
سلام.ببخشید چرا اسم ملینا در لیست نیست؟ملیسا و ملیکا هست.ولی ملینا نیست