اسم دختر که به یا ختم شود

مجموعه‌ای کامل از اسامی دخترانه که آخر آن یا است یا به عبارت دیگر نام های دختر که به یا ختم می‌شوند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم.

ستاره | سرویس مادر و کودک – در این مطلب مجموعه ای کامل از اسم دختر که به یا ختم شود را با معنی و ریشه اسامی گردآوری کرده ایم که به شما در انتخاب اسم دختر کمک می‌کند. خوش آوایی و تلفظ زیبا، غیر از معنای شایسته برای نامگذاری فرزند از اهمیت بسیاری برخوردار است.  

 

 اسم دختر که به یا ختم شود

 

اسامی دخترانه که با یا تمام می شود

ادلیا
معنی: شکر خدا، سپاس از خدا
ریشه: فارسی

اقاقیا
معنی: (معرب از یونانی) (در گیاهی) درختی است از راسته ی شبدرها که گلهای خوشه ای سفید یا صورتی خوشبو دارد.
ریشه: یونانی

الیا
معنی: گل خطمی صحرایی
ریشه: فارسی

آرالیا
معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آنها زینتی‌اند.
ریشه: انگلیسی

آنیا
معنی: خدای دریا، الهه یونانیها و در ترکی از آنا به معنی مادر می‌آید و در فارسی به معنی بی نظیر یا عشق مطلق است.
ریشه: یونانی

آئیریا
معنی: ایرج به معنی یاری دهنده آریایی‌ها
ریشه: اوستایی – پهلوی

بریا
معنی: واژه ایکاش
ریشه: کردی

پَرنیا
معنی: هم معنی پرنیان
ریشه: فارسی

پریا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

تالیا
معنی: (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.
ریشه: عربی

تانیا
معنی: در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند، در کردی به معنی دختر تنها، در گویش خراسانی به معنی توانستن، درفرانسه یعنی شهبانوی مهربان، در ترکی آشنا و آشنایی
ریشه: فارسی

توتیا
معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
ریشه: فارسی

توریا
معنی: چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است، در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می‌دهد هست.
ریشه: هندی

حَلیا
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

حوریا
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی

دالیا
معنی: نوعی از گلِ کوکب
ریشه: فارسی

دانیا
معنی: گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
ریشه: هندی

دلنیا
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
ریشه: کردی

رُونیا
معنی: عنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی

رابیا
معنی: معنی: مشهور، نامدار
ریشه: فارسی

سارنیا
معنی: خالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
ریشه: فارسی

سانیا
معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: فارسی

سایا
معنی: یکرنگ، بیریا
ریشه: ترکی

سونیا
معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه: ترکی

سوفیا

معنی: دانشمند، فرزانه
ریشه: یونانی

شادیا
معنی: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
ریشه: فارسی

صوفیا
معنی: منسوب به صوفی
ریشه: عربی – فارسی

علیا
معنی: رفیع، والا
ریشه: عربی

کاملیا
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.
ریشه: فرانسه

کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی

گلوریا
معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
ریشه: لاتین

گلیا
معنی: منسوب به گل
ریشه: فارسی

لامیا
معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک » که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
ریشه: عبری

لعیا
معنی: عربی لیا، نام زن حضرت یعقوب
ریشه: عربی

لمیا
معنی: زن سیاه و گندمگون
ریشه: عربی

لنیا
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت

لیا
معنی: خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

لیلیا
معنی: شب، هم ریشه با”لیل” عربی است.
ریشه: عربی

مَهیا
معنی: بزرگ
ریشه: اوستایی – پهلوی

مِهرنیا
معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت
ریشه: فارسی

ماریا
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه: عبری

مانیا
معنی: (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
ریشه: یونانی

مایا
معنی: منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی – پهلوی

مایا
معنی: در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
ریشه: یونانی

نیلیا
معنی: به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت
ریشه: فارسی

وانیا
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی

ویکتوریا
معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه: لاتین

هانیا
معنی: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
ریشه: عربی

هلیا
معنی: خورشید
ریشه: یونانی

هنیا
معنی: به فتح ه، گوارا باد، نوش باد
ریشه: عربی

هونیا
معنی: شعر
ریشه: کردی

 

اگر تمایل دارید تمام اسامی دخترانه که با الف تمام می‌شود را ببینید به ” فهرست کامل اسم دختر که به حرف الف ختم می شود ” مراجعه نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره انتخاب اسم

از این پس برای انتخاب اسم مورد نظر خود می‌توانید با سایر مخاطبین ستاره در تالار گفتگو به بحث و تبادل نظر بپردازید

ستاره
Logo