تعبیر خواب کنکور و قبولی در آن

دیدن کنکور دادن در خواب به گفته معبرین اسلامی نشانه اضطراب و نگرانی از موضوعی در زندگی بیداری است.با تعبیر خواب کنکور و کنکور دادن آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب کنکور
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب کنکور بهتر است بدانید، کنکور سد بزرگی است که این روزها بیشتر جوانان را درگیر خود کرده است. نرسیدن به آزمون، نگرانی در قبول شدن و … از رویاهای متداولی است که توسط دانش آموزان و دانشجویان دیده می‌شود.

 

تعبیر خواب قبولی در کنکور - تعبیر خواب رتبه کنکور - تعبیر خواب قبولی در دانشگاه - تعبیر خواب قبول نشدن در آزمون - تعبیر خواب مردود شدن در امتحان

تعبیر خواب کنکور

 

تعبیر خواب کنکور

طبق گفته معبرین موضوعاتی که فرد در زندگی روزانه با آن‌ها بسیار درگیر بوده و مجدداً در خواب مشاهده می‌کند تعبیر خاصی نخواهد داشت ولی اگر بدون ذهنیتی نسبت به کنکور یا امتحان خواب‌هایی این چنینی مشاهده کردید همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

نکته:
  1. همواره در تعابیر خواب باید به تمامی نکات و جزییاتی که در خواب مشاهده می‌شود دقت کرد.

  2. دیدن کنکور یا آزمون در خواب بایستی محوریت رؤیا قرار گرفته باشند تا بتوان از تعابیر آن‌ها استفاده کرد.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در کتاب خود عنوان می‌کند:

  • به دلیل اینکه آزمون و امتحان همواره همراه با نگرانی و اضطراب است می‌توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود.

  • ولی اگر بدون هیچ احساس نگرانی و اضطراب در خواب مشغول کنکور یا امتحان بودید می‌توان این رؤیا را به شروع یک موفقیت بزرگ تعبیر کرد.

لیلا برایت می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می‌دهید، بیانگر پیروزی در مراحل مختلف زندگی است.

  • اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‌اید، یعنی در امتحان موفق می‌شوید.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo